Issuu on Google+

Nom: Rodi Nombre atòmic

45

Massa atòmica

102,90550 u

Nombre d’oxidació

3,2,4

Etimologia del nom

Rodi

Metall, no metalls, semi/metal l

Metalls

Nom del grup o família al qual pertany

Transició


Rodi