Page 1

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN PARTIOLAISET RY Hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.10.2013


Karjalan Näreennakertajat ry Yrjön Päivänä, kuva: Martta Räty

YLEISTÄ Joensuulainen partiotoiminta elää vahvistumisen kautta uusien käynnistyvien partioryhmien ja niitä ohjaavien vapaaehtoisten myötä. Vuosi 2014 useampine ohjelmatapahtumineen näyttää, saadaanko jäsenten ja toimintaa järjestävien aktiivien määrä käännettyä pysyvästi nousuun. Syksyllä 2013 Ylen lauantaiaamuissa pyörivä Partiomestari –ohjelma markkinoi osaltaan partiotoimintaa aiempaa näyttävämmin ja yhä useampi lippukunta on rekrytoinut uusia aikuisia toimintaansa. Joensuun Partiolaiset tukee jäsenyhdistyksiään koko kaupungin alueella, niin kantakapupungissa kuin maaseudullakin. Tavoitteena on järjestää partiotoimintaa mahdollisimman kattavasti koko Joensuun alueella. Uusia ryhmiä onkin käynnistynyt mm. Iiksenvaaran ja Niinivaaran alueella. Aluejärjestön tavoitteena on tukea jäsenlippukuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa sekä jäsenlippukuntien keskinäisen yhteistyön tukeminen ja kehittäminen. Lippukuntien voidessa hyvin, voi myös koko partiotoiminta paremmin.

kannen kuva: Sanna Hämäläinen

Pääasiallisena toimintamuotona Joensuun Partiolaisilla tulee edelleenkin olemaan koulutuksen järjestäminen ja lippukuntien edunvalvonta. Myös lippukuntien varainhankinnan tukemisen merkitys kasvaa koko ajan toimintakulujen kasvaessa. Alkuvuosi 2014 näyttäytyy lippukunnille normaalina toimintavuotena, mutta kesästä alkaen toiminnan tahti kiihtyy useampien ohjelmatapahtumien myötä. Kesäkuussa järjestettävä kansallinen suurjuhla kerää partiolaisia Kouvolaan ja piiripäivä syyskuussa Kuopioon. Lisäksi piirin nuoret kokoontuvat tarpojista vaeltajiin Joensuussa marraskuussa järjestettäviin tarpojatapahtumaan ja votomaratoniin. Tuolloin kaupungin kaduilla liikkuu satoja nuoria partiolaisia tuoden partiotoiminnan jälleen kerran katukuvaan. Keväällä Petroskoihin ja kesällä 2014 Englantiin ja suuntautuvien partiomatkojen järjestämässä on useampia joensuulaisia partiojohtajia. Tämän aktiivisuuden toivotaan kannustavan myös joensuulaisia nuoria osallistumaan näihin tapahtumiin ja hankkimaan uusia ystäviä sekä elämyksiä.


KOULUTUS– JA KASVATUSTOIMINTA Lippukunta on jäsenistön kannalta tärkein toimintayksikkö. Lippukunnissa toimii partio-menetelmän mukaisesti pienryhmiä eli vartioita, jotka ovat sosiaalisia taitoja kasvattavana ympäristönä partion parhaimpia kasvatuskeinoja. Lippukuntia innostetaan kouluttamaan johtajiaan sekä piiri- että aluejärjestön koulutuksissa. Tärkein aluejärjestön koulutusmuoto on nykyisen partio-ohjelman mukaisten tarpojavartioiden (12-15v) johtajina toimiville samoajille (15-17v) suunnattu ryhmänohjaajakoulutus - ROK. Koulutuksen järjestämisvastuu kuuluu lippukunnille, mutta koska useimmilla joensuulaisilla lippukunnilla ei ole resursseja järjestää suunnitelmallista koulutusta, vastaa Joensuun Partiolaiset koulutuksesta Joensuun alueella. Kurssia tarjotaan koko maakunnan lippukunnille ja myös muille piirin lippukunnille. Vastaavasti joensuulaiset voivat osallistua myös kuopiolaisen Kalakukkopartion, Mikkelin Seudun Partiolaisten tai Jyväskylän Partiolaisten jär-

jestämään koulutukseen. Keväällä koulutusta tarvitsevia ohjataan Kuopioon Kalakukkopartion kurssille. Vuoden 2014 aikana pyritään kouluttamaan uusia kouluttajia seuraavien vuosien ryhmänohjaajakoulutuksia varten. Koulutusta kehitetään koko ajan tarkoitustaan vastaavaksi. Joensuun Partiolaiset osallistuu piirin ohjelmaryhmän tukena ryhmänohjaajakoulutuksen kehitystyöhön, joka tähtää tasalaatuiseen koulutukseen kaikilla piirin alueilla. Joensuun Partiolaisten järjestämä koulutus järjestetään kokonaisuudessaan retkeilypainotteisena. Koulutus on edelleen kahden viikonlopun mittainen. Vuonna 2014 koulutuksia järjestetään vain syksyllä. Tavoitteena on saada koulutettua maakuntaan yhteensä 15 uutta innostunutta tarpojavartiota johtavaa samoilijaa, joista puolet Joensuusta. Tavoitteena on, että jokaisella vartiolla on koulutetut, osaavat ja motivoituneet johtajat.

Syksyn 2013 ROK-ryhmänohjaajakurssilaisia Vaikkojoen kämpän edustalla, kuva Aleksi Luumi


Kesällä 2014 ohjelmatapahtumana järjestettävä samoajaleiri tulee pitämään sisällään myös koulutuksellisia osia jatkona ryhmänohjaajakoulutukselle. Piirijärjestö tarjoaa Joensuun alueella syksyllä lippukunnanjohtajakoulutusta ja akela- ja sampokoulutusta sudenpentu- (7-9v) ja seikkailijaikäkausien (10-12v) johtajille. Yhdistys tiedottaa aktiivisesti lippukuntia ja niiden johtajistoja myös Joensuun kaupungin nuorisotoimen ja muiden järjestöjen järjestämistä koulutuksista.

KOULUTUKSET 2014 Kalenteriasiamieskoulutus

1.10.

ROK – ryhmänohjaajakurssi 1. osa 2. osa

24.-26.10. 14.-16.11.

Lippukunnanjohtajakoulutus Lippukunnanjohtajatapaaminen Luotsiextra

7.-8.11. 8.11. 8.11.

ROK - ryhmänohjaajakurssin osanottomaksu on 50 euroa.

OHJELMATOIMINTA Partio-ohjelma sisältää ohjattua toimintaa 722 –vuotiaille viiden ikäkauden kautta ikäkauden kehitysvaiheen tarpeet ja odotukset huomioiden: • • • • •

sudenpennut seikkailijat tarpojat samoajat vaeltajat

7-9v 10-12v 12-15v 15-17v 18-22v

Lippukuntien ryhmät järjestävät omia retkiään sekä lippukunnat omia leirejä yhdessä tai erikseen. Joensuulaisia tarpojia ja samoajia kannustetaan osallistumaan keväällä piirijärjestön järjestämälle Petroskoin ja kesällä Englannin matkalle, sillä kummankin matkan johtajistossa on myös joensuulaisia partiojohtajia. Myös piirileirin 2015 järjestelyt käynnistyvät, joten joensuulaisia tullaan pestaamaan mukaan myös leirin järjestelyihin.

Ylen kanavilla alkusyksystä pyörivää Partiomestari –ohjelmaa pyritään hyödyntämään innostettaessa joensuulaisia lippukuntia osallistumaan partiotaitokilpailuihin. Piirin talvimestaruuskisat järjestetään helmikuussa Nurmeksessa ja syysmestaruuskisat Varkaudessa, joten välimatkan ei pitäisi olla esteenä. Kevätkilpailujen paikka ei ole vielä selvillä. Joensuun Partiolaiset järjestää yhteiskuljetuksen kilpailuihin, mikäli lippukunnilla on riittävästi kiinnostusta. Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry järjestää jälleen humoristisen Lököjotoksen toukokuussa jo 50. kertaa peräkkäin. Lippukuntien yhteinen voimainponnistus Yrjön päivän katujuoksu järjestetään toisen kerran huhtikuussa Yrjön päivänä. Tapahtuman tarkoituksena on samana päivänä kerätä kaupungissa kokoontuvat partioryhmät kaupungin kaduille suorittamaan erilaisia tehtäviä tietyn teeman hengessä. Joensuun Partiolaiset järjestää kesäkuun alussa piirin samoajaleirin ns. pilottitapahtumana, jonka aikana testataan tapahtumaa varten laadittua koulutuksellista ohjelmaa. Tapahtuma pidetään osallistujamäärältään pienenä ja osallistujilta vaaditaan aiemmin suoritettua ryhmänohjaajakoulutusVaarojen Siskojen ja Veikkojen KFP:-kilpailuvartion Mikko Myyry partiotaitojen Sven13 syysmestaruuskisoissa Iisalmessa, kuva Hannu Keränen


ta, jotta voidaan keskittyä heidän jatkokouluttamiseensa muun leiriohjelman ohessa. Vaarojen Siskot ja Veikot osallistuu 17.19.10. kansainväliseen JOTI-tapahtumaan (Jamboree On The Internet). Myös muita joensuulaisia lippukuntia houkutellaan osallistumaan tapahtumaan. Suomen Partiolaisten suurjuhla tulee keräämään partiolaiset ympäri Suomea kevätkauden päätteeksi Kouvolaan. Syyskuussa järjestettävä piiripäivä kerää puolestaan piirin partiolaiset joko Kuopiossa tai Jyväskylässä järjestettävään piiripäivään. Kaksi samantyylistä tapahtumaa tulevat varmasti syömään toisiaan, kun lippukunnat laskevat tapahtumista aiheutuvia kulujaan. Marraskuussa piirijärjestö järjestää yhteistyössä Joensuun Partiolaisten kanssa Joensuussa piirin sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä tarpojille suunnatun tarpojatapahtuman ja samoajille, vaeltajille ja aikuisille suunnatun votomaratonin. Tapahtumia kierrätetään vuosittain piirin partiotoimistopaikkakuntien kesken. Tarpojata-

Kuva: Arto Koponen pahtuma on aiemmin kerännyt 200-300 osallistujaa ja votomaraton n. 100 osallistujaa. Kumpikin tapahtuma jalkautetaan myös Joensuun katukuvaan. Vuorokauden kestävässä votomaratonissa nuoret kiertävät kaupungilla ryhmänsä kanssa ja ottavat tunnin välein vaihtuvasta teemasta suunnittelemansa valokuvan. Tapahtuman järjestelyissä haasteellisinta tulee olemaan riittävän majoitus- ja keittiötilojen löytäminen kohtuulliseen hintaan. Tapahtuman järjestelyihin pyydetään mukaan niin kaupungin kuin maakunnankin lippukuntia. Tapahtuman ohjelmassa pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään Ylen Nenäpäivää.

Noljakan Niemenkiertäjät ja Vaarojen Siskot ja Veikot yhteisellä leirillä Murikan majalla Ahvenisella, kuva Sanna Hämäläinen


Yhdistys osallistuu edelleen omalta osaltaan piirijärjestön Karjalan tasavaltaan suuntautuvan lähialueyhteistyön järjestelyihin, koska, lähialueyhteistyöhankkeen toimintoja toteutetaan edelleen pääosin joensuulaisvoimin. Joensuulaisia lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan helmikuussa Kainuussa järjestettävälle tarpojien naapurileirille sekä huhtikuussa Petroskoin matkalle. Erilaiset teemaviikot, kuten rasisminvastainen viikko, pyritään huomioimaan toimintaryhmien kokoontumisten ohjelmissa. Vuoden toiminnan päättää yhdistyksen aktiiveille järjestettävä joulusauna.

Joensuulaisia partiolaisia piirin leirimatkalla Euroopan ja Aasian rajalla Ural-vuoristossa, kuva Seppo Jonninen

Yrjön päivän katujuoksun sokkorasti Joensuun ev.lut. kirkon vieressä, kuva Mika Korppinen

JOENSUUN PARTIOLAISTEN OHJELMATAPAHTUMAT 2014 Yrjön päivän katujuoksu Samoajaleiri Nenäpäivä Tarpojatapahtuma (piiri) Votomaraton (piiri) Joulusauna

23.4. 2.-6.6. 7.11. 8.-9.11. 8.-9.11. 3.12.

Muut ohjelmatapahtumat Pt-talvikisat, Nurmes (piiri) Pt-kevätkisat (piiri) Lököjotos L (JESKaTy) Suurjuhla, Kouvola (SP) NORMI-matka Englantiin (piiri) Pt-syyskisat, Varkaus Piiripäivä, Kuopio/Jyväskylä

1.-2.2. 10.5. 23.-25.5. 7.-8.6. 26.7.-10.8. 20.-21.9. 27.9.


Karjalan Korvenk채vij채t KKK iltanuotiolla Utransaaressa, kuva Mika Korppinen


ALUETYÖ Aluetyön tarkoituksena on tukea lippukuntien toimintaa, auttaa lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa sekä lisätä lippukuntien välistä yhteistyötä. Aluetyö on myös työkalu piirijärjestön ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön. Joensuulaiset lippukunnat kuuluvat miltei kaikki Tiira-lähialueeseen. Enon ja Tuupovaaran lippukunnat kuuluvat Hanhi-lähialueeseen, Pyhäselän ja Kiihtelysvaaran lippukunnat Sorsa –lähialueeseen. Käytännön aluetyöstä Joensuussa vastaa vapaaehtoisen alueohjaajan puuttuessa tällä hetkellä vain Joensuun Partiolaisten järjestösihteeri. Joensuussa aluetyön toteuttaminen hoidetaan sopimusten mukaisesti aluejärjestön toimesta. Joensuun Partiolaiset tukee alueen lippukuntien välistä yhteistyötä ja vastaa Tiiran lähialuetapaamisten järjestämisestä kahdesti (2) vuodessa, joiden lisäksi järjestetään kaksi (2) kaikkien joensuulaisten lippukuntien yhteistä yhteistyökokousta sääntömääräisten vuosikokousten yhteydessä. Järjestösihteeri pitää säännöllisesti yhteyttä jokaiseen joensuulaiseen lippukuntaan lähialuetapaamisten ja muiden tapaamisten myötä.

Pohjois-Karjalan lähialuejako

Jokisuun Kipparien partioalus s/y Pohjantyttö lähdössä Satahangalle Kustaviin heinäkuussa 2013, kuva Jokisuun Kipparien arkisto


Partio on kaikille avoin harrastus, jota myös Joensuun Partiolaiset pyrkii edistämään. Paikallistasolla ylläpidetään verkostoja, tiedotetaan jäsenyhdistyksiä sekä tuetaan niiden tapahtumia. Järjestösihteeri on yhteydessä muihin kaupungissa toimiviin monikulttuurisuustyötä tekeviin toimijoihin. Lippukuntien yhteinen kauden aloitus- ja rekrytointitapahtuma partiopamaus järjestetään elokuun lopussa JoenYön yhteydessä järjestöjen esittelyalueella. Myös Maahanmuuttajan mahdollisuudet –messuille osallistutaan, jos tapahtuma järjestetään.

työtä seppojen kanssa, jolloin myös lippukuntien tuki paranee. Sepot työskentelevät Joensuun ev.lut. seurakunnassa, Pielisensuun, Pyhäselän ja Rantakylän seurakunnissa.

Partiotoiminnan kattavuutta kehitetään edelleen ja tuetaan uusien partioryhmien käynnistämistä alueilla, joilla partiotoimintaa ei ole ollut tarjolla. Tuetaan jo käynnistyneitä uusia partioryhmiä ja niiden johtajia mm. Iiksenvaaralla ja Niinivaaralla. Joensuun seurakuntayhtymässä työskentelee neljä seppoa eli seurakunnan partiotyöntekijää. Heidän partioon käyttämänsä työaika ja –tehtävät eroavat toisistaan jonkin verran, mutta he ovat merkittävä voimavara joensuulaiselle partiotyölle. Vuoden 2014 aikana kehitetään viestintää ja yhteis-

Joensuun Haka-Versot ovat napanneet klonkun Yrjön päivän katujuokussa, kuva Martta Räty

Rantakylän Rämpijät Yrjön päivän katujuoksussa 2013, kuva Martta Räty


Joensuussa sisupartiotoimintaa järjestetään Joensuun Eräsissien ja Karjalan Tyttöjen toiminnassa. Yhdistys tukee sisupartiojohtajien koulutusta myöntämällä avustusta heidän johtajiensa koulutuskuluihin sekä auttaa toiminnan markkinoimisessa kaupungin alueella. Esittelytilaisuudet on siirretty viestinnästä aluetyön piiriin, sillä ne ovat lippukuntia tukevaa toimintaa. Yhdistys osallistuu piirin ja keskusjärjestön järjestämien esittelytapahtumien järjestelyihin omalla toimialueellaan. Joen Yössä markkinoidaan koko partioliikkeen ohella joensuulaista partiotoimintaa järjestämällä partiopamaus eli tuomalla harrastus kadulle ihmisten lähelle. Lisäksi osallistutaan Maahanmuuttajan Mahdollisuudet –messuille omalla esittelypisteellä, mikäli tapahtuma järjestetään. Venäjän kansallisella jamboreella Permissä, kuva NORS-R Noljakan Niemenkiertäjien ja Vaarojen Siskojen ja Veikkojen lapsia ja nuoria Murikan majalla, kuva Sanna Hämäläinen


Yhdistys pitää yhteyttä piiriin, kaupungin lippukuntiin, piirijärjestön alueohjaajiin sekä muihin järjestöihin ja yhteistyökumppaneihin. Yhdistys ajaa lippukuntiensa etua kaupungin järjestötapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa.

ALUETYÖN TAPAHTUMAT 2014 Tiira aluetapaaminen Sorsa aluetapaaminen Hanhi aluetapaaminen Lippukuntien yhteistyökokous Joen Yö Hanhi aluetapaaminen Sorsa aluetapaaminen Tiira aluetapaaminen Lippukuntien yhteistyökokous Maahanmuuttajan Mahdollisuudet -messut

12.2.2014 15.2.2014 16.2.2014 16.4.2014 29.8.2014 13.9.2014 14.9.2014 17.9.2014 22.10.2014 10/2014

VIESTINTÄ

TALOUS

Sisäisen viestinnän pääpaino on sähköpostitiedotteissa, aluejärjestön omissa internetsivuissa ja sosiaalisessa mediassa (Facebook). Kurssien ja muiden tapahtumien mainokset hoidetaan piirin postituksen ohessa sekä piirin tiedotuslehdessä Liplatuksessa ja koulutusesitteessä Kipossa. Yhdistys tekee yhteistyötä piirin viestinnän kanssa, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Piirijärjestöllä on päävastuu tiedottamisesta partiotoiminnasta jäsenistölleen, Joensuun Partiolaiset ry täydentää sitä joensuulaisia koskevalla informaatiolla ja omilla esitteillään.

Joensuun kaupungin nuorisotoimen palkkausavustukset ovat merkittävä tulonlähde aluejärjestölle mahdollistaen osa-aikaisen työntekijän palkkauksen ja samalla myös koko joensuulaisen partiokentän tukemisen.

Ulkoisen viestinnän pääpaino on lehdistötiedotteiden lähettämisessä maakunnan ja kaupungin medialle sekä yhteistyökumppaneille. Syksyllä toiminnan käynnistymisen ja suurempien tapahtumien yhteydessä pyritään näkymään mediassa. Kaupungin nuorisotoimi ja seurakunnat pyritään pitämään ajan tasalla aluejärjestön suunnitelmista. Selvitetään esittelyvideon kuvaamista tulevina vuosina. Aluejärjestön nettisivut löytyvät osoitteesta joensuunpartiolaiset.blogspot.com

Omatoiminen varainhankinta on merkittävin Joensuun Partiolaisten tulonlähde ja sitä toteutetaan joululahjojen paketointipalvelulla sekä Ilosaarirockin siivoustalkoilla. Joulukuussa järjestetään perinteinen joululahjojen paketointi keskustan Citymarketin käytävällä. Pääosa (90%) paketoinnin tuotosta menee paketoinnin suorittaville lippukunnille. Paketointivuorojen yhteyteen kysytään lippukunnille lupa myydä partiolaisten vuosikalenteria. Vuodesta 2011 alkaen Joensuun Partiolaiset ovat toteuttaneet Ilosaarirockin ravileirinnän väli- ja loppusiivouksen. Osallistujat saavat palkkioksi ilmaisen festarirannekkeen ja aluejärjestö sekä jäsenlippukunnat rahallisen korvauksen. Heinäkuussa 2014 osallistutaan jälleen siivoukseen, mikäli urakkaa tarjotaan partiolaisille. Lisäksi pidetään kanttiinia piirin marraskuussa 2014 Joensuussa järjestämässä tarpojatapahtumassa. Aluejärjestö ei kerää jäsenmaksua jäsenlippukunniltaan. Vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua kerätään alueen yrityksiltä ja muilta tukijoilta. Kirjanpito tehdään myös vuoden 2014 osalta omin voimin.


HALLINTO Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa aluejärjestön toimintaa sekä edustaa sitä. Hallitus huolehtii kokousten päätösten täytäntöönpanosta sekä aluejärjestön talouden ja omaisuuden hoidosta apunaan palkattu järjestösihteeri. Hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä (4) kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä järjestösihteeri. Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset, jotka pidetään sääntöjen mukaisesti: kevätkokous maalishuhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kevät- ja syyskokouksen käytännön järjestelyistä vastaa yhdistys. Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestetään joensuulaisten lippukuntien yhteistyökokous, jossa sovitaan erikseen yhteisistä tulevista tapahtumista ja muusta tarvittavasta yhteistyöstä. Joensuun Partiolaiset ry:n työntekijänä toimii Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n palkkaama järjestösihteeri, jonka työaikaa Joensuun Partiolaiset ostaa piirijärjestöltä. Järjestösihteerin esimiehenä toimii Järvi-Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja. Järjestösihteeri edustaa Joensuun Partiolaisia Maakuntaliiton järjestöasiainneuvottelukunnassa 20132014 (varajäsen), järjestöasiainneuvottelukunnan venäjäryhmässä, Pohjois-Karjalan koulutus- ja kuntayhtymän nuoriso- ja vapaa -ajanohjauksen linjan ohjausryhmässä ja Monikulttuurisuusverkostossa. Järjestösihteerin toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen talouden ja hallinnon tehtävien lisäksi koulutusten ja ohjelmatapahtumien suunnittelu ja toimeenpano yhdessä hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kanssa sekä aluetyöhön kuuluvat ohjaustehtävät sisältäen lippukuntien keskinäisen yhteistoiminnan ohjauksen sekä lippukuntien luottamushenkilöiden ohjauksen yhdistyksen perustoiminnassa.

Joensuun Partiolaiset ry:n puheenjohtaja Niko Purmonen sudenpentujen köyttämänä, kuva Mika Korppinen Järjestösihteeri ohjaa ja neuvoo lippukuntien toiminnasta vastaavia johtajia peruspartiotoiminnan organisoimisessa (pienryhmätoiminta, retket, leirit ja muut tapahtumat) sekä opastaa johtajien kouluttautumisessa. Toimistolla luodaan omaa ja välitetään keskusjärjestön ja piirin materiaalia lippukunnille. Lisäksi piirin lähialueyhteistyöhankkeeseen liittyvää lippukuntien omaa yhteistyötä venäläisten lippukuntien kanssa yritetään saada käyntiin järjestösihteerin tukemana. Sekä yhdistyksen sisäinen että ulkoinen viestintä hoidetaan toimistolta käsin.

VUOSIKOKOUKSET 2014 Sääntömääräinen kevätkokous Sääntömääräinen syyskokous

16.4.2014 22.10.2014


JOENSUUN PARTIOLAISET RY HALLITUS 2014 Niko Purmonen puheenjohtaja Jokisuun Kipparit ry Terhi Summala varapuheenjohtaja Noljakan Niemenkiertäjät ry Filippa Kalejaiye jäsen Noljakan Niemenkiertäjät ry Miili Moilanen jäsen Rantakylän Rämpijät ry Pirkko Nissinen jäsen Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry

JÄSENET

Äänivaltaiset jäsenet Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry Joensuun Haka-Versot ry Joensuun Metsänkävijät ry Jokisuun Kipparit ry Karjalan Korvenkävijät – KKK ry Noljakan Niemenkiertäjät ry Pielisensuun Samoojat ry Rantakylän Rämpijät ry Tikkamäen Tikkatytöt ry Kannatusjäsenet Karjalan Näreennakertajat ry Kiihtelyksen Nuotiosissit ry (Iiksenvaara ja Kiihtelysvaara) Pyhäselän Eräsotkat ry (Pyhäselkä) Vaarojen Siskot ja Veikot ry (Eno) Vaaran Veljet ja Siskot ry (Tuupovaara)

Kuva: Mika Korppinen

Yhdistyksen jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt rekisteröidyt joensuulaiset lippukunnat. Toiminta on avointa kaikille joensuulaisille lippukunnille.

Muut alueella toimivat Partioyhdistykset Georgios Voittajan kilta – GVK ry (tukee Karjalan Korvenkävijöitä) Joensuun Metsänkävijäin Partiosäätiö (tukee Joensuun Metsänkävijöitä) Karjalan Partiokilta (entisten partiolaisten yhdistys) Partiolaisten Vanhemmat ry (tukee Joensuun Eräsissejä ja Karjalan Tyttöjä, ylläpitää Partiotalon retkeilymajaa Kanervalassa)


TALOUSARVIO 2014 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottomaksut Muut avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut: Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muut kulut: Vuokrakulut Kuljetuspalvelut Matkakulut Majoitus- ja ruokailukulut Materiaalikulut Osanottomaksut Toimistokulut Muut toiminnan kulut Muut kulut yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

TA 2014

TA 2013

TP 2012

2895,00 0,00 40,00 2935,00

2075,00 0,00 0,00 2075,00

7086,00 0,00 0,00 7126,00

-8000,00 0,00 -8000,00

-8000,00 0,00 -8000,00

-6802,00 0,00 -6802,00

-710,00 0,00 -246,50 -1952,00 -660,00 0,00 -100,00 -90,00 -3758,50

-730,00 0,00 -127,50 -1424,00 -280,00 0,00 -350,00 0,00 -2911,50

-660,00 0,00 -3034,18 -1739,45 -1308,34 0,00 -26,65 -488,02 -7256,64

-8823,50

-8836,50

-6932,64

VARAINHANKINTA Tuotot Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan muut tuotot Muu myynti Tuotot yhteensä Kulut Varainhankinnan kulut Varainhankinnan muut kulut Kulut yhteensä VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

100,00 3800,00 250,00 0,00 4150,00

0,00 0,00 3600,00 200,00 3800,00

400,00 3767,55 316,40 0,00 4483,95

-3180,00 -150,00 -3330,00 820,00

-3000,00 0,00 -3000,00 800,00

-3092,72 -54,77 -3147,49 1336,46

OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-8003,50

-8036,50

-5596,18


SIJOITUS– JA TA 2014 RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 0,00 SIJOITUS– JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 0,00 SATUNNAISET ERÄT Tuotot Satunnaiset tuotot 0,00 Toiminta-avustus Joensuun kaupunki 55,85 Palkkausavustus Joensuun kaupunki 8000,00 Tuotot yhteensä 8055,85 Kulut Satunnaiset kulut 0,00 Kulut yhteensä 0,00 SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 8055,85 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden yli-/alijäämä

52,35

TA 2013

TP 2012

0,00

40,10

0,00

40,10

0,00 0,00 8000,00 8000,00

2507,57 0,00 6802,00 9309,57

0,00 0,00 8000,00

-762,79 -762,79 8546,78

-36,50

2990,70

PARTIOSANASTO Joukkue Lauma Liljakimppu

pienryhmä, seikkailijat pienryhmä, sudenpennut samoajille ja vaeltajille suunnattu tapahtuma, jonka aikana valvotaan 24-48h tapahtuman teeman hengessä Lippukunta paikallinen jäsenyhdistys, toiminnan perusyksikkö Lähialuetapaaminen saman alueen lippukuntien yhteistyökokous Piirijärjestö Järvi-Suomen Partiolaiset ry; kattaa Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat Samoaja 15-18 –vuotias partiolainen Seikkailija 10-12 –vuotias partiolainen Sisupartiolainen pysyvän tai väliaikaisen vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseva Partiolainen Seppo Seurakunnan partiotyöntekijä. Yleensä nuorisotyönohjaaja, jonka työnkuvaan kuuluu myös partiotyö. Sudenpentu 7-9 –vuotias partiolainen Tarpoja 12-15 –vuotias partiolainen Vaeltaja 18-22 –vuotias partiolainen Vartio pienryhmä, tarpojat- samoajat- vaeltajat Votomaraton Samoajille ja vaeltajille suunnattu 24h kestävä valokuvauskilpailu, Jossa ryhmät kiertävät kaupungilla saaden tunnin välein uuden kuvausaiheen. Jokainen ryhmä suunnittelee ja ottaa kilpailun aikana 24 kuvaa annettujen aiheiden mukaisesti. Takakannen kuva: Mika Korppinen


JOENSUUN PARTIOLAISET ry Koulukatu 39 A 37, FI-80100 Joensuu, Finland p. 050-363 6434 mika.korppinen@partio.fi joensuunpartiolaiset.blogspot.com

JoPa toimintasuunnitelma 2014  

Joensuun Partiolaiset ry toimintasuunnitelma vuodelle 2014