Page 1

JOENSUUN PARTIOLAISET RY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 17.3.2010


YLEISTÄ Kulunut toimintavuosi 2009 oli Joensuun Partiolaiset ry:lle seitsemästoista toimintavuosi. Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä oli alueen lippukuntien yhteistyön tukeminen ja kehittäminen. Toiminta on yleensä ollut koulutuspainotteista, mutta kuluneen vuoden aikana on myös yhdistyksen ohjelmatoimintaa pyritty lisäämään. Samalla on arvioitu piiriuudistuksen jättämiä taitokoulutusaukkoja maakunnan alueella, joihin yhdistys pystyisi vastaamaan. Myös yhdistyksen palkattu partiotyöntekijä palasi vuoden 2009 alusta takaisin toimeensa.

Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä alueyhdistyksen jäsenlippukunnissa oli 287 henkeä, joista 240 oli alle 29-vuotiaita. Jäsenmäärät ovat siis laskeneet noin 20 hengellä viime vuodesta. Lisäksi toimintaan on osallistunut kuntaliitosten myötä seitsemän (7) joensuulaisen kannatusjäsenlippukunnan jäseniä. Pyhäselän Eräsotkat ry ja Vaarojen Siskot ja Veikot ry Enosta tulivat mukaan toimintaan. Kannatusjäsenlippukunnissa Jäseniä näissä lippukunnissa oli yhteensä 269, joista alle 29-vuotiaita 240 henkilöä. Kaiken kaikkiaan Joensuussa oli vuonna 2009 jäseniä 556 henkilöä.

KOULUTUS- JA KASVATUSTOIMINTA Joensuun Partiolaiset ry:n yksi tärkeimmistä tehtävistä oli järjestää uuden ohjelman mukaista ryhmänohjaajakoulutusta (ROK) tarpojavartiota (12-15v) johtaville samoajaikäisille (15-17v) partiolaisille.

Koulutusryhmän puheenjohtajana toimi Jaana Hakulinen Rantakylän Rämpijöistä, joka vastasi myös syksyn ryhmänohjaajakoulutuksesta. Syksyn koulutus oli kaksiosainen jakautuen teoriaja retkiviikonloppuun.

Tammi-helmikuussa oli vielä tarkoitus järjestää vanhan ohjelman mukainen vartionjohtajan peruskurssi, mutta kurssi peruttiin osanottajapulan vuoksi. Syksyn ryhmänohjaajakoulutukseen osallistui kuitenkin jopa 36 kurssilaista niin Pohjois-Karjalasta kuin naapurimaakunnistakin. Kurssi toteutettiin johtamalla koulutuskokonaisuudet tarpojaohjelmasta samoajaohjelman tarpeet huomioiden. Keskusjärjestön laatima koulutusohje ilmestyi vasta vuoden lopussa, mutta tästä huolimatta koulutus oli sisällöltään hyvä. Uuden partio-ohjelman mukanaan tuoma uusi koulutusjärjestelmä aiheutti edelleen lippukunnissa epäselvyyttä, mihin koulutukseen lippukunnan tulisi johtajansa laittaa. Samoin kyseltiin perinteistä askartelu- ja leikkikurssia, joka päätettiin ottaa yhdistyksen koulutusvalikoimaan seuraavalle vuodelle.

Johannes Leppävuori kouluttaa ROK-kurssilla (kuva Aleksi Luumi)


Tulevia tarpojavartion johtajia ryhmänohjaajakoulutuksessa Hietajärven leirikeskuksessa Kiihtelysvaarassa (kuva Aleksi Luumi)

JOHTAJAKOULUTUS Kurssi

Aika

Vartionjohtajien peruskurssi 1

30.1.-1.2. 13.-15.2. 18.-20.9. 2.-4.10.

Ryhmänohjaajakoulutus - ROK

Paikka

Osanottajat/kouluttajat

peruttu Kiihtelysvaara Kolvananuuro

36 hlöä + 4 kouluttajaa

OHJELMATOIMINTA Vuoden 2009 ohjelmatoiminta rakentui mitä suurimmassa määrin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ensimmäisen piirileirin Uitto´09:n ympärille. Leirin järjestäminen Pieksämäellä Partaharjun Opistolla oli suuri voimainkoitos, johon käytettiin miltei kaikki resurssit. Leirille osallistui 1590 partiolaista, joista 150 joensuulaisista lippukunnista.

Joensuun Partiolaiset yritti jo toista kertaa elvyttää Karttupiilo –nimistä kaupunkiseikkailua, mutta huonolla menestyksellä. Ilmoittautuneita oli vain 4 joukkuetta, jotka kaikki olivat maakunnan ulkopuolelta. Ilmeisesti tapahtuma-aika oli huonoin mahdollinen eli lippukunnat aloittelivat vasta syksyn toimintaansa, jolloin aikaa ei jäänyt kesästä johtuen riittävästi markkinointiin. Aluejärjestön jäsenlippukunnista Joensuun Eräsissit ry järjesti 22.-24.5. perinteisen Lököjotoksen ”Suomoduulikonferenssin” jo 45. kerran. Kilpailuvartioita oli sekä omasta että muista partiopiireistä ympäri maan.


Marianne Mujunen (2. oikealta) Karjalan Tytöistä ja Karjalan Partiolaisten jäseniä piirileiri Uitto´09:llä (kuva Aleksi Luumi OHJELMATOIMINTA Tapahtuma Karttupiilo

Aika 5.9.

Paikka Joensuu

Osanottajat/järjestäjät Peruttu

ALUETYÖ Aluetyön tarkoituksena on tukea lippukuntien toimintaa ja auttaa niitä järjestämään partioohjelmaa sekä lisätä lippukuntien välistä yhteistyötä. Joensuulaiset lippukunnat kuuluvat nykyään kolmeen (3) eri lähialueeseen. Alueet on jaettu ennen kuntaliitoksia ja eivät näin ollen ole ajan tasalla. Kiihtelyksen Nuotiosissit ry kuuluu lähialueeseen Sorsa, Vaarojen Siskot ja Veikot ry ja Vaaran Veljet ja Siskot ry lähialueeseen Hanhi sekä kaikki muut lippukunnat lähialueeseen Tiira.

Piirijärjestön ja piirin alueella toimivien aluejärjestöjen (Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli) kesken sovittiin, että ko. kaupunkien alueella tehtävä aluetyö ohjautuu aluejärjestön kautta päällekkäisyyksien karsimiseksi. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen lähialuetapaaminen perinteisen lippukuntien yhteistyötapaamisen sijasta. Aluetyöstä vastaa yhdistyksen hallituksen ja työntekijän lisäksi piirijärjestön nimeämä alueohjaaja.

ALUETYÖ Tapahtuma Lähialuetapaaminen Tiira Lähialuetapaaminen Sorsa Lähialuetapaaminen Sorsa Lähialuetapaaminen Hanhi

Aika 29.10. 18.4. 14.11. 15.11.

Paikka Partiotsto, Jns Kitee Kiihtelysvaara Joensuu

Osallistujat (JoPa) 9 hlöä 5 hlöä 3 hlöä 2 hlöä


VIESTINTÄ Yhdistyksen viestinnästä vastasi järjestösihteeri. Sisäistä viestintä hoidettiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n jäsenlehden Liplatuksen ja yhdistyksen internet-sivujen (jopa.vuodatus.net) kautta sekä sähköpostitse. Lisäksi Karttupiilolle luotiin oma internet-sivunsa. Kirjepostia pyrittiin lähettämään mahdollisimman vähän kustannusten minimoimiseksi. Yhdistyksen tapahtumia markkinoitiin syksystä lähtien

Perinteisen viestinnän rinnalla kaupungin alueen aikuisia ja nuoria pyrittiin tavoittamaan myös Facebook-sivustolle perustetun yhdistyksen oman ryhmän kautta. Vuonna 2010 toimintansa käynnistävä vaeltajaryhmä viesti myös oman ryhmänsä kautta. Ulkoinen viestintä on vuonna 2009 ollut lapsen kengissä. Partiotoiminta on näkynyt satunnaisesti kaupungin ja maakunnan mediassa eikä näkymiseen ole satsattukaan. Yhdistyksellä olisi tilausta erilliselle viestintävastaavalle.

TALOUS Kaikki toteutuneet tapahtumat pysyivät budjetissaan. Yhdistys maksaa piirijärjestölle kuukausittaista vuokraa, joka kattaa toimistotilat ja – tarvikkeet, kopiot sekä postituksen. Joensuun Partiolaiset ry järjesti jo seitsemännen kerran peräkkäin alueen lippukunnille perinteisen joulupaketoinnin Joensuun keskustan Citymarketissa. Paketoinnin tuotto ohjattiin paketointiin osallistuneille lippukunnille ja kymmenys tuotosta jäi Joensuun Partiolaisille.

Aluejärjestömme sai Joensuun kaupungin palkkausavustusta 5040 euroa vuodelle 2009. JärviSuomen Partiolaiset peri yhdistykseltä palkkauskuluja kuitenkin vain 4040 euroa, sillä piirijärjestö peri vuonna 2008 palkkakuluja virheellisesti 1000 euroa liikaa. Yhdistys osti järjestösihteerin työaikaa piirijärjestöltä ja piiri maksoi työntekijän palkan, joten Joensuun Partiolaiset ry tilitti kaupungin palkkausavustuksen hyvitys huomioiden kokonaisuudessaan piirijärjestölle. Joensuun Partiolaiset ry maksaa piirijärjestölle 20 euroa kuukaudessa vuokraa toimitilojen, kopiokoneen ja toimistotarvikkeiden käytöstä. Piirijärjestö hyvitti vuoden 2008 aikana liikaa perittyjä vuokria 960 euroa.

TILINTARKASTAJAT 2009 Varsinaiset: Varalla:

Pirkko-Liisa Hirvonen ja Seppo Turunen Tiina Kovalaine ja Anssi Sivonen

OSANOTTOMAKSUT ryhmänohjaajakoulutus osanottomaksu

40 euroa/hlö 25 euroa/hlö

2 viikonloppua 1 viikonloppu


KALUSTO • • • • • • • • •

teltta monsuuni 2 kpl 10-teltta (ei kamiinaa) 1 kpl esittelyteltta 4x4m (ei seiniä) 1 kpl vaellusteltta Halti 1 kpl Muurikka wok 1 kpl Muurikka normaali 1 kpl nuotiokahvipannu 2 kpl rengaspoltin 1 kpl kaasupullo 2 kpl

HALLINTO YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET: Tapahtuma Kevätkokous Syyskokous

Aika 12.3. 29.10.

Paikka Partiotsto, Jns Partiotsto, Jns

Osanottajat/lpk 7 hlöä / 5 lpk 9 hlöä / 7 lpk

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA LÄSNÄOLO KOKOUKSISSA Niko Purmonen, puheenjohtaja Jaana Hakulinen, varapuheenjohtaja Sami Havukainen, jäsen Aleksi Luumi, jäsen Anu Rantala, jäsen

Jokisuun Kipparit ry Rantakylän Rämpijät ry Joensuun Eräsissit ry Joensuun Eräsissit ry Karjalan Tytöt ry

4/5 4/5 3/5 4/5 4/5

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja käsiteltäviä pykäliä kertyi kaikkiaan 61 kappaletta.

PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA Mika Korppinen, järjestösihteeri

TOIMISTO Yhdistyksen toimisto sijaitsee piirijärjestö JärviSuomen Partiolaiset ry:n partiotoimistossa, osoitteessa Koulukatu 39 A 37. Yhdistyksellä on käytössään toimiston kokoustilat sekä tietokone, kopiokone, dataprojektori ja muu piirin kalusto.

Joensuun Partiolaisten vakituinen työntekijä Mika Korppinen palasi vuoden 2009 alussa palkattomalta toimivapaaltaan. Osan työajastaan hän työskenteli Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n järjestösihteerinä ja osan työajastaan hän käytti Joensuun Partiolaiset ry:n asioiden hoitoon.


JÄSENET Yhdistyksen jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt rekisteröidyt joensuulaiset lippukunnat. Toiminta on avointa kaikille joensuulaisille lippukunnille.

Äänivaltaiset jäsenet

Kannatusjäsenet

Joensuun Eräsissit ry (JES) Joensuun Haka-Versot ry (JoHaVe) Joensuun Metsänkävijät ry (JoMe) Jokisuun Kipparit ry (JoKi) Karjalan Tytöt ry (KaTy) Pielisensuun Samoojat ry (PiSa) Rantakylän Rämpijät ry (RaRä) Tikkamäen Tikkatytöt ry (TiTiTy)

Karjalan Korvenkävijät – KKK ry (KKK) Karjalan Näreennakertajat ry (KNN) Kiihtelyksen Nuotiosissit ry (Kiihtelysvaara) (Kinus) Noljakan Niemenkiertäjät ry (NiKi) Pyhäselän Eräsotkat ry (Pyhäselkä) (PES) Vaarojen Siskot ja Veikot ry (Eno) (VaSiVe) Vaaran Veljet ja Siskot ry (Tuupovaara) (VVS)

Varsinaiset jäsenet JES

JoHaVe

JoMe

JoKi

KaTy

PiSa

RaRä

TiTiTy

Yht.

Jäsenet 0-6 v

0

0

0

1

1

1

0

0

3

Jäsenet 7-9 v

5

0

3

3

3

8

13

2

37

Jäsenet 10-11 v

10

0

0

8

2

9

13

7

49

Jäsenet 12-14 v

11

0

2

16

5

1

13

4

52

Jäsenet 15-17 v

5

0

3

19

4

7

3

0

41

Jäsenet 18-22 v

10

0

0

4

8

4

6

5

37

Jäsenet 23-29 v

2

0

0

3

4

5

6

1

21

43

0

8

54

27

35

54

19

240

6

3

1

10

6

2

13

3

44

Yhteensä

49

3

9

64

33

37

67

22

284

Keski-ikä

16

52

16

18

20

15

19

16

87,8 %

0,0 %

88,9 %

84,4 %

81,8 %

94,6 %

80,6 %

86,4 %

84,5 %

Piirileirille osallistuneet

14

0

1

18

11

6

15

5

70

Ryhmänohjaajakoulutus

3

0

0

6

1

0

3

0

13

Partiojohtajakoulutus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partiotaitokilpailut (vartiot)

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Sudenpentukisat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jäsenet 0-29 v yhteensä Muut jäsenet (yli 30 v)

Jäsenistä % alle 29

Muita tietoja

Myydyt adventtikalenterit

141

0

15

344

150

100

337

0

1087

Myydyt kalenterit / jäsen

2,9

0,0

1,7

5,4

4,5

2,7

5,0

0,0

3,8

10,5

0

0

5,5

10,5

0

4,5

0

Vuoroja joulupaketoinnissa


Kannatusjäsenet KKK

KNN

KiNus

NiKi

PES

VaSiVe

Yht.

VVS

Jäsenet 0-6 v

0

0

0

1

0

0

0

1

Jäsenet 7-9 v

4

0

11

10

6

5

8

44

Jäsenet 10-11 v

7

0

9

15

12

4

6

53

Jäsenet 12-14 v

13

0

8

20

24

0

11

76

Jäsenet 15-17 v

8

0

2

7

12

1

4

34

Jäsenet 18-22 v

4

0

3

5

3

4

5

24

Jäsenet 23-29 v

2

0

0

1

1

4

0

8

38

0

33

59

58

18

34

240

2

1

2

10

2

5

7

29

Yhteensä

40

1

35

69

60

23

41

269

Keski-ikä

15

35

13

16

14

21

18

95,0 %

0,0 %

94,3 %

85,5 %

96,7 %

78,3 %

82,9 %

89,2 %

Piirileirille osallistuneet

16

0

7

30

3

8

16

80

Ryhmänohjaajakoulutus

0

0

0

0

0

0

6

6

Partiojohtajakoulutus

0

0

0

0

1

0

1

2

Partiotaitokilpailut (vartiot)

0

0

0

2

0

3

0

5

Sudenpentukisat (pentue)

0

0

0

0

0

1

0

1

Myydyt adventtikalenterit

182

0

159

300

175

70

0

886

Myydyt kalenterit / jäsen

4,6

0,0

4,5

4,3

2,9

3,0

0,0

3,3

0

2

2

2

0

0

0

Jäsenet 0-29 v yhteensä Muut jäsenet (yli 30 v)

Jäsenistä % alle 29

Muita tietoja

Vuoroja joulupaketoinnissa


TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA 2009 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottomaksut Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut: Palkat Henkilöstökulut yhteensä Muut kulut: Vuokrakulut Matkakulut Majoitus- ja ruokailukulut Materiaalikulut Toimistokulut Muut toiminnan kulut Muut kulut yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

TP 2009

TP 2008

TA 2009

1410,00 0,00 1410,00

1360,00 40,00 1400,00

2100,00 0,00 2100,00

-4040,00 -4040,00

-5900,00 -5900,00

17300,00 17300,00

0,00 -78,24 -963,78 -34,70 -245,51 -179,72 -1501,95

-1200,00 -42,32 -548,22 -148,40 43,79 -214,20 -2109,35

0,00 -170,00 -1280,00 -280,00 -110,00 -240,00 -2080,00

-4131,95

-6609,35

17320,00

VARAINHANKINTA Tuotot Varainhankinnan muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Varainhankinnan muut kulut Kulut yhteensä

2265,80 2265,80

5779,42 5779,42

3000,00 3000,00

-2039,33 -2039,33

-4849,67 -4849,67

-2650,00 -2650,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

226,47

929,75

350,00

-3905,48

-5679,60

17670,00

SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Yleisavustukset Joensuun kaupunki

360,00 5040,00

0,00 4915,00

0,00 5000,00

SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ

5400,00

4915,00

5000,00

Tilikauden tulos

1494,52

-764,60

22670,00

838,23

0,00

0,00

2332,75

-764,60

22670,00

OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vapaaehtoisten varausten muutos TILIKAUDEN TULOS Tilikauden yli-/alijäämä


TASE 2009 VASTAAVAA Vaihtuvat vastaavat: Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Pankkitili Vaihtuvat vastaavat yhteensä

TP 2009

TP 2008

2265,80 13,90 3743,35 6023,05

3057,30 22,25 1650,61 4730,16

VASTAAVAA YHTEENSÄ

6023,05

4730,16

1650,97 2332,75 3983,72

2415,57 -764,60 1650,97

0,00 0,00

838,23 838,23

2039,33 2039,33

2240,96 2240,96

6023,05

4730,16

VASTATTAVAA Oma pääoma: Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Oma pääoma yhteensä Varaukset: Vapaaehtoiset varaukset Varaukset yhteensä Vieras pääoma: Lyhytaikainen Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ


J OENSUULAISTA

PARTIOTOIMINTAA TUKEMASSA


JOENSUUN PARTIOLAISET RY Koulukatu 39 A 37, FI-80100 JOENSUU, Finland Tel. +358 50 363 6434 mika.korppinen@partio.fi

JoPa toimintakertomus 2009  

Joensuun Partiolaiset ry toimintakertomus vuodelta 2009

Advertisement