Issuu on Google+


Inhoudstafel •

Voorblad

1

Inhoudstafel en contactgegevens

2

Voorwoord

3

Kinderkamp, zomer 2007

4-5

Een dag uit in de provincie Antwerpen

6

Ken je Omnio al?

7

Voorstelling nieuwe collega Antwerpen

8

Voorstelling nieuwe collega Limburg

9

Week van de smaak

10

Afdeling in de kijker: Enlace Latino Vlaanderen

11

Kleurrijk Onderwijs Limburg

12 - 13

Huis van Diversiteit

14 - 15

Zoen je mee

16

Ramadan, vastenmaand voor de moslims

17

KAV fietst door Limburg en maakt kennis met IC

18

Het laatste woord: Afscheid van Antwerpen

19

Activiteiten van afdelingen

20

Contactgegevens REDACTIE Anniek NAGELS Lode DRAELANTS Gulsah TUNCYUREK Samia CHEKIMI Muradiye ISCI Emine YILMAZ Lucrezia TAFARO Fatima OULAD Feride BABAYIGIT Galina MATUSHINA Emine OZKURT

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ • anniek.nagels@internationaalcomite.be • lode.draelants@internationaalcomite.be • gulsah.tuncyurek@internationaalcomite.be • samia.chekimi@internationaalcomite.be • muradiye.isci@internationaalcomite.be • emine.yilmaz@internationaalcomite.be • lucrezia.tafaro@internationaalcomite.be • fatima.oulad@internationaalcomite.be • feride.babayigit@internationaalcomite.be • solidariteit@internationaalcomite.be • emine.ozkurt@internationaalcomite.be

LAY-OUT Muradiye ISCI VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Anniek NAGELS Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: 011 29 09 25 Fax: 011 29 08 36 E-mail: info@internationaalcomite.be

DRUKWERK Tegen verminderd tarief AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt MAILCENTER

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

2


Voorwoord Het gevoel van wij samen! Beste vrienden Ons nieuwe werkjaar is gestart. Iedereen is fris na een deugddoende vakantie! Het Internationaal Comité heeft deze zomer zeker niet stil gezeten. De nieuwe Raad van Beheer ging op tweedaagse in Spa om met elkaar en met de werking van het IC kennis te maken. Wij hebben ook twee stuurgroepen gevormd, één met zetel in de provincie Antwerpen en één in Limburg. Vertegenwoordigers van aangesloten verenigingen bepalen in deze stuurgroepen wat er moet gebeuren in elke provincie. Wij zijn er van overtuigd dat we met ons nieuw bestuur en met de stuurgroepen sterker staan om de komende uitdagingen aan te gaan. In ieder geval wil ik de leden van de stuurgroep en Raad van Bestuur van harte danken voor het extra vrijwillig engagement dat ze willen aangaan en de verantwoordelijkheid die ze willen opnemen. Het democratische gehalte van het Internationaal Comité versterken via het vertegenwoordigen van de aangesloten groepen is een bekommernis die we met dit proces van bestuursvernieuwing willen realiseren. Ik ben zeer verheugd over de goede samenwerking tussen de mensen uit het Antwerpse en de Limburgers. Nieuwe broeder- en zusterbanden zijn reeds gesmeed. Onze medevoorzitter formuleerde het bijzonder treffend tijdens het vormingsweekend in Spa. Hij zei: “Hier is het niet ‘wij’ tegen ‘zij’! Ik heb enkel het gevoel van ‘wij-samen’!” Op zondag 21 oktober organiseren wij onze jaarlijkse ontmoetingsreceptie, U bent hiermee al van harte uitgenodigd. Kom in ieder geval proeven van het grote familie-gevoel dat wij binnen het Internationaal Comité beleven. Jef De Vrij voorzitter

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

3


Nieuws uit Antwerpen Kinderkamp, zomer 2007 ste keer ook even bijzijn! ‘s Morgens stond iedereen vroeg op om te turnen. Iedere morgen werd het gevarieerd dagprogramma overlopen. Er werd ook verteld dat er elke dag werd gekeken naar de groep die de properste kamer had. Deze groep mocht als beloning naar het zwembad gaan. Elke dag stond een groep klaar om de tafels te dekken en af te ruimen. Een andere groep veegde de gangen.

Op zaterdag 7 juli vertrokken 150 Russisch sprekende kinderen op kamp naar de Vlaamse kust. In de bus zongen de kinderen alvast liedjes. Sommigen vertelden er zelfs bij dat ze stonden te popelen om aan een week vol spelletjes te beginnen. Eenmaal uit de bus ging iedereen aan tafel om op krachten te komen. Krachten die ze zeker nodig zouden hebben voor de verschillende activiteiten.

Na het avondeten kreeg elke groep een eerste opdracht: ze moesten een groepsnaam verzinnen met een slogan. Zo werden de allerkleinsten (4-6 jaar) eendjes genoemd. Voor de oudsten werd er elke dag een fuif georganiseerd, maar de kleinsten mochten er de eer-

In het kamp waren ook een aantal kinderen uit Rusland. Daarom organiseerden we ‘de dag van Rusland’. Op deze dag werd er gedanst, gezongen en veel plezier gemaakt. Op andere avonden stelde elke groep een ander land voor. Er werd ook een Neptunusdag georganiseerd waarbij Neptunus zelf op bezoek kwam. Hij had ijs bij voor de kinderen, maar eerst moesten de kinderen hem vin-

Na het eten werden ze per leeftijd in 5 verschillende groepen verdeeld. Ze kregen een kamer en 2 begeleiders toegewezen. Na de middag was iedereen nieuwsgierig naar de zee en ging de hele groep op stap. Ze waren snel bij de zee omdat het kamp helemaal niet ver van de zee was verwijderd. Sommigen zwommen, anderen genoten van de zon. De allerkleinsten bouwden prachtige zandkastelen.

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

46


Nieuws uit Antwerpen meerminnen, verschillende vissen, octopussen,... In deze outfits paradeerden de kids over de catwalk. De grootste dag was de zoektocht naar de schat. Het was leuk om te organiseren maar ook om te zoeken. De kleinsten hadden een kistje vol snoep en de ouderen mochten gratis naar de frituur met hun begeleiders. Maar zo gemakkelijk vonden ze de schat niet, want ze moesten een hele weg afleggen in de duinen.

den, dat was niet gemakkelijk, want achter elke boom stond een sprookjespersonage. Hij liet je pas door als je een antwoord had op zijn raadsel. Er werd ook een sprookjesdag georganiseerd waarbij alle groepen een sprookje op hun eigen manier moesten spelen. Iedereen deed het fantastisch. Het was alsof de sprookjesfiguren uit de boeken waren gesprongen en bij ons op bezoek kwamen.

Ook was er een sportdag waar

verschillende groepen het tegen elkaar moesten opnemen. We zorgden er ook voor dat de kinderen elke dag naar de zee gingen. Ze moesten de gezonde lucht inademen. Sommige kinderen bleven een week, andere twee weken. De tweede week ging in met meer kinderen. De week begon al leuk, want iedereen kreeg frietjes als avondeten. 's Avonds kwamen sommige ouders op bezoek. De zaal werd omgetoverd in een Russische Jarmarka". Dat is Russisch voor markt. De kinderen liepen naar verschillende tafels en vervulden er opdrachten. Als ze het goed gedaan hadden, kregen ze bonnetjes. Met deze bonnetjes konden ze veel lekkers kopen. Tijdens de tweede week organiseerden we spectaculaire activiteiten. Een onderwatermodeshow: zee-

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

De leukste dag vond ik de dag van de liefde. 's Morgens was iemand verkleed in een postbode. Iedereen die wou, mocht aan hem anonieme liefdesbrieven geven. Hij bracht ze naar de persoon voor wie ze bestemd waren. 's Avonds brachten de meisjes uit de jongste groep een prachtige buikdans. Nadien bleven de oudsten er nog voor de "liefdeswedstrijd". Je kan het vergelijken met ‘Blind Date’. Drie jongens en drie meisjes stelden vragen aan elkaar en nadien moesten ze de persoon kiezen waarvan ze vonden dat hij of zij bij hem of haar paste. Was er een jongen en een meisje dat elkaars naam op het kaartje schreef, mochten ze samen naar het restaurant. Deze twee weken vlogen voorbij. De laatste dag ruimden we de kamers op, aten snel en de bus stond er al. Tot volgend jaar!!!

Galina Chainoes

5


Nieuws uit Antwerpen Een dagje uit in de provincie Antwerpen Verbroedering tussen Vakantiegenoegens en het Internationaal Comité en het Russisch sprekende Platform. Solidariteit Op zaterdag 15 september konden 50 Russisch sprekenden kennismaken met een stukje Rupelstreek en Vaartland. Na koffie en koek presenteerde de verantwoordelijke van Toerisme Rupel de toeristische troeven van de Rupelstreek. Daarna volgde een zeer gesmaakt bezoek aan het Fort van Breendonk, een trieste herinnering aan het gevangenkamp van de Nazi’s tijdens de 2de wereldoorlog.

Een stevig broodjesbuffet en soep in het Steencaeycken in Boom bracht de deelnemers in stemming om onder een stralende zon te voet de oevers van de Rupel, de jachthaven en een natuurgebied te bezoeken. Een korte overzet met de veerboot bracht een speciale sfeer. Als afsluiter volgde in restaurant Kleidal in Boom een lekker avondmaal.

Voor sommigen van ons is België thuis geworden. In het eerste, tweede en derde jaar denk je meer en meer over ‘herkomstlanden’ en daarna begrijp je dat jouw thuis hier is. Je denkt over herkomstlanden met liefde en warmte en deze liefde blijft altijd in je hart. Maar in België is niet alles zo goed bekend. En wij moeten niet naar Parijs gaan, Londen of andere steden om iets nieuws te zien. Het is beter om alles te leren kennen in het land waar wij wonen. Zo is dan onze verkenning begonnen in de provincie Antwerpen en de eerste excursie was naar Boom. Onze uitstap heette ‘Een dag in de provincie’. Wij hebben veel gezien, hebben nieuwe dingen gehoord en kwamen veel interessants te weten. Maar het belangrijkste is dat de mensen respect hebben voor eigen volk, cultuur en geschiedenis. Proberen het zo te houden maakt mensen gelukkig. Daarvan kunnen wij iets leren. Het gaf een goed gevoel dat de mensen wachtten om het Russische volk te ontmoeten. Zelfs in het restaurant stond het woord ‘welkom’ in het Russisch. Wij willen Vakantiegenoegens hartelijk bedanken die voor ons de reis mogelijk hebben gemaakt. En wij hopen dat het maar een begin is van onze kennismaking met België.

Vakantiegenoegens dankt de deelnemers voor de betoonde interesse. Willy Van Asbroeck Regioverantwoordelijke Vakantiegenoegens

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

Galina Matushina Educatief medewerker

6


Nieuws uit Antwerpen Ken je Omnio al? Minder betalen bij de dokter, de apotheker. Dat kan, als u in aanmerking komt voor het omnio statuut. Vanaf 1 juli hebben meer mensen recht op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten. Om op deze verhoogde tegemoetkoming aanspraak te maken, geldt binnenkort immers enkel nog een inkomensvoorwaarde. De situatie waarin u zich bevindt, zal geen rol spelen. Op dit moment dient u aan twee voorwaarden te voldoen om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming. U mag een inkomensgrens niet overschrijden en moet zich in een welomschreven situatie bevinden (bv. wees, weduwe, weduwnaar, invalide, gepensioneerde, persoon met een handicap, langdurig werkloze 50-plusser). Alle gezinnen Vanaf 1 juli wordt de regeling uitgebreid. De verhoogde tegemoetkoming zal dan ook gelden voor personen die enkel aan een inkomensvoorwaarde voldoen. Zij krijgen het Omnio-statuut. Hiertoe mag het bruto belastbaar gezinsinkomen 2006 niet hoger zijn dan 13.312,80 euro. Per bijkomende persoon die in het rijksregister op uw adres is ingeschreven, mag u dit bedrag verhogen met € 2.464,56. Om het Omnio-statuut te verkrijgen, speelt het dus geen rol meer of u tot een bepaalde categorie behoort. De nieuwe maatregel is vooral goed nieuws voor werknemers en zelfstandigen met een laag inkomen, eenoudergezinnen en langdurige werklozen jonger dan 50 jaar.

Nooit te laat om in te dienen Om vanaf 1 oktober recht te hebben op het Omnio-statuut, moet u de aanvraag vóór 30 september indienen bij uw ziekenfonds. Indien de inkomensgegevens correct zijn, geldt het Omnio-statuut tot 31 december 2008. Voor aanvragen die na 1 oktober gebeuren, gaat het Omnio-statuut in de eerste dag van het volgende kwartaal. Wie bijvoorbeeld in oktober zijn aanvraag indient, krijgt zijn verhoging vanaf 1 januari 2008. Tot slot nog dit. Als na controle blijkt dat het Omnio-statuut ten onrechte werd toegekend, omdat u niet het reële inkomen hebt aangegeven, moet u onterecht ontvangen bedragen terugbetalen. Als uw verklaring op erewoord bovendien bedrieglijk was, bijvoorbeeld omdat u bewust inkomens hebt verzwegen, voorziet de wetgever ook een geldboete. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omnio-foon (tel. 011/280 300), neem een kijkje op www.cm.be of ga langs bij je CM-kantoor.

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

7


Voorstelling nieuwe collega Antwerpen Emine Ozkurt Beste collega’s.

Vooraleer ik mij voorstel, wil ik graag zeggen dat ik zeer blij ben om bij Internationaal Comité te werken. Ik ben 27 jaar oud en in het afgelopen jaar afgestudeerd als maatschappelijk werkster aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Via gezinshereniging ben ik in 1998 van Turkije naar België gekomen. Acht jaar in België, maar de tijd is al voorbij gevlogen. Dankzij mijn opleiding heb ik een objectieve kijk op de situatie van allochtonen in België. Door in deze gemeenschap te leven, ben ik bewust van de problemen waarmee allochtonen meestal geconfronteerd worden. Ik ben iemand die absoluut rekening houdt met de waarden en normen van de eigen cultuur aan de ene kant en met integratie, participatie en waarden en normen van de Europese samenleving aan de andere kant.

draagzame samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat deze combinatie zeker een meerwaarde zal zijn binnen IC.

Ik ben heel lang actief geweest in de Raad van Bestuur van diverse allochtone verenigingen; onder andere VTBS (Vereniging Voor Turkse en Belgische Studenten) en Motief (Karel de Grote Hogeschool). Momenteel ben ik actief in BENKAV (Belgische Noord Kaukasische Vereniging).

Ik ben in september begonnen als educatieve medewerkster. Mijn takenpakket bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van mijn afdelingen in de provincie Antwerpen. Ik ben ook verantwoordelijk voor de uitbreiding van het aantal aangesloten verenigingen. Mijn kantoor is in Antwerpen, maar in de toekomst zal je me ook in Mechelen vinden. Ik wil hierbij iedereen van harte bedanken voor de warme verwelkoming.

Vriendelijke groeten

Ik vind deze combinatie essentieel voor een ver-

Emine Ozkurt

Mededeling

Mondo Sportivo – Samen Sporten Voorstelling van verschillende sport- en bewegingsdisciplines Zondag 23 september 2007 van 13u tot 18u Allen uitgenodigd

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

8


Voorstelling nieuwe collega Limburg Gulsah Tuncyürek Beste lezers Ik ben Gülsah Tuncyürek, de jongste nieuwe sociaal-cultureel medewerker van onze federatie. Ik ben 25 jaar, gehuwd en het derde kind van een ex-mijnwerker te Genk. Ik heb drie zussen en een broer. In 2002 heb ik mijn A2 diploma ‘kantoor- en gegevensbeheer’ behaald. Nadien studeerde ik aan de Hogeschool Xios. Als een voorbeeldige allochtone studente ben ik in juni 2006 afgestudeerd als kleuterleidster. Dankzij mijn vorige opleiding, competenties, kennis en ervaring zal ik me focussen op het thema ‘onderwijs’. Mijn takenpakket ziet er als volgt uit. Enerzijds zal ik me meer verdiepen in de LOP basis- en secundair onderwijs per gemeente.

verenigingen van de verschillende nationaliteiten die bij Internationaal Comite aangesloten zijn, te vertegenwoordigen. Daarnaast zal ik een aantal verenigingen begeleiden en een aantal vertegenwoordigingen opnemen. Mijn doel en droom is enerzijds een voorbeeld te zijn voor de allochtone studenten. Hen stimuleren om verder te studeren en niet op te geven zodat zij ook door kunnen stromen naar het hoger onderwijs. Anderzijds wil ik de multi-etnische groepen versterken zodat deze zelfstandig kunnen werken. Daardoor kunnen ze hun rechten zelf verdedigen en zich hier thuis voelen in de maatschappij. Mijn prioriteit is samen met mijn team me inzetten om aan de missie en imago van het Internationaal Comité te werken. Ik zou het erg op prijs stellen als ik een meerwaarde kan betekenen voor het Internationaal Comite.

Bedankt

Ikzelf zal de LOP van de gemeente Hasselt opvolgen omdat ik vertrouwd ben met het ruime onderwijsveld. Mijn taak hier is de erkende allochtone

Gulsah Tuncyürek

Mededeling Zaterdag 27 oktober 2007 Vanaf 14 uur in het ontmoetingscenturm van Godsheide Ontmoet Congo door de ogen van Congolese Hasselaren: workshops, modeshow, kortfilm, praatcafés, presentaties, expo, kinderanimatie, concerten,...

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

9


WEEK VAN DE SMAAK Giro d’ Italia Inleiding: Genk heeft een bijzondere band met Italië. Zo’n tienduizend Genkenaren zijn immers van Italiaanse komaf. Heel wat ‘Italiaanse’ Genkenaren organiseerden zich in verenigingen die inwoners uit een bepaalde Italiaanse regio samenbrengen om de cultuur en gebruiken van die regio te onderhouden. En elke regio heeft haar eigen tradities. Niet in het minst op het culinaire vlak vind je doorheen Italië specialiteiten, lekkere en verrassende smaken. De Genkse verenigingen zijn fier om hun regio tijdens het weekend van 17 en 18 november voor te stellen. Tijdens dit weekend ontvangt de Italiaanse gemeenschap van Genk u met open armen. U kan de zonnige, zuidelijke sfeer opsnuiven op negen verschillende locaties in Genk. U kan op elke plek proeven van typische gerechtjes, wijnen, olijfolies, en meer Italiaans lekkers.

Er zijn negen locaties in Genk die een authentieke Italiaanse sfeer uitstralen. Negen plekken waar telkens verenigingen hun regio voorstellen. Negen plekken waar u gastvrij onthaald wordt en waar u kan kennismaken met een Italiaanse streek en haar tradities. Negen plekken waar Italiaanse Genkenaren u telkens op een enthousiaste wijze zullen weten te overtuigen dat hun streek de ‘lekkerste’ streek van Italië is! Zowel op zaterdag 17 als op zondag 18 november kan u tussen 13.00uur en 18.00 uur een eigen parcours uitstippelen tussen de 9 locaties. U kan dus uw eigen ronde van Italië uitstippelen en die regio’s bezoeken die u interesseren. Op elke locatie vindt u een infostand en kunnen consumptiebonnen worden aangekocht. Telkens wordt er randanimatie voorzien in een Italiaanse sfeer. In Casa Papa Giovanni zullen de Italiaanse verenigingen en het Internationaal Comité de regio’s Piemonte, Veneto, Basilicata en Abruzzo voorstellen. Als speciale gast zal wielerlegende Francesco Moser zowel op zaterdag als op zondag om 15.00 uur zijn eigen wijnen voorstellen. De negen lokaties zijn: Casa Papa Giovanni, AFI Winterslag, ACLIWinterslag, AFI Waterschei, Circolo Sardo, Club Azurri, Club Marchegianni, Piceno, Italiaans centrum/ACLI 17 en 18 november , een weekend om het druilerige novemberweer te vergeten en u onder te dompelen in warme Italiaanse gastvrijheid!

Concept : In Genk kan je tijdens het weekend van 17 en 18 november een echte Giro d’Italia rijden. Kriskras doorheen Genk leer je Italië kennen. Stel je zintuigen op scherp om de verschillende smaken van de Italiaanse regio’s te ontdekken. De Italiaanse gemeenschap in Genk is groot. Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

De Giro d’Italia is een initiatief van Genkse Italiaanse verenigingen, Federaties en het Genkse stadsbestuur.

Lucrezia Tafaro 10


Afdeling in de kijker: Enlace Latino Vlaanderen ‘Igualdad e integración’ (Gelijkheid en integratie)

Tot onze projecten behoren: Weeshuis ‘Ministerios de Amor’ in Mexico Doel : Integratie in de maatschappij van weeskinderen(meestal straatkinderen) van 0 tot 15 jaar Enlace Latino Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk van Maasmechelen. De vereniging heeft als doel de integratie van mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond in de Europese maatschappij te bevorderen en Latijns-Amerikaanse en Europese projecten met een sociale achtergrond in de thuislanden te ondersteunen.

In dit weeshuis willen we een ceramiek-atelier ontwikkelen. In dit atelier worden ceramische, aardewerk en glasproducten vervaardigd. Deze producten worden vervolgens geëxporteerd naar Europa. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen ze kunnen hun verkregen vaardig-

Project: Verzamelen en verzending van computers (2e hands).

We organiseren ook volgende activiteiten Conversatie–/discussiegroepen Voor Nederlandstaligen die hun Spaans willen verbeteren: start op maandag 1 oktober; (wekelijks) vanaf 18.30 uur Bij DIP, Oude Baan 207, 3630 Maasmechelen

Latijnsamerikaanse keuken workshops

heden gebruiken om hier later hun beroep van te maken.

Wij willen, in samenwerking met de gemeente, het integratiecentrum (DIP) en andere organisaties (Close the Gap, Wereldenraad, Wereldwinkel, enz.) middelen vinden voor projecten in het thuisland. Daarnaast willen we ondersteuning geven aan gemeenschappen die hieraan behoefte hebben.

heden en hiermee een grotere kans op werk te creëren.

Weeshuis ‘Las Palmas’ in de Dominicaanse Republiek Samenwerking met vereniging ‘Dominicanos sin fronteras’

Kom en laat je verleiden door de smaak! Begint op donderdag 4 oktober; (wekelijks) vanaf 14.30 tot 16.30 uur Bij Dip, Oude Baan 207, 3630 Maasmechelen

Mõnica Romero

Doel: Basis- en middelbare opleiding op de school Adventista Las Palmas ondersteunen om de scholieren kennis te geven van de digitale technologische mogelijk-

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

11


KLEURRIJK ONDERWIJS LIMBURG “Wij zijn leerkracht geworden vanwege onze maatschappelijke drijfveer.” willen zenden. Zij hebben hun roeping tot leerkracht worden gevolgd. Enkele bestuursleden getuigen:

In februari 2006 besluit de Vlaamse Regering dat: 1° allochtone leerkrachten sterk ondervertegenwoordigd zijn in het personeelsbestand van het onderwijs; 2° onderwijs een belangrijke rol vervult als hefboom tot emancipatie, integratie en sociale cohesie in een heterogene en multiculturele maatschappij; 3° onderwijspersoneel uit kansengroepen een meerwaarde betekent, zowel voor de identiteitsontwikkeling van kansengroepen als voor het aanleren van diversiteitsvaardigheden aan alle jongeren en andere betrokkenen in het onderwijs; 4° de schoolloopbaan in het basis- en secundair onderwijs in hoge mate de doorstroom naar het hoger onderwijs bepaalt; 5° alle talenten in het onderwijs aan bod moeten komen; Ook stuurt de Vlaamse Regering aan om de koepels en inrichtende machten aan te zetten tot het geven van een sterk signaal aan hun directies om de werkgelegenheid van allochtone leerkrachten in het onderwijs te verbeteren.

Yucel Kahraman: “Na mijn studie van maatschappelijk werker ben ik voor leerkracht gaan studeren om mijn tewerkstellingskansen te verhogen en aan andere jongeren te tonen dat ook iemand uit de wijk een leerkracht kan worden.” Semra Şentürk: “Voor mij was leerkracht worden iets dat ik van jongs af aan al heb gewild. Al in het secundair onderwijs, tijdens mijn opleiding Handel zagen leerkrachten in mij iemand die dit werk ook kan doen.” Ramazan Erbaş: “Na mijn secundair onderwijs ben ik gaan werken en heb ik een gezin gesticht. Na één kind wou ik een voorbeeldige vader zijn en de trots van mijn kinderen worden. Mijn vader hoopte dat zijn oudste

Yeter Demirci (al 7 jaar leerkracht): “Elk weekend sta ik ’s morgens op om in mijn school vrijwillig bijlessen te geven aan onze leerlingen. Jammer genoeg staan sommige ouders ’s morgens niet graag op en brengen zij hun kinderen niet naar deze bijlessen.” Gülşen Yavuzey: “Ik geef Nederlands aan anderstaligen. Ik ben trots dat ik mensen kan verbazen met mijn taalvaardigheid. Ze zeggen dat ik het bewijs ben dat als allochtonen het willen en doorzetten zij ook perfect Nederlands kunnen praten.” Bayram Saatçi: “Als ik als allochtone leerkracht werk in een school, komen de ouders van de leerlingen dit snel te weten. En verbazend genoeg komen ze meer naar school om met de leerkrachten of met de directeur te praten. Blijkbaar opent een allochtone leerkracht de schoolpoorten voor alle ouders.” Deze allochtone leerkrachten, en nog meer dan 50 anderen, hebben zich verzameld in de vereniging Kleurrijk Onderwijs Limburg, afgekort KOL. Via hun website www.kleurrijkonderwijs. be proberen ze iedereen te bereiken die het onderwijs in Limburg een handje wil toesteken.

zoon zou verder studeren, maar het lukte niet. Ik wou niet het zelfde verhaal aan mijn kinderen vertellen.”

Een groep allochtone jongeren heeft deze boodschap veel eerder

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

Yucel Kahraman

12


KLEURRIJK ONDERWIJS LIMBURG KLEURRIJK KLEURRIJK ONDERWIJS LIM BURG KLEURRIJK KLEURRIJKONDERWIJS ONDERWIJS ONDERWIJSLIM LIM LIMBURG BURG BURG

Databank allochtone leerkrachten Beste lezers Het is een feit dat er weinig allochtone leerkrachten voor de klas te bespeuren zijn. Naar aanleiding van onze gesprekken (als vereniging ‘Kleurrijk Onderwijs Limburg’) met verschillende mensen binnen het onderwijs, zoals directieleden, leerkrachten, CLB-medewerkers…, hebben we gemerkt dat de allochtonen meestal de weg niet vinden naar het onderwijs.

We kregen dikwijls te horen dat wij ‘spoorloos’ zijn. Hierdoor hebben we besloten om een databank op te stellen van allochtone leerkrachten binnen en rond Limburg. De directieleden willen deze graag raadplegen om hun vacatures te vullen met allochtone leerkrachten.

Dit is de reden waarom we u willen vragen om jullie gegevens op te sturen naar ramazan_erbas@hotmail.com. Ook vragen we u om zelf met ons contact op te nemen als er iets verandert aan uw werksituatie, zodat we dit ook kunnen aanpassen in onze lijst. Deze lijst zal gepubliceerd worden op onze website www.kleurrijkonderwijs. be. Momenteel telt onze vereniging 57 allochtone leden. Graag willen we al de allochtone leerkrachten onder één dak laten bijeenkomen om het onderwijs een mooiere kleur te geven. Is het niet fijn om je steentje te kunnen bijdragen? Surf eventjes naar onze website, en laat je overtuigen. Met vriendelijke en collegiale groeten Ramazan Erbaş penningmeester KOL

Oproep Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven www.khleuven.be) heeft ook een campus in Diest. Hier worden twee opleidingen aangeboden. Enerzijds de opleiding Bachelor Kleuter Onderwijs (BaKO) en de opleiding Bachelor Lager Onderwijs (BaLO). De normale duur van de BaKO- en BaLO- opleiding is drie jaar. Maar zowel de BaKO als de BaLO bieden een verkort programma aan. Nieuw is dat studenten die al een diploma BaKO hebben op 1 jaar het diploma BaLO kunnen verwerven in het dagonderwijs. Indien u meer informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met de opleidingshoofden

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

of een collega: • opleidingshoofd BaKO: Marie-Rose Polling • opleidingshoofd BaLO: Arif Akgönül • secretariaat BaLO en BaKO: 013/350690 Het adres van de campus in Diest is: Weerstandsplein 2, 3290 Diest. Door de kleinschaligheid van onze organisatie kunnen we elke student een persoonlijke begeleiding garanderen. Indien u advies op maat wilt, staan we je graag te woord. Met vriendelijke groet Arif Akgönül

13


HUIS VAN DIVERSITEIT “Interculturaliteit moet je beleven” Een jaar geleden werd het Huis van Diversiteit opgericht. Tijd om eens te kijken wat er gebeurd is. Het Huis van Diversiteit is ontstaan naar aanleiding van verschillende vragen van de verenigingen. Hun zoektocht naar beschikbare en goedkope vergaderruimte in Hasselt was een eerste vraag; het samenwerken tussen culturen was een tweede.

schuurd en tafelpoten ineengedraaid. De zelfredzaamheid was legendarisch en bewonderenswaardig. Het deed ook beseffen dat je in België voor alles een speciaal werktuigje hebt, wat ook niet altijd nodig is. Het zorgde soms voor hilarische toestanden. Maar met het nodige geduld werd de zaak in goede banen geleid.

Een eerste gezamenlijke activiteit was een opknapbeurt van het huis zelf in de maand november. Gezamenlijk namen bestuursleden van de verenigingen deel aan verfwerken, onderhoud en inkleding van het huis. Het huis moest ‘van’ de verenigingen worden. Ze waren verantwoordelijk voor het creëren van een huiselijke sfeer. Tijdens deze opknapbeurt kwamen cultuurverschillen naar boven.

organiseerd in de schoolvakanties. Verschillende welzijnsinstanties kwamen hun werking uitleggen. De grote meerwaarde van het hele project is de beleving van interculturaliteit. Vaak wordt uit het oog verloren dat de groep van allochtonen bestaat uit een zeer divers pallet van nationaliteiten, culturen, religies, die elkaar onderling ook niet kennen. Bij deze kleine cultuurgemeenschappen heerst evengoed vaak een groot onbegrip t.o.v. andere culturen. Misverstanden doen zich dikwijls voor omdat iedereen vanuit zijn eigen realiteit naar de wereld kijkt. Elke cultuur heeft zijn eigen gedrags- en omgangsregels, eetgewoontes, geloofsbeleving, enz. Het Huis van Diversiteit speelde hierop in door acht, onderling erg verschillende, groepen samen te brengen en nauw te laten samenwerken rond dezelfde doelstellingen.

Door het samen schilderen, ineendraaien van kasten… maakten de bestuursleden het huis van hen. Ze leerden elkaar op een andere manier kennen en stilaan werd de groep hechter. Het huis groeide uit tot een plaats met een huiselijke sfeer waarbij iedere groep bijdroeg aan een kleurrijke inkleding.

In verschillende landen wordt bv de verf eerst op de vloer gemengd vooraleer op de muren aan te brengen. Met messen en lepels werden chauffages afge-

Na de inrichting van het huis werden verschillende activiteiten georganiseerd: filmavonden, debatavonden over milieu, tewerkstelling, onderwijs, de asielwetgeving. Blokweken werden ge-

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

Zeven verenigingen gaven oorspronkelijk vorm aan het Huis van Diversiteit: de jongens van Badr, de meisjes van Badr, de Vrouwen van de Toekomst, Dialoog uit Rusland, Perspectief,

14


HUIS VAN DIVERSITEIT ADPB (vluchtelingen uit Darfour) en Les Amis du Congo. In het voorjaar sloot ook de Nigeriaanse afdeling Kolors aan. Gedurende één jaar (en hopelijk langer) leerden de bewoners van dit Huis omgaan met elkaars positieve en negatieve kantjes. Op verschillende niveaus groeide ondertussen een groter begrip : een verruiming van inzicht in elkaars cultuur, waarden, normbeleving en gevoeligheden. Soms zijn botsingen onvermijdelijk, maar door een goede educatieve begeleiding leert men hier

gen zelf zijn erdoor gegroeid. De sterken hebben de zwakkeren opgetild, maar hebben ook op hun beurt geleerd om rekening te houden met het ritme van anderen. Mensen stimuleren om naar een vorming of infosessie te komen, bleek niet vanzelfsprekend. Koekjes en koffie of een fijne

maaltijd blijken cruciaal te zijn voor bepaalde culturen om deel te nemen. Dit versterkte alleszins ook de huiselijke sfeer. Daarnaast is het ook een goede methode om mensen rond een tafel met elkaar te laten communiceren. De op eerste zicht gewone ‘koffieklets’ is een ideale ijsbreker om een gesprek te beginnen.

ook uit. Net zoals bij echte huisgenoten raken de scherpe kantjes van onbegrip en starre visie stilaan afgeschaafd. De grote interculturaliteit en diversiteit in het huis was vaak echt mooi om te zien. Al bleek het niet altijd even eenvoudig om een huis samen uit te baten. In het huis waren er soms spanningen, maar dit leverde ook veel interactie op. De verenigin-

Temidden van al die mensen voelde ik (n.v.d.r. Fatima is de begeleidster) me de moeder van één grote familie. Ik ben dankbaar dat ik al die bijzondere mensen heb mogen ontmoeten en er mee heb mogen samenwerken. Dat heeft mij ook op persoonlijk vlak doen groeien als mens.

Het resultaat mag er zijn, maar er is nog werk aan de winkel. Daarom vindt IC het zo belangrijk om er mee verder te gaan. We onderzoeken momenteel of we het Huis in eigen beheer kunnen nemen.

Het Huis van Diversiteit was en is een bijzonder waardevol project. We hebben samen een proces op gang gebracht van emancipatie en ontmoeting tussen aanvankelijk zeer verschillende culturen. Ter afsluiting van de fijne samenwerking hielden we op 7 juli een gezellige barbecue. En werden plannen voor volgend jaar gesmeed.

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

Fatima Oulad

15


ZOEN JE MEE? Kleef eens een kusje Vorig jaar lanceerde CM haar zoenertjesactie. Jong en oud, ziek en gezond, iedereen kon laten weten wie hij of zij om te zoenen vond. Ook dit jaar blijft CM de kus promoten. Met leuke stickers kun je aan iedereen en overal kusjes uitdelen. Als bedankje of als hart onder de riem. ‘Zorgen voor elkaar, da’s zorgen voor een goed leven’, luidt de slogan waarmee CM de komende weken opnieuw uitpakt. Het zegt precies wat CM belangrijk vindt. Het ziekenfonds wil mensen motiveren om elkaar dag in dag uit te helpen. Om samen gebeurtenissen te vieren en ook minder leuke momenten te delen. Zorgen voor elkaar, concretiseert de verbondenheid en de solidariteit waarvoor CM staat. Mensen die voor een ander zorgen, verdienen een bedankje. En hoe kan dat beter dan met een symbolische zoen? Kleef … Vind jij ook dat mensen die zich voor een ander inzetten meer waardering verdienen? Mama die elke morgen jouw boterhammen smeert. De buurman die de hond uitlaat als jij op vakantie bent. De zus die regelmatig komt babysitten. Oma die jouw verjaardag nooit vergeet. Kortom, iemand die altijd voor jou of een ander klaarstaat. Betrap je er jezelf al eens op dat je ‘vergeet’ een schouderklopje te geven? Of dat je er niet toe komt ‘dank u’ te zeggen? Met de ‘kleefzoenactie’ wil CM daaraan iets doen. Ze nodigt iedereen uit om kusjes te kleven. Een leuk stickertje op een kaartje voor de buurman of op de koelkast van je ouders. En waarom geen sticker op de agenda van je drukbezette pa? In elk CM-kantoor zijn de stickers gratis te verkrijgen. … en win Door een sticker te kleven, kun je niet enkel dank u zeggen of iemand een hart onder de riem steken. Je maakt bovendien kans op een heerlijk wellness-weekend voor twee personen. Wat moet je daarvoor doen? Kleef je sticker op een originele plaats en neem er een foto van. Dit beeld kun je uploaden op www.cm.be/fotokus waar je ook een selectie van de foto’s kan bekijken.. Uit de inzendingen wordt wekelijks een winnaar gekozen. De actie loopt tot einde oktober. Op www.cm.be/fotokus vind je ook het volledige reglement. Nele Joostens Gezondheidsfonds Met de ‘kleefzoenactie’ beklemtoont CM opnieuw dat ze meer is dan een administratieve verzekeringsinstelling die ziektekosten terugbetaalt. Ze is ook een gezondheidsfonds dat solidariteit hoog in het vaandel voert en het welzijn van iedereen nastreeft. Zorgen voor elkaar, past perfect in dit opzet. Want het is de beste garantie op een goed en gelukkig leven. Met een persoonlijke service, degelijk advies en een uniek pakket aan diensten en voordelen wil CM daartoe haar steentje bijdragen.

Arena, vzw Pagina Internationaal 16 Comité, september 2007

16


Ramadan Vastenmaand voor de moslims zen. De koran is in 30 delen verdeeld en zo proberen de moslims de koran te lezen in 30 dagen. De Islamitische kalender is gebaseerd op het maanstelsel en duurt daarom 29 of 30 dagen. Het zijn 354 dagen korter dan het zonnejaar. De ramadan

aan liefdadigheid. De moslimgemeenschap krijgt de gelegenheid om in de ramadanmaand meer te bezinnen en te verbroederen. De essentie van deze heilige periode is samenhorigheid en eenheid. Je onthouding, discipline en uithoudingsvermogen worden in deze periode van het jaar op proef gesteld.

Ramadan is een speciale maand. Bij de moslims is ramadan de vastenmaand. Er wordt dan niet gegeten en gedronken van zonsopgang tot zonsondergang. Bij zonsondergang wordt dan het vasten gebroken en kan men beginnen te eten. schuift elk jaar 10 dagen op. Daardoor komt de ramadan beurtelings in alle seizoenen voor. In deze maand zijn de moslims toleranter en doet men ook meer

Moslims verwelkomen de vastenmaand zoals de regen die valt op de aarde … omdat het een maand is van goede dingen. In deze maand wordt er meer gebeden en zeker uit de koran gele-

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

De ramadan wordt beëindigd met een suikerfeest. Het suikerfeest begint als de nieuwe maan te zien is en duurt enkele dagen. Voor de dag van het suikerfeest worden in alle huizen lekkere gebakjes klaargemaakt om op te eten op de feestdag. Op de feestdag ‘ Bayram’ gaan de moslimmannen ’s morgens naar de moskee om een gebed te doen voor de ramadan en wenst men elkaar goede feesten. Na het gebed gaat men de hele familie en kennissen bezoeken. Op deze manier wordt de vastenmaand afgesloten. Veel moed voor de moslims en goede feesten gewenst! Emine Yilmaz

17


KAV fietst door Limburg en maakt kennis met Internationaal ComitĂŠ

Arena, vzw Internationaal ComitĂŠ, september 2007

18


Het laatste woord Afscheid van Antwerpen Een blik over mijn schouder... Iets meer dan een jaar geleden opende het Internationaal Comité in Antwerpen een steunpunt. Ik werd gedetacheerd vanuit Limburg om twee dagen per week aan de uitbouw van IC Antwerpen te werken. Dit steunpunt kwam er vooral omdat het Internationaal Comité als een erkende landelijke vereniging, volgens het decreet van cultuur, onder meer met tien afdelingen in drie provincies van Vlaanderen actief moet zijn. Omdat wij in Limburg onder de koepel van het ACW gevestigd zijn, leek het ons logisch om ook bij het ACW in Antwerpen navraag te doen voor een locatie. Dit bleek geen probleem te zijn. Wij werden er met open armen ontvangen. Mijn werking werd hierdoor zeker vergemakkelijkt. De goede verstandhouding met de verschillende partners, waaronder de Dienst Integratie Antwerpen en de mensen van vzw De 8, maakte dat ik er altijd met mijn vragen terecht kon. Want ik durf eerlijk toegeven dat ik een kleine cultuurschok moest ondergaan om als Limburger mijn draai te vinden in een stad als Antwerpen. Zo waren er zeker de verschillen op gebied van afdelingswerking. Startende afdelingen in Antwerpen vroegen vlugger om op zoek te gaan naar subsidiegelden, wat in Limburg duidelijk veel minder aan de orde is. Ook waren er onder de vrijwilligers die zich wensten te verenigen duidelijk veel nieuwkomers en asielzoekers, allen met hun specifieke vragen naar ondersteuning. Dit maakte dat ik voor de afdelingen van Antwerpen er soms een an-

Arena, vzw Internationaal Comité, september 2007

der soort van begeleiding nodig was dan voor mijn afdelingen in Limburg. De uitbouw van een steunpunt begint vooral met de zorg voor naambekendheid en ‘netwerken’ is dan zeker van toepassing, maar vooral het geloof in een goede werk(ing) van de eigen organisatie. Dit weten over te brengen, zowel naar vrijwilligers als naar partners in het werkveld is doorslaggevend. Daarbij was het lot IC goed gezind, toen de koepelorganisatie Platform Russische Sprekenden een samenwerking met ons wenste aan te gaan. De mix van al deze factoren maakt dat wij heden in Antwerpen mogen spreken over een volwaardig steunpunt. Ik realiseerde op korte tijd mijn doelstelling, namelijk komen tot tien (persoonlijk) aangesloten afdelingen. Hierbij mag ik zeker niet nalaten de afdelingen te danken die hun vertrouwen in mij stelden. Ook blijft mij de intensieve samenwerking bij die ik aanging met de volgende acties: de stemrecht campagne, het kerkasiel en niet te vergeten de Witte Mars. Begin oktober is het dan zo ver. Ik zal de fakkel doorgeven aan Emine, onze nieuwe collega in Antwerpen. Samen met Pavel, Galina, Lode en niet te vergeten de vele vrijwilligers wens ik haar een mooie toekomst met ons steunpunt toe.

Het ga jullie goed daar in Antwerpen.

Samia Chekimi

19arena%20SEPTEMBER%202007