Page 1

groenkrant EDITIE MECHELEN

NAJAAR 2011

Binnenstad wordt eindelijk autoluw

2

Geerdegemspeelbos: ravotten in de natuur

4

© HANNELIEN DENS

Kamerlid Kristof Calvo, schepen Marina De Bie en gemeenteraadslid Frie Niesten zetten mee hun schouders onder een stadslijst.

Open stadslijst voor Mechelen GROEN! KIEST VOOR EEN NIEUW AMBITIEUS STADSPROJECT Samen met onafhankelijke kandidaten zetten Groen! en Open VLD de schouders onder een stadslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Mechelen onderging de afgelopen jaren een metamorfose. Om de uitdagingen van morgen aan te pakken, moeten we deze positieve energie bundelen in een ambitieus stadsproject. Een ambitieus stadsproject kan maar succesvol zijn

ecowijken,

als het de klassieke partijpolitiek overstijgt. Het

koopwoningen,...

bijkomende

sociale

huur-

en © JAN SMETS

moet het beste wat onze stad in huis heeft aan mensen en ideeën, samenbrengen op een

De stadslijst is een open project. Groenen worden

originele manier.

geen liberalen en onafhankelijke Mechelaars krijgen de kans om mee te werken. De komende

In oktober van dit jaar namen we afscheid van Denise Dekeyser en Jowan Lamon.

Afscheid van Jowan en Denise

Zo'n positief project verenigt mensen in plaats van

weken en maanden gaan we op zoek naar nieuwe

Denise

ze op te zetten tegen elkaar. Samen zullen we

mensen die, wars van traditionele partijpolitieke

gemeenteraadslid ooit in Mechelen. Ze had het niet

bouwen aan gemeenschappelijke inzichten en

schema's,

gemakkelijk als vrouw in het overwegend mannelijk

ambities. Dat is waar Mechelen, met al haar

opnemen in hun stad.

graag

verantwoordelijkheid

willen

diversiteit, in de de 21e eeuw nood aan heeft.

"We leggen de lat hoog voor onze stad."

Dekeyser

was

het

eerste

bastion, maar ze verdedigde vol vuur haar groene ideeën. Haar opvolger Jowan Lamon viel op door zijn

Bent u ook zo’n positieve Mechelaar? Dan nodigen

dossierkennis. Als schepen heeft hij mee de bakens

we u uit om mee te bouwen aan het Mechelen van

in onze stad verzet en de metamorfose gerealiseerd.

de toekomst!

De nieuwe aanpak van leegstand, de vernieuwing van de Lamotsite, de depolitisering van het personeelsbeleid, het verankeren van groene ruimte

Mechelen moet een warm nest zijn voor iedereen

zoals het fort van Walem: het zijn maar enkele van

en een gidsstad op ecologisch, sociaal, cultureel,

de vele realisaties waar Jowan zijn schouders heeft

economisch en democratisch vlak. We trekken ook

ondergezet.

volop de kaart van Mechelen als duurzame stad,

Zonder

de

politieke inbreng

Mechelen en onze stad niet de positieve groei

slimme mobiliteit en energiezuinige huisvesting.

hebben doorgemaakt die we nu kennen. Jowan en Denise, we gaan jullie missen.

En die ambities maken we ook concreet: Mechelen als eerste klimaatneutrale stad, de aanleg van extra een

uitbreiding

van

de

autoluwe

binnenstad, beter openbaar vervoer, passiefbouw,

en

gedrevenheid van deze twee mensen zouden Groen!

waar maximaal ingezet wordt op groene ruimte,

parken,

groene

KRISTOF CALVO Kamerlid en lijstduwer stadslijst kristof.calvo@groen.be

MARINA DE BIE Schepen voor o.a. Wijk- en Dorpszaken en Leefmilieu | marina.debie@mechelen.be


Nú kiezen voor groene energie

© HANNELIEN DENS

In december zetten we een volgende stap in ons autoluw verhaal. Mechelen herademt.

De binnenstad wordt eindelijk autoluw Met de openstelling van de hernieuwde Hoogstraat en Korenmarkt ging in oktober de tweede fase van de autoluwe binnenstad van start. Een heleboel straten werden heringericht als eenrichtingsstraat. Nu rijden de auto's de stad in via de Hoogstraat en weer uit langs de Adegemstraat. Fietsers zijn uiteraard in beide rijrichtingen welkom. Met meer eenrichtingswegen krijgt de stad meer ademruimte. Zowel voor de fietser als voor de voetganger wordt het verkeer er een stuk aangenamer en veiliger.

© SIEN VERSTRAETEN

Vanaf december wordt het autoluw gebied uitgebreid. Dan geldt het nieuwe circulatieplan voor de hele binnenstad, met uitzondering van die delen van het stadscentrum waar nog werken aan de gang zijn.

De regeringspartijen lijken geen knoop te kunnen doorhakken wat de kernuitstap betreft. “De onzekerheid voor investeerders zal verder

Dit is een belangrijke stap in het vergroenen van Mechelen, met

toenemen en dat is een slechte zaak. Beslissen is de boodschap.

meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. En

Kiezen voor groene energie is kiezen voor de creatie van groene

met gezondere stadslucht: ook letterlijk een verademing...

FRIE NIESTEN Gemeenteraadslid | frie.niesten@groen.be

jobs”, meent energiespecialist en Kamerlid Kristof Calvo. Een regering is geen studiebureau. Een regeerakkoord moet concrete maatregelen bevatten. Nog langer wachten heeft geen zin. We zijn nu al kampioen in het uitvoeren van studies over de kernuitstap. De laatste studie van energieregulator CREG leerde ons wat nodig is voor een vlotte kernuitstap: energie besparen en de vele geplande investeringen versneld uitvoeren. De voorbije jaren was de onduidelijkheid over de kernuitstap nefast voor het investeringsklimaat in ons land. Aan die onduidelijkheid komt enkel maar een einde als de regering de sluiting in 2015 van de drie oudste kerncentrales (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) formeel opneemt in het regeerakkoord.

"Deze kans op een nieuw energiehoofdstuk moeten we met beide handen grijpen!" Over de veiligheid van die oudste reactoren, gebouwd in 1975, bestaan vandaag al vragen. Ze nog langer openhouden vergt een investering van minstens 1 miljard euro. Dat geld kunnen we beter investeren in energiebesparing, hernieuwbare energie of Heb je nog een goed idee of wil je graag stemmen op bestaande goeie gedachten, dan kan dat nog steeds op www.goegedacht.be.

Goegedacht.be Bij het begin van de zomer lanceerde Groen! de stadscampagne goegedacht.be. Ambitieus als we zijn, vroegen we de Mechelaar om vooruit te kijken naar 2020 en ons een 'goe gedacht' te geven om onze stad tegen dan nog beter te maken. Een slim, maf, praktisch, vernieuwend of dromerig idee: alles kon, alles mocht. Heel wat stadsgenoten hebben ons intussen al ideeën bezorgd. Een jury met onder meer Wouter Van Besien, Eva Brems, Luc Vis,

moderne gascentrales. Ook de woekerwinsten van Electrabel moeten eindelijk sterker afgeroomd worden. De traditionele partijen hebben nog steeds angst om Electrabel pijn te doen. Op die manier wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om werk te maken van een ander energiebeleid. Groen! pleit voor een nucleaire taks van 1,2 miljard. Met dat budget kunnen we investeren in groene energievoorziening zonder extra kosten voor de consument. Alleen als de regering een beslissing treft, kunnen we aan een nieuw energiehoofdstuk beginnen. Een hoofdstuk met minder nucleaire energie, minder Electrabel en zonder het risico op nucleaire ongevallen. De kans om dat eindelijk te realiseren dient zich nú aan. We moeten ze met beide handen grijpen.

Pat Donnez en Pita wacht binnenkort de moeilijke opdracht om één idee als beste uit te kiezen. Wat dat wordt, kan u in januari ontdekken op www.goegedacht.be. Maar een idee indienen of stemmen kan nog steeds!

KLAAS DELRUE Groene Mechelaar, juryvoorzitter en frontman van Yevgueni

KRISTOF CALVO Kamerlid en lijstduwer stadslijst kristof.calvo@groen.be


© EU/EUROPEES PARLEMENT

De Eurocrisis Eén les van de eurocrisis is duidelijk: we kunnen niet dezelfde munt delen en allemaal een ander beleid voeren. De euro is onhoudbaar zonder Europese iscale en economische coördinatie. Het is dat of terug naar de frank en de Europese desintegratie. Dat zou chaos, minder handel en zeker 10% minder welvaart betekenen.

© SIEN VERSTRAETEN

Wouter Van Besien (Voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (Volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

‘Ons land wordt efficiënter, transparanter en socialer’ Begin oktober hebben de acht onderhandelende partijen de zesde staatshervorming afgerond. Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en medeonderhandelaar Stefaan Van Hecke zijn opgetogen met het resultaat: ‘De voorbije maanden zijn heel intensief geweest, maar we zijn blij dat we als groenen een belangrijke bijdrage geleverd hebben en er samen met de andere onderhandelaars een indrukwekkend pakket van gemaakt hebben.’ 480 dagen heeft het geduurd om tot een akkoord

voor ons,’ vult Kamerlid Stefaan Van Hecke aan:

te komen. Maar nu is het communautaire luik

‘Een

van de onderhandelingen eindelijk afgerond: de

CO2-uitstoot wordt voortaan dubbel beloond.

gewest dat gaat voor vermindering van

kieskring en het gerechtelijk arrondissement B-H-V

Een eerste keer omdat het duurzame jobs en

zijn gesplitst, er is een nieuwe inancieringswet

energiebesparing oplevert, een tweede keer

die zorgt voor meer responsabilisering met

omdat het tot meer inanciële middelen leidt.’

aandacht voor het sociale en het ecologische, er komt een Brusselse staatshervorming, de Senaat

Ook de resultaten die bereikt werden in het

wordt gemoderniseerd en er is een stevig akkoord

akkoord voor hervormingen in Brussel mogen

rond politieke vernieuwing.

gezien

worden.

Een

reeks

bevoegdheden

verschuift naar het gewest. Daardoor vermindert ‘Als groenen kunnen we tevreden terugblikken,’

de versnippering over de 19 gemeenten sterk en

zeggen Van Besien en Van Hecke samen. ‘Er was

kan het gewest eindelijk een eenvormig beleid

duidelijk de wil om tot een akkoord te komen. De

voeren inzake mobiliteit, bouwvergunningen

dialoog heeft het gehaald van het cynisme. En het

en

resultaat mag gerust indrukwekkend genoemd

gouverneur en de halvering van het aantal

worden. Of we nu al of niet in de regering Di

woningmaatschappijen doen de eficiëntie en

Rupo I zitten, doet er niet toe. We hebben laten

transparantie van het beleid toenemen.

veiligheid.

Ook

de

afschafing

van

de

zien dat we constructief kunnen meewerken aan Een laatste klip waren onze voorstellen rond

een indrukwekkend pakket.’

politieke vernieuwing, zegt Van Hecke. Groen! nieuwe

en Ecolo hadden samen reeds een rist voorstellen

inancieringswet uitgewerkt die sociaal, ecologisch

ingediend. ‘Het werd tijd dat ook de politiek

De

onderhandelaars

hebben

een

De inancieel-economische crisis van 2008 veroorzaakt door roekeloos risico’s nemen door de inanciële markten en de vele beleggers groot en klein die meeproiteerden. Deze crisis dwong heel wat Europese regeringen sindsdien tot extra steunmaatregelen (ruim 4000 miljard euro), waardoor de gemiddelde staatsschuld van de landen in de EU steeg naar meer dan tachtig procent van het Bruto Binnenland Product (BPP). Voor Griekenland kwam die klap extra hard aan: het heeft een zeer hoge staatsschuld, het kampt met massale belastingontwijking en heeft een slechte concurrentiepositie. Er is geen vertrouwen dat Griekenland zelfstandig zijn schuld kan terugbetalen en dus moet het veel hogere rente betalen op die schuld. Boven op de zware besparingen (30 miljard op 3 jaar!), betekent dit dat de Griekse economie in een neerwaartse spiraal zit. Financiële steun van de EU en het IMF voorkwam een faillissement. Vervolgens geloofden beleggers niet langer dat Ierland en Portugal hun staatsschuld zelfstandig konden inancieren. Ook zij moesten gesteund. De onrust op de markten is deels te wijten aan speculatie en hebzucht en een gebrek aan vertrouwen dat Europese politici gezamenlijk uit de crisis willen komen. Wat groenen en andere progressieve politici nu proberen te voorkomen is dat de schuldencrisis via overheidsbezuinigingen alléén wordt afgewenteld op de bevolking en op toekomstige generaties, via besparingen in de publieke sector (sociale voorzieningen en onderwijs). Daarom pleiten de Europese groenen voor een inanciële transactietaks die grote inanciële spelers laat meebetalen voor de geleden schade. Via euroobligaties, gegarandeerd door alle eurolanden samen, kunnen we een herstructurering van de Griekse schuld eenvoudiger maken. Beleggers kunnen dan Griekse obligaties tegen marktwaarde inruilen voor euro-obligaties of de obligaties in looptijd verlengen tegen een lagere rente. Zij lijden dan verlies, maar krijgen er zekerheid voor terug. De EU moet er voor zorgen dat niet alleen inanciële markten maar ook Europese burgers weer wat meer vertrouwen krijgen

BART STAES Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

en responsabiliserend is. Wouter Van Besien:

haar huishouding op orde stelt: nu wordt het

‘Deze nieuwe inancieringswet komt tegemoet aan

parlement versterkt tegenover de regering en

JA, ik wil lid worden van Groen!

wat de Vlamingen, Brusselaars en Walen willen.

schijnkandidaturen kunnen niet meer. Excessieve

NAAM

De federale overheid behoudt armslag voor de

vergoedingen voor politici worden ingeperkt en

sociale zekerheid, geen enkel deelgebied verarmt,

er komt een striktere deontologische controle

STRAAT

de gewesten krijgen meer iscale autonomie en er

voor mandatarissen.’

POSTCODE

WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

TEL./GSM

komt een correcte inanciering voor Brussel.’ Dankzij de ingebouwde klimaatresponsabilisering worden regio’s die meer klimaatinspanningen leveren, beloond. ‘Dit was een belangrijk punt

GEBOORTEDATUM

NR

BUS

PLAATS E-MAIL /

/

GESLACHT

vrouw man

STEFAAN VAN HECKE Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be Terugsturen naar Groen!, Sgt. De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of word lid via www.groen.be.

DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN! GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER. ®


Webtip Webtip

www.groenmechelen.be

NIEUWE KRINGWINKEL IN MECHELEN NOORD Op 16 september kreeg de kringwinkel op de Korenmarkt er officieel een broertje bij. Schepen Marina De Bie was lovend bij de opening: "De nieuwe winkel is aangenaam ingericht. De klanten worden ontvangen in een moderne omgeving. Kringwinkels zijn een essentiële schakel in het verminderen van de afvalberg." Aan de zichtbaarheid van de kringwinkel wordt gewerkt: er komen wegwijzers bij en het winkelteam gaat in de binnenstad promotie

© HANNELIEN DENS

Het Geerdegemspeelbos kwam tot stand door de samenwerking tussen de stad Mechelen, Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap Natuur en Bos, Scouts Thila Coloma en de buurtbewoners.

voeren voor de nieuwe locatie. lijn

KADODDER HEEFT ZIJN STEM GEVONDEN Op de kinderboerderij in het Tivolipark zocht Kadodder, het guitige, gevleugelde figuurtje van het park, naar zijn stem. Aan de zangwedstrijd namen 20 kinderen deel.

Ravotten in de Mechelse natuur

Intussen is de winnaar bekend: Lisa De Greef mag het

Eind september werd het eerste speelbos van Mechelen ingehuldigd. Het bos

Kadodderlied inzingen. Schepen De Bie: “Lisa heeft het Kadodderlied mooi

reikt van de Geerdegemstraat tot de Jubellaan. Maar liefst 6,5 hectaren grond

gebracht en er haar eigen stempel op gedrukt. Nu

werden ingekleurd als speelzone. Dat betekent dat kinderen en jongeren er

Kadodder zijn stem gevonden heeft, hopen we dat hij

naar hartenlust kunnen ravotten in de natuur.

met zijn lied vele kinderen en ouders de weg naar het Tivolipark en de kinderboerderij zal wijzen.”

In de zone van het Geerdegembos mogen de

Het Geerdegembos is eigendom van de stad en

www.marinadebie.be/kadodder

bezoekers, met respect voor de bestaande

wordt gebruikt door de lokale scouts en

lijn

natuur, de paden verlaten en er naar hartenlust

buurtbewoners. Voor de uitwerking van het

kampen bouwen, de kikkerpoel ontdekken, in

speelbos deed de stad een beroep op het

bomen klimmen en bosspelen doen. Bezoekers

Regionaal

kunnen er het hele jaar door van zonsopgang tot

samenwerkingsverband voor projecten rond

zonsondergang genieten van avontuurlijke

natuur

Op 1 oktober kwam een grote delegatie van de wijkraden

natuurlijke speelelementen: tunnels gemaakt

Agentschap

van Helmond op bezoek in Mechelen. Al sinds 1982 is

van takken, boomstammen als bruggen over de

scoutsgroep Thila Coloma. De scouts nemen het

Mechelen verzusterd met deze stad in het Nederlandse

beekjes.,... Op termijn wordt de bestaande poel

meterschap over het bos op zich. Ze vormen een

Noord-Brabant. Een 40-tal afgevaardigden van Helmond

geherwaardeerd,

klankbord en geven een seintje aan de stad als

bracht samen met leden van de Mechelse wijk- en

paradijs

dorpsraden en schepen Marina De Bie een boeiende dag

salamanders.

DRUK NAJAAR VOOR WIJKEN EN DORPEN

wordt

zodat voor

die

opnieuw

kikkers,

padden

een en

en

Landschap landschap voor

Rivierenland in

de

streek),

Natuur

en

Bos

er onderhoud nodig is.

door in onze stad. Het programma was druk en gevarieerd: een bezoek aan wijk-

en

dorpshuizen,

een

stadswandeling,

een

uitwisseling rond sociale cohesie en representativiteit. Schepen De Bie: “We zijn ontzettend blij dat we zo’n grote delegatie uit Helmond mochten verwelkomen. De dag betekende een verrijking voor de wijkwerking van beide steden. Volgend voorjaar gaan we dezelfde oefening

"Prachtig om te zien hoe kinderen spelenderwijs leren over plant en dier en respect krijgen voor de natuur!"

maken in Helmond.”

MARINA DE BIE Schepen voor Leefmilieu marina.debie@mechelen.be

lijn

NIEUWJAARSRECEPTIE GROEN! MECHELEN Naar jaarlijkse goede gewoonte nodigt Groen! Mechelen alle stadsgenoten uit om een glas te komen drinken bij het begin van het nieuwe jaar.

contact Groen! Mechelen mechelen@groen.be

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de prachtig vernieuwde Oxfam Wereldwinkel in de Hoogstraat op vrijdag 20 januari vanaf 20u. Iedereen is welkom. Noteer alvast in uw agenda!

(een

www.groenmechelen.be www.marinadebie.be www.kristofcalvo.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

en

het de

Groenkrant Mechelen najaar 2011  
Groenkrant Mechelen najaar 2011  
Advertisement