Issuu on Google+

SRUWIROLR


ELJVXUFDOLIRUQLD


VLOYHUODNHFDOLIRUQLD


FRPPLVVLRQHG


VZHGHQ


SHUVRQD


GRPEXUJ]HHODQGWKHQHWKHUODQGV


1(2


VDLQWPDORIUDQFH


WKHFDXVHDQGHIIHFW


MRFNXPNOHQHOOFRP


portfolio 2012