Page 1

C Keuze van de ondernemingsvorm

D

oelen van dit lesdeel:

  

12. De kenmerken van de eenmanszaak toelichten. 13. De kenmerken van de meest voorkomende vennootschapsvormen

toelichten [7] 42. De kenmerken van de landbouwvennootschap en andere mogelijke samenwerkingsvormen binnen de agro- en biotechnische sector toelichten (UL+T)

1 De ondernemingsvormen

Bij het opstarten van een eigen zaak zal je een ondernemingsvorm moeten kiezen. Je hebt 2 mogelijkheden. Ofwel start je als éénmanszaak, ofwel richt je een vennootschap op. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Je uiteindelijke keuze zal zeker afhangen van het soort zaak dat je wilt opstarten.

I

ct-oefening:

Zoek via de site: www.startersservice.be de voor- en de nadelen op van een éénmanszaak en vergelijk deze met de voor- en nadelen van een vennootschap. Zet je resultaten in onderstaande tabel. Voordelen Eenmanszaak

Je neemt als enige baas alle beslissingen zelf, op een snelle en weinig formele manier

Je hebt bij de opstart weinig kosten en er zijn weinig formaliteiten te vervullen

Je moet je winst met niemand delen

Je mag de vereenvoudigde boekhouding toepassen

Het kapitaal kan door

Nadelen 

Bezit je alle ondernemerskwaliteiten wel? Je staat er immers alleen voor

Geraak je aan voldoende kapitaal

Wat bij ziekte, invaliditeit of overlijden

Je valt onder de personenbelasting (hogere tarieven) Je bent onbeperkt aansprakelijk. Er is in een éénmanszaak geen scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen. Bij een faillissement kan je bijgevolg niet alleen het bedrijfskapitaal verliezen maar ook je persoonlijk vermogen Meestal is een minimum kapitaal

Vennootschap

Cursus toeg. economie competentie 1: als ondernemer een ondernemingsplan opstellen

Pagina 64


verschillende personen worden samengebracht 

Arbeidsverdeling is mogelijk

De vennoten zijn (bij sommige vennootschapsvormen) slechts beperkt aansprakelijk voor hun inbreng ( de schuldeisers kunnen geen beslag laten leggen op je persoonlijke bezittingen)

Ziekte, vertrek of overlijden van één van de vennoten brengt het voortbestaan van je zaak niet in gevaar

De vennootschapsbelasting is van toepassing (voordeliger tarief)

1.1

vereist 

De werking verloopt stroever en ingewikkelder, waardoor snel beslissen moeilijk wordt

De winst wordt verdeeld onder alle vennoten

Heel wat formaliteiten en kosten bij de oprichting

De boekhouding is ingewikkelder (dubbel boekhouden)

Eénmanszaak

Slechts één (natuurlijk) persoon is eigenaar van de zaak. Voordelen + nadelen: zie tabel In het dagdagelijks spraakgebruik staat de term ‘handelszaak’ of eenmanszaak voor een onderneming die, in tegenstelling tot de vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is dus ook geen duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.

Je kiest voor een éénmanszaak als ondernemingsvorm als je zelf de zaak wilt leiden, als je geen al te grote risico's moet nemen en als je niet over grote kapitalen kan beschikken.

1.2

De vennootschap

Eén of meerdere personen brengen iets (kapitaal, arbeid, kennis, goodwill, bezit, …) in gemeenschap met als doel handel te drijven en winst te maken. Voordelen + nadelen: zie tabel De definitie van de vennootschap volgens het Wetboek van Vennootschappen: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Cursus toeg. economie competentie 1: als ondernemer een ondernemingsplan opstellen

Pagina 65

Economie-Competentie1-Ondernemingsvorm  

Keuze van de ondernemingsvorm - deel C Eerste 2 blz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you