Page 1

minor DMP

videoformat Met Uitsterven Bedreigd? portretserie over

zeldzame beroepen

JOEL AMAHORSEIJA

KEVIN CANALES


“Met Uitsterven Bedreigd?” is een serie portretten. Korte video’s over mensen, met een zeldzaam beroep. Beroepen die dreigen uit te sterven, of juist in alle curiositeit kunnen blijven bestaan. De mensen in deze serie vertellen hun verhaal, waarbij de passie voor het ambacht centraal staat.

INHOUD

I

GENRE

III

inhoud

xx

SFEER & PRESENTATIE

IV

promotie

xx

doelgroep

V


In het kader van de minor Digital Media Production, onderdeel van de opleiding Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, is dit format tot stand gekomen. Het concept en de uitwerking betreft “Met Uitsterven Bedreigd?”

is een non-profit initiatief van de twee vierdejaars studenten Joël Amahorseija en Kevin Canales. Hoewel verbonden aan zojuist genoemde studie en de specifieke minor, blijft het concept eigendom van beide studenten. Genoemde personen en quotes zijn fictief.

II


GENRE Binnen de minor Digital Media Productions is er de vraag naar een project dat ideeën en uitwerkingen toont op concept, ontwerp, communicatie en realisatie. Hier wordt invulling aan gegeven door middel van een serie portretten. Korte video’s over mensen met een zeldzaam beroep. De portretserie “Met Uitsterven Bedreigd?” wil kijkers bewust maken van de curiositeit van ambachten die binnenkort misschien niet meer bestaan. In de portretserie gebeurt dat niet informatief en/of feitelijk. De onderwerpen en personen worden op een persoonlijke manier benaderd. In plaats van “harde” informatie te geven, spreken de personen zelf vooral uit de ervaringen die ze hebben meegemaakt. Ze vertellen hun verhaal, hun persoonlijke ervaringen in het leven. En de keuzes in dat leven, die van invloed zijn geweest op het beroep dat ze uitoefenen.

III

Om rekening te houden met de research, casting en productiewerkzaamheden, wordt er uitgegaan van een maandelijkse programmering. Hierbij wordt er iedere maand een nieuw videoportret geupload op Vimeo, YouTube en de website. “Met Uitsterven Bedreigd?”, is immers een serie portretten. In termen van de minor, gaan we uit van één gerealiseerd portret (binnen de gegeven tijd in de projectperiode). Dit vormt het uitgangspunt voor een toekomstperspectief en de verdere realisatie van meerdere portretten. Vanwege de maandelijkse programmering en de benodigde productietijd van elk portret, gaan we uit van een programmalengte van ongeveer tien minuten per portret. Op deze manier kunnen kosten laag blijven, en de hoge kwantiteit en kwaliteit worden behouden.


Gerard van Toren, Uurwerkmaker “IN DEZE MODERNE WERELD WORDT TIJD oNDERGEWAARDEERD.”

SFEER & PRESENTATIE De portretten binnen deze serie krijgen een persoonlijke aanpak. “Met Uitsterven Bedreigd?” laat binnen de portretten personen aan het woord, en biedt ruimte voor emotie. Rust, informeel, laagdrempelig zijn hierbij de belangrijkste keywords. Hierdoor is er niet gekozen voor haastige informatieve en feitelijke informatie. Derhalve is er ook voor gekozen om personen zelf aan het woord te laten en voice-overs en/of presentatoren buiten beschouwing te houden. Vanwege de audiovisuele vorm van ieder portret, kan elk portret niet live worden geschoten en uitgezonden, naar bijvoorbeeld een stream. Vooraf opgenomen portretten, besparen ook in tijd en kosten wat betreft productie, en inzet van personeel.

bijbehorend vakjargon. De serie richt zich namelijk op de verhalen van personen. ‘Showcasen’ van het beroep gebeurt aan de hand van opvulshots. De personen die aan bod komen vertellen hun eigen verhaal, en presenteren daarmee hun eigen portret. Om de informele en persoonlijke sfeer hiervan vast te houden, wordt er binnen de interviews verder gekeken dan de normale kaders. In termen van camera, worden minder conventionele hoeken gekozen. Hierdoor ontstaat er dynamiek in cameravoering en montage, en wordt een minder statisch beeld van personen gecreëerd (zoals we die bij bijvoorbeeld nieuwsuitzendingen gewend zijn).

Binnen de portretten wordt er weinig rekening gehouden met de uitleg van de beroepen zelf en

IV


Jim Kraats, Barbier “Met Uitsterven Bedreigd? Absoluut niet, business is grooming!�

DOELGROEP Er zijn drie verschillende doelgroepen, te benoemen. Wat betreft de minor, is de HAN de eerste doelgroep. De werkprocessen en verantwoordingen in keuzes zijn vooral interessant voor medestudenten, begeleiders en assessors. Daarnaast moet het eindproduct een inspiratiebron zijn voor de DMP studenten. Tevens als inspiratiebron, maar wellicht ook vanuit concurrerende perspectieven, is deze portretserie interessant voor andere filmmakers. Ten derde is er de groep algemeen geinteresseerden. Dit zal per portret verschillen. Ter promotie en behoud van het beroep en haar dienst en/of product, kan het videoportret activerend werken in de aankoop van ambachtelijke diensten en/of producten. Daarnaast nog, biedt de portretserie een maatschappelijke

V

bewustwording, over de toenemende automatisering en mechanisering, in contrast met het ambacht.


INHOUD Zoals eerder besproken gaat “Met Uitsterven Bedreigd?� in op de curiositeit van beroepen die dreigen uit te sterven of door schaarste juist kunnen blijven bestaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Fotolaborant, melkboer, barbier, mandenvlechter, wapenmaker, spelmaker. Elk portret krijgt de zelfde indeling maar zal van inhoud verschillen. De inhoud wordt gevoerd door de verhalen van de geinterviewde personen. Dit kan gaan over de levenslessen, dromen en toekomstperspectieven wat betreft hun beroep. Hiernaast een ruwe tijdslijn van de portretten;

Tijd 00:00 00:10 00:20 02:00 03:30 04:30 08:00 09:30

Onderwerp Titel Serienummer & aflevering Inleiding persoon - Wie, Wat, Waar? Geschiedenis persoon Geschiedenis beroep Verhaal Toekomstperspectief Afsluiting

VI


Laurens Dijk, Instrumentenbouwer “IK VOEL ME VERBONDEN MET DE DINGEN DIE IK MAAK, EN IK BETREUR HET DAT ER GEEN OPVOLGER IS”

PROMOTIE In navolging van het concept “Met Uitsterven Bedreigd?” worden geinterviewde personen gepromoot dmv. Polaroid foto’s, met daarop een link naar een webadres en/of Facebookpagina. Door hiervan stickerversies stedelijk (met Arnhem als uitgangspunt) of zelfs landelijk te verspreiden, komt “Met Uitsterven Bedreigd” onder de aandacht. Ten behoeve van de lancering van “Met Uitsterven Bedreigd? ”, op ICA Presents, wordt er vooraf een teaservideo in elkaar gezet die digitaal verspreid kan worden.

facebook.com/metuitstervenbedreigd

Verder nog wordt de HAN als uitgangspunt voor verdere promotie gebruikt. Medestudenten, vrienden, begeleiders en assessors worden uitgenodigd op de social media kanalen, om “Met Uitsterven Bedreigd” te liken en te delen. Zo ontstaat er een sociaal-digitaal netwerk, waaruit “Met Uitsterven Bedreigd” begint te leven. Een bijbehorend blog en/of nieuwsupdates is daarom een must.

mail@metuitstervenbedreigd.nl

metuitstervenbedreigd.nl

+31 6 31680440

VII

Met Uitsterven Bedreigd? - Format  
Met Uitsterven Bedreigd? - Format  
Advertisement