Page 1

JOENSUUN PARTIOLAISET RY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 Hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 23.3.2011

1


SUOMALAINEN PARTIOTOIMINTA 100 VUOTTA Kulunut toimintavuosi 2010 oli Joensuun Partiolaiset ry:lle yhdeksästoista toimintavuosi. Vuosi oli myös suomalaisen partiotoiminnan juhlavuosi, sillä partiotoiminta käynnistyi maassamme 100 vuotta sitten. Lisäksi juhlimme meripartion ja tyttöjen partiotoiminnan 100 –vuotista taivalta. Partioaate ja toiminnan perusidea on monista viime aikojen uudistuksista huolimatta säilyneet samoina. Partiolaisen taidot niin luonnossa kuin omassa ryhmässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa ovat toiminnan ydin. Toiminta on nyt vain puettu uusiin vaatteisiin. Tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä tarkastellaan jatkossakin ja saaduista havainnoista vedetään varmasti tarvittavat johtopäätökset. Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä oli alueen lippukuntien yhteistyön tukeminen ja kehittäminen. Lisäksi yhdistys järjestää koulutus- ja ohjelmatoimintaa tukien lippukuntien omaa toimintaa. Myös kaupungin alueella lippukuntia tukeva aluetyö toteutetaan Joensuun Partiolaisten kautta. Toiminta on aikaisemmin ollut koulutuspainotteista, mutta kuluneen vuoden aikana on myös yritetty lisätä ja kehittää lippukuntien yhteisiä ohjelmatapahtumia. Järjestetyt ohjelmatapahtumat ovat olleet suosittuja ja myös lippukunnat ovat tarjonneet omia tapahtumiaan muille paikkakunnan lippukunnille.

kuva: Aleksi Luumi

Tärkeintä kuitenkin on, että Joensuussa toimintaa järjestävät nuoret. Joensuun Partiolaisten ja alueen lippukuntien johtajistot ovat suurimmaksi osaksi nuorista (alle 29v) koostuvia, joten myös nuorten vaikutusmahdollisuudet on turvattu nuorisolain hengen mukaisesti. Toiminta on myös nuoria osallistavaa, kun toimintaa ollaan ideoimassa ja toteuttamassa itse nuorelta nuorelle.

2


KOULUTUS- JA KASVATUSTOIMINTA Joensuun Partiolaiset ry:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on järjestää uuden ohjelman mukaista ryhmänohjaajakoulutusta (ROK) tarpojavartiota (12-15v) johtaville samoajaikäisille (15-17v) partiolaisille. Koulutusryhmän puheenjohtajana toimi Jaana Hakulinen Rantakylän Rämpijöistä, joka vastasi myös ryhmänohjaajakoulutuksista.

Ryhmänohjaajakoulutuksia toteutettiin vuoden aikana 2 kpl, joista ensimmäinen piti sisällään poikkeuksellisesti vain yhden koulutusviikonlopun. Kurssi järjestettiin Röskön leirikeskuksessa Kiteellä. Vuoden toinen koulutus oli kaksiosainen, jonka teoriaosa järjestettiin Varparannan leirikeskuksessa Kontiolahdella ja retkiosa Petkeljärven kansallispuistossa Ilomantsissa. Koulutuksiin osallistui vuoden aikana 29 tarpoja(12-15v) ja samoajaikäistä (15-18v) nuorta, määrä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Uuden koulutusjärjestelmän sekä Järvi-Suomen Partiolaisten ja aluejärjestöjen työnjaon mukaan ko. koulutuksen järjestäminen kuuluu aluejärjestöille ja yksittäisille lippukunnille. Koulutuksen merkitys korostuu, kun alle 18 –vuotiaille ei uudessa koulutusjärjestelmässä ole tarjolla muuta johtajakoulutusta.

Edellisvuosista poiketen syksyllä järjestettiin myös SPR:n vaatimukset täyttävä ensiapukurssi (EA 1). Kurssille osallistui 8 johtajaa, joista alle 29-vuotiaita nuoria oli 7 henkilöä. Kurssi toteutettiin Ortodoksisella seurakuntakeskuksella kahden lauantaipäivän aikana. Kouluttajana toimi Helena Seutu Kaiskun-Kävijät ry:stä Kontiolahdelta. Syksyllä kevään 2011 kevät- ja sudenpentukisat Joensuussa järjestävien lippukuntien (4 kpl) johtajistot kouluttautuivat piirijärjestön järjestelytoimikuntakurssilla Noljakan kirkolla. Jäsenlippukunnat kouluttivat myös 5 nuorta johtajaansa partiojohtajien peruskursseilla. Vuoden aikana pyrittiin myös nimeämään ja kouluttamaan lippukuntiin koulutusvastaavat, jotka vastaavat koulutusyhteistyöstä piirijärjestön suuntaan. Joensuulaisista lippukunnista neljä (4) nimesi koulutusvastaavan.

Nuoria ryhmänohjaajakoulutuksessa (Aleksi Luumi) Maaliskuulle suunniteltu ryhmien johtajille suunnattu aiemmin suosittu leikkikurssi peruuntui osallistujapulan vuoksi.

JÄRJESTETYT KOULUTUKSET Kurssi Ryhmänohjaajakoulutus ROK 1 Ryhmänohjaajakoulutus – ROK 2 Ensiapukurssi EA1

Aika 26.-28.2.

Paikka Röskö, Kitee

Osanottajat/kouluttajat 13 hlöä + 5 kouluttajaa

Vrk 54

17.-19.9. 8.-10.10. 20.11. ja 27.11.

Varparanta, Kontiolahti Petkeljärvi, Ilomantsi Ortodoksinen srkkeskus, Joensuu

14 hlöä + 4 kouluttajaa 12 hlö + 4 kouluttajaa 8 hlöä + 1 kouluttaja

57 48 18

3


OHJELMATOIMINTA Tammikuussa käynnistettiin lippukuntien yhteinen vaeltajatoiminta yhteisellä avaustempauksella Rantakylän kirkon pihalla. Ohjelmassa oli mm. vaeltajaryhmän ohjelman ideointia ja makkaranpaistoa. Ryhmään kuului 8 joensuulaista (keskusta, Pyhäselkä ja Kiihtelysvaara) ja 3 kontiolahtelaista nuorta.

Ryhmä kokoontui partiotoimistolla 5 kertaa ja sen toiminta oli aluksi aktiivista tähdäten liljakimpun toteuttamiseen. Ryhmä suunnitteli tapahtuman alusta saakka markkinointia ja budjettia myöten itse. Toiminta hiipui kesän jälkeen näkemyseroihin ryhmän toiminnasta jakautuen omiin pienempiin ryhmiin.

Hääjuhla Liljakimpussa Sikrenvaarassa (Martta Räty) Vuoden 2010 ohjelmatapahtumatarjonta piti sisällään samoaja- ja vaeltajaikäisille (15-22vuotiaat) suunnatun liljakimpun, joka sai suuren suosion ja keräsi huomiota eri puolilla piiriä. Tapahtuma oli Joensuun Partiolaisten vaeltajaryhmän suunnittelema ja siihen osallistui 32 samoaja- ja vaeltajaikäistä nuorta järjestäjät mukaan lukien. Tapahtuma järjestettiin Sikrenvaaran leirikeskuksessa Enossa ja sen teemana oli ihmisen elämänkaari lapsuudesta vanhuuteen, joka käytiin liveroolipelimäisesti läpi valvoen yhtäjaksoisesti 48 tuntia. Tapahtumanjohtajana oli Aleksi Luumi (Joensuun Eräsissit).

4


Kaikki päättyy joskus – niin liljakimppukin! (Martta Räty) Samoajien (15-17 –vuotiaat) itse suunnittelema yhteinen hiihtoretki Jaamankankaalle peruuntui maaliskuussa osallistujapulan vuoksi.

Tarkkaavainen partiolainen partioviikon iltanuotiolla (Essi Hämäläinen)

Koska yhdistyksen helmikuulle suunniteltu valtakunnallinen suomalaisen partiotoiminnan 100-vuotisjuhlavuoden avaustempaus koettiin huollollisesti liian vaativana järjestää kaupungin keskustassa kovien pakkasten aikaan, jäi Koverossa Vaaran Veljet ja Sissit ry:n ja Kiihtelyksen Nuotiosissit ry:n tapahtuma ainoaksi Joensuun alueen tapahtumaksi.

Paikkakunnalla vammaisille lapsille ja nuorille suunnattua sisupartiotoimintaa järjestivät edelleen Joensuun Eräsissit ry ja Karjalan Tytöt ry. Piirijärjestön sisujaoston ja paikkakunnan sisupartiojohtajien välille saatiin viimein muodostettua yhteys ja Jyväskylässä 9.-11.4. järjestetylle yhteiselle sisupartioleirille osallistui Joensuusta 4 lasta ja 2 johtajaa.

Yhdistyksen järjestämänä juhlavuoden tapahtumana päätettiin järjestää iltanuotiotilaisuus huhtikuussa partioviikolla Ilosaaressa. Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita johtajia ja nuoria sekä juhlittiin perinteisellä iltanuotio-ohjelmalla. Järjestelyissä olivat mukana myös Karjalan Partiokillan veteraanipartiolaiset tuomassa tapahtumaan menneiden vuosikymmenten tuulahduksen. Omaa historiantuntemustaan pääsi testaamaan esiintymislavan vieressä järjestetyllä partiohistoriaradalla.

Toukokuussa Kiteellä järjestettyihin sudenpentukilpailuihin osallistui Joensuusta 4 laumaa, joissa oli yhteensä 20 lasta sekä kullakin laumalla aikuinen saattaja. Kuopiossa järjestettyihin seikkailijoille ja tarpojille suunnattuihin kevätkilpailuihin ei Joensuusta osallistunut ketään. Syyskuussa Tikkakoskella järjestettyihin yön yli kestäviin syyskisoihin osallistui 2 vartiota, joissa oli yhteensä 6 nuorta.

Leiri nousee Puntarikoskella Niskasaaren partiokämppien maastoon (Mika Korppinen) 5


Partiojohtaja Ilari Issakainen on joutunut sudenpentujen vangiksi ja maalaamaksi kesäleirillä (Aleksi Luumi) sasta (8) järvisuomalaisesta partiolaisesta kaksi (2) oli joensuulaisia. Ryhmää johti partiojohtaja Jaana Hakulinen (Rantakylän Rämpijät ry) ja konferenssiedustajiin kuului Filippa Kalejaiye (Noljakan Niemenkiertäjät ry).

Kesäkuussa 10.-13.6. joensuulaiset ja kontiolahtelaiset lippukunnat kokoontuivat yhteiselle partioleirille Niskasaareen Puntarikoskelle. Leirille osallistui 38 lasta ja 20 pääosin nuorta johtajaa. Leirin ohjelma oli perinteistä partioohjelmaa kanoottimelonnalla höystettynä. Leirinjohtaja oli Pirkko Nissinen (Karjalan Tytöt).

Elokuussa yhdistys osallistui Joen Yöhön omalla esittelypisteellään järjestökadulla rantapuistossa. Pisteen suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat samoaja- ja vaeltajaikäiset nuoret järjestösihteerin ohjauksessa. Esittelypisteestä vastasi Anton Sutinen (Joensuun Eräsissit).

Filippa (ylärivi keskellä) ja muiden maiden seminaariosallistujia Israelissa (Jaana Hakulinen) Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 20.27.8. Israeliin Haktar Hayarokiin järjestämälle nuorten kansainväliselle ympäristökonferenssimatkalle (International Convention for Environmental Leadership) osallistuneista kahdek-

Joensuun Partiolaiset ry Joen Yössä (Anne Korppinen)

6


Lokakuussa aluejärjestö järjesti yhteiskuljetuksen Iisalmessa järjestettyyn sudenpentujen ja seikkailijoiden juhlavuoden tapahtumaan Korven Kaikuun. Tapahtumaan osallistui 36 joensuulaista lasta ja nuorta johtajineen.

Vuoden kohokohta oli heinä-elokuun vaihteessa Hämeenlinnan Evolla järjestetty Suomen Partiolaisten 6. suurleiri Kilke. Joensuulaisista lippukunnista osallistujia leirille lähetti 10 lippukuntaa ja osallistujia oli yhteensä 57 henkilöä. Joensuulaisista, kiteeläisistä ja pielaveteläisistä partio- laisista muodostettiin yhteinen savu Lapa-alaleiriin. Savunjohtajana toimi Miina Ikonen Kiteeltä ja varajohtajana Taina Hämäläinen Karjalan Tytöistä. Lisäksi palvelutehtäviin rakennus- ja purkuleirille osallistui joukko joensuulaisia nuoria.

Perhepartio järjesti pienryhmätoimintaa, jossa partioperheet pääsivät saman harrastuksen pariin riippumatta lasten iästä. Kokoontumisia oli 7 kpl ja osallistujia 2 –vuotiaasta aikuisiin kokoontumiskerrasta riippuen 7-21 hlöä. Ohjelmassa oli retkeilyä, partiotaitoja sekä eri kohteisiin tutustumista. Perhepartiosta ohjausvastuun kantoivat Kirsi Könönen (Karjalan Tytöt), Päivi Keronen (Pogostan Pojat), Terhi Summala (Noljakan Niemenkiertäjät) sekä Minttu ja Perttu Kivivuori (Jokisuun Kipparit).

Piiriyhdistyksen lähialueyhteistyöhankkeeseen liittyen jäsenyhdistykset Joensuun Eräsissit ry ja Karjalan Tytöt ry päättivät käynnistää yhteistyön Suojärvellä toimivan venäläisen Kolibri – lippukunnan kanssa. Myös Kolibri järjestää sisupartiotoimintaa vammaisille lapsille. Johtajisto tapasi toisiaan muutaman piiriyhdistyksen tapahtuman yhteydessä, mutta vuoden 2010 aikana ei vielä järjestetty yhteisiä tapahtumia.

Perhepartio kokosi kokonaisia perheitä partioretkelle (Minttu Kivivuori) Aluejärjestön jäsenlippukunnista Joensuun Eräsissit ry järjesti 28.-30.5. perinteisen humoristisen partiokilpailun Lököjotoksen teemalla ”Maajussille tukiaiset” jo 46. kerran. Kilpailijoita oli 63 henkilöä sekä omasta että muista partiopiireistä ympäri maan.

Aleksi Luumi kokkaa liljakimpun aikana (Saara-Lotta Hynynen)

7


Joensuulaisia ja maakunnan nuoria Kilke – suurleirillä Evolla (Aleksi Luumi)

JOENSUUN PARTIOLAISTEN OHJELMATAPAHTUMAT Tapahtuma

Aika

Paikka

Osanottajat/järjestäjät

Tapahtumavuorokaudet

Vaeltajien avaustempaus Liljakimppu Partioviikon iltanuotio Yhteiskuljetus Korven Kaiku Perhepartio

22.1.

14 osallistujaa + 2 järj.

16

23.-25.4. 21.4.

Rantakylän kirkko, Joensuu Sikrenvaara, Eno Ilosaari, Joensuu

22 osallistujaa + 9 järj. n. 170 osallistujaa + 20 järj.

62 190

2.10.

Iisalmi

36 osallistujaa

36

13.2. / 25.3. / 25.4. / 12.6. / 18.8. / 30.9. / 1.11.

Joensuu ja Kontiolahti

7-21 osallistujaa / krt

84

Kesäleiri

10.-13.6.

38 osallistujaa + 20 järj.

232

Suurleiri Kilke

28.7.-5.8.

57 osallistujaa

513

Joulusauna

30.11.

6 osallistujaa

6

Joulukahvit

1.12.

Niskasaari, Kontiolahti Evo, Hämeenlinna Niskasaari, Kontiolahti Partiotsto, Joensuu

32 osallistujaa

32

8


ALUETYÖ JA JÄSENET niitä järjestämään partio-ohjelmaa sekä lisätä lippukuntien välistä yhteistyötä. Aluetyön toteuttamisesta vastaavat piirin alueohjaaja sekä toimistolla työskentelevä järjestösihteeri. Vuonna 2010 Tiiran alueohjaajana toimi kevääseen saakkaTanja Turkulainen (Savon Saukot) ja syksystä alkaen Kirsi Könönen (Karjalan Tytöt).

Aluetyöllä tavoitellaan sitä, että lippukunnilla olisi edellytykset toimia paremmin ja toteuttaa samalla laadukasta partiotoimintaa. Aluetyön tuloksena lippukunnan johtajisto saa ohjausta työhönsä sekä tukea partio-ohjelman toteuttamiselle lippukunnassa. Aluetyöllä rakennetaan toimiva kanava lippukunnista piiriin ja piiristä keskusjärjestöön sekä päinvastoin. Joensuulaiset lippukunnat kuuluvat kolmeen (3) eri lähialueeseen. Aluejako on tehty piirinjärjestön toimesta ennen kuntaliitoksia ja eivät näin ollen ole yhtenäiset. Kiihtelyksen Nuotiosissit ry (Kiihtelysvaara) kuuluu lähialueeseen Sorsa, Vaarojen Siskot ja Veikot ry (Eno) ja Vaaran Veljet ja Siskot ry (Tuupovaara) lähialueeseen Hanhi sekä kaikki muut lippukunnat lähialueeseen Tiira. Piirijärjestön ja piirin alueella toimivien aluejärjestöjen (Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli) kesken on sovittu, että ko. kaupunkien alueella tehtävä aluetyö ohjautuu aluejärjestön kautta päällekkäisyyksien karsimiseksi.

kuva: Mikko Hakkarainen Joensuussa vuosikokouksien yhteydessä järjestettiin Tiiran lähialuetapaamiset (2 kpl) perinteisten lippukuntien yhteistyötapaamisen sijasta. Sorsan ja Tiiran lippukunnat eivät kokoontuneet kertaakaan vuoden aikana.

Joensuussa aluetyön tarkoituksena on tukea paikallisten lippukuntien toimintaa ja auttaa

ALUETYÖN TAPAHTUMAT Tapahtuma Lähialuetapaaminen Tiira Lähialuetapaaminen Tiira

Aika 17.3. 27.10.

Paikka Partiotsto, Jns Partiotsto, Jns

Osallistujat (JoPa) 10 hlöä / 6 lpk 8 hlöä / 5 lpk

J ÄSENET Toiminnan piirissä on ollut varsinaisten jäsenten lisäksi seitsemän (7) joensuulaisen kannatusjäsenlippukunnan jäseniä. Jäseniä näissä lippukunnissa oli yhteensä 231, joista alle 29vuotiaita 200 henkilöä.

Yhdistyksen jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt rekisteröidyt joensuulaiset lippukunnat, jotka käyttävät yhdistyksessä päätösvaltaa. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin avointa ja suunnattu kaikille joensuulaisille lippukunnille. Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä alueyhdistyksen kahdeksassa (8) jäsenlippukunnassa oli 231 henkeä, joista 183 oli alle 29-vuotiaita. Jäsenmäärät ovat siis laskeneet 56 nuorella viime vuodesta.

Kaiken kaikkiaan Joensuussa oli vuonna 2010 jäseniä 462 henkilöä. Lisäksi lippukunnilla on muutamia ns. ei-jäseniä, jotka tukevat lippukunnan toimintaa, mutta eivät maksa jäsenmaksua. 9


Kaikkiaan jäsenmäärä on Joensuussa edelleen laskenut 94 henkilöllä. Johtajaikäisiä (yli 15vuotiaita) jäsenistä oli 217, joista alle 29vuotiaita oli 138 henkilöä eli noin 30% koko jäsenistöstä. Valitettavasti monet jäsenlistoilla olevista johtajaikäisistä asuvat työn tai opiskelujen vuoksi jollakin muulla paikkakunnalla, eivätkä näin ole täysipainoisesti lippukuntien käytettävissä.

Joensuussa enemmistö (87%) lippukunnista on jäsenmäärältään pieniä alle 50 jäsenen yhdistyksiä. Pienessä yhdistyksessä on helpompi huomioida yksittäisten jäsenten tarpeita, mutta usein hallinnon pyörittäminen koetaan raskaana. Osittain tästä päättivät vuosikokouksissaan Joensuun Eräsissit ry ja Karjalan Tytöt ry yhdistää voimansa. Uusi lippukunta aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta ja sen nimeksi tulee Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry.

Kaikkien joensuulaisten lippukuntien puheenjohtajista 18-29 -vuotiaita nuoria oli 8 hlöä ja 7 hlöä yli 29-vuotiaita. Lippukuntien jäsenistöstä yli 29-vuotiaita oli 17%.Yleisesti ottaen joensuulaisissa partiolippukunnissa toimintaa suunnittelevat ja järjestävät nuoret 13-29 –vuotiaat, muutamissa tukena on myös vanhempia partiojohtajia.

VARSINAISET JÄSENET

KANNATUSJÄSENET

Joensuun Eräsissit ry (JES) Joensuun Haka-Versot ry (JoHaVe) Joensuun Metsänkävijät ry (JoMe) Jokisuun Kipparit ry (JoKi) Karjalan Tytöt ry (KaTy) Pielisensuun Samoojat ry (PiSa) Rantakylän Rämpijät ry (RaRä) Tikkamäen Tikkatytöt ry (TiTiTy)

Karjalan Korvenkävijät – KKK ry (KKK) Karjalan Näreennakertajat ry (KNN) Kiihtelyksen Nuotiosissit ry, Kiihtelysvaara (Kinus) Noljakan Niemenkiertäjät ry (NiKi) Pyhäselän Eräsotkat ry, Pyhäselkä (PES) Vaarojen Siskot ja Veikot ry, Eno (VaSiVe) Vaaran Veljet ja Siskot ry, Tuupovaara (VVS)

MUUT JOENSUULAISET PARTIOYHTEISÖT Georgios Voittajan Kilta – GVK ry Joensuun Metsänkävijäin Partiosäätiö Karjalan Partiokilta ry Partiolaisten Vanhemmat ry

VIESTINTÄ Yhdistyksen viestinnästä vastasi järjestösihteeri. Sisäistä viestintä hoidettiin sähköpostitse sekä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n jäsenlehden Liplatuksen ja yhdistyksen internet-sivujen (jopa.vuodatus.net) kautta. Vuoden lopulla yhdistyksen nettisivut muuttivat osoitteeseen joensuunpartiolaiset.blogspot.com. Kirjepostia pyrittiin lähettämään mahdollisimman vähän kustannusten minimoimiseksi.

Yhdistyksen tapahtumia markkinoitiin myös Facebookissa, jolla saadun palautteen mukaan tavoitetaan etenkin nuoria samoaja- ja vaeltajaikäisiä jäseniä. Facebookiin on perustettu oma ryhmänsä myös yhdistyksen perhepartiolle. Sisäiselle viestinnälle ja tapahtumien markkinoinnille on haasteita asettanut partion sisäisen viestinnän paljous. Yhdistysten avainhenkilöt 10


toiminnastaan vähän ja partiotoiminta on näkynyt kaupungin ja maakunnan mediassa satunnaisesti. Suomalaisen partiotoiminnan 100– vuotisjuhlalle pyrittiin saamaan näkyvyyttä paikkakunnan ja maakunnan mediassa partioviikolla järjestetyllä iltanuotiotilaisuudella heikoin tuloksin. Yhdistyksellä on edelleen tilausta erilliselle viestintävastaavalle.

saavat postia alueyhdistykseltä, useilta piirijärjestön eri toimijoilta sekä keskusjärjestöstä hukkuen näin informaatiotulvaan. Järjestösihteerin tehtäväksi on näin jäänyt varmistaa keskeisten ja joensuulaisten kannalta tärkeiden viestien perillemenon varmistaminen. Ulkoinen viestintä on vuonna 2010 ollut edelleen vähäistä. Jäsenlippukunnat ovat viestineet

TALOUS Yhdistyksen taloudenhoito onnistui suunnitelmien mukaan, vaikka kaikki suunnitellut tapahtumat eivät toteutuneetkaan. Kaikki vuoden aikana toteutuneet tapahtumat pysyivät budjetissaan. Vaeltajaryhmän keskenään toteuttama liljakimppu tuotti materiaalilahjoitusten ja yllättävän suuren osallistujamäärän myötä jopa voittoa. Ainoastaan partioviikon iltanuotiotilaisuus jäi tappiolliseksi, mutta tilaisuuteen saatiin myös kaupungin toiminta-avustusta.

Joulupaketoinnin tuoton kehittyminen 2002-2010

Yhdistys maksaa piirijärjestölle kuukausittaista vuokraa, joka kattaa toimistotilat ja –tarvikkeet, kopiot sekä postituksen. Yhdistyksen varainhankinnan järjestäminen on haasteellista, koska miltei kaikki käytettävissä tällä hetkellä olevat varainhankintamuodot häiritsevät keskus- ja piirijärjestön tai jäsenyhdistysten varainhankintaa. Yhdistys sai Joensuun kaupungin palkkausavustusta 5720,00 euroa vuodelle 2010 sekä toiminta-avustusta partioviikon iltanuotiotilaisuuden järjestämiseen 281,70 euroa. Palkkausavustuksella yhdistys osti piirijärjestöltä järjestösihteerin työaikaa.

Paketoinnin tuoton kehittyminen / paketointivuoro

Joensuun Partiolaiset ry järjesti jo yhdeksännen kerran peräkkäin alueen lippukunnille perinteisenä varainhankintatempauksena joulupaketoinnin Joensuun keskustan Citymarketissa. Jälleen tänä vuonna tempauksen tuotto putosi edellisestä vuodesta. Paketoinnin tuotto ohjattiin paketointiin osallistuneille lippukunnille ja kymmenys tuotosta jäi Joensuun Partiolaisille.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen ylijäämä on 1216,82 euroa, mutta toimintakuluista puuttuu ensiapukoulutuksen kouluttajapalkkio 352,00 euroa, joka laskutusaikataulusta ja verotussyistä on maksettu vasta vuoden 2011 alussa. Joka tapauksessa taloudenhoito onnistui ja suurimmat yllätykset vältettiin.

11


TILINTARKASTAJAT 2010 Varsinaiset: Varalla:

Pirkko-Liisa Hirvonen ja Seppo Turunen Tiina Kovalaine ja Anssi Sivonen

OSANOTTOMAKSUT ryhmänohjaajakoulutus

50 euroa/hlö 30 euroa/hlö 30 euroa /hlö 65 euroa /hlö

liljakimppu ensiapukurssi

2 viikonloppua 1 viikonloppu + SPR:n todistusmaksu

HALLINTO Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja käsiteltäviä pykäliä kertyi kaikkiaan 57 kappaletta. Yhdistyksen hallituksen keski-ikä oli 24 vuotta jäsenistä nuorimpien ollessa 22–vuotiaita ja vanhin 28-vuotias. Hallituksen jäsenet tulivat kaikki eri lippukunnista jokaisen ollessa myös oman yhdistyksensä puheenjohtaja.

Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttivät jäsenlippukunnat kahdesti vuodessa sääntömääräisten vuosikokousten kautta. Vuosikokousten päätösten toimeenpanosta vastasi vuosikokouksen valitsema hallitus. Tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti toiminta on kuitenkin avointa kaikille joensuulaisille partiolippukunnille ja vuosikokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaikilla lippukunnilla.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET: Tapahtuma Kevätkokous Syyskokous

Aika 17.3. 27.10.

Paikka Partiotsto, Jns Partiotsto, Jns

Osanottajat/lpk 9 hlöä / 6 lpk 7 hlöä / 6 lpk

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA LÄSNÄOLO KOKOUKSISSA Niko Purmonen, puheenjohtaja Aaron Ilmakari, varapuheenjohtaja Maija Eskelinen, jäsen Jaana Hakulinen, jäsen Ville Nykyri, jäsen

Jokisuun Kipparit ry Joensuun Eräsissit ry Karjalan Tytöt ry Rantakylän Rämpijät ry Pielisensuun Samoojat ry

PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA Mika Korppinen, järjestösihteeri Jaana Hakulinen, järjestösihteerin sijainen 1.-31.5.2010 Aleksi Luumi, harjoittelija

12

4/5 4/5 4/5 4/5 5/5


TOIMISTO Yhdistyksen toimisto sijaitsee piirijärjestö JärviSuomen Partiolaiset ry:n partiotoimistossa, osoitteessa Koulukatu 39 A 37. Yhdistys on vuokrannut käyttöönsä toimiston kokoustilat, jotka ovat myös lippukuntien käytettävissä. Vuokrasopimus kattaa yhdistyksen tarvitsemat toimistotarvikkeet sekä kopiokoneen, dataprojektorin ja muun piirin kaluston käytön. Myös lippukunnat voivat ottaa kopioita omaan käyttöönsä omakustannushintaan.

Joensuun Partiolaisten palkattuna järjestösihteerinä toimi Mika Korppinen. Yhdistys osti järjestösihteerin työaikaa piirijärjestöltä 20h / vko. Järjestösihteerin toimenkuvaan kuuluivat yhdistyksen talouden ja hallinnon tehtävien lisäksi koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja toimeenpano yhdessä hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kanssa sekä aluetyöhön kuuluvat ohjaustehtävät sisältäen lippukuntien keskinäisen yhteistoiminnan ohjauksen. Järjestösihteeri ohjasi ja neuvoi lippukuntien toiminnasta vastaavia johtajia peruspartiotoiminnan organisoimisessa (pienryhmätoiminta, retket, leirit ja muut tapahtumat) sekä opasti johtajien kouluttautumisessa. Joensuun Partiolaiset välitti keskusjärjestön ja piirin materiaalia lippukunnille. Lisäksi piirin lähialueyhteistyöhankkeeseen liittyvää lippukuntien omaa yhteistyötä venäläisten lippukuntien kanssa on yritetty saada käyntiin järjestösihteerin tukemana. Sekä yhdistyksen sisäinen että ulkoinen viestintä hoidetaan toimistolta käsin.

EDUSTUSTEHTÄVÄT Roope Tahvanainen Joensuun Eräsissit ry

- jäsen, kaupunginvaltuusto - jäsen, koulutuslautakunta

Emmi Simonen Noljakan Niemenkiertäjät ry

- puheenjohtaja, nuorisovaltuusto

Jarkko Kontiainen Noljakan Niemenkiertäjät ry

- jäsen, nuorisovaltuusto

Elias Kivisaari Jokisuun Kipparit ry

- jäsen, Joensuun seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto

Antero Seppänen Vaaran Veljet ja Siskot ry

- jäsen, Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostossa

Pentti Saukkonen

- jäsen, Rantakylän seurakuntaneuvosto

Mika Korppinen järjestösihteeri

- nuoriso- ja vapaa-aika-alan ohjausryhmä, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä (PKKY) - avustustyöryhmä, Joensuun kaupungin nuorisotoimi 13


TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA 2010 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottomaksut Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut: Palkat Henkilöstökulut yhteensä Muut kulut: Vuokrakulut Matkakulut Majoitus- ja ruokailukulut Materiaalikulut Toimistokulut Muut toiminnan kulut Muut kulut yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Tuotot Varainhankinnan muut tuotot Muu myynti Tuotot yhteensä Kulut Varainhankinnan muut kulut Kulut yhteensä VARAINHANKINTA YHTEENSÄ OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Yleisavustukset Joensuun kaupunki SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ Tilikaudentulos TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vapaaehtoisten varausten muutos TILIKAUDEN TULOS Tilikauden yli-/alijäämä

14

TP 2010

TP 2009

TA 2010

2970,00 370,00 894,10 4234,10

1410,00 0,00 0,00 1410,00

5500,00 0,00 0,00 5500,00

-5720,00 -5720,00

-4040,00 -4040,00

-17950,00 -17950,00

-831,50 -369,87 -1039,20 -174,50 -41,22 -1066,07 -3522,36

0,00 -78,24 -963,78 -34,70 -245,51 -179,72 -1501,95

-1500,00 -205,00 -3441,00 -990,00 -240,00 -848,00 -7224,00

-5008,26

-4131,95

-19674,00

2233,79 0,00 2233,79

2265,80 0,00 2265,80

2500,00 200,00 2700,00

-2010,41 -2010,41 223,38 -4784,88

-2039,33 -2039,33 226,47 -3905,48

-2250,00 -2250,00 450,00 -19224,00

0,00 6001,70 6001,70 1216,82

360,00 5040,00 5400,00 1494,52

0,00 19230,00 19230,00 6,00

0,00

838,23

0,00

1216,82

2332,75

6,00


TASE 2010 VASTAAVAA Vaihtuvat vastaavat: Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Pankkitili Vaihtuvat vastaavat yhteensä

TP 2010

TP 2009

3154,79 2,90 4053,26 7210,95

2265,80 13,90 3743,35 6023,05

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7210,95

6023,05

3983,72 1216,82 5200,54

1650,97 2332,75 3983,72

0,00 0,00

0,00 0,00

2010,41 2010,41

2039,33 2039,33

7210,95

6023,05

VASTATTAVAA Oma pääoma: Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Oma pääoma yhteensä Varaukset: Vapaaehtoiset varaukset Varaukset yhteensä Vieras pääoma: Lyhytaikainen Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

JOENSUULAISTA PARTIOTOIMINTAA TUKEMASSA Joensuun Metsänkävijäin Partiosäätiö Joensuun partiolippukuntien paikallinen vanhempainneuvosto ry

K-Citymarket Joensuu Kauppakatu

LIITTEET • •

jäsentilastot 2010 toimintatilastot 2010 15


JOENSUUN PARTIOLAISET RY Koulukatu 39 A 37, FI-80100 JOENSUU Tel. +358 50 363 6434 mika.korppinen@partio.fi joensuunpartiolaiset.blogspot.com

16

JoPa toimintakertomus 2010  
JoPa toimintakertomus 2010  

Joensuun Partiolaiset ry toimintakertomus vuodelta 2010

Advertisement