Page 1


"


OUDERS ALS ONDERZOEKERS Gedetineerde ouders doen onderzoek over ouder zijn in de gevangenis van Gent.

"

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

CITATENBUNDEL " "


[1]

COLOFON "

Met dit citatenboekje zetten we het werk van Ouders als Onderzoekers in de gevangenis van Gent in ‘the spotlights’. Eén keer per week, tussen het najaar 2013 en het voorjaar 2014, kwam een groepje gedetineerde ouders samen om te praten over het moeder/vader zijn in de gevangenis. De groep werd begeleid door 2 procesbegeleiders en een stagiaire. Ook andere gedetineerde ouders werden betrokken bij het project.

"

De uitwisseling was verrijkend voor elk van ons. De focus van het onderzoekswerk lag uiteindelijk op het onderwerp ‘Hoe hou je of krijg je contact met je kind?’ Hierover werden veel ervaringen en meningen uitgewisseld. Er groeide een groot vertrouwen in de groep, wat leidde tot een ongegeneerd luidop denken in groep.

"

Het zal duidelijk worden dat “de” gedetineerde ouder niet bestaat, evenmin als “het“ kind van een gedetineerde ouder. Elke gedetineerde ouder in de groep is tegelijk anders en toch gelijk. Iedereen voelt zich betrokken met elkaar door allerhande raakpunten. Dat respect voor de diversiteit en de die grote verbondenheid willen we graag uitdragen naar anderen. Daarom verspreiden we dit boekje.

"

Graag willen we alle betrokken organisaties bedanken die het werk van Ouders als Onderzoekers in de gevangenis van Gent mogelijk hebben gemaakt: VCOK vzw, De Rode Antraciet vzw, Universiteit Gent, JWW & de Vlaamse overheid. Hartelijk dank ook aan de gedetineerde moeders en vaders die wij mochten ontvangen op de groepsbijeenkomsten.

"

In het bijzonder zijn wij onze begeleiders dankbaar voor de aangename samenwerking: Lies Pauwels, Myriam van Damme, Rudi Roose, Michel Vandenbroeck, Eline Vyvey & Sofie Houtman.

"

Tenslotte ook een dikke merci aan de leden van de stuurgroep voor alle nodige ondersteuning: Katelijne de Brabandere, Chris de Bruyne, Koenraad Polfliet & Heidi Arijs.

"


[2]

OUDERS ALS ONDERZOEKERS

1

Wat was jouw motivatie om deel te nemen aan de onderzoeksgroep?

Een vader neemt deel aan het onderzoek omdat hij al te lang verzwijgt wat deze situatie (de slechte relatie met z’n dochter) met hem doet, nu wil hij effectief erover praten. De vader had het moeilijk om over z’n situatie te praten en verzweeg z’n situatie om zichzelf te beschermen.

≈ Een moeder neemt deel aan het onderzoekt omdat ze het belangrijk vindt contact te hebben met haar kinderen. Kinderen hebben hun ouders nodig. Ze wil praten over de moeilijkheden die ouders in detentie ervaren.

≈ Een vader maakte de bewuste keuze om z’n dochter niet te zien in de gevangenis. Door z’n deelname aan het onderzoek hoopt hij een antwoord te krijgen op de vraag


[3]

of dit wel een juiste beslissing is. Hij wil ook inzicht verwerven in de situaties van andere gedetineerde ouders en hoe zij omgaan met de situatie.

≈ Een vader neemt deel aan het onderzoek om te luisteren naar hoe andere ouders in detentie hun situatie ervaren. Hij zoekt enerzijds gelijkenissen, maar anderzijds hoopt hij zaken te ontdekken die hij kan overnemen in z’n eigen relatie met z’n kinderen.

Wat heeft meewerken aan ’Ouders als Onderzoekers’ jou bijgebracht? “Vroeger was ik een bodembeslisser, nu ben ik veel zelfzekerder geworden en kan ik razendsnel beslissingen maken. Ik ben doorheen het project een stuk zelfzekerder geworden. Andere mensen vertellen me dit ook voortdurend en ik voel het zelf ook.”

≈ “We zijn als groep naar elkaar gegroeid. Als we elkaar zien zeggen we nu ‘Hoi!’ tegen elkaar (begroeten we elkaar). We hebben elkaar beter leren kennen. De band met sommige is gegroeid omdat onze zaken parallel lopen en we met dezelfde vragen zitten.”

≈ “Ook al is een vader hier niet meer in de groep, toch vindt een moeder die een koppel vormt met die vader dat het haar plicht is om te komen naar deze groep om dit voor hen samen veel betekend heeft.”

≈ “De moeder die overgeplaatst is zou zeker nog komen moest ze nog in de gevangenis van Gent zitten.”


[4]

“In feite zijn we allemaal op zoek gegaan naar antwoorden op bepaalde vragen. Ik zag dat andere ouders met de dezelfde vragen zaten als mezelf. Dit voelde als een geruststelling: Ik ben dan toch normaal.”

≈ “Door dit project heb ik dingen leren plaatsen. We moeten de zaken op ons laten afkomen. Vandaag kan het goed gaan en morgen minder. Dit project is verrijkend doordat ik anderen hun mening hebben kunnen horen. We kunnen stelen bij anderen , maar we moeten het zelf doen, iedere situatie is anders.”

≈ “Dit project was voor mij aangenaam. We hebben allemaal verschillende verhalen en toch zitten we met dezelfde vragen. We kunnen hier in de sessies horen hoe anderen denken en omgaan met bepaalde situaties.”

≈ “Het project was zeer verrijkend voor mij. Ik heb veel geleerd. Alhoewel we niet hetzelfde traject doorlopen hebben, toch hebben we de kans gekregen om ons verhaal te vertellen.”

≈ “Ik ben begonnen aan dit project met de gedachte dat ik hier over zaken kon praten. Ik wilde iets concreet veranderen. Voor mij was dit een persoonlijke verrijking. Ik heb mensen op een andere manier leren kennen en besef dat ik in een bevoorrecht positie zit doordat ik een goed contact heb met mijn kinderen. Ik ben een gelukkige moeder. Plotseling kan ik nu ook meepraten met mijn zoon over ‘onderzoek’ wat ik heel leuk vind.”


[5]

Heb je nog aanvullingen of opmerkingen bij 
 dit onderzoek? “Hopelijk wordt er rekening gehouden met onze suggesties. Het is wat er leeft onder de ouders hier. Met een beetje goede wil van de directie, JWW, PSD en personeel lukt het misschien om een beter contact te krijgen met je kind. Immers, ondanks detentie, zijn wij niet gestopt met moeder/vader te zijn.”

≈ “Dank u voor dit onderzoek.”

≈ “Hopelijk gaat men via deze vragenlijst zien dat de kinderen met extra zorg dienen behandeld te worden. Succes ermee!”

≈ “Dat ze kinderen meer inspraak geven en dat er naar geluisterd wordt en dat directie het eens van ons standpunt en dat van de kinderen ziet, want die lijden er onder, meer dan ze denken.”

≈ “Het is wel goed onze mening te vragen, maar als daar rekening zal mee gehouden worden vraag ik me af.”

"


[6]

TELEFONISCH CONTACT Citaten

2

“Mijn kinderen willen alle dagen mijn stem horen, dan voelen zij zich beter.”

≈ “De kostprijs is enorm en je hebt geen privacy. Het tijdstip is ook soms moeilijk want je kind kan het moeilijk hebben op een ander moment dan het tijdstip van je telefoon.”

≈ “De dagen dat we tot 18u mogen bellen ben ik verplicht om naar hun GSM te bellen, kost 1 euro per minuut. Veel te duur.”

≈ “Een telefoontje met de kinderen is steeds een blij wederhoren wat de opsluiting draaglijker maakt.”


[7]

“Er zijn momenten waar je aan 16 minuten bellen niet genoeg hebt om je kind te sussen. Daar moet een oplossing voor zijn.”

≈ “Ik kan hier niets, enkel schrijven of bellen, maar als hij dan de telefoon inhaakt dan stopt het ook.”

" 


VERBETERTIPS “Betaaltelefoon op cel onder strikte regeling. Goedkoper maken.”

≈ “Voor de ouders een regeling van een lijst en dat de kinderen bepaalde dag zelf naar je kunnen bellen dat zou al veel verhelpen. 1 x per week gratis telefoontje van je kind, want dat is toch al heel goed om je kind eens te horen!!!”

≈ “Skype-chatten.”


[8]

TAFEL BEZOEK

Citaten

3

“Het is leuk om samen te kunnen eten en drinken. Gelukkig kunnen de kinderen ook op schoot zitten.”

≈ “Je hebt een nauwe band, maar te kort. Afscheid nemen is moeilijk.”

≈ “Tafelbezoek is goed voor oudere kinderen. Minder voor jongere want die vervelen zich snel bij lang stil zitten.”

≈ “Mijn tienerkinderen zijn destijds regelmatig op bezoek gekomen. Zij vonden het contact intens en voelden zich echt betrokken in alles.”

"


[9]

“De omgang van de chefs is voor mij de reden om mijn kinderen niet langer op bezoek te laten komen!”

≈ “Voor kinderen is het vaak moeilijk om stil op stoel te blijven zitten en niet eens op papa's schoot mogen komen zitten.”

" " 


VERBETERTIPS “Een leukere en meer interactieve speelhoek en de mogelijkheid dat de gedetineerde ook naar de speelhoek mag gaan. Nu ben je verplicht aan tafel te zitten.”

≈ “Dat je eens met hem kan rondlopen of soms tot aan het toilet gaan of iets kopen aan de winkel met hem voor ze bezig te houden.”

≈ “Als je dochter spontaan nog een kus wilt komen geven, dat de chef niet te kortaf is zodat mijn dochter niet in huilen uitbarst en ik mezelf moet inhouden tegenover de chef!!”


[10]

KINDER BEZOEK

Citaten

4

“Hier in Gent is er op het kinderbezoek op woensdag weinig aan te merken. Proficiat aan het team dat daarvoor zorgt.”

≈ “Mij persoonlijk stoorde het dat de cipier van dienst zo kort bij zat en bijgevolg heel uw gesprek kon meevolgen. Gebrek aan privacy!”

"


[11]

"

VERBETERTIPS “Dat ze bijvoorbeeld een bepaalde dag alle kinderen ophalen in een busje.”

≈ “Dat de kinderen 14-15j zonder begeleiding kunnen komen in het weekend zoals op kinderbezoek.”

≈ “Kinderbezoek met partner of familielid om het contact optimaal te laten verlopen.”

≈ “Langer bezoek (minimaal 2u) en de zondag ook kinderbezoek.”

≈ “De verjaardag van mijn dochters kunnen vieren met een taart en een cadeau van mijn rekening.”

≈ “Andere tijdstippen, bv. in het weekend. En meer buiten spelen dan binnen.”

≈ “Betere uren, dagen, morele steun, persoon die in de gevangenis zit bijstand geven om uit te leggen aan de kinderen waarom.”

≈ “Langer bezoek en de zondag ook kinderbezoek.”


[12]

FAMILIAAL BEZOEK

Citaten

5

“Te weinig plek vrij, lange wachtlijst, steeds een andere reden dat het niet gaat op de gevraagde data en uur.”

≈ “Wordt meestal geweigerd omdat het volzet is.”


VERBETERTIPS “Meer activiteiten op zondag voor de kinderen. Eventueel wekelijks een bepaalde leeftijdscategorie zodat elke ouder aan bod kan komen.”

≈ “Meer familiaal bezoek bvb. op zondag als er geen activiteiten zijn. Familiaal bezoek is te vaak bezet.”


[13]

GEZINSACTIVITEIT OP ZONDAG Citaten

6

“Geen idee dat deze activiteit bestaat.”

≈ “Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen voorrang om deel te nemen aan de gezinsactiviteiten op zondag. “

" 


VERBETERTIPS “Meer activiteiten op zondag voor de kinderen. Eventueel wekelijks een bepaalde leeftijdscategorie zodat elke ouder aan bod kan komen.”


[14]

COMMUNICATIE I.V.M. NIEUWS VAN THUIS Citaten

7

“Wanneer we nu slecht nieuws krijgen, gaat de deur terug dicht en is het: Deal with it!”

≈ “Kinderen hebben het soms moeilijk om op de opgegeven tijdstippen bepaalde dingen te uiten. Crisissen gebeuren immers altijd onverwacht.”

≈ “Een gedetineerde met kind maakt altijd dat dit kind schade leidt, daarom is de mogelijkheid tot begeleiding van kind en gevangene meer dan nodig!”


 VERBETERTIPS “Er moet een duidelijkere communicatie zijn naar de gedetineerde toe en van het thuisfront.”

≈ “Omdat hier geen duidelijk afgebakende regels voor zijn zou een standaardprocedure goed zijn. Deze beschrijft wat er gebeurt bij onverwacht nieuws.”


[15]

GEEN BEZOEK VAN KINDEREN Citaten

8

“Zelf wil ik daar niet aan trekken. Hun geluk gaat boven het mijne en deze wereld is daar niet zo geschikt voor.”

≈ “Mijn ex denkt dat het hier super slecht is dus mijn kinderen mogen hier niet komen van haar”

≈ “Omdat ik het niet weet waar ze zijn.”

≈ “Ouderlijk gezag op laffe manier ontnomen”

VERBETERTIPS “Er kunnen begeleiders kunnen zijn die de kinderen naar de gevangenis brengen (met een busje) als de partner/ familie/pleeggezin dit niet kan doen wordt er gedacht aan het Rode Kruis of studenten.”

≈ “We hebben ook nood aan een neutrale bezoekruimte.”


[16]

CONTACT KINDEREN TIJDENS DETENTIE Citaten

9

“Ik hoop dat er voor mensen met jonge kinderen gekeken wordt naar waar ze op transfer gestoken worden, dat is mijn grootste zorg, mijn vrouw moet met het openbaar vervoer en moet gaan werken en als ik ver zit kan ik mijn kindjes niet meer zien (ik hoop dat daar rekening mee wordt gehouden).”

≈ “Betere uren, dagen, morele steun, persoon die in de gevangenis zit bijstand geven om uit te leggen aan de kinderen waarom hij hier zit. Weet niet goed uit te leggen aan de jongste.”

≈ “Aucune idée j'ai deja demandé a tout le monde. Mais rien ne bouge.”[17]

OMGANG GEVANGENISPERSONEEL MET KINDEREN

10

Citaten

“Het personeel doen hun best om naar eigen kunnen maar hebben het zelf zwaar genoeg met hun werkschema.”

≈ “Ze blijven neutraal en helpen waar kan.”

≈ “De meesten zijn nors en onvriendelijk tegen de kinderen. Ze stellen zich op als bewakers en niet als vrienden van de kinderen.”

≈ “Vaak gaan beambten nors om met kinderen. Voor kinderen is het al moeilijk dat een ouder in de gevangenis zit, ze moeten daarom niet als gedetineerden behandeld worden.”


[18]

“Teveel verschil in de beambten. Sommigen heel goed, lief en zacht.”

≈ “De kinderen moeten zich ook houden aan de regels, maar het blijven kinderen. Sommige cipiers kunnen daar ook moeilijk mee om.”

≈ “Tijdens kinderbezoeken zijn ze goed maar gewoon bezoek doen ze afstandelijker t.o.v. de kids.”

VERBETERTIPS “Beambten die in contact komen met kinderen betaalde cursus laten volgen.”

Citatenbundel  
Citatenbundel  
Advertisement