Page 1


De waterschappen staan voor goed waterbeheer en hebben de komende jaren grote wateropgaven op de agenda. Nederland verandert en de waterschappen veranderen mee. De veranderingen in de samenleving, ICT, stijl van leidinggeven, balans werk en privĂŠ, samenwerken, het nieuwe werken, alles is in beweging. Als sociale partners, vakbonden en werkgevers willen we samen met vertegenwoordigers uit de sector vooruitkijken. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze sector en vooral voor het werken bij een waterschap in 2020? Het gedeelde beeld vormt voor ons een basis voor belangrijke richtinggevende besluiten, zoals over het meerjarenplan voor het A&O fonds Waterschappen, het eerste jaarplan voor 2014 en de cao-onderhandelingen. Namens het LAWA Gerard Doornbos Marta Rotgers

Namens het A&O fonds Waterschappen Hans Oosters


Op woensdag 19 juni 2013 kwamen ruim 100 mensen uit de watersector op de gastvrije locatie van Waterschap Rivierenland bijeen voor Waterwerk2020. Van dijkgraaf tot docent, van OR lid tot stagiair, een rijk gezelschap. Onder de bezielende begeleiding van dagvoorzitter Godelieve Meeuwissen verkenden zij de toekomst: Hoe ziet werken bij een waterschap eruit in 2020?


‘Voorspellen is niet moeilijk. Ga met een open mind in gesprek, weg van de standpunten en vooringenomen stellingen.’ ‘Natuurlijk zijn er kaders; de economische en maatschappelijke trends zorgen voor veel uitdagingen en beperkte financiële middelen. Vandaag brengen we onze creativiteit bij elkaar om het beeld van de toekomst te maken.’ ‘Welke rol kunnen wij spelen in de omgevingskwaliteit? Weet voor wie je werkt, wat willen de mensen buiten? Dat geeft plezier in je werk en het gevoel dat je er toe doet. En dat is het belangrijkste ingrediënt voor werkgeluk in 2020.’ Gerard Doornbos voorzitter LAWA


‘Mensgerichtheid, expertise en vakmanschap blijven hoog in het vaandel van de topsector Water. Organisaties daarbinnen worden poreuzer, er ontstaan nieuwe netwerken tussen de verschillende generaties. Binnen, maar ook buiten de eigen organisatie.’ ‘We bewegen van ‘One size fits all’ naar ‘My size fits me’, door middel van job crafting en i-deals. De échte uitdaging om mensen te verbinden aan je organisatie is het omgaan met de verschillen: hoeveel keuzes kun je bieden?’ Ruurd Baane Bright & Company


‘In 2020 ligt de recessie achter ons, maar de vergrijzing en ontgroening werken door. Talent is cruciaal voor succesvolle organisaties, het geeft je organisatie identiteit en maakt je aantrekkelijk. Maar talent alleen is niet genoeg, je moet mensen ook verbinden om als team optimaal resultaat te behalen. Sociaal kapitaal is daarbij net zo waardevol als economisch kapitaal, de kracht van sociale netwerken is essentieel voor vertrouwen en verbinding. Een leven lang leren is net zo belangrijk als een leven lang werken. De kunst is dan ook om arbeidsrelaties in te gaan richten als werk- en leerrelaties.’ Michiel Schoemaker lecturer AOG School of Management


Samen aan de slag! Groeten uit 2020 Na de inleidingen door de sprekers werkten de deelnemers in 9 teams hun blik op de toekomst uit, in de vorm van een ansichtkaart uit 2020.


In teams vertaalden de verschillende doelgroepen de toekomstvisie naar hun eigen praktijk. Wat moeten we voortaan niet meer doen, welke bestaande acties continueren we, en wat is er nodig aan nieuwe acties?


‘Mooi dat we bestaand en nieuw beleid oppakken en daadwerkelijk samen gaan uitvoeren.’

‘Goed om zo met elkaar de tijd te nemen om stil te staan bij waar we heen willen.’


‘Verrijkend om te ervaren hoe e d n le il h c s r e v it u n we va ken ij k n a a n e k e o h ls a v in . 0 2 0 2 in n e k r e w n tege n a v g n e r b in r o o d n e B e g e w u ie n p o n e r e and dachten gekomen.’


‘W geweld om met en dive de sl


‘De dag heeft mij inspiratie opgeleverd en voer tot nadenken. Ik vond het een erg geslaagde dag vol positieve energie!’

Wat een ‘ 1 0 0 m e n s e n d e o g , g a d dige s p r a k e n v a n d aag in n e k k o r t e b n zo’ T i e l o v e r d e toekomst n a a p e o r g erse v a n d e w aterbranche en ’ . n a a g e t lag

de toekomst ziet er goed uit!’


Bedankt voor je deelname en tot een volgende keer!


Waterwerk2020 publicatie  

Op woensdag 19 juni 2013 kwamen ruim 100 mensen uit de watersector bijeen voor Waterwerk2020. Van dijkgraaf tot docent, van OR lid tot stagi...

Waterwerk2020 publicatie  

Op woensdag 19 juni 2013 kwamen ruim 100 mensen uit de watersector bijeen voor Waterwerk2020. Van dijkgraaf tot docent, van OR lid tot stagi...

Advertisement