Page 1

SRUWIROLR


ELJVXUFDOLIRUQLD


VLOYHUODNHFDOLIRUQLD


FRPPLVVLRQHG


VZHGHQ


SHUVRQD


GRPEXUJ]HHODQGWKHQHWKHUODQGV


1(2


VDLQWPDORIUDQFH


WKHFDXVHDQGHIIHFW


MRFNXPNOHQHOOFRP

portfolio 2012  

landscape, fashion