Page 1

1 2 3

FastROI menestyy mobiilisti – Kyllä tämä virkeänä pitää, virnistää FastROI Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalovaara kuvaillessaan yhtiön loppuvuoden haasteita ja ensi vuoden tavoitteita. Uusi joukko merkittäviä Suomen kuntia hakee yhtiöstä ratkaisua kotihoidon mobiiliin toiminnanohjausjärjestelmään. Siinä sivussa FastROI tutkii vientimarkkinoita ja konttorin perustamista pääkaupunkiseudulle.

>> Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan JoenOnni Oy:n toimitusjohtaja Irma Ahokas-Kukkonen on ollut FastROI Oy:n tyytyväinen asiakas jo vuosia. Yhteistyö FastROIn toimitusjohtajan Risto Jalovaaran kanssa on myös tiivistä ohjelmiston kehitystyötä koko toimialan tulevaisuuden parhaaksi.


R

isto Jalovaara on viimeisen 10 vuoden aikana oppinut tasapainoilemaan kasvun, mobiilistuvan maailman, kiireen ja riskienhallinnan kanssa. Matkan varrella kolmen hengen yrityksestä on varttunut 40 ammattilaisen kasvuyritys. – Jos ottaisimme rauhallisemmin, emme pysyisi mukana markkinoiden imussa. Aikaikkuna sähköisen ja langattoman liiketoiminnan markkinoilla on auki nyt, ajanoloon markkina täyttyy. Nyt on tehtävä paljon oikeita asioita niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin, jos mielimme menestyä, toimitusjohtaja pohtii myöntäen lopulta vaatimattomasti, -” ollaanhan me tässä kohtuullisesti onnistuttukin”. Kohtuullisesti vai erinomaisesti – sitä voi itse kukin pohtia. Kun FastROI aloitti toimintansa, plakkarissa oli Jalovaaran entiseltä työnantajalta ostettu yksi ohjelmistotuote. Pilottiasiakkaita Joensuun Tiedepuiston hautomoyrityksesi tulleella firmalla oli kaksi. Pilottien toimialat eivät kantaneet kasvuun. Ikääntyvässä Suomessa menestyksen mahdollisuudet pilkistivät sosiaali- ja terveysalalla.

Aikaa olennaiseen FastROIn näkemykset osuivat nappiin - yhtiön softaratkaisuilla ratkotaan nyt täyttä päätä yhtä paljon päänvaivaa herättänyttä sote-alan haastetta. Viime vuonna FastROI voitti valtakunnallisen kilpailutuksen, kun Suomen kuntien omistama palvelutalo Kuntien Tiera Oy valitsi joensuulaisyhtiön kotihoidon mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän toteuttajaksi. Jo vuonna 2010 Lahti ja vuotta myöhemmin Kuopio olivat valinneet FastROIn kumppanikseen. – Nyt asiakkaina on parikymmentä kuntaa, ensi vuonna mukaan on tulossa merkittäviä uusia kuntia. Tämän asian kanssa loppuvuosi on meille kiireistä asioiden valmistelun aikaa. Jalovaaran mukaan jo nyt kokemuksesta tiedetään, että FastROIn toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta noin 20 prosenttia aiemmin hallinnon pyörittämiseen kuluneesta työajasta voidaan käyttää varsinaiseen

asiakastyöhön. – Se on paljon se, kun ajatellaan työajan käytön tehostamista usein satojen ihmisten työpaikassa.

Uusiakin toimialoja Sosiaali- ja terveysalan ohella FastROI on vienyt mobiilit ratkaisunsa myös infran kunnossapitoon. Destian ja YIT:n asiakkuudet ovat yhtiölle merkittäviä. Tiedonkeruu- ja työnohjausratkaisumme on kehitetty palvelemaan katu- ja tieverkoston, viheralueiden, liikuntapaikkojen, kiinteistöhoidon sekä teollisuuden kunnossapidon tarpeita. Ratkaisuissa hyödynnetään mobiili-, paikkatieto- ja karttateknologioita. Sote- ja infra-sektoreiden rinnalla kasvua haetaan määrätietoisesti liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmästä. FastROI mERP-ratkaisun alusta-arkkitehtuu-

– Pitää oikeasti olla istumassa siinä kunnossapitoautossa tai -koneessa nähdäksesi, mitä kentällä todellisuudessa tapahtuu. Jalovaara on äänekkäästikin liputtanut sen puolesta, että varsinkin aloittelevat teknologiayritykset tarvitsevat asiakaskumppanuuksia läheltä. Harmittavan usein vain käy niin, ettei toimija voi olla profeetta omalla maallaan. Onneksi asiat voivat mennä myös päinvastoin – Joensuun kuntatekniikka uskoi meihin. Pääsimme näyttämään ja kehittämään osaamistamme ja sitä kautta saamaan jalansijaa teidän kunnossapidon markkinoilla. Sillä yhdellä kaupan siemenellä FastROI on voinut tuoda Joensuuhun kymmenkunta työpaikkaa lisää.

”Yhdellä kaupan siemenellä FastROI on voinut tuoda Joensuuhun kymmenkunta työpaikkaa lisää” rissa on huomioitu helppo käyttöönotto sekä joustava laajennettavuus. Ratkaisun eri moduulit voidaan liittää asiakastarpeen mukaisesti. Tuoteportfoliossa mERPjärjestelmän toiminnallisuuden geneerisyyden ansiosta tuotteet mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla ovat lupaavat. – Tuotekehitystyö on meillä jatkuva prosessi, josta ei pidä herpaantua. Toimintaympäristöt muuttuvat koko ajan. Jo pelkästään kotimaassa sote-puolelle tulee jatkuvasti uutta – valtakunnallinen terveystietojen arkisto, e-reseptijärjestelmä, lakimuutokset sekä asiakkaiden muuttuvat vaatimukset. Tuotekehityksestä puhuessaan Jalovaara muistuttaa siitä, miten tärkeätä on päästä toimimaan välillä myös oikeassa tuotantoympäristössä.

>> Irma Ahokas-Kukkosella ja Risto Jalovaaralla on yhteinen tavoite kehittää hoiva-alan päivittäistä arkea sujuvaksi ja tehokkaaksi niin, että hallinnon sijasta työaikaa voidaan käyttää varsinaiseen asiakastyöhön.

1 2 3


1 2 3

Kännykkä ja tabletti työkalupakissa

FAKTA: fastroi oy

- Sähköisen ja langattoman liiketoiminnan ohjelmistopalveluyritys - Perustettu vuonna 2003 - Työntekijöitä 40 - Liikevaihto reilut 3 miljoonaa euroa - Palveluvalikoimaan kuuluvat sosiaali- ja terveysalan, infran kunnossapidon, kaupan ja palvelualojen erityisratkaisuja - Ratkaisuissa hyödynnetään web-, mobiili- ja paikannusteknologioita - Yksityisen sektorin markkinajohtaja hoivaalalla, tuoteperhe FastROI HILKKA® - Tiestön kunnossapidon järjestelmä FastROI KUNTO® - FastROI mERP™ on liikkuvaan työhön tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä

Tekstit: Sirkka-Liisa Aaltonen, valokuvat: Miska Korpelainen, ulkoasu: Mainostoimisto Fabrik

Kunnissa kotihoidon työntekijät liikkuvat kentällä asiakkaiden luona. Aiemmin tekijät, käyntikohteet ja muut päivittäiset asiat kirjattiin ensin vihkoille, lipuille ja lappusille. Päivän päätteeksi työntekijältä kului aikaa manuaalisten tietojen järjestelmään viennissä. FastROIn järjestelmässä työn ohjaamisen kokonaisuus on automatisoitu aamupäivän suunnittelutyöstä alkaen aina loppupäivän kirjaamiseen asti. – Käytämme automaattista optimointia, joka suunnittelee työt ja katsoo, että oikeat hoitajat ja tiettyjä palveluja vaativat asiakkaat kohtaavat. Järjestelmä suunnittelee liikkumisen, käyntiin varatun ajan, kertoo tarvittavat hoidot, avaa ja sulkee asiakkaan ovet sekä kirjaa tapahtumat automaattisesti järjestelmäämme, josta tiedot siirtyvät edelleen potilastietojärjestelmään, Risto Jalovaara kuvailee kiteytetysti. Kokonaisuus kuulostaa sujuvalta ja tehokkaalta, haasteitakin lienee matkan varrella ollut? – Kesti aikansa, että tuotteet, mobiiliverkot ja päätelaitteet kehittyivät siihen kuntoon, että kokonaisuus saatiin pyörimään. FastROIn kannalta tekninen kehitys on mennyt erittäin myönteiseen suuntaan. Tekniikan ohella onnistuminen on edellyttänyt myös asennemuokkausta. Tänä päivänä ihmiset uskovat jo, että puhelimella voi oikeasti tehdä töitä. Kännyköiden ohella myös tablet-laitteet ovat tulleet voimakkaasti mukaan kuvioon, Jalovaara muistuttaa. Tuoreet tutkimustulokset ja ennusteet tukevat hänen myönteisiä näkemyksiään Forrester Research -tutkimusyhtiö julkaisi äskettäin ennusteen, jonka mukaan vuoteen 2017 mennessä jo 62 prosenttia suomalaisista omistaa tablet-laitteen. Jo nyt laite löytyy arviolta 22 prosentilta suomalaisista.

>> – Tuotekehitystyö on meillä jatkuva prosessi, josta ei pidä herpaantua. Toimintaympäristöt muuttuvat koko ajan, Risto Jalovaara muistuttaa. Yhtiö on kymmenessä vuodessa kasvanut 40 ammattilaisen yritykseksi.

Marraskuun kuukauden yritys  

Kyllä tämä virkeänä pitää, virnistää FastROI Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalovaara kuvaillessaan yhtiön loppuvuoden haasteita ja ensi vuoden...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you