Page 1


T

Vad är typografi? Typografi är läran om texter och utformningen av texter. Att typografera är att formge sin text på ett bra och korrekt sätt för att ge bästa möjlighet för läsaren av texten att förstå och ha den lättläst. Man kan ta hänsyn till teckenstorlek, teckensnitt, färger, radavstånd, teckenavstånd och mycket mer. Typografi är en konstform i sig och en mycket viktig kunskap för att jobba med att formge saker. Typografin hjälper läsaren genom texten och gör det så enkelt som möjligt för läsaren att förstå och ta in texten. Inom webben så är typografin extra viktig eftersom det är lätt för läsaren att bli trött och ointresserad av textinnehållet om det är dåligt formgivet och läses genom en skärm.


T

En konstform, en historia Typsnittens historia går långt tillbaka. Från det första skriftspråket, Johan Gutenbergs första tryckpress fram till den moderna tidens typografi. Vi har nu tekniken för att allt fler människor, både medvetet och omedvetet, sysslar med typografi. Ett typsnitts storlek mäts i pt (punkter). Storlek 10-12 pt är standard för böcker medan tidningar kan gå lite lägre och ibland lite högre. Storleken på ett typsnitt anpassas också mycket efter storleken på trycksakens format. Ett vanligt misstag som människor gör är att förväxla storlek med läsbarhet. Att ha för stora bokstäver kan få texten att se mer oseriös ut och verka som en barnbok. Om en rad är längre så bör det vara större teckensnitt, och om den är kortare så ska den ha mindre teckensnitt. När man skriver brödtexter bör man alltid undvika att


skriva hela texten i VERSALER eller kursiv stil. Dessa stilar ska användas sparsamt för att understryka vissa ord eller mindre delar i texten.

T

Yrken inom typografi Det finns ett flertal människor som man kan prata om när det handlar om yrken inom typografins konst. Vi har yrken som art directors, webbdesigners, skylttillverkare, poeter och självklart typografer. Sedan finns det självklart många andra yrken, tack vare modern teknik med t.ex. datorer så ökar dagligen antalet människor som utformar egna dokument och liknande saker med hjälp av typografin.


T Typsnitt

Det finns två stycken grupper som är de mest vanligt förekomna. Vi har Antikva, som definieras av deras serifer. De används bäst i brödtexter och liknande, för de är bäst när det kommer till längre texter. Sanserif är ett enklare typsnitt där serifer sällan eller aldrig förekommer. Sans betyder ”utan”. Så texten i helhet betyder ”Utan serifer”. Detta använder man mest på affischer, reklamer och olika sorters rubriker. Man bör välja typsnitt efter vilket budskap man vill att texten ska ge samt hur lättläst man vill att den sak vara. Skripter är när texten är skriven i skrivstilsliknande form. Fantasistilar brukar man kalla t.ex. Disney eller Coca-Cola då man inte till hundra procent kan klassa de bland de andra.


Antikver Sanserifer Skripter Fantasistilar


Typografisk folder  

Typografisk folder

Advertisement