Page 1

http://tinc1planb.blogspot.com.es/

M’encanta reconvertir objectes que estan destinats a acabar a la paperera. Si n’estudiem bé les formes i pensem de què estan fets sempre podem trobar-li un nou ús. En aquest cas he optat per fer alguna cosa Home Decor. He agafat una capsa buida de les càpsules de cafè que havia de llençar a les escombraries i de seguida he vist una caseta però… quin tipus de caseta? Com que tenim el Nadal aprop he pensat que podria fer la casa-taller del Pare Noël! Materials que necessitarem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Una capsa buida Llapis, goma i regle Tisores i cutter Cola líquida o en barra Cel.lo de doble cara Coixinets 3D FOAM (també ho pots fer amb Goma Eva). Papers variats, pintura, tintes, segells, masking tape… Embellishments: botons, cintes, enganxines…

Me encanta reconvertir objetos que están destinados a acabar en la papelera. Si estudiamos bien las formas y pensamos de qué están hechos siempre podemos encontrarle un nuevo uso. En este caso he optado por hacer algo de Home Decor. He cogido una caja vacía de las cápsulas de café que debía tirar a la basura y enseguida he visto una casita pero... ¿qué tipo de casita? Como tenemos la Navidad cerca he pensado que podría hacer la casa-taller de Papá Noel! Materiales que necesitaremos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Una caja vacía Lápiz, goma y regla Tijeras y cutter Cola líquida o en barra Celo de doble cara Almohadillas 3D FOAM (también puedes usar Goma Eva). Papeles variados, pintura, tintas, sellos, masking tape ... Embellishments: botones, cintas, pegatinas

Tutorial: Santa’s House

Página 1


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

El primer pas és obrir la capsa i desmuntar-la amb molt de compte perquè hem de començar decorant primer l’interior amb comoditat. Amb la capsa estesa damunt la taula, mesurem quant fa cada “paret” i tallem els 4 quadrats de paper a la mida. Alerta amb la paret que tindrà la porta de la casa perquè haurem de deixar-li el forat d’entrada. Hem de deixar les juntes sense empaperar per asegurar que podrem doblegar el cartró i tornar amb muntar bé la capsa. Jo he optat per folrar-la amb papers però pots decorar les parets amb pintura, segells…

El primer paso es abrir la caja y desmontarla con cuidado porque debemos comenzar decorando primero el interior con comodidad. Con la caja extendida sobre la mesa, medimos cuánto hace cada "pared" y cortamos los 4 cuadrados de papel a la medida. Ojo con el cuadrado que tendrá la puerta de la casa! Debemos dejar el agujero de entrada (puedes hacer la puerta cuadrada si quieres). Debemos dejar las juntas sin empapelar para asegurar que podremos doblar el cartón y volver a montar bien la caja. Yo he optado por forrarla con papeles pero puedes decorar las paredes con pintura, sellos ...

Tutorial: Santa’s House

Página 2


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Quan l’interior està ben sec, li donarem la volta a la capsa per ocupar-nos un moment de l’exterior de la casa. Per si volem treballar les juntes amb tinta Distress o alguna altra tècnica, les pintarem primer amb Gesso o pintura blanca perquè com que l’exterior de la capsa està plastificat, la tinta no se’ns hi agafarà. Cuando el interior está bien seco, le daremos la vuelta a la caja para ocuparnos un momento del exterior de la casa. Por si queremos trabajar las juntas con tinta Distress o alguna otra técnica, las pintaremos primero con Gesso o pintura blanca porque como el exterior de la caja está plastificado, la tinta no se nos cogerá.

Tutorial: Santa’s House

Página 3


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Un cop sec començarem a fer les finestres; en farem una a cada costat. La paret del fons la deixarem sense finestres i la del davant tindrà la porta. Necessitaràs un cutter ben afilat i bon pols! Mediràs amb el regle perquè les dues finestres et quedin al mateix lloc i ben centrades. Amb un retolador dibuixaràs el marc, que després pintaràs. Una vez seco empezaremos a hacer las ventanas; haremos una a cada lado. La pared del fondo la dejaremos sin ventanas y la delantera tendrá la puerta. Necesitarás un cutter bien afilado y buen pulso! Medirás con la regla para que las dos ventanas te queden en el mismo sitio y bien centradas. Con un rotulador dibujarás el marco, que después pintarás.

Tutorial: Santa’s House

Página 4


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Pots deixar les finestres així, o posar paper de cel·lofana transparent per simular el vidre de les finestres, com he fet jo. En aquest cas el posaràs per fora, abans d'enganxar el paper de l'exterior. Jo he triat tons freds per l'exterior de la casa i papers càlids per l'interior. Amb les finestres acabades pots pintar els marcs o, com vaig fer jo, enganxar un marc de cartró per dins i per fora un cop acabada la caseta. S’assembla més a la fusta i li dóna un millor acabat ☺

Puedes dejar las ventanas así, o poner papel de celofán transparente para simular el cristal de las ventanas, como hice yo. En este caso lo pondrás por fuera, antes de pegar el papel del exterior. Yo he elegido tonos fríos para el exterior de la casa y papeles cálidos para el interior. Con las ventanas terminadas puedes pintar los marcos o, como hice yo, pegar un marco de cartón por dentro y por fuera. Se parece más a la madera y le da un mejor acabado ☺

Tutorial: Santa’s House

Página 5


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Ara enganxarem un quadrat de la mateixa mida de les parets (aproximadament) a la solapa de la capsa, a la part superior, per simular la teulada. Ho farem als dos cantons. I els farem un doblec per tal que, un cop acabada la caseta poguem unir-los i ens serveixi de nansa. Ahora pegaremos un cuadrado del mismo tamaño de las paredes (aproximadamente) en la solapa de la caja, en la parte superior, para simular el tejado. Lo haremos a los dos lados. Y les haremos un doblez para que, una vez terminado el trabajo podamos unirlos y nos sirva de asa.

Arriba el moment de decorar la caseta per dins! He doblegat uns papers que he enganxat a mode de prestatgeria. Els he reforçat amb masking tape, que també serveix de decoració. Després, amb uns coixinets 3D FOAM he enganxat algunes joguines a la paret, com si estiguessin damunt dels prestatges. Si no tens 3D FOAM pots retallar petits cercles de Goma Eva i enganxar-los amb pega. Llega el momento de decorar la casita por dentro! He doblado unos papeles que he pegado a modo de estantería. Los he reforzado con masking tape, que también sirve de decoración. Luego, con unas almohadillas 3D FOAM he pegado algunos juguetes a la pared, como si estuvieran encima de los estantes. Si no tienes 3D FOAM puedes recortar circulitos de Goma Eva y pegarlos con cola.

Tutorial: Santa’s House

Página 6


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Ara segueixes decorant l’interior al teu gust. / Ahora sigues decorando el interior a tu gusto.

Ha arribat el moment de tornar a muntar la capsa. / Y ahora llega el momento de volver a montar la caja.

Tutorial: Santa’s House

PĂĄgina 7


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Enganxarem el “terra” amb compte, muntant totes les peces per ordre i pressionant les juntes. Enganxarem també el lateral i ho deixarem assecar. Podem reforçar la junta amb una pinça o un clip… Pegaremos el “suelo” con cuidado, montando las piezas por orden y presionando las juntas. Pegaremos también el lateral y lo dejaremos secar. Podemos reforzar la unta conuna pinza o un clip.

Ara entratem la mà per dalt i enganxarem el paper del terra. / Ahora entraremos la mano por arriba y pegaremos el papel del suelo.

Tutorial: Santa’s House

Página 8


http://tinc1planb.blogspot.com.es/ Un cop muntada la capsa, la guarnirem per fora al gust. Jo he tapat les juntes amb masking tape però pots fer-ho tinta distress, etc. No muntarem la teulada fins que haguem acabat la feina, per si necessitem ficar la mà dins de la casa.

Una vez hemos montado la caja, vamos a trabajar el exterior con nuestros embellishments, sellos o lo que más nos guste. Yo he tapado las juntas con masking tape pero tú puedes hacerlo con tinta distress u otra… No vamos a montar el tejado hasta el final por si necesitamos meter la mano dentro de la caja para algo.

Tutorial: Santa’s House

Página 9


http://tinc1planb.blogspot.com.es/ Quan hagis acabat la decoració ha arribat el moment de muntar la teulada. Retallarem les dues pestanyes de cartró petites que no són de la mateixa mida que les altres dues. Això ens deixarà un forat per poder passar la mà dins la casa si ho necessitem. Ara agafem les dues solapes que hem folrat amb paper al principi, les ajuntem pels doblecs que hem fet i les enganxem amb cinta de doble cara i…. ja tenim la casa acabada!

Cuando hayas terminado la decoración ha llegado el momento de montar el tejado. Recortaremos las dos pestañas de cartón pequeñas que no son del mismo tamaño que las otras dos. Esto nos dejará un agujero para poder pasar la mano dentro de la casa si lo necesitamos. Ahora cogemos las dos solapas que hemos forrado con papel al principio, las juntamos por dobleces que hemos hecho y las pegamos con cinta de doble cara y .... ya tenemos la casa terminada!

A mi m’agraden les coses que no són recarregades però òbviament tu pots continuar si et ve de gust: pots posar una xemeneia, un balcó, pots tancar totalment la teulada… Si fas un o dos forats a la “nansa” i li passes una cinta ben bonica, pots penjar la caseta del sostre o d’algun prestatge! O pots posar-hi una espelma petita dintre (perquè no tenim la teulada tancada i l’escalfor s’escapa per allà):

A mí me gustan las cosas sencillas, que no son recargadas pero obviamente tú puedes continuar si te apetece: puedes poner una chimenea, un balcón, puedes cerrar totalmente el tejado ... Si haces uno o dos agujeros en el "asa" y le pasas una cinta bien bonita, puedes colgar la casita del techo o de algún estante! O puedes poner una vela pequeña dentro (porque tenemos no tenemos el tejado cerrado y el calor se escapa por allí): Tutorial: Santa’s House

Página 10


http://tinc1planb.blogspot.com.es/

Espero que te haya gustado y te animes a hacer tu propia casita! :D

Tutorial: Santa’s House

PĂĄgina 11

Tutorial: Santa's House  

Pas a pas per convertir una capsa en el taller del Pare Noel. Paso a paso para convertir una caja en el taller de Papá Noel.

Tutorial: Santa's House  

Pas a pas per convertir una capsa en el taller del Pare Noel. Paso a paso para convertir una caja en el taller de Papá Noel.

Advertisement