Page 1

Tourist Magazine with maps

Årgång 9

SEPT - NOV 2013

what’s on Uppsala

Hamlet 26 Rally-SM 27 Maia Hirasawa 29

Kaleido

- en scen för konsthantverket

Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide with city maps and great deals


Fri parkering Shoppinghäfte m.m.

Welcome

to Uppsala! Gäller för en vuxen och två barn t.o.m. 15 år / SEK 195/day. Valid for 1 adult and 2 children up to 15 years of age

We love to share! Jag är väldigt glad över att få välkomna intressanta museer, utställningar, kulturakdig till vårt höstnummer av What’s On tiviteter, shopping samt en hel del trevliga Uppsala! Vare sig du bor här eller besöoch mysiga restauranger. ker Uppsala, hoppas jag att du ska bli Ett ypperligt sätt att ta del av Uppsala är att köpa Uppsalakortet. Det är fyllt med inspirerad till att uppleva, se och delta. Your passport to Uppsala! Jag heter Gunnar Preuss och är ansvaförmånliga erbjudanden inom både kultur, rig utgivare. Jag älskar Uppsala och nöje, restaurang, shopping, boende och resande. Köp två kort och betala för ett! vill gärna dela med mig av allt det som finns att uppleva här. Läs mer på sidan 19. Välkommen att dela Uppsala med oss! Efter denna fantastiska sommar går vi in i en spännande höst med intressanta Gunnar Preuss mässor, kongresser, konserter, sportevenemang och mycket mer. Utöver detta har vi allt annat som alltid finns i vår stad;

Ditt frikort till Uppsala!

I am very pleased to welcome you to the latest edition of What’s On Uppsala! Whether you live here or are visiting Uppsala, I hope that you’ll be inspired to experience, see and participate. My name is Gunnar Preuss, and I love Uppsala and would like to share all that there is to experience here with you. After this amazing summer we are entering an exciting autumn season with interesting exhibitions, conventions, concerts, sporting events and more. In addition to an exciting roster of events, Uppsala always boasts several museums and exhibitions, cultural

activities, great shopping and plenty of cozy restaurants, all year round. Experience everything that Uppsala has to offer by purchasing the Uppsala Card. It is filled with attractive offers and discounts to the arts, entertainment, restaurants, shopping, lodging and transportation. Buy two get one free! Read more on page 19. Welcome to share Uppsala with us! Gunnar Preuss Publisher, What’s On Uppsala.

Sarah Dawn Finer

September

U p p s a l a

08-11

Sevärdheter Sights Aktiviteter Activities

12-13

Karta och boende Map and Accomodations

16-18

Shopping Sights & Activities

20

Restauranger & Nöjesliv Restaurants & Nightlife

22 24

Caféer Cafés

Highlights

t e l m a H

what’s on

26-29

Evenemang Events

t n h e g t i s e N f Ladies Oktober Oktober

November

Kulturnatten Plats: Se www.kulturnattenuppsala.se/program 14 september

Oktoberfesten Plats: Vaksala Torg 3 oktober

Anna von Hausswolff Plats: Uppsala Konsert & Kongress 1 novemer

Hamlet Plats: Uppsala Stadsteater 21 september

Rally SM Plats: Vaksala Torg 3 oktober

Kick Boxning World Cup Plats: Fyrishov 16 november

Uppsala International Fotofestival Plats: Se www.uppsalafotofestival.se 26 september

Uppsala Internationella Gitarrfestival Plats: Uppsala Konsert & Kongress 8 oktober

Ladies Night 2013 Plats: Fyrishov 22 november

Skaldjursveckorna Plats: Hyllan, S:t Eriks Torg 27 september

Uppsala choklad & kaffefestival Plats: Svandammshallarna 19 oktober

Julmarknad på Slottet Plats: Uppsala Konstmuseum 30 november

Praktisk information Practical Information

31

Produktion & annonser: Säljkraft i Uppsala AB Jeff Horowitz, tel. 0760 - 39 26 77 jeff@whatson.se Stefan Grundberg, tel. 0700 - 79 84 99 stefan@whatson.se Ansvarig utgivare: Gunnar Preuss, tel. 0708 - 22 09 92 gunnar@whatson.se Distribution: Via turistbyråer, sevärdheter, aktiviteter, evenemang, logi och konferensanläggningar samt via övriga besöksintensiva platser i Uppsala. Upplaga: 25 000 exemplar Utgivningsplan 2013/2014: sep - nov, dec - feb mars - maj, juni - aug TOURIST INFORMATION: Turistbyrån i Uppsala/ Uppsala Tourist Information Office Kungsgatan 59 Tfn: 018-727 48 00

www.destinationuppsala.se

Tips om evenemang: Tipsa via e-post: pagang@destinationuppsala.se så kan dina evenemang kostnadsfritt komma att presenteras i What’s on Uppsala. Redaktionen ansvarar inte för eventuella ändringar eller felaktigheter av inlämnad och sammanställd information. The publisher has made every effort to ensure the accuracy of all information at the time of going to press but assumes no responsibility for changes or errors. Fotografer:

Andersson Christian Backlund Bo Botaniska trädgården arkiv Claesson Staffan/Uppsala universitet Eriksson Bert Fyrishov arkiv Gyllander Bo Johansson Bengt Kalbar/Destination Uppsala Norberg Jens Johannes Rousseau Nyström Jon Pettersson Dan Saetre Lotta Svennås-Gyllner Jenny Uppsala Konstmuseum arkiv Vinje Ville Winkler anna Carin Xulio Gonzalez/Destination Uppsala Zetterberg Stina Åberg Staffan

www.whatson.se

Fri entré, fria resor, fri parkering Free entrance, free travel, free parking Experience everything that Uppsala has to offer by purchasing the Uppsala Card. It is filled with attractive offers and discounts to museums, events, recreational activities, restaurants, shopping, lodging and transportation Read more on page yy.


Annica Danielsson Almén

Foto Kenneth Gunnarsson

TEXT: MIA ULIN TRANSLATION: ROZA BICER

Foto Kaleido

Foto Kaleido

Christina Larsson. Foto Kenneth Gunnarsson

Kaleido

- en scen för konsthantverket

Egentligen var det grundarna till designbutiken Stickspåret som kom med idén. Varför inte öppna butik och galleri i det gamla godsmagasinet vid Östra station i Uppsala? Fem konsthantverkare nappade och Kaleido föddes våren 2000, samtidigt som konsthantverksgallerian Godsmagasinet slog upp dörrarna.

– Möjligheten att ha ett galleri var avgörande, säger Annica Danielsson Almén, keramiker och en av de fem ursprungliga medlemmarna. Vi har från början velat vara tydliga med vad vi vill visa, vi har fokus på skulptur och konsthantverk som tar sitt uttryck i materialet.

Medlemmarna gör framgången I början av 2000-talet kändes området vid Östra station långt ifrån Uppsala city och räknades inte till det bästa affärsläget. Visst lyckades Kaleido etablera sitt varumärke och butiken blev ganska snabbt känd, men affärerna gick inte som förväntat. Ända till år 2007, då det hände något:

Galleriet ger extra fart Kaleidos galleri har cirka tio utställningar om året. Särskilt inbjudna konstnärer varvas med de egna medlemmarna i separatutställningar och gemensamma temautställningar.

– Framtiden ser fantastisk ut, säger Annica. Vi utvecklar organisationen för att bli ännu bättre, utformar produkter med ännu Konsthantverkskooperativ Kaleido drivs som ett kooperativ där de olika konsthantverkarna – Allt vände när konserthuset blev färdigt, säger Christina. Up- högre kvalitet och tar hand om våra kunder på ett ännu bättre är medlemmar. I starten bestod Kaleido av cirka 15 personer, psala fick en framsida till, Kaleido var helt plötsligt på rätt sida sätt! idag är man över 20 personer som arbetar med keramik, glas, om stan! textil, smyckeskonst med mera. Sedan nya Resecentrum och Radisson Blu öppnade är affärsläget – Den kooperativa företagsformen fungerar bra, säger Christina mer rätt än någonsin. I Godsmagasinet finns även musikrestauLarsson, keramiker från Österbybruk som också varit med från rangen Katalin, Broströms kafé och designbutiken Stickspåret. starten. Och det är fantastiskt att få ha en så här fin butik att Samarbetet mellan verksamheterna fungerar mycket bra, man bestämmer gemensamt hur det ska se ut utanför huset och ansälja sina grejor i! nonserar ofta tillsammans.

Kalejdoskop (eng. kaleidoscope, från grekiskans kalos ‘skön’, eidos ‘form’ och skopein ‘se’) Optisk leksak, patenterad 1817. Ett kalejdoskop har vinkelställda speglar, ofta monterade i ett papprör med titthål i ena änden. Framför speglarna finns glasskivor, mellan vilka ligger lösa, olikfärgade glasbitar, pärlor eller liknande. När man vrider röret framkallas symmetriska, stjärnformade figurer med ständigt nya mönster. (Källa: ne.se)

Foto Kaleido

Kaleido

Foto Kaleido

- A stage for Crafts in Uppsala

It was the founders of design shop Stickspåret that came up with the idea. Why not open up a shop and a craft gallery in the former goods warehouse, at Östra station in Uppsala? Five craftswomen jumped at the idea, and Kaleido was born in the spring of 2000, at the same time that design and art center Godsmagasinet opened up its gates.

- The opportunity to run a gallery was the deciding factor, says Annica Danielsson Almén, ceramic artist and one of the five original members. We’ve wanted to be clear from the start about what we want to show. We highlight sculpting and crafts that come alive through the power of their materials.

Crafting Success In the early 2000s, the area around Östra station seemed far away from Uppsala’s town center, and was not considered the greatest of business locations. Although Kaleido was able to establish itself on the marked and pretty quickly gained renown, business didn’t go as planned. That is, until 2007, when something happened:

An Uplifting Gallery Kaleido’s craft gallery hosts around ten exhibitions per year. Specially invited artists are featured alongside the gallery’s own members in individual or joint exhibitions.

- The future is bright, says Annica. We continually develop the business to get better, and design products of even higher quality, and we continue to raise the customer service to the next Artisanal Cooperative Kaleido is a cooperative whose members are the craftsmen. At - Things turned around when the concert hall was completed, level! the launch, Kaleido consisted of 15 people, and today 20-odd says Christina. Uppsala got a new point of interest, and suddenly artisans work with ceramics, glass, textiles, art jewelry and Kaleido was on the right side of town! more. Ever since Uppsala Travel Center and hotel Radisson Blu opened - The cooperative business model has worked well, says Christi- up, the business location is better than ever. Godsmagasinet na Larsson, a ceramic artist from Österbybruk who has also been also houses music restaurant Katalin, Broströms café and design present since the start. And it’s wonderful to have such a lovely shop Stickspåret. The collaboration between the businesses is smooth, and together they make decisions about how to store where you get to sell your own creations! maintain the outside of the buildning, and they often advertize together.

Kaleidoscope (from Greek kalos ‘beautiful’, eidos ‘shape’ and skopein ‘see’) Optical toy patented in 1817. A kaleidoscope has several mirrors placed at an angle to one another, often inside a paper tube. In front of the mirrors are glass sheets, and in between the mirrors and glass are loose colorful bits of glass, beads, pebbles etc. As the tube is rotated the tumbling of the colored objects presents varying colors and patterns. (Source: ne.se)


y

Lyssna till Uppsalas historia

Foto Kalbar/Destination Uppsala, Mia Ulin. Bakgrund: Historisk Uppsalakarta, upprättad av A.R. Lundgren år 1882, Lantmäteriet.

i din mobiltelefon!

x

Guida dig själv genom Uppsalas klassiska kvarter och lär känna Uppsalas mest kända byggnader, “ The Big 6”.

RING: 0900 – 105 55 00 • Tryck 1 – 6 • Lyssna Samtalen kostar 7 kr per styck.

Bota n med iska träd gå Linne anum rden iva ediv R a lin eln Caro Silverbib med

Uppsala slott

PROVLYSSNA GRATIS: Nr 8: Eldens natt

Provlyssna gratis på en dramatisk händelse! Den stora stadsbranden 1702, den värsta katastrofen i Uppsalas historia...

U

ppsala

Museu

m Gus

u

rka Domky

ps

Up

um

och Vasabo

rgen

Eller boka en personlig guide Våra auktoriserade Uppsalaguider delar gärna med sig av sin kunskap och levandegör platser, händelser och personligheter. Välj en klassisk stadsvandring eller någon temaguidning. En guide 1 timme kostar 1250 kr, följ tim 650 kr. Pelle Svanslösvandring 1500 kr.

v

Bo k a på/ Bo o k y o u r o w n gu ide ! Mo re in ffo o at w ww expe r ie n ce. ww w..u u pp p pss ala alae xp eri enc e. se se e ller r in g/ or c all +4 6 70 3 90 5 5 55

et

it ers

niv

u ala

tavian

z

uSTAR T

w FOR A MEMORABLE VISIT


Sevärdheter Upptäck Uppsalas sevärdheter! Här finns äkta, ädla och njutbara kulturskatter. Prova på spännande aktiviteter, eller gör ett besök i sagornas och myternas värld.

Sights

Discover the sights and delights of Uppsala, with a host of authentic, distinguished, and enjoyable cultural treasures. Take part in an exciting activity or make a visit to the world of sagas and myths.

Gamla Uppsala Museum (mer information finns på sidan 17 ) Disavägen. Tel: 018-23 93 00, 018-23 93 12. www.raa.se/gamlauppsala Öppet: Mån, ons, lör och sön kl. 12-16. Öppet för bokade grupper året runt. Ev. avvikelser i öppettider se webbplatsen. Avgift: 60:-. Under 18 år fri entré i målsmans sällskap (gäller ej viss programverksamhet och skolbesök). Stud. 40:-, pens. 50:-.

Gamla (Old) Uppsala museum (for more information see page 17) Open: Wen, Wed, Sat, Sun 12noon-4pm. Groups welcome other hours by arrangement. For possible deviations from normal open hours, see the website Entrance: SEK 60. Under 18 years, free admission if accompanied by an adult (does not apply for certain program activities and school groups). Students SEK 40. Seniors SEK 50.

Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala. Tel: 018-430 37 85. www.svenskakyrkan.se/gamlauppsala Byggd, enligt sägen, ovanpå ett hednatempel från vikingatiden. Ärkebiskopssäte och domkyrka för Uppsala ärkestiftet 1164 till slutet av 1200-talet. Kyrkan är idag församlingskyrka. Öppet: dagligen kl. 9–16. Gamla (Old) Uppsala Church Built, according to legend, over a heathen temple from the Viking age. In 1164 until the late 13 th century the seat of the archbishop and the cathedral for diocese of Uppsala. The church is now a parish church. Open: Daily 9 am – 4 pm

Ulva kvarn

Tel: 018-32 28 00 www.ulvakvarn.com Hantverksby naturskönt belägen vid Fyrisån, 8 km norr om Uppsala.

Domkyrkan Öppet: Varierande öppettider för hantverkarna. Se webbplatsen. Exempel på öppettider: Glashyttan Ulven tis-fre kl. 10-17, lö-sö kl 11-16. Avgift: Fri entré. Ulva Mill Crafts village in scenic setting, 8 km north of Uppsala. Open: Opening hours for the different crafts shops vary. See website for more information. Example: Ulven Glassworks, Tues-Fri 10am5pm, Sat-Sun 11am-4pm. Entrance: Free admission.

Uppsala Domkyrka, Domkyrkoplan (mer information finns på sidan 17) Tel: 018-430 36 30, 018-430 36 18. www.uppsaladomkyrka.se Katedralkafé 018-56 40 90 Dagligen kl. 8–18. Kulturnatten 14/9 kl. 8–24. Visningar: Sön året runt på sv kl. 12.30. Med reservation för ändringar. Visning andra tider bokas på tfn 018–430 36 16. Avgift: Fri entré till kyrkan för enskilda besök. Grupp med egen guide som visar kyrkan betalar 400:- i visningsavgift. Uppsala Cathedral (for more information see page 17) Söderblom. Cathedral Shop. Uppsala Cathedral Café 018-56 40 90. Open: Daily 8am–6pm. Guided tours: In Swedish Sun year around 12:30pm. Deviations may occur. Tours can be booked year round, phone +46(0)18–430 36 16. Entrance: Free admission to church for private visits. Group with its own guide pays SEK 400 SEK guiding fee.

Uppsala Domkyrkas museum - Skattkammaren

Norra tornet, Uppsala domkyrka. Tel: 018-430 36 30, 018-430 36 18. www.uppsaladomkyrka.se Textilsamling av världsklass. Drottning Margaretas gyllene klänning, kläderna som bars vid Sturemorden, Drottning Kristinas guldkalk, regalier ur den kungliga Vasagraven m.m. Öppet: 1 maj - 30 sept, mån-lör kl 10-17, sön/helg kl 12.30-17. Öppet: 1 okt - 31 dec, mån-lör kl 10-16, sön/helg kl 12.30-16. Första söndagen i månaden kl 13.30 visas Skattkammaren av guide. Grupper kan boka på tfn 018-430 36 16. Avgift: 40:-, under 16 år fri entré, grupper (minst 10 pers) 30:-/pers. Uppsala Cathedral Museum The Treasury One of the world’s finest collections of medieval textiles, Queen Christina’s gold chalice and King Gustav Vasa’s funeral regalia. Open: Until September. Mon–Sat 10am–5pm, Sun 12:30pm–5pm. From October Mon–Sat 10am–4pm, Sun 12:30pm–4pm Groups welcome to book year round, phone +46 (0)18–430 36 16. Entrance: SEK 40, up to 16 years free admission, groups (min 10 people) SEK 30/person.

Uppsala Slott (mer information finns på sidan 17) Tel: 018-727 24 82, 018-727 24 85. www.uppsala.se/konstmuseum. Avgift: Slottsvisning (entré till Uppsala konstmuseum ingår) 80:-, 6–19 år 15:-. Uppsala Castle (for more information see page 17) Entrance: Guided tour (entrance fee to the Uppsala Art Museum included) SEK 80, 6–19 years SEK 15.

Skattkammaren – the Treasury Beskåda kungars och ärkebiskopars prakt genom tiderna i Skattkammaren i Uppsala domkyrkas torn. View precious goods of kings and archbishops in the Treasury of Uppsala Cathedral.

Uppsala Konsert & Kongress Fredens Hus

Uppsala slott, ingång A2. Tel: 018-50 00 08. www.fredenshus.se På Fredens Hus hittar du utställningar om flyktingproblematik, mänskliga rättigheter och de svenska fredsprofilerna Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg. Öppet: Ons - fre 15-18, lör-sön 12-16. Eventuella avvikelser, se webbplatsen. Avgift: Fri entré. House of Peace Exhibitions about human rights and swedish peace profiles Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg. Open: Wed-Fri 3-8pm, Sat-Sun 12noon-4pm. Other deviations, www.fredenshus.se Open: Free entrance.

Uppsala Konstmuseum

Slottet, ingång E. Tel: Reception: 018-727 24 82, Gruppbokning 018-727 24 85, Skolklasser: 018-727 24 84 www.uppsala.se/konstmuseum Uppsala konstmuseum visar konstutställningar på tre våningsplan i Uppsala slott. Museibutik och minikafé. Öppet: Tis, tors–fre kl. 12–16, ons kl. 12–20, lör–sön kl. 12–16.30. Visningar: Information om visningar av aktuella utställningar finns på museets webbplats. Avgift: 40:-, under 20 år fri entré. Fri entré varje ons kl. 16–20. Årskort 200:-. Uppsala Art Museum Uppsala Museum of Art features exhibitions of art on three floors in Uppsala Castle. Museum shop and small café. Open: Tues, Thurs–Fri 12noon–4pm, Wed 12noon–8pm, Sat–Sun 12noon–4:30pm. Deviations: Guided tours: For information about guided tours of current exhibitions, see the museum’s website. Entrance: SEK 40, under 20 years free admission. Free admission every Wed 4–8pm. Annual pass SEK 200.

Carolina Rediviva (mer information finns på sidan 17) Dag Hammarskjöldsväg 1. Tel: 018-471 39 18, 018-471 39 09. www.ub.uu.se. Öppet: mån-fre kl 9-20, lö 10-17. Avgift: Fri entré. Carolina Rediviva Library (for more information see page 17) Open: Mon–Fri 9 am-8pm, Sat 10 am-5pm Entrance: Free admission.

Museum Gustavianum

Universitetshuset

(mer information finns på sidan 17) Paleontologi Norbyv. 22, Zoologi Villav. 9. Tel: 018-471 27 39. www.evolutionsmuseet.uu.se Öppet: tis–tors kl.13–16, sön kl. 11-15. Speciella öppettider i samband med aktiviteter och vissa helger, se webbplatsen. Visningar: Gruppbesök och visningar enligt överenskommelse, boka på tfn 018-471 27 39. Avgift: 40:-, barn upp till 16 år fri entré.

(mer information finns på sidan 17) Akademigatan 3. Tel: 018-471 75 71. www.gustavianum.uu.se Öppet: Tis–sön kl. 11–16. Visningar: Lör–sön på sv. kl. 15, eng. kl. 13. Avgift: 50:-, studenter/pensionärer 40:-, studenter och anställda vid Uppsala universitet samt barn under 12 år i sällskap med vuxen fri entré. Grupper (minst 10 pers) 30:-/pers. På helger ingår visning i biljettpriset.

(mer information finns på sidan 17) Tel: 018-471 17 15. www.uu.se. Öppet: Förhallen mån–fre kl. 8–16, lör–sön och helgdagar stängt. Aulan kan hyras efter överenskommelse. Visningar: Förbokas genom Museum Gustavianum. Avgift: Fri entré till förhallen.

Museum of Evolution (for more information see page 17). Open: Tue–Thurs 1pm–4pm, Sun 11am-3pm. Opening hours during holidays, see website. Guided tours: Group visits and tours by agreement, book by telephone, +46(0)-18471 27 39. Other deviations: Activities for children and families during holidays, see website. Entrance: SEK 40, children up to 16 years free admission.

Museum Gustavianum (for more information see page 21). Open: Tues–Sun 11am–4pm. Guided tours: Sat–Sun in English 1pm. Entrance: SEK 50, students/seniors SEK 40, free admission for students/staff at Uppsala University and children under 12 in the company of an adult. Groups (min 10 people) SEK 30/person.

Evolutionsmuseet

Medicinhistoriska Museet

Eva Lagerwalls väg 8. Tel: 018-611 26 10. www.medicinhistoriskamuseet.uu.se Medicinskteknisk utveckling från äldsta tid till nutid inom de flesta av läkarvetenskapens områden. På ca 750 m2 visas instrument, apparater, apotekshistoria, sjuksköterskehistoria mm. Hela övervåningen skildrar psykiatrins historia på Ulleråkaers sjukhus. Vid söndagsöppet hålls föreläsningar. Öppet: Helgfria tis, tors och första sön i månaden kl. 13–17. Även öppet Kuturnatten 14/9 kl. 15.18, Kulturarvsdagen 8/9 kl. 14-16, Museidagen 10/11 kl. 12-15. Visningar: Gruppvisningar efter överenskommelse alla dagar i veckan. Avgift: Sön 40:- inkl. föreläsning. Tis och tors fri entré. Under 16 år fri entré. Årskort 200:-. Förbokade grupper 40:-/pers, minimum 400:-/grupp.

O Autumn

ffer!

s, d r a C 2 Buy 1 pay fo39r0 SEK. Price . Regular 195 SEK You Pay

See more! Save more!

Buy the Uppsala Card! Read more at page 19.

Museum of Medical History Medical technology developments in most fields of medical science, from ancient history to the present. Instruments, equipment, history of the pharmacy, nursing history, and more are shown in an area of some 750 sq. m. Open: Tues, Thurs and the first Sun of the month (if none of those are a holiday) 1–5pm. Guided tours: There are no regular guided tours in English. Group tours by agreement. Entrance: Sun SEK 40 (incl. lecture). Tues and Thurs free admission. Children under 16 free admission. Annual pass SEK 200. Booked groups SEK 40/person, minimum SEK 400/ group.

i Akademikvarnen, mitt i Fyrisån. Fyra våningar med utställningar, program, butik och café.

Öppet: Tisdag–söndag 12–17

Fri Entré! S:t Eriks Torg 10, Uppsala 018–16 91 01

www.upplandsmuseet.se

open daily Tel +46-18-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se Sevärdheter 8

University Hall (for more information see page 17). Open: Mon–Fri 8am–4pm, Sat–Sun and bank holidays closed. Guided tours: Can be booked through Museum Gustavianum. Entrance: Free admission to the entrance hall.

Sevärdheter 9


Uppsala slott Uppsala universitets myntkabinett

Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Tel: 018-471 17 22, 070-167 92 14. www.myntkabinettet.uu.se En av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar, närmare 40 000 olika objekt. Öppet: till oktober helgfria tisdagar. Därefter på förfrågan. Visningar: Under öppethållande guidar 1:e antikvarie Hendrik Mäkeler i utställningen.Avgift: Fri entré.

Museum Gustavianum Domkyrkan

The Botanical Garden (for more information see page 17). Open: Please contact Tourist Office phone +4618-727 48 00 Guided tours: Groups welcome to book tours through bokning@botan.uu.se. Entrance: Free admission to the garden, Tropical Greenhouse SEK 40.

(for more information see page 17) Open: Thurs - Sun 12noon–4pm. Guided tours: Guided tours in English available. Advance reservation required. See website for more information. Entrance: SEK 40,seniors/students SEK 30, free admission on Fridays,free admission up to 18 years.Workshop SEK 30.

Linnéträdgården

Upplandsmuseet

Uppsala University Coin Cabinet One of Sweden’s foremost coin and medal collections, almost 40,000 objects. Open: Opening by agreement. Entrance: Free admission.

(mer information finns på sidan 17) Svartbäcksg. 27. Tel: 018-471 28 38. www.linnaeus.uu.se Tis-sön kl. 11-17, grinden till kl. 20. Stängt från oktober. Orangeriet bokas för fest och middagar året runt via fest@festvaningen.se

Uppsala Industriminnesförening

The Linnaeus Garden (for more information see page 17).

Salagatan 16 A, 2 tr, hiss, porttelefon, entrén på norra gaveln av huset. Tel: 018-42 52 51 www.uppsalaindustriminnesforening.se Öppet: Helgfria lördagar kl. 11-14 för visning av utställningarna med fri entré. Guidning gruppvis sker kl. 12 och 13. Kaffe och bröd kan köpas för 20 kr. Visningar: Utställningen och fabriksbyggnaden visas för grupper på 10-50 personer. Kontakta Nymans Vänner: Gert Asplund 018-25 08 58, 073-529 34 74 eller Hans Bodin 018-13 65 45, 070-575 95 16. Förfrågan per e-post går också bra: nymansuppsala@hotmail.com Visningen tar ca 1,5-2 tim. Avgift: Gruppvisningar 50:-/pers inkl. kaffe. Industral Commemoration Association Open: Sat 11am-2pm. Guided tours: Exhibition and factory building shown to groups of 10-50 people. Contact Friends of the Nyman Bicycle Company, Gert Asplund 018-25 08 58, 073-529 34 74 or Hans Bodin 018-13 65 45, 070-575 95 16. Email queries welcome as well, nymansuppsala@ hotmail.com The tour takes about 1½-2hrs. Entrance: Group tours SEK 50 per person including coffee.

Botaniska trädgården (mer information finns på sidan 17) Villavägen 8. Tel: 018-471 28 38. www.botan.uu.se. Öppet: Parken dagligen kl. 7-21 tom sept. Från oktober kl. 7-19. Tropiska växthuset tis–fre kl. 11–17, lör-sön kl. 11–16 tom 15 sept. Från 17 sept. tis-fre kl. 9-15, lö-sö kl. 12-15. Orangeriet tis-fre kl. 11–17, lö-sö kl. 11-16 tom 15 sept. Från 17 sept. tis-fre 9-15. Förlängt öppethållande i samband med utställningar. Café Victoria vard 10-17, helg 11-17 tom sept, därefter stängt. Visningar: Grupper kan boka visningar på bokning@botan.uu.se. Avgift: Trädgården fri entré, Tropiska växthuset 40:-.

(mer information finns på sidan 17) S:t Eriks torg 10. Tel: 018-16 91 00. www.upplandsmuseet.se Öppet: Tis–sön kl. 12–17. Avgift: Fri entré. Vissa programaktiviteter är avgiftsbelagda.

Upplandsmuseet (for more information see page 21) Open: Tues–Sun 12noon–5pm. Entrance: Free admission. Some program activities require an admission fee

Odinsborg, Gamla Uppsala

Tfn: 018-32 35 25. www.odinsborg.nu Restaurang- och cafébyggnad i fornnordisk stil. Öppet: vard. 10-16, helg 10-18 tom sept. Visningar: Öppet för bokade grupper året runt. Odinsborg, Gamla (Old) Uppsala Restaurant and café in a building of Old Norse style. Open: Mon–Fru, 10 am-4 pm, Sat-Sun10 am-6 pm. Guided tours: Groups welcome other hours by arrangement.

Gränby Linnéminne

We Fashion ashion

Tel: 018-727 48 00, Gränbyvägen. www.linnestigarna.se/granby Gränby Linnaeus memorial Carl Linnaeus took his students on excursions around Uppsala, Herbationes Upsalienses. Walk along these paths. For more information see the website.

Linnés Hammarby

Tel: 018-471 28 38 www.hammarby.uu.se Tis-sön kl. 11-17, grinden till kl. 20.

Monday–Friday 10–19, Saturday 10–17, Sunday 12–16. forumgallerian.se

Linnaeus’s Hammarby See www.hammarby.uu.se

Biotopia – Biologiska museet (mer information finns på sidan 17) Skolparken, Vasagatan 4. Tel: 018-727 63 70. www.biotopia.nu Öppet: Tis–fre kl. 9–17, lör–sön kl. 11–17. Visningar: Gruppvisningar bokas per telefon. Avgift: Fri entré. Biotopia - The Biological Museum (for more information see page 17) Open: Tue–Fri 9am–5pm, Sat–Sun 11am– 5pm. Guided tours: Group tours can be booked by telephone. Entrance: Free

Välkommen till Uppsalas naturhistoriska museum !

Sevärdheter 10

Välkommen till Egypten antikens skatter är alltid på plats på Uppsalas universitetsmuseum

Bror Hjorths Hus (mer information finns på sidan 17) Norbyvägen 26. Tel: 018-56 70 30. www.brorhjorthshus.se. Öppet: Tors-sön kl. 12–16 Visningar: Tors och sön kl. 14. Familjevisning: första söndagen varje månad kl. 12.30, följs av skapande verkstad kl. 13–16. Visning av tillfällig utställning sön kl. 13. Avgift: 40:-, pens./stud. 30:-, fri entré på fredagar, fri entré t.o.m. 18 år, verkstad 30:-. Bror Hjorth’s House

Akademibokhandeln LundeQ, Bianco Footwear, BIK BOK, Boomerang, Carlings, Flash, Gallerix, Gina Tricot, Glitter, Guldfynd, The Hair Shop, Joy, Kicks, Life, Löplabbet, Make Up Store, Mobilizera, Monki, MQ, NoaNoa, PhoneHouse, Queen Nails, Scorett, Solo, Stadium, Stjärnurmakarna, Tehörnan, The Body Shop, Tshirt Store, Uppsala Kemtvätt & Skrädderi, Vero Moda, Volt, Weekday, Biztron, Cupido, McDonalds, Texas Longhorn, Thai Village, Waynes Coffee.

Öppet: Tisdag–torsdag 13–16, söndag 11–15. Barn gratis, vuxna 40 kr. Evolutionsmuseet Paleontologi, Norbyv. 22 Evolutionsmuseet Zoologi, Villav. 9 www.evolutionsmuseet.uu.se

Museum Gustavianum www.gustavianum.uu.se

Sevärdheter 11

Symbolen visar att Uppsalakortet gäller. This symbol indicates that Uppsalakortet is valid. Read more at page 19.


Aktiviteter Upptäck Uppsalas aktiviteter! Här finns äkta, ädla och njutbara kulturskatter. Prova på spännande aktiviteter, eller gör ett besök i sagornas och myternas värld.

Activities

Discover the sights and delights of Uppsala, with a host of authentic, distinguished, and enjoyable cultural treasures. Take part in an exciting activity or make a visit to the world of sagas and myths.

AVIS och Budget Biluthyrning

Tel. 018-258875, Kvarnängsgatan 53 www.avis.se Vi har bilar, bussar och flyttbilar i alla storlekar. Vi lämnar 10% i rabatt vid uppvisande av Uppsalakortet   AVIS Car Rental 018-258875, Kvarnängsgatan 53 Rent cars, buses and vehicles of all sizes. We offer 10% discount with Uppsala Card.

Fjällnora friluftsområde

Tel: 018-727 06 10, 018-727 06 01. www.uppsala.se /fjallnora Området har märkta vandringsleder. Vintertid plogas banor för långfärdsskridskor och området har många skidleder. Öppet: Stuguthyrning och friluftsgård året runt. Fjällnora Open Air Recreation Ground The area has marked hiking paths. In winter tracks are cleared for Nordic skating and cross-country skiing. Open: Cottage rental service and open air recreation area year round.

Autumn

Offer!

Gottsundabadet

Fyrishov Äventyrsbad

Idrottsgatan 2. Tel: 018-727 49 50 www.fyrishov.se Äventyrsbad i tropisk miljö. Simhall, relaxbad och gym. Anläggningen har också bowlinghall, massös och kiropraktor. Restaurang. Stugby och camping öppet året runt. Öppet: Öppet alla dagar året runt. Simhall och gym mån–fre kl. 6.15–21.30, lör–sön och helgdag kl. 7.30–21. Äventyrsbad mån–fre 9–21.30. Lör, sön och helgdag 9–21. Avgift: Vuxen 100 sek. barn 4–15 år 80 sek. minigrupp 4 pers max 2 vuxna 335 sek. microgrupp 3 pers, max 1 vuxen 235 sek Relaxbad och gym 150 sek. Fyrishov Water Park Indoor water park in tropical environment. Pool area. Relaxation pool. Gym. Bowling alley. Restaurant. Massage and chiropractor. Cottage and camping area open year round. Open: Open every day year round. Swimming pool and gym Mon–Fri 6:15am–9:30pm, Sat– Sun and bank holidays 7:30am–9pm. Indoor water park Mon–Fri 9am–9:30 pm. Sat, Sun and bank holidays 9am–9pm. Entrance: Adults SEK 100 , children 4–15 years SEK 80, small group 4 pers max 2 adults SEK 335, microgroup 3 pers max 1 adult SEK 235. Relax/gym SEK 150.

ards, C 2 y u B 1 pay rifceo39r0 SEK.

Gottsunda centrum,Valthornsv. 13. Tel: 018-727 60 40. www.gottsundabadet.se Bassänger, ångbastu, bubbelpool. Bastu. Gym och motionsanläggning. Simskola. Solarier. Öppet: Öppet alla dagar året runt. Mån–fre kl. 6.30–21, lör, sön- och helgdagar kl. 8–20. Avgift: Vuxen 55:-, barn 4–15 år 30:-, microgrupp (3 pers, max 1 vuxen) 95:-, minigrupp (4 pers, max 2 vuxna) 150:-. Gym 80:-. Gottsunda Swim Center Pools, steam sauna, hot tub. Sauna.. Gym and exercise facility. Swimming lessons. Solariums. Open: Open every day year round. Mon–Fri 6:30am–9pm, Sat, Sun and bank holidays 8am–8pm. Entrance: Adults SEK 55, children 4–15 years SEK 30, microgroup 3 pers, max 1 adult, SEK 95, minigroup 4 pers, max 2 adults, SEK 150. Gym SEK 80.

Hammarskogs herrgård och friluftsområde Dalby

Tel: 018-38 21 00. www.hammarskog.com Öppet: Lör–sön samt alla helgdagar kl. 11–16. För öppettider under skollov, se webbplatsen. Hammarskog Manor & Open Air Recreation Area Open: Sat–Sun and bank holidays 11am– 4pm.

Pumphuset

Munkgatan 2. Tel: 018-12 13 07. www.uppsalavatten.se/pumphuset Pumphuset visar hur Uppsala försett sina invånare med vatten, avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme. Avgift: 10:-, under 12 år fri entré.

P . Regular 195 SEK You Pay

Buy the Uppsala Card! Read more at page 19.

Fyrisån Böljande stadskärna The Pump House The Pump House shows how Uppsala has provided its residents with water, sewage, gas, electricity, and district heating. Entrance: SEK 10, under 12 years free

Ski Total Cykel Cykeluthyrning

Dragarbrunnsgatan 46 A. Tel: 018-10 50 40. www.skitotal.se Ski Total Cykel/Bike rental Rentals of 3- and 7-gear bicycles, helmet included.

Slottsbiografen Nedre Slottsgatan 6B. Tel: 018-101 101. www.slottsbio.com Öppettider och visningar: Enligt överenskommelse, tel: 070-237 54 65. Slottsbiografen Phone: 070-237 54 65. Open Guided tours: According to agreement, Entrance: Free admission.

Sunnerstastugan i Sunnersta friluftsområde

Dag Hammarskjöldsväg 270. Tel: 018-727 60 86, 018-727 16 28. www.jobbcenter.uppsala.se Öppet: Mån- fre kl.10-19, lör-sön kl. 10-16. För avvikande öppettider se webbplatsen. Sunnersta ridge open air recreation area Sunnerstastugan Friluftsgård (outdoor recreation center) in the Sunnersta ridge open air recreation area. The center is open year round and the lodge has a café, gym and saunas. Open: Mon - Fri 10am-7 pm, , Sat-Sun 10am4pm. See website for possible deviations.

Fö rs i U ta g pp ån sa ge la n

Ultuna Kunskapsträdgård vid SLU

Mer aktiviteter /more activities

För barn / For kids

Linnéträdgården Villavägen 8, 018-471 28 38

Actic Centralbadet S:t Persg. 4, 018-101660

4H Norra gränbyvägen 4, 018 - 31 71 50

Uppsala Konsert & kongress Vaksalatorg 1, 018-7279000

Actic Boländerna Säbygatan 5, 018-151601

Biotopia – Biologiska museet Skolparken, Vasagatan 4, 018-727 63 70

Nickis äventyrslek Stångjärnsgatan 13 018-10 30 99

The Garden of Knowledge In the garden, you can see and study flourishing, swarming, and living examples of knowledge development at SLU. Open: All day, year round. Guided tours: No regular guided tours in English, see website for more information. Entrance: Free admission.

Bowlaget Skolgatan 6, 018 - 55 33 10 Bowling på Fyrishov, Idrotts. 2, 018-246400

Evolutionsmuseet Norbyvägen 16, 018-471 27 39

SF Bio Västra Ågatan 16, 08-562 600 00

Fyrishov (Bad, Bowling, Hoppgrop) Idrottsgatan 2, 018-7274963

Upplandsmuseet S:t Eriks torg 10, 018 16 91 00

Friskis & Svettis, Väderkvarnsg. 16, 018-55 84 90

Lasergame Svartbäcksgatan 71, 018 - 24 90 00

Friluftsgård Fjällnora Fjällnora, 018 - 727 06 10

Upplandsleden

Fyrisfjädern Badmintonstigen, 018-232333 Gokart Bolandsgatan 10A, 018-10 61 20 Kraftkällan Björkgatan 79, 018-124450 Gränby Centrum Tornet Paintball 0708 754 886 S.A.T.S Sports Club Väderkvarnsgatan 14, 018-151718

Leos Lekland Åkaregatan 8, 018 - 71 21 00

Tel: 018-67 10 00. http://kunskapstradgarden.slu.se I trädgården kan du ta del av blomstrande, myllrande och levande exempel på kunskapsutvecklingen vid SLU. Öppet: Dygnet runt, året runt. Visningar: Se webbplatsen. Avgift: Fri entré.

www.upplandsstiftelsen.se Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig Upplandsleden. Information om sträckorna se hemsidan. Upplandsleden Trail Upplandsleden Trail, stretches from Lake Mälaren in the south to Dalälven River in the north. Information at the Tourist Offices.

Detta är endast ett urval av aktiviteter! Besök vår webbsida www.destinationuppsala.se för hela utbudet. This is just a selection of events! Visit our webbpage www.destinationuppsala.se to see all that’s going on.

Ett utflyktsmål för hEla familjEn

SEB USIF Arena Torgny Segerstedts Allé 2 018-843 23 90 m E d r E s ta u r a n g o c h k o n f E r E n s

UTK Tennisvägen, 018-22 51 88

tis–ons 11.00-15.00, tor–sön 11.00-17.00 Bålsta • Tel 0171-555 10 • www.abergsmuseum.se • www.abergsshop.se öppEt:

RESTAURANG

AKROPOLIS Erbjudanden

En hel helg fylld med goda smakupplevelser! 19-20 oktober Svandammshallarna Förköp biljetter www.chokladkaffe.se

FÖRRÄTT Mini Mezé • Löksoppa • Toast Skagen VARMRÄTT Filé Oscar • Pikilia 1• Husets rödtungafilé DESSERT Glass • Baklava

2-rätters 235:-

3-rätters 285:-

Grekiskt, à la carte-rätter, avhämtning, se hela vår meny på www.akropolisuppsala.se • info@akropolisuppsala.se

Utställare • Smakprovningar • Workshops • Underhållning • Choklad • Kaffe • Te • Lakrits • Tillbehör

Mån-fre 17-23, lör 15-23, sön 14-22 • Tel 12 06 15 • Väderkvarnsg 14 B

Aktiviteter 12

Aktiviteter 13


GOLFMÄSSA RESEMÄSSA & FRILUFTSMÄSSA Tre mässor till priset av en!

e s . a l a s p p u n o i t a destin VISIT

BESöK/

BOENDE/ACCOMMODATION Sov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet. Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’sÖppettider: in the countryside.

Kontakt: info@sgrm.se www.sgrm.se

HOTELL/HOTELS _______________ Samarbetspartners

A

N

DS

RB

UPPL

Övre Slottsgatan 5 U G Tel +46 18 15 51 90 F

UND

Arrangör

Akademihotellet

G OLFF

Ö

August Värdshus

Säterdalen, Almunge Tel +46 174 202 13

Annons Whatson.indd 1 Best Western Hotel Svava

Bangårdsgatan 24 Tel +46 18 13 00 30

Centralstation Hotell

Bangårdsgatan 13 tel +46 18 444 20 10 Clarion Hotel Gillet

Dragarbrunnsgatan 23 Tel +46 18 68 18 00 Duvan Hotell

Dragarbrunnsgatan 69 Tel +46 18 56 40 35 Eklundshof

Eklundshovsvägen 7 Tel +46 18 55 01 00 First Hotel Linné

Skolgatan 45 Tel +46 18 10 20 00 Grand Hotell Hörnan

Bangårdsgatan 1 Tel +46 18 13 93 80 Gästhem Samariten

Samaritergränd 2 Tel +46 18 56 40 00 Hotel Uppsala

Kungsgatan 27 Tel +46 18 480 50 00 Hotel Villa Anna

Odinslund 3 Tel +46 18 580 20 00

Välkommen till Uppsala, Fyrishov 19-20 oktober 2013 Hotell Charlotte

S:t Plats

Johannesgatan 31C Tel +46 18 51 04 14 Hotell Fyrislund

Fyrislundsgatan 81 Tel +46 18 10 88 70 Hotell Kungsängstorg

Kungsängstorg 6 Tel +46 18 444 20 10 Hotell Kvarntorget

Kvarntorget 3 Tel +46 18 24 20 08

RUM & FRUKOST /BED & BREAKFAST ______________ Bed & Breakfast Agency

Tel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96 Björkdala Gård

Västeråker Björk Tel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70 Gästhem Samariten

Samaritergränd 2 Tel +46 18 56 40 00 Huset Bror August – Kroksta gård

Odalgården

Åkerby, Bälinge Tel +46 18 35 71 48, +46 709 18 01 15

Park Inn by Radisson Uppsala

RUMSUTHYRNING /ROOMS TO RENT______________

Marielund Tel +46 18 66 66 00 Storgatan 30 Tel +46 18 68 11 00

Radisson Blu Hotel Uppsala

Stationsgatan 4 Tel +46 18 474 79 00 Scandic Uplandia

Dragarbrunnsgatan 32 Tel +46 18 495 26 00 Scandic Uppsala Nord

Gamla Uppsalagatan 50 Tel +46 18 495 23 00 Sunnersta Herrgård

Sunnerstavägen 24 Tel +46 18 32 42 20 Söderby Golf Lodge

Söderby Gård, Uppsala Näs Tel +46 18 430 19 77 Viktoria Hotell & Konferens

Almungevägen 33 Tel +46 18 13 22 60

Brogård lägenhetshotell

Funbo Broby +46 18 36 10 17 StayByGeorge

Tegnérgatan 31D Tel +46 18 55 00 08, +46 704 79 55 66 Uppsala Korttidsboende och Lägenhetshotell

Klangs gränd 7 Tel +46 707 63 12 55

Uppsala Lägenhetshotell

Klangs gränd 5 Tel +46 18 50 50 41

VANDRARHEM/HOSTELS ______

Lördag 19 oktober 10.00 – 17.00 Söndag 20 oktober 10.00 – 16.00

Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhem

Stavby, Alunda Tel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89 Kungsängstorg

Kungsängstorg 6 Tel +46 18 444 20 10 2013-09-06 10:44:25 Sunnersta Herrgård

Sunnerstavägen 24 Tel +46 18 32 42 20 Uppsala city hostel

S:t Persgatan 16 Tel +46 18 10 00 08 Uppsala Vandrarhem

Kvarntorget 3 Tel +46 18 24 20 08

STUGOR & CAMPING /COTTAGES & CAMPING ________ Burviks golf & resort

Burvik, Knutby Tel +46 174 430 60

Fjällnora friluftsområde

Fjällnora Tel +46 18 727 06 10

Fyrishovs stugby och camping

Idrottsgatan 2 Tel +46 18 727 49 60

Fyrväpplingen sportfiskecamp

Fyrväpplingen, Knutby Tel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25

Centralstation

Norredatorp

Bangårdsgatan 13 Tel +46 18 444 20 10

Marielund Tel +46 18 480 31 00

Järlåsagården

Siggefora bad & camping

Balsbo, Järlåsa Tel +46 18 39 11 09, +46 70 603 54 55

Boka ditt hotellrum online / Book your hotel room online www.destinationuppsala.se

Siggeforasjön, Järlåsa Tel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83, +46 730 39 30 71

Välkommen till Uppsala! Welcome to Uppsala! I Uppsala är det nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker

på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ i Pelle Svanslös Hus eller på Biotopia. Allt på gångavstånd.

You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in

an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle, Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur of the Linnaeus’ Garden and in the City Park, or have fun and be creative at Biotopia or in the house of Peter-No-Tail. Everything is within walking distance.

Besök turistbyrån

Visit the Tourist Information Office

• Information om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål, aktiviteter, shopping, restauranger och caféer. • Logibokning • Souvenirbutik

• Information on sights, events, excursions, activities, shopping, restaurants and cafés. • Booking accommodation • Souvenirshop

Adress/Street address Telefon/Phone E-post/E-mail Webb/Web site

Kungsgatan 59 +46 18 727 48 00 info@destinationuppsala.se www.destinationuppsala.se

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.


74

gr

ta n

32

ga 17

Lö pa rg

Li g gg ar

g

Geres väg

vä ins

Od

Kv ar 15 nt 78 o n vägreg a lm sg ttho

28

ar Kv

14

s-

Th un m an

tt e n

Va

M

Uppsala universitet är det äldsta universitetet i Skandinavien och grundades 1477. Idag finns mer än 40 000 studenter i Uppsala. Universitetshuset, huvudbyggnaden, invigdes 1887 och den magnifika aulan används idag i huvudsak till konserter och konferenser. I huvudbyggnaden finns också Uppsala universitets myntkabinett.

3

Museum Gustavianum

an

at

sg

n

81

ra

St

an

at

dg

o db

ng

Länsstyrelsen

1

M un 66

an

ta

t ga

n

ng

Ku

n

ds

ga

in

2

55

ng

gi

Hu

85

Ån va 18

sg

rn

ar ikt

27

gk

S

an

t ga

13

sä ng s 8

1

I Sveriges äldsta universitetsbyggnad visas både universitetets och vetenskapshistoriens samlingar. Den Anatomiska teatern användes från mitten av 1600-talet fram till mitten på 1700-talet för offentliga dissektioner. Den arkeologiska utställningen visar vikingarna och deras förfäder. I museets samlingar finns också skatter från antiken och det Augsburgska konstskåpet.

6

ga ta

www.gustavianum.uu.se

n 4

Upplandsmuseet Museum of Uppland

2

3

tan ga

rg ga

97

n

an at

Studenternas idrottsplats

Ing 70

vä us

n rke spa

åk

kh

ler

Ul äg

sv

6

10

Rudbecklaboratoriet

Sten Sturemonumentet

D

Kap

E

1

B5

University library, and the oldest library in Sweden. Today, the collections hold more than five million books. The exhibition hall displays include the 6th-century Silver Bible which is now on UNESCO’s Memory of the World Register, and some of Mozart’s original scores. www.ub.uu.se

6

Uppsala slott Uppsala Castle

C5

Slottet började byggas på 1540-talet och har en dramatisk historia. Många avgörande händelser i den svenska historien har utspelats här. Här finns Fredens Hus som bland annat visar en utställning om FNs förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld och hans gärningar. Slottet inrymmer även Uppsala konstmuseum som visar samtida konst och universitetets konstsamling. The castle was built in the 1540s, and has a dramatic history. Many key events in Swedish history have been played out here. House of Peace (Fredens Hus) is here, with an exhibition about the former UN Secretary General Dag Hammarskjöld and his achievements. The castle also houses the Uppsala Art Museum, with its contemporary art exhibitions and Uppsala University’s art collection.

Botaniska trädgården Botanical Gardens

B6

www.botan.uu.se

Bror Hjorths Hus Bror Hjorth’s house

A7

Konstnären Bror Hjorth (1894-1968) är en av Sveriges mest kända målare och skulptörer. Bror Hjorths hem och ateljé är i dag ett museum med en stor samling av hans egna verk och tillfälliga utställningar av andra konstnärer. Bland hans kända verk finns bland annat den stora fontänen Näckens Polska vid Uppsala resecentrum. The artist Bror Hjorth (1894-1968) is one of Sweden’s most famous painters and sculptors. Bror Hjorth’s combined home and studio is now a museum, with a large collection of his work and temporary exhibitions of other artists. His famous works include Näckens Polska, the imposing fountain near Uppsala Travel Centre.

Linnémuseet / Linnéträdgården C3 Linnaeus Museum & Linnaeus Garden

Professorsbostaden som var hem åt Carl von Linné (17071778) är nu ett museum som visar den kände botanikerns stora vetenskapliga gärningar. Byggnaden är från 1700-talet och möblerad med originalmöbler, kläder, textilier och porslin. Linnéträdgården anlades runt 1655. Idag odlas ca 1 300 växter och rabatterna är arrangerade enligt Linnés sexualsystem. The Professor’s Residence, once the home of Linnaeus (1707-1778), is now a museum displaying the famous botanist’s great scientific achievements. The building dates from the 18th century, and holds original furniture, clothing, fabrics and china. The Linnaeus Garden was laid out in about 1655. Today, about 1300 plants are grown there, and the beds are arranged according to Linnaeus’ sexual system.

10

Uppsala Konsert & Kongress D3 Uppsala Concert and Congress Hall

Byggnaden är ritad av arkitektbyrån Henning Larsen Tegnestue i Köpenhamn. I byggnaden finns både konsert- och konferenslokaler, café och restaurang. Från den sjätte våningen erbjuds besökaren en storslagen utsikt över Uppsala.

11

Gamla Uppsala Old Uppsala

D1

Old Uppsala (Gamla Uppsala) is one of Scandinavia’s most important historic areas, with three royal burial sites dating from the 6th century. Gamla Uppsala museum offers a fascinating journey through time. From 6th-century pagan kingdoms to the introduction of Christianity. This marked the end of the Viking Age, and the start of construction of the old cathedral in the 12th century. Disagården is a museum of Uppland’s agricultural heritage.

A4 Ett spännande interaktivt museum där barnen får upptäcka och uppleva naturen. Här finns många tips på naturutflykter och information om de olika Linnéstigarna.

An exciting interactive museum where children can discover and experience nature. It offers many suggestions for nature tours, plus information about the various Linnaeus Trails. www.biotopia.nu

A1

Fyrishov is Sweden’s busiest arena, and its fifth most popular attraction. Swimming, sport, exhibitions, events, meetings and recreation. Aquatic adventure centre with tropical environments and outdoor pool in summer. Olympic-sized swimming pool, diving stage and climbing wall. Plus a holiday village and camping. www.fyrishov.se

Stadsträdgården City Garden

D6

Stadsträdgården är Uppsalabornas gröna vardagsrum och är ett självklart utflyktsmål året om. Här finns blomsterplanteringar, stora gräsytor, en utomhusscen, stor lekplats och en mytomspunnen lyckoö i dammen som en gång var tegeltag. Stadsträdgården (City Garden) is Uppsala residents’ green living room, and a natural destination throughout the year. There are flowerbeds, expanses of grass, an outdoor stage, a large playground and the myth-shrouded “Island of Bliss” in the small lake, which was once a brick pit. www.linneuppsala.se/plats/stadstradgarden

Evolutionsmuseet Museum of Evolution

A6

Uppsalas naturhistoriska museum visar Uppsala universitets unika samlingar av mineral, fossil, dinosaurieskelett, växter och djur från hela världen. Här finns Nordens största samling av dinosaurier. Uppsala’s natural history museum (Evolutionsmuseet) displays Uppsala University’s unique collections of minerals, fossils, dinosaur skeletons, plants and animals from around the world. It holds the largest collection of dinosaurs in the Nordic countries. www.evolutionsmuseet.uu.se

Turistbyrå Tourist Information Office

D4

Öppettider: Mån–fre kl 10–18 Lör kl 10–15 Juli–augusti även sön kl 11–15 För eventuella avvikelser, var god se vår webbplats.

www.raa.se/gamlauppsala

Biotopia

Fyrishov

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål. Bad, sport, mässor, event, möten och rekreation. Äventyrsbad med tropiska miljöer och utomhusbassäng på sommaren. Simbassäng med olympiska mått, hopptorn och klättervägg. Här finns också stugby och camping.

15

Gamla Uppsala är ett av Skandinaviens viktigaste historiska områden med tre kungsgravar från 500-talet. Gamla Uppsala museum bjuder på en fascinerande resa i tiden. Från 500-talets hedniska kungadömen till kristendomens inträde. Detta innebar slutet på vikingatiden och starten för byggandet av den gamla domkyrkan på 1100-talet. Disagården är museum för uppländsk bondekultur.

12

13

14

www.linnaeus.se www.linnaeus.uu.se

www.ukk.se

Laid out as royal gardens in the mid-17th century, to designs by Olof Rudbeck the Elder. In 1787, Gustav III donated the gardens to Uppsala University as Botanical Gardens, making them the oldest in Sweden. There are more than 9000 plants from around the world here, plus an orangery and the Tropical Greenhouse (Tropiska växthuset).

8

9

The building was designed by Henning Larsen Architects of Copenhagen. It has concert and conference facilities, a café and a restaurant. There is a magnificent view across Uppsala from the sixth floor.

Anlades i mitten av 1600-talet som en kunglig trädgård efter ritningar av Olof Rudbeck d.ä. 1787 donerade Gustav III trädgården till Uppsala universitet som botanisk trädgård. Här finns mer än 9 000 växter från hela världen, ett orangeri och det Tropiska växthuset.

www.brorhjorthshus.se

en

C

County museum specialising in cultural history, showing Uppland past and present. The museum’s many displays include narratives of the Vikings and their ancestors. www.upplandsmuseet.se

er

Sj u

11

rn llga

ge

Tu

7 6

C4

Länsmuseum med kulturhistorisk inriktning som visar Uppland i nutid och dåtid. Bland museets många utställningar finns bland annat berättelser om vikingarna och deras förfäder.

tr Ös

Ing 96 Ing 95

B4

Sweden’s oldest university building is home to collections representing both the university and the history of science. The Anatomical Theatre was used for public dissections between the mid-17th and mid-18th centuries. The archaeological exhibition displays the Vikings and their ancestors. The museum’s collections also include treasures from antiquity and the Augsburg Art Cabinet.

Ku

Skatteverket

nde O alag s

9

85

n

5

14 60

e ad an

g ike

78

pl es

Kungsta ga ängstorg öms tr s Bo E

Fj

r rg

s

Al

gr

75

n

ite

ar m Sa

rs

en

Carolina Rediviva

Universitetsbibliotek och Sveriges äldsta bibliotek. Idag finns mer än fem miljoner böcker i samlingarna. I utställningshallen visas bland annat Silverbibeln från 500-talet som nu kommit med på Unescos lista över världsminnen samt originalnoter av Mozart.

7

www.uu.se

55

5

www.fredenshus.se www.uppsala.se/konstmuseum

42

n ta

V sp äst ån gö ge tan

a

a al

45

st

54

45

L en n akatt

2

52

m Ha

tan ga

Slo tts

23

Vä kt ar

31

ga ta n kt ar ga ta n Vä 2

1

on

br

m

Do

lvg

33

sg

nd

36

Va

44

ttu

an

Va

at sg an

an35 n ta ga 41

4 lu rie

B4

Founded in 1477, Uppsala University is the oldest university in Scandinavia. Today, there are over 40,000 students in Uppsala. University Hall, the main building, was opened in 1887. The magnificent Grand Auditorium is now used mainly for concerts and conferences. Uppsala University’s Coin Cabinet is also in the main building.

13

la

tan

2

at

sg Sa

Akademiga

ör tG S:3

rn

va 30

48 71

66

n

ta

tssons promenad ta Knu Gös

12

rk

Ym

an

at

g er

an

ga

Fy

1

tan

Uppsala universitet Uppsala University

at n ta

Å n pla mn Ha ån ris

2

de Vä27

sg a sg g gs

än

tra

1

24

11

1 34

10

s ng ttu d Su rän g

Närakuten

d

n rä

Ös

tan

n

10

ta

ga

3

ga

ga ns tio

ng nn ru

29

sg a

15

n ata

e od Fr 13

a St

Ku b ar ag

Sv ea vä ge n

18

ls rke

jeg

täl

3

61

Dr

61

17

12

2

9

To

-4 23

14

32

g

us

sh 24

55

20

20

ck

16

17

9

3

Bussterminal

Parksnäckan

23

15

Scandinavia’s biggest and tallest church. As long as it is tall, at 118.7 m, the church is the seat of the archbishop and was built between 1270 and 1435. It contains the shrine of Eric IX of Sweden (Eric the Holy) and a Baroque pulpit. The graves of Kings Gustavus Vasa and Johan III, Linnaeus, Olof Rudbeck, Nathan Söderblom and others are here. The Treasury Museum (Skattkammaren) in the North Tower has a world-class collection of textiles.

18

s

18

ed sg at an

65

Eskilsplan

21

13

29

25

ad

gs n

ata

n ta

g

Sö 16 d

tg

og

11

22

24

Fr

6

1 2 a

at

lg bi

Skandinaviens största och högsta kyrka. Lika lång som hög, 118,7 m. Kyrkan är säte för ärkebiskopen och byggdes under åren1270-1435. Här finns Erik den heliges skrin och en predikstol från barocken. Gravkyrka för bland andra Gustav Vasa, Johan III, Carl von Linné, Olof Rudbeck och Nathan Söderblom. I Skattkammaren i norra tornet finns en textilsamling av världsklass.

Ing 60

s vä j öld

11

at

sk

G

ts

de

an gat

ting

ran

ar B

rr No

1

lra n nt age Ce ss pa

Isla

Akademiska sjukhuset

är

10

26

C4

www.uppsaladomkyrka.se

lm Hja

Samariterhemmet

mn Ha ngen spå

14

g ks

n nä

tan

Vaksalaskolan

Centralstation

50

än

20

Åg

ga

Stadsträdgården

rg Lu

18 gsTors väg

n-

ga kils Es

2

St

44

s ng

tra

n

41

ac nb

vg ru Sk

ar

tg äs nh ar Kv

1

18

Ku

3

s Vä

Flustret

16 12

16

Tr

nar

g Kv s an g at än sg el rk 28 To

g ar m Do

an at

n7

ta

ga

ns n ta ga la

26

ts

er

sg

12

Sa

1

g

r ste

ige

sk mar

12

b

e ld

db

n ta

id tv Bo

ar kv 11

32

Flu

Kv

ar

Frejs väg

6

2

Kv

t ga33

6

6

d

s

l Kå

Pumphuset

1

Uppsala domkyrka Uppsala Cathedral

Ham

allé

Ar

16

41

an

6

n at a nkg d Mu rän

rän

sg

rn

B snd Isla ron b

sg til

7

n ge avä

40

r de Vä n ta ga

. 32

at

sg ck

n ta

Östgöta nation

d än

e äv

all

11 B

v ng

16

an

at

ig ler

ga gs

sg rik Al 1

2

4

or St

om pr gs vä rn Jä

g ns un

srd gå

kyrkan

gr

1

Sveriges Geol. Undersökn.

18

14

ägen

et Vr

2

23

12

Götav

ds

år

ng

Ba

n

ta ga

47

11

Dag

s er

Arkivcentrum

r ne

n Är n ge

42

1 11

4

22

br ä tb

ar

ns väg Kung Ja

m ae Kr

Geocentrum

n

be

Br

1

an

47

2

gr ed

1

2

gs

Olof Palmes plats

1

sg

11

1

44

2

25

11

ä gr

la os

n

g

skolan

43

magasinet

Vårfrutorg

Regnellianum

ga tts

9

n vo

nse n Blå gata s u h

Campus 1477

e väg

d Ru ra

v

A

2

Villa

rg 1

gr ole

sk

rr No

2

200 m

5

ecksg udb 2 aR

Bo

15

14

Lugnet

13

6

n äge

19

ed

Tornerparken

t an

8

12

n äge

Arosgat an8

1

Sm

n

ta

GodsGodsmagasinet

Gunnar Leches park

Svandammshallarna

Uppsala Konstmuseum

Vasaborgen

Blåsenhus

Zoologi

Paleontologi

bov Kå

Arosplan

Tropiska växthuset

Evolutionsbiol. Centrum (EBC)

1

Bror Hjorths hus

ts ot

Sl

6

Botaniska trädgården

Pl

7

gsv

22

8

2

a sg

kongress ta ga

rs

20

S:t Pers kyrka

4

10 R

Stadshuset

Stadsteatern

r sg

4

nd Katolska

Fredens Hus Slottet

Gunillaklockan 2

Landstingets kansli

o Sl

i

1

bor

45

25

12

n äge b yv Nor 15

Evolutionsmuseet

50

n

ta

ga

12

r ga

re

s sti g

Slottsbacken

e Lillj

on

Kr Bergaskolan

23

n ata

an

at ed

N Dr o sti ttnin na g sv äg

hr

n ge 2

Stora Torget

äd Tr

sg an

C

lla Vi

20

v

7

19

Uppsala tingsrätt

Linnéanum

10

a

fo

26

Storgården

torg n ta ga Konsert och

al

lje

Gamla Uppsala skolaKvarngärdes-

1

ks

Rådhuset

33

3

m

6

1

1

5

7

11

on

br

Ny

GästrikeHälsinge nation

14

H Lu nd h

Carolinaparken

v

rgs

nbe

Thu

13

Odinslund

Carolina Rediviva

n äge

2

1

10

290

n

32

Va 20

l gr ve es Påkar ic n S

gs g

m an

Li

Gamla Uppsala idrottsplats

17

19

Vaksala

an

Pingstkyrkan

Norrlands an nation Värmlands at nation gg ReginaHelga Stockholms nin teatern tt Västgöta Trefald. nation ro nation D kyrka

an 2

at tsg

n ta ga

Geijersgården

e

tP S: 7

er

Kvarntorget

er

31

at

g rs

en

un

o

38

tP

S:

Th

re 10 ns g

Groaplan

43

22

Sv

Nathan huset Söderbloms plan

ot

s rd

2

The Svedberg lab.

torget

Dekan-

änd gr Ubbo

n ta

1

Fyristorg

Skytteanum

1 Riddar-

psgatan Bisko

Sl

Ås

Domkyrkan

I Be rg

e vr Ö 12

gr

11

å og rk Ky

2

Engelska parken Hum. centrum

rius alle

ga

2

Universitetshuset Martin Luther Kings plan

S:t Eriks g rän

Domkyrkoplan

d

9

f

3

Österplan

Nannaskolan

a Dr

an at

2

at sg

Uppsala gamla kyrkogård

Stillhetens kapell

ga fs

lo tO

sg 15

g tts 2

2

an

p ro G

51

S:

ng 8

Åg

o Sl 21

lo

n ta

Ku

Ö

e

gr

Gustavianum

O

n

a at

27

Stadsbiblioteket rte os Kl

16

rn Jä ron b

W

Kaplansgården

2

rng To

10

38

l ei s p ph ar Or räng D

19

vr Ö

t S:

sg

nä ga

46

5

andg

30

31

gsgatan

29

W

Djäknegatan

2

7 49

25

2

an at

gs g

58

Österplan

museet

V Str

39

13

S:

2

Linnéan trädgården gat né n i 9 L MissionsLinnékyrkan

32

ds un gl ro Ha b

lg

26

Gamla observatoriet

24

8

4

g 22

n

ta

an

sg

or

an at

sg

rd

ckarber Ra

2

by

le

El

33

ga

2

at eg

kt

ko

11

2

Musicum

6

200 m

nn g

ga ta

eu sg

rin

Th or ild

öd in

Le

1

Ka rlf

St

Gamla Uppsalasg museum

Höganäshöjden

n ge

Mikaelsplan

Västmanland2 Dala nation Alvénfs Upplands Gotlands lo salen CelsiusO n nation nation :t bro huset S: S Dag t L Göteborgs g 4 Walmstedtska n 2 Hammarar nation a s gården skjöldsbibl. ga tm Smålands r a ta 1 n nation 13 g CentralSv Salubadet Kyrkans 2 es hallen Kalmar nn Ru Rosén- Upplands- Gamla Hus nation a Södermanlandh nd S:t Eriks parken Torget o muséet el Nerikes nation torg 4 tJ s

Katedralskolan

4

5

T

o Sk

Finn Malmgrens plan

Re

37

r Ky

12

Biotopia

ur St

gr

s

Va

12

Skolparken

s or

n ta 16

s en nt lu G

gata n

ag

n ta

a sg

Bör je

an at

ga

an

19

Ekonomikum

m lo ss Sy

gs

a

th

Lu

es

ns de O

n ta ga öt

G

27

1

16

n

de

na

a pl

Fyrisparken

gatan

13

9

n sgata bäck

g ris

16

17

Vindhems kyrkan

2

Svart

Fy

15

30

7

12

da en Ed ång sp

Bu r

un

1

40

48

Vatthol mavägen

Fy spårisho ng vsen

31

4

Portalgatan

34

Västra Järnvägsg

18

1

Mikaelskyrkan

Edda

43

n ta ga re

an at sg an

4

an at sg

9

36

Kungshögarna

1

Luthagsbron

1

35

Br

E

N

11

D is avä

Fr

Polishuset

ris n Fy nge på Badhus- s parken

u St

37 lom ss Sy

10

r je

ei

Fyrisskolan

n ta ga öt

an

at

g

G

18

3

G

rg né

Te

20

0

65

50

2

atan

sla Rep

61

25

8

13

7

10

Valhallagatan

46

garg

2

Gamla Uppsala kyrka

Uppsala Centrum

26

40

an

Sverkerskolan

1

Kapellg

Disagården Museum

0

23

30

at

g ng Ri

Gamla Uppsala N

14

ansg erm Timm

n gata

n gata

ån

1

5 8

2

2

ks tbäc

shielm

ngs ndä Strapången s Strandängen

6

2

gatan

Stiern

6

4

13

4

Svar

sg bard

Fyris Idungen n spå

1

Stiernhielmsplan

2

D

Kapellgärdsparken

atan nag Idu

Hag

1

llsisva Fyr bron

tan

an gat rgs bo sde n Adil Swe14

15

aga

ml Ga

10

1

s pp

g Vikin

83

68

1

24

32

32

37

13

Fyrishov

tan ga

31

ala

aU

C

30

t an

n gata

2

raga Auro

B

Egils

n sgata 4 Idrott

A

44

Tin gs slä

Hjalmarsg

3

Opening hours: Mon-Fri 10am-6pm Sat 10am-3pm July-August also Sun 11am-3pm For possible deviations, please check our web site. www.destinationuppsala.se www.facebook.com/destinationuppsala www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/ Europe/Sweden/UPPSALA


Med Uppsalakortet räcker reskassan längre!

Ord. prs 390 SEK. Du betalar 195 SEK.

e s . a l a s p p u n o i t a destin VISIT

BESöK/

Upplev, upptäck Uppsalas Gratis entré Flustret värde 120 kr museer, 0:-

BOENDE/ACCOMMODATION

Hotell Fyrislund

Fyrislundsgatan 81 Tel +46 18 10 88 70

August Värdshus

Säterdalen, Almunge Tel +46 174 202 13

Hotell Kungsängstorg

Kungsängstorg 6 Tel +46 18 444 20 10

Best Western Hotel Svava

Bangårdsgatan 24 Tel +46 18 13 00 30

Hotell Kvarntorget

Kvarntorget 3 Tel +46 18 24 20 08

Centralstation Hotell

Bangårdsgatan 13 tel +46 18 444 20 10

Odalgården

Marielund Tel +46 18 66 66 00

Clarion Hotel Gillet

Bed & Breakfast Agency

Tel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96 Björkdala Gård

Västeråker Björk Tel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70 Gästhem Samariten

Samaritergränd 2 Tel +46 18 56 40 00 Huset Bror August – Kroksta gård

Åkerby, Bälinge Tel +46 18 35 71 48, +46 709 18 01 15

23 exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet. sala. Här Dragarbrunnsgatan finns allt från RUMSUTHYRNING Tel +46 18 68 18 00 Park Inn by Radisson Uppsala /ROOMS RENT______________ Uppsala. Choose from among exclusiveStorgatan hotels30in the cit center to B&B’s in theTOcountryside. Duvan Hotell

Tel +46 18 68 11 00

Dragarbrunnsgatan 69 Tel +46 18 56 40 35

Radisson Blu Hotel Uppsala

Stationsgatan 4 RUM & FRUKOST Tel +46 18 474 79 00

Hotell Charlotte Eklundshof

S:t Johannesgatan 31C Eklundshovsvägen Tel +46 18 51 04714 Tel +46 18 55 01 00

/BED & BREAKFAST ______________

Scandic Uplandia Bed & Breakfast Agency

Dragarbrunnsgatan 32 Tel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96 Tel +46 18 495 26 00

Hotell Fyrislund First Hotel Linné

Fyrislundsgatan 81 Skolgatan Tel +46 184510 88 70 Tel +46 18 10 20 00

Björkdala Gård Scandic Uppsala Nord

Västeråker Björk Gamla Uppsalagatan 50 Tel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70 Tel +46 18 495 23 00

Hotell Kungsängstorg Grand Hotell Hörnan

Kungsängstorg 6 Bangårdsgatan Tel +46 18 4441 20 10 Tel +46 18 13 93 80

Gästhem Samariten Sunnersta Herrgård

Hotell Kvarntorget Gästhem Samariten

Kvarntorget 3 Samaritergränd Tel +46 18 24 2 20 08 Tel +46 18 56 40 00 Marielund Kungsgatan 27 66 00 Tel +46 18 66 Tel +46 18 480 50 00 Storgatan 30 Odinslund Tel +46 18368 11 00 Tel +46 18 580 20 00

Radisson Blu Hotel Uppsala

Stationsgatan 4 Tel +46 18 474 79 00 Scandic Uplandia

Dragarbrunnsgatan 32 Tel +46 18 495 26 00 Scandic Uppsala Nord

Gamla Uppsalagatan 50 Tel +46 18 495 23 00 Sunnersta Herrgård

Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhem StayByGeorge

Stavby, Alunda Tegnérgatan 31D Tel +46 +46 18 17455 131 Tel 00 08, 08, +46 +46 707 704 59 79 40 55 89 66 Kungsängstorg Uppsala Korttidsboende och LägenKungsängstorg 6 hetshotell

Tel +46gränd 18 444 Klangs 7 20 10 Tel +46 707 63 12 55

Sunnersta Herrgård Sunnerstavägen 24 Uppsala Lägenhetshotell

Tel +46gränd 18 32 Klangs 5 42 20 Tel +46 18 50 50 41

Huset Bror August – Kroksta gård Söderby Golf Lodge

S:t Persgatan 16 VANDRARHEM/HOSTELS ______

Viktoria Hotell & Konferens

Park Inn by Radisson Uppsala Hotel Villa Anna

Funbo Broby +46 18 36 10 17

Samaritergränd 2 Sunnerstavägen 24 Tel +46 18 56 40 00 Tel +46 18 32 42 20 Åkerby, Bälinge Söderby Gård, Uppsala Näs Tel +46 18 35 71 48, +46 709 18 01 15 Tel +46 18 430 19 77

Odalgården Hotel Uppsala

Brogård lägenhetshotell

RUMSUTHYRNING Almungevägen 33 /ROOMS TO Tel +46 18 13 22RENT 60 ______________ Brogård City Stay lägenhetshotell Uppsala Funbo Broby Trädgårdsgatan 5 +46+ 18 10 10 1700 Tel 46 36 18-12

Uppsala city hostel

Tel +46 18 10 00 08

Centralstation Uppsala Vandrarhem Bangårdsgatan 13

Kvarntorget Tel +46 18 3 444 20 10 Tel +46 18 24 20 08 Järlåsagården

Balsbo, Järlåsa Tel +46 18 39&11 09, +46 70 603 54 55 STUGOR CAMPING

/COTTAGES & CAMPING ________ Burviks golf & resort

Burvik, Knutby Tel +46 174 430 60 Tegnérgatan 31D Tel +46 18 55 00 08, / +46 704 79 55 66 hotellrum online Book your hotel room online StayByGeorge

Boka ditt www.destinationuppsala.se Uppsala Korttidsboende och Lägenhetshotell

Klangs gränd 7 Tel +46 707 63 12 55 Uppsala Lägenhetshotell

Klangs gränd 5

Fjällnora friluftsområde

Fjällnora Tel +46 18 727 06 10

Fyrishovs stugby och camping

Idrottsgatan 2 Tel +46 18 727 49 60

Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhem

Stavby, Alunda Tel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89 Kungsängstorg

Kungsängstorg 6 Tel +46 18 444 20 10 Sunnersta Herrgård

Sunnerstavägen 24 Tel +46 18 32 42 20 Uppsala city hostel

S:t Persgatan 16 Tel +46 18 10 00 08 Uppsala Vandrarhem

Kvarntorget 3 Tel +46 18 24 20 08

STUGOR & CAMPING /COTTAGES & CAMPING ________ Burviks golf & resort

Burvik, Knutby Tel +46 174 430 60

Fjällnora friluftsområde

Parkering / Parking 10-25 kr/tim/hour 0:Buss 801 Uppsala – Arlanda t/r / Bus 801 to and from Arlanda 200:- t/r 120:- t/r 0:SL pendeln – Arlanda t/r / SL train to and from Arlanda 330:- t/r 258:- t/r (<20 år/yrs) 165:- (v/a), 129:- (b/c) (vid resa med SL pendeln tillkommer passageavgift på Arlanda Sky City. Biljett måste förköpas. / When traveling with the SL train, there is a passage charge at Arlanda Sky City. Ticket must be bought in advance. (Passageavgift) Resor med gröna stadsbussarna /Travel on green city buses 60:- t/r 36:- t/r (<20 år/yrs) 0:Resor med gula regionbussarna /Travel on yellow regional buses. 100:- t/r 60:- t/r (<20 år/yrs) 0:-

e s . a l a s p p u n o i t a n destiVälkommen till Uppsala! VISIT

BESöK/

speciella erbjudanden special offers

Övre Slottsgatan 5 Tel +46 18 15 51 90

S:t Johannesgatan 31C Tel +46 18 51 04 14

RUM & FRUKOST /BED & BREAKFAST ______________

boende accommodations

Akademihotellet

Hotell Charlotte

Welcome to Uppsala! Fyrishov Äventyrsbad / Fyrishov Water Park Kraftkällan, gratis träningspass, läs mer på kraftkallan.com Flustret, fri entré och före kö för dig och en betalande gäst

100:- 80:- (4-15 år/yrs) 120:- 120:- 120:-

(öppet ons-lör, gäller ej vid specialarrangemang)

O´Connor´s

45:- (v/a), 35:- (b/c) 0:0:20% på mat

och Budget 10% på ord. pris I AVIS Uppsala ärbiluthyrning det nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker

HouseHold på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av20% på ord. pris Sveriges historia i(Kvarntorget) Uppsala /domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i10% LinnéUppsala Vandrarhem Uppsala Hostel (Kvarntorget) på boende trädgården eller/ Hotel Stadsträdgården, lek och var kreativ i Pelle Svanslös Hus eller på Biotopia. Allt på gångavstånd. Hotell Kvarntorget Kvarntorget 10% på boende 10% på boende

Hotell Charlotte / Hotel Charlotte

Hotell Fyrislund Fyrislundthrow You’re only /aHotel stone’s from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping15% in på boende

an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why Bror Hjorths Hus / Bror Hjorth´s House 30: 0:- (<19 år/yrs) 0:not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle, 0:Carolina Rediviva / Carolina Rediviva Library 20:- 0:- (<16 år/yrs) Uppsala and the Museum Gustavianum. Experience the 40:- floral grandeur of0:-the Garden and DomkyrkanCathedral, Skattkammaren/ Cathedral Museum-the Treasury (<16Linnaeus’ år/yrs) 0:inEvolutionsmuseet the City Park,/ Museum or haveof fun and be creative at Biotopia or in the house Everything is within 0:Evolution 40:- of Peter-No-Tail. 0:- (<16 år/yrs) Fredens Hus / House of Peace 0:- 0:- 0:walking distance.

Välkommen till Uppsala! Welcome to Uppsala! museer och besöksmål admissions and sights

HOTELL/HOTELS _______________

Gratis parkering värde 250 kr

Ord.pris vuxen (v) Ord.pris barn (b) Reg.price adult (a) Reg.price child (c)

resor och parkering* travel and parking*

Sov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet. Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’s in the countryside.

NDE/ACCOMMODATION

_________

Erbjudande!

Köp 2 och betala för 1

1/Gamla Uppsala museum / Old Uppsala museum 60:- 0:- (<18 år/yrs) Museum Gustavianum / Museum Gustavianum 50:- 0:- (<12 år/yrs) Besök turistbyrån Visit the Tourist Information Office Upplandsmuseet / Upplandsmuseet 0:- 0:- Fyrishovs stugby och camping 2 / • Linnéträdgården Information om evenemang, utflyktsmål, • Information on sights,0:-events, excursions, ochsevärdheter, Linnémuseet / The Linnaeus Garden and the Linnaeus Museum 60:- (<16 år/yrs) Idrottsgatan 2 2/Linnés Tel +46 18 727 49 60 aktiviteter, shopping, restauranger och caféer. activities, shopping, restaurants Hammarby / Linnaeus´s Hammarby 60:- 0:- (<16 år/yrs) and cafés. • Medicinhistoriska LogibokningMuseet / Museum of Medical History • Booking accommodation 0:- 0:- (<16 år/yrs) Fyrväpplingen sportfiskecamp • Här Souvenirbutik Theägna Pump House åt att shoppa i en mängd mindre• 10:- butiker 0:- (<12 år/yrs) Fyrväpplingen, Knutby I Uppsala är det nära till allt. Pumphuset kan /du timmar ochSouvenirshop större Tel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25 Tropiska Växthuset, Botaniska trädgården / The Tropical Greenhouse 40:- 0:- (<16 år/yrs) på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av Uppsala Konstmuseum / Uppsala Museum of Art 40:- 0:- (<20 år/yrs) Norredatorp Fjällnora Tel +46 18 727 06 10

Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i LinnéAdress/Street address Kungsgatan 59 Allt på gångavstånd. trädgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ i Pelle Svanslös Hus eller på Biotopia. Telefon/Phone +46 18 727 48 00 Siggefora bad & camping E-post/E-mail info@destinationuppsala.se Siggeforasjön, Järlåsa You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in Tel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83, Webb/Web site an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets andwww.destinationuppsala.se grace its shopping centres, or why Marielund Tel +46 18 480 31 00

+46 730 39 30 71

Spara upp till 1200:-

0:0:0:0:0:0:0:0:0:-

Mer information om erbjudanden hittar du på www.whatson.se

not browse the charming little the city’s old town. Be part of Sweden’s *history Autboutiques Resor / Travel at Uppsala Castle, umn Oinffer ! berättigar till fritt resande med de gröna stadsbussarna i Uppsala samt till de gula regionbussarna och SL-pendeln i kommunen. Kortet gäller även för Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur Kortet of the Linnaeus’ Garden andatt vid resa med SL-pendeln tillkommer en passageavgift på Arlanda Sky City och biljett förköps resa med buss 801 och SL-pendeln till/från Arlanda. Observera endast på: Arlanda Visitor Center, Arlanda C (passage till tågperrong) samt på UL Center i Uppsala resecentrum. / The card is good for free travel with the green in the City Park, or have fun and be creative at Biotopia or in the house of Peter-No-Tail. Everything is within city buses in Uppsala, the yellow regional buses, and the SL train within the City of Uppsala. The card is also valid for travel on bus 801 and the SL train to and from Arlanda International Airport. Note that when traveling on the SL train, there is an extra charge for passage at Arlanda Sky City. Tickets can be bought in walking distance. advance at: ArlandaVisitor Centre train stop Arlanda C (passageway to platform) and at UL Center at Uppsala Travel Centre.

Buy 2 Cards, pay for 1

Besök turistbyrån

Regular Price 390 SEK . You Pay 195 SEK.

** Fri parkering på anvisade kommunala parkeringsplatser / Free parking in designated municipal parking spaces and lots

ygn Med Uppsalakortet följer ett parkeringskort. Vänligen notera att parkeringskortet endast gäller på de parkeringsplatser som tillhör Uppsala kommun, gatu- och rtet kostar 195:-/d UppsalakoVisit trafikkontoret och somOffice är utmärkta på parkeringskortets karta. Parkeringskortet måste placeras väl synligt i fordonets framruta för att vara giltigt. / A separate the Tourist två Information h oc n xe vu en parking pass is available with the Uppsala Card. Please note that the pass is only valid on parking spaces and lots belonging to the Office of Roads and Traffic, och gäller för år. 15 . City of Uppsala, as marked on the parking map. The pass must be visible through the vehicle’s windshield to be valid. .m t.o barn utflyktsmål, • Information on sights, events, excursions,

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.

• Information om sevärdheter, evenemang, aktiviteter, shopping, restauranger och caféer.

activities, shopping, restaurants and cafés.


Shopping Uppsala är en livlig shoppingstad. Här finns en rolig blandning av moderna gallerior, köpcentra, specialbutiker och gemytlig torghandel. Shoppa, fika och njut av citypulsen och den anrika Uppsalamiljön.

presenterar

Shopping

Uppsala is a lively shopping city, with a mix of modern gallerias, malls, boutiques, and convivial outdoor markets. Shop, make a stop for coffee and enjoy the city’s pulse and historical milieu.

Bergmans (Map: C4)

Drottninggatan 4. Tel: 018-69 55 05 www.bergmanskonfektion.se Sedan 1929 har vi erbjudit konfektion av hög kvalitet. Välkommen in och prova vårens kollektioner. / We have sold clothing of superior quality since 1929. Please come in and try on our selection of this springs collections.

Drottninggatans Bokhandel (Map: C4)

Drottninggatan 7. Tel: 018-14 17 17 www.drottninggatans.se Drottninggatans bokhandel hittar du böcker, tidskrifter och pappersvaror. Koppla av med en kopp kaffe och en kaka i vårt kafé. Välkommen till en riktig bokhandel med ett brett sortiment och kunnig personal. / In Drottninggatan Bookshop, you will find books, magazines, paper and stationery. Relax with some coffee and cake in our cafe. Welcome to a real bookshop with a wide selection and knowledgeable staff. Affärshuset Kvarnen (Map D:3) Bolandcity, Stångjärnsgatan 10 www.bolandcity.se Forumgallerian (map D:4) Bredgränd 6, www.forumgallerian.se Gottsunda Centrum Valthornsvägen 7 www.gottsundacentrum.se

Vivi & Viktoria (Map: D3)

Tehörnan (Map: C4)

/ Welcome to Vivi & Viktoria, where we will help you find the right undergarments and clothing for everyday wear and parties. Wide range of sizes.

/ In our stores you will find about 200 different kinds of teas in bulk, fresh roasted coffee beans, teapots, coffee presses, mugs, chocolate, cakes and biscuits etc. Many great gift ideas. Welcome!

Öster om ån (Map: C3)

HouseHold (Map: C4)

Vaksalagatan 24. Tel: 018-36 45 00 www.viviktoria.se Välkommen till Vivi & Viktoria! Vi hjälper dig med rätt underkläder & Kläder både till vardags och Fest. Kläd Strl 36-56.

Svartbäcksgatan 18. Tel: 018-71 15 45 www.ostroman.com Konsthantverk och formgivning. Försäljning av keramik, glas, textil, smide, trä och smycken. Allt från bruksgods och egna klädkollektioner till unika konstföremål. Välkommen! / Art handicraft and design. Sales of ceramics, glass, textiles, wrought-iron, wood and jewelry. Ample selection, from utility items and clothes collections to unique art objects. Welcome!

Gränby Centrum Marknadsgatan 1 www.granbycentrum.se Rådhuset (map C:4) www.radhusetuppsala.se S:t Pers gallerian (Map C:4) S:t Persgatan 10, www.stper.se Svavagallerian (MapD:4) Dragarbrunnsgatan 50, www.svava.se

uppsala cathedral gift shop Unique souvenirs, handicrafts and gifts related to Uppsala Cathedral and Sweden.

Idrott

Ett urval av

Forumgallerian. Tel: 018-101125 Svartbäcksgatan 16A. 018-108025 www.tehornan.se I våra butiker hittar du ca 200 olika teer i lösvikt, nyrostade kaffebönor, tekannor, kaffepressar, muggar, choklad, kakor och skorpor m.m. Många fina presenttips, välkommen in!

Klostergatan 4 www.household.se Skön inredning och andra saker som gör vardagen speciell. / Interor and other things that make life special.

The English Bookshop (Map: C3) Svartbäcksgatan 19. Tel: 018-10 05 10 www.bookshop.se The English Bookshop öppnade 1995 och har ett brett sortiment engelskspråkig litteratur - skönlitteratur, facklitteratur, barn-och ungdomsböcker, böcker om sverige, svenska författare på engelska. 1500 dagsfärska internationella dagstidningar. Bokhandeln är, liksom systerbutiken i Uppsala, öppen varje dag och är ett paradis för bokälskare. / The English Bookshop opened in 1995 and has a wide range of English literature – fiction, nonfiction, children’s books, information books about Sweden, even Swedish authors in English. With over 1500 daily fresh international newspapers, we are open every day as a paradise for book lovers. Check out our sister shop in Stockholm.

FOREIGN EXCHANGE & BANK Welcome to FOREX Bank Uppsala Uppsala Centrum, Kungsgatan 59. P. +46 18-10 30 00. Mon – Fri 9–19, Sat 9–15. Gränby Centrum, Marknadsgatan 1. P. +46 18-24 70 70. Mon – Fri 9.30 –19, Sat 10–17. www.forex.se

tel 018-430 36 30 open daily

Shopping 20

i Uppsala

Sirius Fotboll Herr 9 sep 22 sep 6 okt 20 okt

IK Sirius - Valsta Syrianska IK IK Sirius - Nyköpings BIS IK Sirius - Umeå FC IK Sirius - Selånger FK

Uppsala Basket 2 okt 14 okt 22 okt 1 nov 12 nov 19 nov 29 nov

Uppsala Basket - Solna Vikings Uppsala Basket - Jämtland Basket Uppsala Basket - KFUM Nässjö Uppsala Basket - Borås Basket Uppsala Basket - Solna Vikings Uppsala Basket - ecoÖrebro Uppsala Basket - Norrköping Dolphins

Storvreta IBK 17 sep 9 okt 20 okt 10 nov 28 nov

SIBK - Dalen SIBK - Pixbo SIBK - Helsingborg SIBK - Växjö SIBK - Sirius

Almntuna Hockey 16 sep 20 sep 24 sep 26 sep 8 okt 11 okt 18 okt 23 okt 31 okt 15 nov 21 nov 23 nov

Almtuna IS - Timrå Almtuna IS - Björklöven Almtuna IS - Djurgården Almtuna IS - Asplöven Almtuna IS - Malmö Almtuna IS - Södertälje Almtuna IS - Västerås Almtuna IS - Mora Almtuna IS - Karlskoga Almtuna IS - Rögle Almtuna IS - Karlskrona Almtuna IS - Troja/Lj

Tennis USIF 22 sep 13 okt 20 okt 17 nov

USIF - Örebro TK USIF - Saltsjöbadens LTK USIF - Solna TK USIF - Gefle TK

Sirius Dam 29 sep 13 okt

IK Sirius - IFK Kalmar IK Sirius - QBIK

Sallén Basket 5 okt 20 okt 30 okt

Sallén Basket - Telge Basket Sallén Basket - Northland Basket Sallén Basket - Udominate

Sirius Innebandy 22 sep 30 sep 16 okt 27 okt 17 nov 24 nov

IK Sirius IBK - Väkjö IBK IK Sirius IBK - Caperiottäby FC IK Sirius IBK - IBF Falun IK Sirius IBK - Mullsjö AIS IK Sirius IBK - Linköping IBK IK Sirius IBK - Jönköpings IK

Sirius Bandy 25 okt 1 nov 9 nov 13 nov 20 nov 26 nov

IK Sirius - Hammarby IF (Svenska mästare förra året) IK Sirius - Villa Lidköping BK IK Sirius - Bollnäs GIF IK Sirius - IFK Kungälv IK Sirius - Edsbyns IF IK Sirius - IFK Vänersborg

Fyrisfjädern

24 sep Uppsala - Skogås 13 okt Uppsala - Täby

Webbsidor

www.siriusfotboll.se www.uppsalabasket.nu www2.idrottonline.se/KFUMUppsalaBasketDam-Basket www.storvretaibk.se www.siriusinnebandy.com www.almtuna.com www.siriusbandy.se www.usif.se www2.idrottonline.se/UppsalaKFUMBMK-Badminton


Restauranger & Nöjesliv

Opening hours: Weekdays from 11.00 am

I Uppsala finns ett stort utbud av restauranger, caféer, pubar, barer och klubbar. Här kommer ett litet smakprov på ställen som kanske kan bli just er favorit under Uppsalabesöket. Håll till godo!

Weekends from 12.00 noon

Restaurants & Nightlife

Uppsala offers a large selection of restaurants, cafés, pubs, bars and clubs. Here is a sample of places that might just turn out to be your favourites during your trip to Uppsala.

Biztron (Map: D4)

Smedsgränd 9. Tel: 018-10 66 80 www.biztron.se Restaurangen med den goda maten, servicen samt fantastiska lokalen som har en bakgrund som Uppsalas sprithandelsbolagshus. / The restaurant with the good food and service, as well as a fantastic locale, part of a building that once housed the Uppsala Liquor Trading Company.

Domtrappkällaren (Map: C4)

S:t Eriksgränd 15. Tel: 018-13 09 55 www.domtrappkallaren.se Välkomna till Uppsalas mest anrika restaurang. I denna fantastiska miljö erbjuds dagens lunch, affärslunch samt á la carte. Vår meny är svensk med inspiration från världens kök, främst de franska och italienska. Vi erbjuder också ett rikt sortiment av kvalitetsviner. / Welcome to the restaurant at one of the oldest venues in Uppsala, where lunch specials, business lunches, and a la carte dishes are served in a remarkable historical environment. Our menu is Swedish but inspired by cuisines from around the world, especially French and Italian. We also have a wide selection of quality wines.

O´Connor´s (Map: C4) Stora Torget. Tel: 018-14 40 10 www.oconnors.se Sedan 15 år tillbaka finns vi mitt i Uppsala på Stora Torget. O’Connor’s är en Irländsk pub med en genuin atmosfär och livemusik 5 dagar i veckan. Vi har Uppsalas största utbud av öl och whiskey med minst 1000 sorters öl och 350 sorters whiskey och vi har både en a la carte & pubmeny. / Centrally located for the past 15 years, O’Connor’s is a local pub with a genuine Irish atmosphere. Along with Uppsala’s largest selection of beer and whisky, we have an à la carte & pub menu. Live music 5 days a week.

Clarion Hotel Gillet (Map: C4)

Dragarbrunnsgatan 23 tel. 018-681800 www.clarionhotelgillet.com Välkommen in till Clarion Hotel Gillet, Uppsala mest levande mötesplats! Njut av vår fantastiska helgbrunch eller en lyxig Afternoon Tea.

Scandic Uplandia (Map: C4)

Dragarbrunnsgatan 32. Tel: 018-495 26 07 www.scandichotels.se/uplandia Lörd & Sönd Långfrukost till kl. 12:30. Restaurangen öppen alla vardagskvällar. VÄLKOMMEN! / Saturday & Sunday breakfast 07:00-12: 30, Restaurant open every weekday evenings. WELCOME!

Restaurang Akropolis (Map: D3)

Väderkvarnsgatan 14. Tel: 018-12 06 15 www.akropolisiuppsala.se Grekisk restaurang i genuin miljö. Hos oss serveras du vällagad mat inspirerad från Grekland och det klassiska Svenska köket. / Greek restaurant in a genuine environment. With us you will be served delicious food inspired by Greece and the classic Swedish cuisine.

Villa Romana (Map: C4)

Gamla Torget 4. Tel: 018-12 50 90 www.villaromana.se Varmt välkomna till Ristorante Villa Romana där vi i vår mysigt inredda lokal erbjuder ett stort utbud av mat och viner från Italien. Maten lagas omsorgsfullt med de finaste råvaror och i harmoni med vår välsorterade vinlista har vi förmånen att få ge uttryck för vår passion av det italienska köket. Öppet:mån-fre från 11, lör-sön från 12. / Welcome to Ristorante Villa Romana, where we offer a wide selection of food and wines from Italy in a comfortable and pleasant atmosphere. Our food is made with special care from the finest ingredients, which allows us the privilege, hand in hand with our wellassorted wine list, of expressing our passion for Italian cuisine. You are warmly welcome to come to Villa Romana! Open Mon-Fri from 11:00 a.m., Sat-Sun from 12:00 noon.

Flustret (Map: D5)

Svandammen1, tel. 018-100444 www.flustret.se Nattklubb fredag och lördag med 3 dansgolv, 20.00 - 03.00. 25-årsgräns. / Nightclub Friday and Saturday with three dance floors, 20:00 to 3:00. 25-year limit.

Drottninggatan 1, tel. 018-144 150 www.terrassen.se Terrassen ligger centralt, invid Stora Torget, med öppen och trivsam miljö och fantastisk utsikt över Fyrisån. Här kan du njuta av en bit mat eller bara ta ett glas i baren, som kan stoltsera med ett av Uppsalas största barutbud. Välkomna! / Terrassen is centrally located, right near Stora Torget, with pleasant, open atmosphere and great views of the river. Enjoy a meal or just take a drink at the bar which is one of the cities biggest selections. Welcome!

Krusenberg Herrgård

Krusenberg 436, 755 98 Uppsala Tel: 018-18 03 00 www.krusenbergherrgard.se Vid Mälarens strand, i slutet av den långa allén, ligger historiska Krusenberg Herrgård. Konferera i en inspirerande miljö med mängder av aktivitetsmöjligheter, till exempel spa, golf, båttur, tennis eller vinprovning. Eller besök oss privat för att koppla av över en weekend eller fira någon av livets viktigaste högtider.

Messob (Map: B3)

Sturegatan 4A Tel. 018-500020 www.messob.se Njut av Uppsalas första Afrikanska restaurang med en underbar atmosfär som fångar värmen och lugnet. / Enjoy Uppsala’s first African restaurant with a wonderful atmosphere that captures the warmth and tranquility.

Odinsborg Restaurang & Café

Tel. 018-32 35 25 www.odinsborg.nu Här på Odinsborg vi arrangerar och tar hand om festbestyren, skötar dukning, utsmyckning, matlagning och servering - allt för att ni kan fokusera er på träffmålet. Vi erbjuder allt från trerättersmiddag till små fika.

Grand Hotell Hörnan (Map: D5)

/ The restaurant at Uppsala Konsert & Kongress is Nordic Ecolabelled and serves lunches in alignment with a carbon offset program. The restaurant offers a wide selection of menus for conferences, exhibitions and events as well as lunch that is served daily Monday-Saturday. When there are concerts in the Grand hall, the restaurant offers a buffet and dinner menu.

/ The bar at Grand Hotell Hörnan serves drinks and snacks in lovely, classic hotel environment. We also offer beer from Slottskällan, Uppsala’s local brewery and ” after shopping” with Champagne every Saturday.

Interpool (Map: C4)

Subway (Map: C4)

Vaksalagatan 7, 018-10 37 00 Med ett brett utbud av nybakat bröd, färska grönsaker och variation av såser att välja bland, kom in och njut av våra utsökta smörgåsar. / With a wide selection of fresh baked breads, fresh vegetables and meats, and a variety of sauces to choose from, come in and enjoy our great sandwiches.

/ Food, activities, sport - the place to meet in Uppsala! Peppar Peppar Suttungs gränd, 018-131360 Stationen Svenssons Krogar Olof Palmes Plats 6, 018-153500 Restaurang Alexander Östra Ågatan 59, 018-135052

Plock Dragarbrunnsgatan 24, 018-121612 Texas Long Horn Dragarbrunnsgatan 43, 018-140414 Åkanten S:t Erikstorg, 018-150150

Restauranger & Nöjesliv 22

RISTORANTE

Rififi Pastoria och Ristorante Kungsängsgatan 7B, 018-151010 Smultron Café och Restaurang Svartbäcksgatan 27, 018-147800 60 Kvadrat Bredgränd 4, 018-102160

Avnjut en italiensk middag i en mysig miljö centralt i Uppsala. Vi har ett stort sortiment av italienska viner och en grappalista med högsta kvalitet.

Gamla Torget 4 018 - 12 50 90 info@villaromana.se

www.villaromana.se

Uppsala Konsert & Kongress restaurang/café (Map: C3)

Vaksala torg 1, tel. 018-727 90 70 (hovmästare), www.ukk.se Uppsala Konsert & Kongress restaurang är svanencertifierad och klimatkompenserar luncherna. Restaurangen erbjuder ett brett utbud av menyer för konferenser, mässor och event samt dagens lunch måndag-lördag och i samband med kvällskonserter i Stora salen serveras konsertmeny och plockbuffé.

Bangårdsgatan 1. Tel: 018-13 93 80 www.grandhotellhornan.com I Grand Hotell Hörnans bar serveras drycker och lättare barmat i härlig, anrik hotellmiljö. Vi erbjuder också öl från Slottskällan, Uppsalas lokala bryggeri och har alltid ”after-shopping” med Champagne på lördagar.

VILLA ROMANA

/ Visit us at Odinsborg for all types of meetings, from a small fika to a wedding or business getaway. We have everything from a fine 3-course meal to a fika snack.

/ Seaside situated of lake Mälaren, at the end of the tree-lined alley, you find this mansion of ancient lineage Krusenberg. Here are any possibilities of weekend relaxation. For meetings and conferences the environment is most inspiring, outdoor activities after your wishes and perhaps most of all for any memorable time in life, birthday- or wedding parties.

Svartbäcksgatan 11, tel.018 - 512 712 Mat, aktiviteter, sport - din mötesplats i Uppsala!

/ Welcome to Clarion Hotel Gillet, Uppsalas most lively place to meet! Enjoy our fantastic weekend brunch or spoil yourself with an Afternoon Tea.

Trattoria Commedia Skolgatan31, 018-711540 Katalin and all that jazz Godsmagasinet, Östra Station, 018-140680 Hambergs Fisk Fyristorg 8, 018-710050

Terrassen Kök & Bar (Map: C4)

We Fashion ashion Monday–Friday 10–19, Saturday 10–17, Sunday 12–16. forumgallerian.se Akademibokhandeln LundeQ, Bianco Footwear, BIK BOK, Boomerang, Carlings, Flash, Gallerix, Gina Tricot, Glitter, Guldfynd, The Hair Shop, Joy, Kicks, Life, Löplabbet, Make Up Store, Mobilizera, Monki, MQ, NoaNoa, PhoneHouse, Queen Nails, Scorett, Solo, Stadium, Stjärnurmakarna, Tehörnan, The Body Shop, Tshirt Store, Uppsala Kemtvätt & Skrädderi, Vero Moda, Volt, Weekday, Biztron, Cupido, McDonalds, Texas Longhorn, Thai Village, Waynes Coffee.

Välkomna! Benvenuto! Enjoy an Italian dinner in a cosy enviroment in central Uppsala. We have a big selection of Italian wines and grappa.

Welcome! Benvenuto!


Caféer Cafékulturen är stark i Uppsala. Här finns allt från anrika konditorier till moderna caféer. Hitta din drömbakelse och njut av livet.

Cafés

Uppsala has a strong café culture, with a broad range of classical coffee shops and modern cafes. Find your dream dessert and enjoy!

Borgen Grand Café och Festsalar (Map: C4)

Orphei Drängars plats 1, 018-14 21 20 Vi erbjuder allt från hemgjorda bakverk, smärgåsar, och lunchrätter till plockmat och a la carte med fullständiga rättigheter. / We invite you to try our homemade pastries, sandwiches, and lunch dishes, or even our finger foods and a la carte meals. Enjoy our fantastic location and great service.

Katedralkaféet (Map: C4)

Domkyrkoplan. Tel: 018-56 40 90 Där Carl von Linné har varit rektor en gång i tiden hittar du Katedralkaféet. Kafé med hembageri och lättare luncher. Fungerar även som festvåning vid dop, bröllop, begravningar och högtidsmiddagar. Öppet: Må-fre 10.00-16.30. Lö-sö 11.00-16.00. Avvikelser kan förekomma. / The café known as Katedralkaféet is located in a historical place, where Carl Linnaeus once served as Rector of Uppsala University. The café has its own bakery and serves pastries and light lunches. The premises can also be rented as a formal room for christenings, weddings, funeral gatherings, and dinners. Mon–Fri 10am–4.30pm, Sat–Sun 11am–4pm. Please phone for information about exact hours.

Café Güntherska Hovkonditori & Schweizer (Map: C3) Östra Ågatan 31 Egentillverkat ifrån vårt bageri, konditori och kök, fullständiga rättigheter avnjutes i anrik miljö med uteservering vid Fyrisån, välkomna till oss! / Self Made from our bakery, pastry and kitchen, full rights enjoyed in a traditional setting with outdoor seating at Fyrisån, Welcome!

Ofvandahls Hovkonditori (Map: B4)

Sysslomansgatan 5. Tel: 018-13 42 04 Anrikt café som invigdes 1878. Luncher. Poesiaftnar 1:a ons i varje månad sept-maj, catering, specialist på smörgåstårtor. Uteservering på sommaren. / Traditional classic café, first opened in 1878. Lunches. Poetry evenings first Wed of each month, Sep-May. Catering, speciality: Swedish ”sandwich tortes”. Outdoor seating in summer.

Hugos Cafe According to Charles (Map: C3)

Svartbäcksgatan 21, www.hugoskaffe.se En New Yorker driver denna trendiga American Cafe serverar New York bagels. Det finns också en amerikansk butik inne med alla typer av ”godsaker”. Gratis Wifi och roligt att umgås i. gratis musik nätter och olika evenemang pågår. / A New Yorker runs this trendy American Cafe serving New York bagels. There is also an American store inside with all types of ”Goodies”. Free Wifi and fun to hang out in. Free music nights and different events ongoing.

Café Cappuccino (Map: C3)

Boka Bord, 018 - 13 48 48

Svartbäcksgatan 26, 753 32 Uppsala Tel: 018-150708, www.cafe-cappuccino.se Öppettider Mån-Tors 09:00-22:00, Fre-Lör 09:00-23:00, Sön 09:00-22:00. Välkommen till Café Cappuccino, med stans mysigaste innergård! Vi serverar svensk husmanskost buffé vardagar mellan 11 - 15. Även hemlagade soppor samt lättare luncher och ett stort utbud av kaffe och läckra bakelser! / Welcome to Café Cappuccino, with the city’s most cozy courtyard! We serve traditional Swedish food buffet weekdays at 11:00 to 15:00. Even homemade soups and light lunches and a range of coffee and delicious pastries!

Broströms Kafé (Map: D4)

Godsmagasinet Östra Station. Tel: 018-60 45 50. www.brostromscafe.com Ett kafé med atmosfär beläget i Godsmagasinet mellan stationen och konserthuset. Vi serverar nybakat bröd från eget bageri, gott Fairtrade kaffe, smörgåsar, soppor, sallader, pajer mm. Vi bjuder på utställningar och har uteservering sommartid. / A café with atmosphere, in the former goods warehouse between Central Station and the concert hall. We serve fresh bread from our own bakery, premium Fairtrade coffees, sandwiches, salads, pastries and more. Art exhibitions often on display and outdoor sitting in the summer.

Barista, Svartbäcksg. 14, 018-10 99 23 Café Lilla Valvet Vaksalag. 19 , 018-10 47 05 Café Unico, S:t Persg. 7, 018-13 08 10 Coffeehouse by George Bangårdsgatan 13, 018 - 13 12 Centralstationen , 070 - 754 53 51

Caféer 24 Caféer & Gallerier 24

Här i Uppsala läser vi Uppsalatidningen Den superlokala nyhetstidningen med det mesta om det som händer i sta’n.


Evenemang Här finner du hundratals evenemang som äger rum i Uppsala under vårmånaderna. Ännu fler evenemang hittar du på www.destinationuppsala.se

Events

Hundreds of events take place in Uppsala during the spring months. Browse through the wide selection and choose your own nuggets. More events online at www.destinationuppsala.se

Hela hösten och vintern

September

Varje Lördag Gratis konsert Plats: Uppsala Domkyrka kl. 15:00 Mer info, www.domkyrka.se

September presenteras av Flustret. Restaurang, nattklubb, evenemang

Folke Bernadotte Plats: Fredens Hus                     Telefon: 018-50 00 08 Ons-Fre kl.15-18:00  Lör,Sönd 12-16:00 Vem var egentligen Folke Bernadotte? I yrket, bland familj och vänner eller på fritiden? Är en människa de berättelser och minnen andra målar upp, både vänner och ovänner? Så vem Folke Bernadotte blir för dig, när du tittat lite närmare, vet ingen annan än du själv.                          Visning av Museum Gustavianum Plats: Museum Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum      Telefon: 018-471 75 71 Lör, Sön  kl.15:00 Den anatomiska teatern och det Augsburgska konstskåpet ingår i visningarna. Pris: 30 sek. Försäljning av hemproducerat på torget Plats: Fyristorg   Telefon: 018-727 40 00 Lör kl. 06-15:00 Lokalproducerade varor såsom blommor, potatis, frukt, saft och kransar m.m. Om du vill vara med och sälja något du själv producerat kan du ta med ett eget bord och sammanstråla med de andra försäljarna. Visning av Bror Hjorths Hus Plats: Bror Hjorts Hus               Telefon: 018-567030 Söndagar kl.13-14:00 Guidad visning av Bror Hjorths konst, hem och ateljé. Loppmarknad på Vaksala torg Plats: Vaksala torg                     Telefon: 018-727 40 64 Lördagsloppis på torget från tidig morgon till sen eftermiddag. En loppis där det finns allt möjligt i stora mängder. Är du ute efter något speciellt behöver du vara ute tidigt. Om du själv vill sälja och sätta upp bord går det bra, betalning sker i automat på torget. Det finns inga bord på plats att hyra och det går inte att boka plats i förväg. Visning av Skattkammaren Plats: Domkyrkans museum Skattkammaren, entré via Katedralbutiken            Telefon: 018-4303630 Söndagar 13:30-14:30 Visning av museet i Domkyrkans norra torn. Medeltida biskopsskrudar, drottning Margaretas gyllene kjortel, regalier från Vasagravarna med mera. Begränsat antal deltagare. Pris: 40 sek.  Barn 0 sek.

Telefon: 018 - 100 444 Adress: Svandammen 1 www.flustret.se 2013-09-01 - 2013-09-28 Linnéskattjakten 2013 Plats: Linnéstigarna Mån-Sön kl.08-21:00               Äventyret är nära. Hitta skatten och var med i utlottningen av safari med vilda djur. Skattkartan visar vägen förbi blodsugande monster, ruvande inlandsisar och gravar över forna konungar. Samla ledtrådar och låt GPS:en leda ut i det okända. Även Carl von Linné hjälper till att hitta de hemliga platserna. Läs mer på www.linnestigarna.se/aktuellt 2013-09-14 KulturNatten    Telefon: 018-7278662 Nu är det åter dags för Uppsalas största kulturevenemang - kulturnatten, som i år fyller 25 år. Se årets program på http://kulturnattenuppsala.se/program 2013-09-14 Ulrik Munter Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Stora salen Lör kl.19:30 Pris: 100 sek. inkl. serviceavgift www.ukk.se 2013-09-20 - 2013-09-22 Incredible India - Indisk kulturfestival Plats: Slottsbiografen                 Telefon: 0707-334690 Fre-Sön kl.15:00-00:00 Indisk Film firar 100 år. Under festivalen visas moderna, och några klassikska Indiska filmer från olika stilar. Filmerna beskrivs ibland som en kryddblandning av komedi, romans, action och drama. 2013-09-21 Premiär: Hamlet Plats: Stora scenen, Uppsala stadsteater            Telefon: 018-146200 Lör  kl.16-19:00 Pjäsernas pjäs – om falskhet, drömmar och utsiktslös terrorbalans. Teaterchefen Linus Tunström förvandlar Shakespeares klassiker till en ursinnig saga om maktens medlöpare och offer. Finns det någonsin en fläckfri, sann hjälte? www.uppsalastadsteater.se

Ulrik Munter, 14 sep 2013-09-21 - 2013-09-22 Äppeldagar Plats: Linnés Hammarby         Telefon: 018-4712838 Lör, Sön kl.12-16:00 Få dina äpplen bestämda eller lär av ett 60tal utställda sorter. Njut nybakt äppelkaka i caféet. Välkomna till två avkopplande sensommardagar på Linnés Hammarby. Museum, butik, utställningar och café öppna kl 11-17. Sortbestämning kl 12-16 - ta med fem fina äpplen per sort. Pris, Biljetter, Kr. 60, (Fri entré för barn och 1700-talsklädda.) 2013-09-21 - 2013-09-22 Arkeolog för en dag! Plats: Gamla Uppsala museum   Telefon: 018-239300 Lör, Sön kl.14-15:30 Vi lär oss mer om vad arkeologi är och vad det innebär att vara arkeolog. Efter en introduktion provar vi på att gräva i våra arkeologilådor, sedan undersöker vi, och diskuterar kring, de fynd vi gjort. 2013-09-22 Trinity Plats: Kulturoasen                      Telefon: 018-711411 Sön  kl.14:00 Jazzgruppens sätt att spela standards och egna kompositioner har visat sig gå hem hos gammal som ung, hos jazzrävar såväl som den ovana lyssnaren. Andreas Hellkvist – Hammond B3, Karl Olandersson – trumpet, Ali Djeridi – trummor.  www.trinityjazz.se Frivillig entré. 2012-09-22 - 2013-09-22 En del av din vardag Plats: Upplandsmuseet              Telefon: 018-16 91 00 Tis-Sön kl.12-17:00 De svenska landstingen växte fram efter riksdagsbeslut 1858 och kunglig förordning 1862. Första mötet för landstinget i Uppsala län hölls den 21 september 1863. Då samlades 29 valda ledamöter, samtliga män, för att dra upp riktlinjer och beslut i ett antal för länet angelägna frågor. Verksamheten har skiftat, men främst rört sig kring frågor som sjukvård, kommunikationer och folkbildning. 2013-09-25 Ronjaloppet Plats: Stadsparken, Uppsala    Telefon: 0774-406600 Ons kl.18:30 Ronjaloppet går av stapeln för andra året i rad. I år springer vi för allas rätt att själva välja sin framtida partner! Loppet är enkel bana på 5 km med start/mål i Stadsparken, Uppsala. Ronjaloppet är för tjejer och kvinnor i alla åldrar.

Evenemang 26

2013-09-26 - 2013-09-29 Uppsala Internationella Fotofestival Plats: Sysslomansgatan 1, Uppsala                    Telefon: 0768-025803 Vernissage 26:e september kl 12:00-17:00. Lör-sön öppet kl 12:00-17:00. Övriga dagar kl 12:00-16:00. Visning kl 14:00 varje öppen dag i samarbete med Studiefrämjandet. www.uppsalafotofestival.se 2013-09-27 - 2013-10-19 Skaldjursveckor Plats: Hyllan, S:t Eriks Torg, 753 10 Uppsala    Telefon: 018-150150 Fre, Lör kl.17-22:00 Varje höst dukar vi upp vår populära skaldjurbuffé i samarbete med Feskarn i Saluhallen. Välj bland nykokta havskräftor, färsk krabba, färska och rökta räkor, moules marinéres, kräftor, färska ostron och mycket mer. Pris: 695 sek per person 2013-09-29 UppLoppet Plats: KAP (Studenternas Uppsala)                     Telefon: 0707-779577 Sön kl.12-17:00 UppLoppet är en löparlopp där intäkter skänks till Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden b.la. Genom ditt deltagande är du med och gör skillnad i världen. Gå, Lunka eller Löp, alla kan vara med oavsett ålder. Var med och gör skillnad!. Anmälan och info: www.upploppet.se. Pris: 295 sek 2013-09-29 I Linnés bädd: Från Virginien Plats: Linnéträdgården              Telefon: 018-4712838 Sön kl.15:30-16.15 Visning i höstkvarteret där tidlösa påminner trädgårdsmästaren om att ta in de ”indianska” växterna. Visningen ingår i entréavgiften. Pris: 60 sek , Barn 0 Sek (barn t.o.m. 15 år)

Oktober Oktober presenteras av Flustret. Restaurang, nattklubb, evenemang Telefon: 018 - 100 444 Adress: Svandammen 1 www.flustret.se 2013-10-03 - 2013-10-05 Oktoberfesten 2013 Plats: Vaksala Torg                   Telefon: 0702-960820 Tor – Lör  kl.12-00:00 Oktoberfest är en stor ölfestival, som hålls i slutet av september och början av oktober varje år i den tyska staden München i Bayern. Nu tar Plockgruppen världens största folkfest till Uppsala. Pris:  595 sek

Rally-SM, 3-5 okt

Oktoberfesten, 3-5 okt 2013-10-03 - 2013-10-05 Rally-SM 2013 Plats: Vaksala torg                    Telefon: 018-60 44 80 Rally-SM är tillbaka i Uppsala - Efter 2012 års publiksuccé med 60 000 åskådare har Uppsala blivit tilldelade finalen. Rallytävlingen som går i de uppländska skogarna kommer att avslutas med en prisutdelningsmiddag på Uppsala Konsert & Kongress för de vinnande rallyteamen under ledning av Tina Thörner. Arrangörer är Relation och SMK Uppsala. 2013-10-06 Stora blad & höga träd Sön Kl. 13:00-13:45 Plats: Tropiska växthuset, Botaniska trädgården.                         Telefon: 018-4712838 Lär om regnskogens växter, på visning i Tropiska växthuset. Pris: 40 sek, barn t.o.m. 15 år gratis. 2013-10-06 Droger och psykofarmaka genom medicinhistorien Plats: Medicinhistoriska museet Telefon: 018-6112610 Sön kl.13:30-14:15 Professor emeritus Lars Oreland berättar om psykofarmaka och droger genom medicinhistorien. Pris: 40 sek. 2013-10-07 - 2013-10-08 Uppsala Höstmarknad Plats: Vaksala Torg                    Telefon: 0706-264633 Mån, Tis kl.9-18:00 Traditionell höstmarknad på Vaksala Torg. 2013-10-07 - 2013-10-09 Ronny Eriksson Vad skådar mitt norra öga? Plats: Reginateatern                   Telefon: 018-727 83 40 Mån-Ons  kl.19-21:15 Vad skådar mitt norra öga? Ronny Eriksson är tillbaka med en helt ny förställning. Som vanligt blir det en show där han ser på världen ur sitt eget perspektiv, ett landsortsperspektiv. 2013-10-08 U.D.O. Plats: Svandammshallarna Tis  kl.19:00 Pris: 275 sek + serviceavgift www.welcomeuppsala.se

2013-10-08 - 2013-10-12 Uppsala Internationella Gitarrfestival Plats: Uppsala Konsert & Kongress                    Telefon: 018-727 90 00 Artister från många olika genrer samlas på en och samma plats i Uppsala för att ge dig en musikalisk upplevelse. Konserter, workshops och seminarier. Festivalen är en mötesplats för gitarrälskare och nyfikna musikintresserade. www.uppsalagitarrfestival.se Förköp Ticnet 2013-10-13 Slottsvisning Gustav Vasa och hans söner Plats: Uppsala Konstmuseum Telefon: 018-727 24 82 Sön  kl.13-14:00    Pris: Kr. 15 – 90 sek 2013-10-13 Adolphson & Falk Plats: Kulturoasen                      Telefon: 018-711411 Sön kl.14.00 80-tals hits i luften! Adolphson & Falk är tillbaka! Succé och fullsatt på Reginateatern och Parksnäckan! Avnjut alla 80-talshits från Stockholmsserenad till Blinkar Blå på Kulturoasen. Adolphson & Falk uppträder tillsammans med Uppsalamusikerna Hans Loelv på piano och dragspel och Magnus “Manckan” Marcks på kontrabas. www.adolphsonfalk.se Frivillig entré. 2013-10-13 Kira - Charlotte Engelkes Plats: Uppsala Konsert & Kongress Sal B          Telefon: 018-727 90 00 Sön kl.18-19:00 Välkommen till en operaföreställning i det lilla formatet, där starka musikaliska uttryck mixas med saga, scenisk realism och befriande surrealism. Kira är ett verk av Anders Nilsson för och i samarbete med den fenomenala performanceartisten Charlotte Engelkes. Pris: 225 sek. 2013-10-19 - 2013-10-20 Rese, Golf & Friluftsmässa Plats: Fyrishov Telefon: 0707-660099 Lör 10-17:00 Sön 10-16:00 Tre mässor på samma plats vid samma tillfälle. Publik mässa inom segmenten Resor-Golf- Friluftsliv. Pris: 100 sek 2013-10-19 - 2013-10-20 Uppsala choklad & kaffefestival För första gången i Uppsala arrangeras Uppsala Choklad & Kaffefestival 19-20 oktober i Svandammshallarna, en hel helg fylld med goda smakupplevelser! Utställare, chokladprovning, kaffeceremonier, lakritsprovning, underhållning, föreläsningar, workshops m.m. Läs mer: www.chokladkaffe.se

Äventyrsbad i Uppsala! Stort äventyrsbad i en härligt varm tropisk miljö med jetström, vattenrutschbanor, vattenkanoner, varma bubbelpooler och mycket mer. Servering med varm mat vid poolkanten. Simhall med 50x25 meters bassäng och 10 meter högt hopptorn.

Läs mer på www.fyrishov.se

Evenemang Evenemang 27 27 februari_2013.indd 1

Öppet alla dagar. Välkommen!

2013-02-19 13:05:33


Choklad- och kaffefestival, 19-20 okt

U.D.O, 8 okt 2013-10-19 - 2013-10-20 Smycken och dräkt Plats: Gamla Uppsala museum Telefon: 018-239300 Lör, Sön kl.14-15:30 Hur klädde man sig för 1000 år sedan? Vad tyckte man var snyggt? Var fick man sin inspiration ifrån? Kläder och smycken har alltid varit viktiga för människor, de har signalerat vem man är eller vill vara. Under järnåldern förändras klädedräkten och vi kan idag följa vilka influenser man haft. En pedagog berättar om just detta och sen kan du prova på att göra pärlor av lera i verkstaden. 2013-10-19 - 2013-11-27 Utställning: Att återvända till Auschwitz Plats: Uppsala konstmuseum Telefon: 018-727 24 82 Utställningen visar verk av konstnärerna Lenke Rothman, Torsten Billman, Maria Sundström, Aleksandra Kucharska, Maciej Klauzner och Lennart Didoff.

2013-10-22 Brus Plats: Uppsala Konsert & Kongress                    Telefon: 018-727 90 00 Tis kl.19:30-21:30 Brus har sedan starten 2007 varit en samlingspunkt för Uppsalas mest innovativa konstnärer inom olika fält. Curator: Erik Möller Medverkande: Raiders of The Lost Arp feat. Maja, Gamla Huset och Hans Möller a.k.a. Boulderdash/Boy Robot

2013-10-26 Premiär: Min vän fascisten Plats: Stora scenen, Uppsala stadsteater           Telefon: 018-146200 Upphovsmännen bakom Uppsala stadsteaters tidigare publiksuccé Evigt Ung är tillbaka. För regin står Sara Cronberg, som tidigare gjort bland annat uppsättningarna 4 dagar i april och Gengångare på Uppsala stadsteater. För samtliga speldatum se Uppsala stadsteaters hemsida.

2013-10-23 Gymnasiemässan Plats: Fyrishov                    Träffa alla gymnasieskolor i Uppsalas antagningsområde vid ett och samma tillfälle. Mässan vänder sig framför allt till dig som ska börja gymnasiet under det kommande året, men även föräldrar och anhöriga är välkomna.

2013-10-26 - 2013-10-27 Oktoberstämman Plats: Uppsala Konsert & Kongress                    Telefon: 018-727 90 00 Lör, Sön kl.13-01:00 Stor musikfest med spelmän från när och fjärran, unga och äldre, amatörer, professionella, solister, ensembler, sångare och sångerskor, dansare och en härlig publik. Bland artisterna märks bl.a. Emilia Amper - en av de klarast lysande stjärnorna på folkmusikhimlen.

2013-10-24 Från mörker till ljus 2013-10-19 - 2013-12-01 - Uppsala Kammarorkester Utställning: Patrick Nilsson Plats: Uppsala Konsert & Kongress                    Plats: Uppsala konstmuseum Telefon: 018-171920 Telefon: 018-727 24 82 Dirigenten Stefan Klingele besöker Uppsala ”Vissa dagar känns det mesta ganska meKammarorkester för första gången och likaså ningslöst. Ibland känns det precis tvärtom.”                  den unga svensk-schweiziska sopranen Elisa                                                                                  beth Meyer. Hon sjunger i Benjamin Brittens 2013-10-21 - 2013-10-27 ”Les Illuminations”. Orkestern spelar också Uppsala Internationella Kortfilmfestival Alan Hovhaness ”Prayer of St. Gregory” där Plats: Grand, Fyrisbiografen, Slottsbiografen, trumpetaren Paul Hägglöf är solist. Regina Konserten avslutas med Ludwig van BeethoMån Sön kl.9-23:00                   vens temperamentsfulla fjärde symfoni. Den 21-27 oktober äger den 32:a Uppsala InPris: 100-275 sek. ternationella Kortfilmfestival rum. Under sju dagar kommer 300 kortfilmer visas på fyra 2013-10-26 biografer i centrala Uppsala. Förutom filmvisMuseivisning - Uppsala konstmuseum ningar arrangeras också en rad föreläsningar, Plats: Uppsala konstmuseum seminarier, utställningar och fester. Telefon: 018-727 24 82 Lör kl.14-15:00 Följ med på en rundvandring i museet med presentation av aktuella utställningar. Visningen ingår i entréavgiften. Vuxna 40 kr, upp till 19 år fri entré.

re klkl 99 - 17 fre - 17 sön kl 11 - 17 sön kl 11 - 17 www.biotopia.nu ntré

2013-10-26 - 2013-10-27 Slöjd-, Antik- och Hälsomässa Plats: Fyrishov AB                    Telefon: 018-345200 En entré för tre mässor; antik, slöjd och hälsoteman.                                                   2013-10-24 Ed Harcourt Plats: Svandammshallarna Tors kl.19:30 Pris: 280 sek + serviceavgift www.welcomeuppsala.se 2013-10-26 Danko Jones Plats: Svandammshallarna kl.19:30 Pris: 280 sek + serviceavgift www.welcomeuppsala.se   2013-10-26 - 2013-11-03 Höstlov på Biotopia Plats: Biotopia   Telefon: 018-7276370 Mån – Sön kl.11-17:00 Under höstlovet får du snickra en fågelmatare till själv kostnadspris.

2013-10-27 The Gloryfires - gospelfest! Plats: Uppsala Konsert & Kongress                    Telefon: 018-727 90 00 Konserten ingår i Uppsala International Sacred Music Festival Sön kl.19:30-21:00 Sjung med och var en del av The Gloryfires! Under dagen finns möjligheten att uppleva den fantastiska känslan av att sjunga gospel på riktigt i en workshop som avslutas med stor konsert med den 30-man starka kören och The Gloryfires sexmannaband. 2013-10-28 - 2013-10-31 Kulturlov på konstmuseet Plats: Uppsala konstmuseum Telefon: 018-727 24 82 Novemberhimmel- Verkstad i måleri och teckning Mån- Tor kl.13-16:00 Regntunga skyar och luftiga fjädermoln. Himlen kan berätta hur vi känner och mår och hur vi ser på världen. Verkstan börjar med en familjevisning där vi får exempel på måleri och teckning av moln i tre olika utställningar. Därefter målar vi med i tusch och gouache, eller tecknar med kol. Drop in i verkstan 13:30-16:00. Från 5 år. 2013-10-29 The Klezmatics & Joshua Nelson Plats: Uppsala Konsert & Kongress                     Telefon: 018-727 90 00 Konserten ingår i Uppsala International Sacred Music Festival kl.19.30-21.00 Joshua Nelson kallas ofta för Jewish Gospel King. Han kommer från Brooklyn, men flyttade efter sin examen vid Newark’s Performing Arts High School till Israel där han studerade vid universitet i Jerusalem. Han började använda hebreiska texter till gospelmelodier. Han samarbetar ofta med klezmermusikens amerikanska stjärnor – The Klezmatics.  

Autumn O

ff

Buy 2 Ca er! rd pay for 1 s, Regu lar Price 3 You Pay 1 90 SEK. 95 SEK.

See more! - Save more!

tistisÖppet - fre - freklkl9 9- 17 - 17 lör - sön Tis frekl09-17, lör - -sön kl1111- 17 -lör 17- sön 11-17 kaffe ii Vasaparken V asaparken kaffe Buy the Uppsala Card! Read Café och Café och fri entréfri entré Fri Måndagar entré stängt.

Evenemang 28

more at page 19.

Anna von Hausswolff,1 nov Julmarknad, 30 nov November November presenteras av Interpool. Restauang, Sportbar, Aktiviteter, Vinbar, Möten Adress: Svartbäcksgatan 11 www.interpool.se Gratis konserter Plats: Uppsala Domkyrka Varje Lördag kl. 15:00 Mer info, www.domkyrka.se 2013-11-01 Anna von Hausswolff Plats: Uppsala Konsert & Kongress                    Telefon: 018-727 90 00 Konserten ingår i Uppsala International Sacred Music Festival Fre kl.20-21:30 Anna von Hausswolffs musik skiftar mellan mörker och ljus, klangliga utbrott och avskalad minimalism. Mellan ljusa ballader och mörkt förförisk gothestetik. Det är tidlöst och meditativt och i klangbildens centrum står kyrkorgeln. 2013-11-02 Gaya Rhythm Songs Plats: Uppsala Konsert & Kongress                     Telefon: 018-727 90 00 Lör  kl.15-17:00 Konserten ingår i Uppsala International Sacred Music Festival Haitisk vodoumusik från New York och Göteborg. Upplev Monvelyno Alexis, musiker, kompositör och konstnär tillsammans med percussionisten Markus Schwartz, den svenska musikern Sten Källman och medlemmar ur afrobandet Simbi. 2013-11-03 Slottsvisning Adolf Fredrik och 1700-talets slott Plats: Uppsala Konstmuseum Telefon: 018-727 24 82 Sön kl.13-14:00 Slottsvisning: Om konsten, arkitekturen och regenterna på Uppsala slott. Fokus: Adolf Fredrik och 1700-talets slott. Pris: 15 – 90 sek. 2013-11-03 Kayhan Kalhor och Erdal Erzincan Plats: Uppsala Konsert & Kongress                     Telefon: 018-727 90 00 Konserten ingår i Uppsala International Sacred Music Festival Sön kl.16-17:30 Kayhan Kahlhor är en unik musiker och kompositör, kanske Irans mest framstående och uppmärksammade musikpersonlighet. Här tillsammans med Erdal Erzincan, kurd och en av Turkiets mest betydande musiker. Baglamavirtuosen Erzincan arbetar utifrån den sufiska traditionen.

2013-11-06 Henrik Hjelt – ”Pappan” Plats: Uppsala Konsert & Kongress Pris: 360 sek. + serviceavgift www.welcomeuppsala.se 2013-11-07 Uppsala Junior International Plats: Fyrishov AB                    Telefon: 018-232333 Internationell juniortävling i badminton. 2013-11-08 Maia Hirasawa Plats Svandammshallarna Fre kl.19:30 Pris: 225 sek. + Serviceavgift www.welcomeuppsala.se 2013-11-09 - 2013-12-01 Återbruk på Biotopia Plats: Biotopia Telefon: 018-7276370 Lör, Sön kl.11-17:00 Släng inte, utan gör nåt nytt av det gamla du inte längre behöver. Ta gärna med återbruksmaterial såsom gamla garnsnuttar, tyger, trasiga kläder, kapsyler, konservbrukar m.m. så skapar vi tillsammans! 2013-11-10 Museidagen: Skattkammaren Plats: Domkyrkan, Norra tornet Telefon: 018-4303630 Domkyrkans museum Skattkammaren är ett av Europas finaste i sitt genre. På Museidagen är det fri entré och museivärdar finns på plats för att berätta. Begränsat antal besökare åt gången. Ingång vid Katedralbutiken. 2013-11-16 - 2013-11-17 Kickboxing World Cup Sweden Plats: Fyrishov                            Lör, Sön kl.12-22:00 Världscupen förväntas locka minst tusen kickboxare samt funktionärer från minst 20 länder till Sverige för att tävla om de åtråvärda världscupsmedaljerna. Pris: 200 Sek 2013-11-17 Röda höst - Linnékvintetten Plats: Uppsala Konsert & Kongress Telefon: 018-171920 Sön kl.16:00 Linnékvintetten och Olle Persson, baryton presenterar musik av tonsättaren Bo Nilsson. Linnékvintetten består av Bengt Fagerström, trumpet, Paul Hägglöf, trumpet, Lennart Stevensson, horn, Birgitta Lagerstedt, trombon och Alexander Skylvik, tuba. Pris: 120 sek

2013-11-20 Uppsala Idrottsgala Plats: Fyrishov AB                    Ons kl.19:00 Uppsalas idrottshjältar hyllas och idrottsprestationer premieras under en gnistrande galakväll. 2013-11-20 Mariam the Believer & Silfver Plats: Uppsala Konsert & Kongress Telefon: 018-727 90 00 Uttrycken varierar, under ytan finns något som förbinder. Kritikerhyllade Mariam the Believer växlar snabbt mellan skönsång och skärande skri. Silfver blottlägger barockmusiken och folkmusikens gemensamma drag och får de historiska spåren att korsas. 2013-11-22 Ladies Night 2013 Plats: Fyrishov AB                     Ladies Night - Årets roligaste tjejfest! För åttonde året i rad blir det mingel, förfest, party och show med några av Sveriges hetaste manliga artister och dansare. 2013-11-24 ako minns Monica Z Plats: Kulturoasen                      Telefon: 018-711411 Söndag kl.14:00 Sångerskan Anna-Karin Nytell Oldeberg, med artistnamnet ako, framträder i en varm konsert med låtar som blev kända genom Monica Zetterlund. Tillsammans med gitarristen Bobbo Andersson och basisten Grosse Grotherus får publiken uppleva de underbara visorna och jazzlåtarna på svenska. Frivillig entré. 2013-11-28 Franskt - Uppsala Kammarsolister Plats: Uppsala Konsert & Kongress Sal B           Telefon: 018-171920 Tor kl.19:30 Uppsala Kammarsolister Pris: 150 sek. 2013-11-30 Proppen med Tio Fötter Plats: Den lilla Teatern              Telefon: 018-131556 Lör  kl.13-13-45 Det är en mörk regnig blåsig kväll på novemberlovet. Plötsligt blir det strömavbrott i mormors sommarstuga och syskonen Robin och Molly blir lite panikslagna. Ingen dator, inget tv-spel, inte ens mormors gamla tjock tv funkar. Vad ska man göra då? Vad ska man då hitta på? Proppen är en komedi för barn från 6 år som handlar om en propp som går och en propp som går ur, om syskonrivalitet och kärlek, om fantasi och skaparglädje och om en kväll som de aldrig kommer att glömma.  6-13 år www.tiofotter.com Pris: 80 sek

Evenemang Evenemang29 29

2013-11-30 - 2013-12-01 Julmarknad på slottet Plats: Uppsala konstmuseum Telefon: 018-727 24 82 Lör, Sön kl.12-16:00 Julmarknad: Försäljning av konsthantverk, design och vintage. Fika och musikunderhållning. Separat program kommer att publiceras på konstmuseets hemsida: www.uppsala.se/konstmuseum Fri entré hela helgen till konstmuseet. 2013-11-30 - 2013-12-01 Spetsar till jul Lör, Sön kl.13:30-16:00 Klipp och knyppla spetsmönster. Kanske blir det prydnader till julgranen eller ett fönster. Man kan också göra ett smycke. I visningen tittar vi på dockor och porträtt av forna tiders kungligheter. På 1600-talet var stora exkulsiva spetskragar ett måste. Idag syns spetsen åter i modet. Pedagog Tuva-Li Peter.

Highlights! Hamlet Linus Tunström transforms Shakespeare Classic a furious tale of power, accomplices and victims. Place: Uppsala Stadsteater Date: September 21 Uppsala International Photo Festival Photographers from seven countries will explore this years theme Emotions. www.uppsalafotofestival.se Date: September 26 Uppsala international Guitar Festival Artists from many different genres are here in Uppsala to give you a musical experience. Place: Uppsala Konsert & Kongress Date: Oktober 8 Uppsala chocolate & coffee festival A weekend packed with chocolate and coffee tastings, entertainment, lectures and workshops. Place: Svandamshallarna Date: Oktober 19 Ladies Night 2013 With some of Swedens hotest male artists and dancers. Enjoy a great show. Place: Fyrishov Date: November 22 Christmas Market at the Castle Sale of arts and crafts, design and vintage. Refreshments and musical entertainment. Place: Uppsala Konstmuseum Date: November 30


r>

>

tourist information: Turistbyrån i Uppsala/ Uppsala Tourist Information Office Kungsgatan 59 Tfn: 018-727 48 00 www.destinationuppsala.se

ma

290 E4

Til l

Ös th am

tabruk

Gävle

ge in ys lG Til

ll << Ti

<<

Karta

600

Till Lö vs

Evenemangstips i samarbete med

>>

praktisk info / practical information

ll << Ti Ulva n kvar

272

288

Öppet: Mån-fre kl. 10-18, lör kl. 10-15.

Open: Mon-Fri 10am-6pm, Sat 10am-3pm.

Kulturnatten 14/9 kl. 10-23.

Culture Night Sept 14 10am-11pm.

E4 Til No l Sto rrt ck älj ho e > lm > ,

13 72 55

<<

Til lS

Till Fjällnora, Linnés Hammarby >>

ala

<<

Till

g öpin Enk

Till No Stock rrtä ho lm lje >> ,

kommunikationer/ transportation:

sjukvård/health care: Akut/Emergency, tfn: 112

Arlanda Flygplats/Arlanda Int. Airport Information, tfn: 08-797 60 00

Sjukhus/Hospitals: Akademiska Sjukhusets akutmottagning/Uppsala University Hospital Emergency Unit, tfn: 018-611 00 00

Flygbussar/Airport buses Information, tfn: 0771-14 14 14 1060

Busstrafik/Public transport Upplands Lokaltrafik, tfn: 0771-14 14 14

Upplev, fika, strosa, lek och lär i

Uppsalas mest unika miljöer Uppsala slott Vasab

useet Evolutionsm

Foton: Från besöksmålen samt Kalbar/Destination Uppsala. Stewen Quigley, Marlene Burwick, Bo Gyllander. Text & prooduktion Apostel 2012

orgen

Uppsala

konstmus

eum

n

Botaniska trädgårde Fredens Hus

Äkta 1500-talsruiner med kalla kårar. Boka din egen gruppvisning. Om du törs. Real 16th century ruins by Uppsala castle. Book your own guided tour. If you dare. Bror Hjorths

Hus

gården

a träd

isk Botan

Pelle Svanslösvandring

Hitta hit, se program, öppettider med mera via www.slottsstraket.se Annons WO_Slottsstraket_Vasaborgen2.indd

1

Kontaktuppgifter www.vasaborgen.se

Foto Stewen Quigley, Mia Ulin

.

tten

na ultur K å ar p nfo! dring bben för i n a v Spök Kolla we

255

<< Till

Sigtun

a

uppsala Tätort 1. Friluftsmuseet Disagården 2. Gamla Uppsala kyrka 3. Gamla Uppsala museum 4. Linnés Sävja 5. Medicinhistoriska museet 6. Stängt 7. Allianshallen 8. Anders Diöshallen << Till Hammarskog 9. Gränby sportfält 10. Livets Ord 11. Sunnersta stugan 12. Kap, evenemangsområde 13. Stängt

SOS

Sjukvårdsupplysningen / Medical advice by phone: Tfn: 1177

SJ/Train Information, tfn: 0771-75 75 75

Jourapotek/After-hours Pharmacy: Akademiska sjukhuset, ingång 70/ Uppsala University Hospital Entrance 70

Taxi/Taxi Uppsala Taxi, tfn: 018-10 00 00 Taxi Kurir, tfn: 018-12 34 56

banker/bank offices: Normal opening hours Mo – Fr 10am – 3pm

polis/police: Tfn: 114 14

valutaväxling/ currency exchange: FOREX Bank, Gränby Centrum FOREX Bank Uppsala, Kungsgatan 59

Dear tourist. With Uppsalakortet our buses and trains are for free. (Please don’t tell the locals.) Travels within the city and the nearest region for only 195 sek. The card also includes loads of other free stuff such as admission to museums, coupons and more. Uppsalakortet is valid for 1 adult and 2 children and is sold at the Tourist Information. More information at whatson.se ul.se 0771-14 14 14

REGIONAL TRAIN

REGIONAL BUSES

CITY BUSES

2013-09-03, 11:17

Evenemang 30

WhatsOn_TRYCK.indd 1

2011-05-23 13.07


Torsdag 24 oktober – söndag 3 november

Uppsala International Sacred Music Festival 2013 Shivkumar Sharma (Indien) Anna von Hausswolff (Sverige) The Klezmatics & Joshua Nelson – Brother Moses Smote The Water (USA) Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan (Iran/Turkiet) Tempelriter från Tibet (Tibet) Arja Kastinen, Laima Jansone och Johan Hedin – Harpans kraft (Finland/Lettland/Sverige) Vodou – Gaya Rythm Songs (USA/Sverige) Sacred Pearls Requiem, Maurice Duruflé Uppsala Kammarorkester Soweto Gospel Choir (Sydafrika) samt kortfilm, workshops, seminarier och utställning

Fredag 18 oktober 19.30

Music for Eno – Modern Fantazias Modern Fantazias är en blandning av band och orkester där musikerna rör sig fritt mellan flera genrer. Dirigent och arrangör Hans Ek.

Se, lyssna och läs mer på www.ukk.se eller ladda ner UKK-appen i din iPhone. Biljetter: ukk.se 018-727 90 00 ticnet.se 077-170 70 70

Fredag 27 september 20.00

El Perro del Mar Support Vanligt Folk.

Fredag 4 oktober 19.30

Les Dissonances Quartet Franska Les Dissonances presenterar nya dimensioner av den klassiska musiken med dynamiskt samspel och yttersta precision.

Lördag 26 oktober från 13.00

Oktoberstämman Stor musikfest med spelmän från när och fjärran, unga och äldre, amatörer, professionella, solister, ensembler, sångare och sångerskor, dansare och en härlig publik.

Whats on nr 3 pdf  
Whats on nr 3 pdf  
Advertisement