Page 1

Mechelen, stad in beweging 20 jaar bouwen aan een groene stad


3 4 10 13 14 16 18 19

Inhoud 2014 een bijzonder jaar De metamorfose van Mechelen: 20 jaar Groen in het Mechels stadsbestuur Groene sleutelfiguren: Marina, Joan en Jowan Ook de Mechelaar denkt Groen Nog veel plannen

Mechelaar in Brussel

Stad 2040

Mechelaars op de groene lijsten


2014

een bijzonder jaar

20 jaar geleden is het dat Groen helemaal doorbrak in Mechelen. De gemeenteraadsverkiezing van 1994 betekende de start van een boeiende periode. Voor ons, maar vooral voor de stad en haar inwoners.

© Ima

gedesk

/ Bart

Dewae

le

Eerst Agalev, later Groen!, nu Groen heeft in die periode mee aan het nieuwe Mechelen gebouwd. De groene draad doorheen het beleid, zeg maar. Vriend en vijand erkent dat Mechelen de laatste jaren een betere, een groenere stad is geworden. Het werk is niet af. Maar de metamorfose van Mechelen is een feit. Dus zijn we ook fier op die 20e verjaardag. 2014 is meteen ook een belangrijk verkiezingsjaar. 25 mei kiezen we de toekomst voor Vlaanderen, België en Europa. Groen Mechelen trekt naar de moeder der verkiezingen met ambitie. Wat in Mechelen kan, kan ook in ‘Brussel’. Een sterk Groen team, met heel wat kandidaten uit onze stad, staat daarvoor klaar. Veel leesplezier!

Kristof Calvo Kamerlid en voorzitter Groen Mechelen

3


De metamorfose van Mechelen:

20 jaar Groen in het Mechels stadsbestuur

1994 1995 1996 Oktober 1994: Agalev

Mechelen haalt 3 verkozenen en treedt toe tot de meerderheid.

Juni 1995: Er komt een

einde aan politieke benoemingen door de objectivering van aanwervingen van het stadspersoneel. Ook in 1995: De invoering van zone 30 in de binnenstad.

2004

2004: De Grote Markt

wordt autovrij met ondergrondse parking. De eerste aanzet tot het terugdringen van de auto in de binnenstad is het verkeersvrij maken van de Grote Markt en de realisatie van de ondergrondse parking. Hoewel het er best idyllisch uitziet tijdens de week van de fiets op deze foto van voordien, bewijzen de parkeervakken dat dit op andere momenten veel minder het geval was.

4

inzet: archief Groen Mechelen

Augustus 1996: De

eerste editie Maanrock vindt plaats. Er zullen er nog veel volgen.


© Hans VdB

2000 2001 2003

Februari 2000: Technopolis opent de deuren, een doecentrum voor Mechelen Kinderstad.

Januari 2001: Bart

Somers wordt de nieuwe burgemeester in Mechelen in een coalitie met opnieuw ook Agalev.

November 2003: Agalev

wordt Groen!.

“Piekfijn gerenoveerd stadje trekt avant-garde aan” De Volkskrant

© nogun / bjorn claes

5


© LHOON

© Hans VdB

2005 2006 2007

September 2005: Lamot

Oktober 2006: De geza-

herrijst als congres- en erfgoedcentrum.

menlijke lijst VLD-CDOGroen! wint overtuigend de verkiezingen.

Na de sluiting van de brouwerij in 1995 is de site Lamot alleen nog een vervallen industriële site in het midden van de binnenstad. De reconversie naar o.a. hotel, supermarkt en congres- en erfgoedcentrum maakt de site rond de Haverwerf een aantrekkelijk stadsdeel.

Maart 2007: Het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee opent de deuren.

September 2007: Meche-

December 2006: In het

len krijgt officieel de titel “Fairtrade Gemeente” en onze stad wordt verkozen als mooiste groen- en bloemenstad van Europa.

bestuursakkoord van de nieuwe coalitie staat een belangrijke beslissing: geen industrie op het Hombeeks Plateau.

Maart 2007: Vliet de

© Peter Meuris

Melaan is opnieuw opengelegd.

6

Ooit was open water niet gewenst in binnenstad. Nu heeft meer blauw in de stad vooral voordelen. Het verhoogt de attractiviteit van de omgeving, is een buffer bij regenval en heeft een rustgevend effect op de omwonenden.


eerst zijn er opnieuw meer inwoners dan ten tijde van de fusie (79.503). Mensen komen terug in de stad wonen.

Februari 2008: De eerste

stap wordt gezet naar realisatie natuurreservaat Fort van Walem.

Maart 2008: Schepen

Jowan Lamon wordt ziek en geeft de fakkel door aan Marina De Bie.

Mei 2008: De campagne

‘Stad om te Zoenen’ start. In diezelfde maand is er de ondertekening project Mechelen in Beweging, het echte startschot voor het ambitieuze stationsproject.

© Robberechts

Januari 2008: Voor het

Maart 2009: De skywalk op de Sint-Romboutstoren is een feit.

2009

2008

September 2008: De ‘Euro-

shopping’ wordt gesloopt. De Stadskanker bij uitstek en een exponent van het oude Mechelen gaat tegen de grond. De afbraak van het complex en de ontwikkeling van ‘Het Clarenhof’ geven de Botermarkt en omgeving een hele nieuwe aanblik.

© LHOON

“Ik ben ervan overtuigd dat Mechelen over enkele jaren Leuven overvleugelt.” Katia De Meirsman Media Markt (in Gazet van intwerpen)

7


Mei 2010: Het volledige

Dijlepad wordt in gebruik genomen.

2010 2011

Juni 2010: Kristof Calvo wordt verkozen als federaal parlementslid. De Mechelaar is het jongste rechtstreeks verkozen parlementslid ooit. Š Philipp

8

e Bossin

Š Hans Vd

B

Februari 2011: De 1000 nieuwe bomencampagne gaat van start.

Juli 2011: De uitrol van de autoluwe binnenstad start, een historische stap inzake duurzame mobiliteit.

April 2011: Tivolipark wordt

November 2011: De zon-

opgewaardeerd, Kadodder wordt geboren.

nepanelen op 6 stadsgebouwen leveren voortaan energie voor 80 gezinnen per jaar.


Januari 2012: Groen! wordt

Groen.

Januari 2012: Woonpunt

Mechelen is de nieuwe naam van de huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning. Woonpunt investeert een recordbedrag in de renovatie van sociale woningen. Maart 2012: Mechelen

wordt de eerste stad in België met LED-verlichting in de volledige binnenstad.

2012 2013 Juli 2012: De ‘stop’ aan het Schepenhuis weert het doorgaand verkeer. De eerste fase van de autoluwe binnenstad is een feit.

Juni 2013: De 20e editie van het Ottertrotterfestival breekt alle records.

Oktober 2012: De stadslijst

startschot van het klimaattraject wordt gegeven met de opstart van de CO2-nulmeting.

vld-groen-m+ wint overtuigend de verkiezingen. Groen haalt 7 verkozenen.

© Philippe Bossin

December 2013: Mechelen is voor de 3e keer de duurzaamste stad van Vlaanderen.

September 2013: Officiële December 2013: Het ambitieuze parkenplan wordt met € 14 miljoen stevig verankerd in de begroting.

“7 op de 10 Mechelaars geven aan dat de leefkwaliteit er de laatste vijf jaar op vooruit is gegaan. Mechelen steekt er op dat vlak met kop en schouders bovenuit.” Ivo Mechels Test-Aankoop

9


Groene sleutelfiguren In de periode van 20 jaar groenen in de Mechelse meerderheid speelden heel wat mensen een sleutelrol. We denken hierbij aan Jowan Lamon (zie inzet). Daarnaast zijn ook voormalig schepen Joan Pepermans en huidig schepen Marina De Bie twee kernfiguren voor veel groene realisaties in Mechelen. We ontmoetten hen voor een dubbelinterview. Laat ons beginnen bij het begin, Joan. In 1994 was jij er meteen bij. Was het een grote verandering, het schepenmandaat? Joan: Ja, toch wel. Tot dan was ik monsternemer bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Ik heb letterlijk in de vuiligheid van nogal wat bedrijven in de provincie Antwerpen gezeten... en dan plots was daar dat schepenambt voor Milieu. Het was wel even wennen, zeker aangezien het de eerste keer voor Agalev Mechelen was. Gelukkig kon ik samen met Jowan Lamon als schepen starten. Wat waren toen de grootste uitdagingen? Joan: Eigenlijk was Mechelen een beetje stilgevallen en het beleid erg gepolitiseerd. Er was weinig visie. Het milieubeleid was een echt ad hoc beleid. De milieubelastingen dienden als inkomsten, maar niet voor verbetering van het milieu. Ook doorgaand verkeer in de stad was een groot probleem. De politieke benoemingen van de ambtenarij ook... Kortom, er was wel wat te doen.

10

Jij bent ondertussen 6 jaar schepen, Marina. Wat waren voor jou de zwaarste dobbers tot nu toe? Marina: Dat Mechelen sterk geëvolueerd is,

is uiteraard niet alleen de verdienste van het bestuur. Maar ook van het stadspersoneel die dit allemaal mee mogelijk maakt. Dat we in 2013 verplicht waren te besparen op o.a. het personeel, vooral omdat de hogere overheid haar facturen doorschuift, vond ik moeilijk. Ook de droom van een Mechelse Roma in de oude stadsfeestzaal, die uiteenspatte doordat het niet haalbaar is aan de normen voor geluid en brandveiligheid te voldoen, is echt ongelooflijk jammer. Wat zijn volgens jullie je grootste realisaties? Joan: We hebben echt pionierswerk verricht op het gebied van afval, natuurontwikkeling, geluid, luchtvervuiling, onder andere via de realisatie van het GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan) dat tot op vandaag gebruikt wordt. Ook de aankoop van grote gebieden aan o.a. “Den Battelaar” met vzw’s Wielewaal en Natuurreservaten en de


over Jowan Lamon Het gerenoveerde Lamotgebouw is misschien wel de meest in het oog springende realisatie van wijlen Jowan Lamon. Jowan was van 1995 tot 2008 schepen voor Groen in Mechelen. Maar Jowan deed meer, veel meer. Wij spraken met huidig schepen Marina De Bie en Jowans vrouw Rita. “Jowan was altijd een echte doorbijter. Soms koppig, maar wel altijd met visie. Hij was de grote pleitbezorger van meer groen en bloemen in het straatbeeld. Mechelen won daarvoor toen zelfs de Entente Floral, een Europese bebloemingsprijs”, aldus De Bie. Rita lacht en bevestigt.”Vandaag zeg ik nog aan mijn kleinkinderen als ik op de Vesten passeer: ‘Kijk, daar staan opa z’n bloemen’. Jowan zou van Mechelen een mooiere stad maken, een plek waar je echt wil wonen.” Lamon reorganiseerde de uitvoeringsdienst: op wijkniveau en daardoor dichter bij de Mechelaar. Hij richtte ook de sociale werkplaats ‘t Atelier op, waar meteen de typische Mechelse houten paaltjes werden gemaakt. Hij ging zich ook intensief bezig houden met stadsvernieuwing. Lamon trok de kaart van het water. “Dat had hij gezien in Limerick, Ierland”, vertelt Rita. “Jowan haalde wel vaker inspiratie uit andere steden, op reis.” De heraanleg van de Melaan, vandaag een trekpleister voor toeristen, is dus zonder meer zijn verdienste. En vandaag

trekken we nog altijd de kaart van het open leggen van vlieten, wat een winwin is. De biodiversiteit én de esthetiek van de stad gaan er op vooruit. Marina De Bie herinnert zich Lamon ook als een principieel man. “De depolitisering van personeelszaken, daar bleef hij op hameren. Het moest gedaan zijn met politieke et s © Jan Sm benoemingen. Het typeert zijn gevoel voor rechtvaardigheid.” Volgens Rita was die personeelhervorming inderdaad een belangrijke verwezenlijking. “Jowan besefte als geen ander dat dat nodig was. Jowan had ook lak aan ‘vertoon’, een das of pak droeg hij nooit. Hij liep door de stad als een gids, niet zelden met spitsbroeder Joan Pepermans. Ze waren steevast aandachtig voor wat beter kon.” Rita is blij dat het verhaal van 20 jaar Groen in Mechelen opgetekend wordt. “Soms denk ik: had ik maar meer ‘trofeeën’ verzameld, meer herinneringen opgeschreven. Al ben ik trots. Als ik vandaag de groenen in actie zie, weet ik dat ze kunnen verder bouwen op het werk van Jowan.”

11


bebloeming van de stad zijn geslaagde realisaties. Op afval realiseerden we een duidelijke omslag met ‘de vervuiler betaalt’ als centrale insteek. Marina: Wat zeker in mijn top 10 staat, is de evolutie van het Tivolipark. Het park werd niet verkocht, maar opgewaardeerd. De hele werking rond Kadodder heeft van het park weer een interessante trekpleister gemaakt. Het was ook de aanzet tot het uitrollen van het ambitieuze parkenplan.

Participatie is ook één mijn stokpaardjes. In mijn eerste jaren als schepen zette ik zwaar in op wijken dorpszaken, vooral rond het geven van meer inspraak aan bewoners in de ontwikkeling van hun wijk of buurt. De inspraak nu rond het park Populierendreef of het traject rond Nekkerspoel zijn hier rechtstreekse uitlopers van. Joan, je bent ook nog parlementslid geweest. Is het belangrijk om een Mechelse groene in Brussel te hebben? Joan: Dit is voor mij toch al een poos geleden. Maar het heeft zeker belang dat er een Mechelse Groene in “Brussel “ zit. Dat zie je nu ook met

12

Kristof. Je kan in het parlement zaken aankaarten die voor Mechelen positieve gevolgen kunnen hebben. Daarnaast vergroot het je politieke gewicht als partij, wat naast de inhoud nu eenmaal ook van belang is. Van alle partijen zit Groen nu het langst in de meerderheid. Wat is volgens jullie de reden dat Groen Mechelen al 20 jaar aanwezig is in het Mechelse stadhuis? Marina: We hebben ondertussen bewezen dat Groen een betrouwbare meerderheidspartij is, een partij die altijd op zoek gaat naar duurzame en creatieve oplossingen op lange termijn. Dat we onze engagementen nakomen, loyaal zijn en steeds op een correcte manier communiceren, maakt van ons een betrouwbare partner. In die 20 jaar hebben we het schepenmandaat met de nodige professionaliteit, inzet en bovendien met veel respect voor medestanders en het stadspersoneel aangepakt. Dat heeft er mee voor gezorgd hebben dat we dit al zo lang met veel plezier mogen doen. 20 jaar deze prachtige stad mogen besturen, daar zijn we best trots op.


Nog veel plannen Mechelen mag dan wel fel verbeterd zijn. Er is nog veel werk aan de winkel. Kritisch als we zijn, beseffen we dat ook. Mechelen mag niet stil vallen. En het Mechelen van de toekomst moet een plek zijn voor iedereen. Wat we zeker gaan doen, staat in het bestuursakkoord en de meerjarenplanning. Dit mag je de komende jaren verwachten:

·· 14 miljoen voor nieuwe parken ·· Meer sociaal wonen ·· 10,5 miljoen klimaatinvesteringen ·· Strijd tegen kindarmoede centraal ·· Eindelijk een sociaal restaurant ·· 1000 extra plaatsen kinderopvang ·· Een nieuwe Bruul ·· 16,5% meer budget voor sociaal beleid door het OCMW

··Talententicket voor alle Mechelse kinderen

·· Een nieuwe

bibliotheek

“Kritisch als we zijn, beseffen we dat er nog veel werk is” 13


Ook de

Mechelaar

denkt groen

Resultaten Groot Mechels Referendum ·· 1 op 3 Mechelaars wil Mechelen prioritair als groene fietsstad in de kijker zetten.

·· 82% zegt ja tegen Mechelse windmolens, zo staan we in voor onze eigen groene energievoorziening.

·· 90% wil meer bomen bij de heraanleg van straten en 2 nieuwe bomen in de plaats als er ergens een boom gekapt moet worden.

·· 98% maakt van veilige fietsverbindingen een prioriteit voor het stadsbestuur.

·· 92% wil meer speelruimte voor jeugdverenigingen.

“De stad wordt niet alleen op op de allereerste plaats door 14


In 2012 organiseerden we met de stadslijst Vld-Groen-m+ onder de noemer van het Groot Mechels Referendum - een brede bevraging in alle wijken en dorpen. In het najaar van 2013 werd door het stadsbestuur een stadsbevraging op poten gezet. Telkens kleuren de resultaten opvallend groen.

Resultaten stadsbevraging ·· 38% van de deelnemers geeft meer groen aan als

eerste prioriteit als het gaat over stadsontwikkeling.

·· 20% zet eigen groene stroomproductie op 1 (tweede plaats in ranking stadsontwikkeling).

·· Bij thema dienstverlening komt het ondersteunen van nieuwe winkels en ondernemers naar voor als meest gesteunde maatregel.

·· De meeste nieuwe ideeën die aangereikt worden door de deelnemers gaan over mobiliteit (fietsinfrastructuur, parkeren, openbaar vervoer).

het stadhuis, maar de Mechelaars gemaakt.” 15


Mechelaar in Brussel Sinds 2010 heeft Groen Mechelen eindelijk weer een parlementslid. Kristof Calvo, het jongste Kamerlid, beet zich meteen vast in het energiedossier. In Mechelen trekt hij aan de kar als lokaal voorzitter en voorzitter van mmMechelen Feest. Een politieke hyperkineet, schrijven de kranten. Op 25 mei hoopt hij opnieuw verkozen te worden voor de Kamer. Wat wil Kristof dan zeker realiseren?

1

Naar een ambitieus Energiepact

“De kernuitstap was vanaf dag 1 mijn grootste strijdpunt. De volgende legislatuur wordt echt cruciaal. Kernenergie is niet meer van deze tijd. Kijk naar de vele problemen van de afgelopen jaren zoals de lekkende vaten en de scheurtjes in de reactorvaten. Voor een groene energietoekomst hebben we een Energiepact nodig: een duide“Kind lijke visie waar ook de sector zelf, werkgevers van een en werknemers bij Catalaan. Rad van worden betrokken. tong ook, onbesuisd In Nederland en intelligent, daardoor Denemarken heeft soms al eens een zo’n pact gezorgd ongeleid projectiel” voor een duidelijk De Standaard perspectief.”

16

2

Jongeren aan de slag

“De strijd tegen de jeugdwerkloos“Een heid moet verademing hoger op de dat Kristof Calvo politieke het ongegeneerd voor agenda. de Belgische ‘meertalige Vanzelfen superdiverse’ sprekend identiteit opneemt.” is dat voor mij als jongste Apache.be parlementslid een prioriteit. We hebben structurele maatregelen nodig. Denk aan een lastenverschuiving, een vereenvoudigd doelgroepenbeleid en inzetten op werkervaring tijdens de schoolloopbaan via stages.”


“Zonder veel bescheidenheid recht op het doel af. Een voetballer in de politiek”

“Een wervelwind. Zo typeerden zijn juffen hem al in het tweede leerjaar. 12 beaufort: zo dendert Kristof Calvo ook door de Wetstraat”

knack

Het laatste nieuws

3

Eerlijke belastingen voor mensen en bedrijven

“In België betalen mensen en bedrijven veel belastingen, maar ze krijgen er te weinig voor terug. Begroting na begroting wordt nu aan de fiscaliteit gesleuteld, terwijl we een grondige hervorming nodig hebben. De lasten op “Op arbeid zijn te hoog en geregelde dat is onrechtvaartijdstippen lost hij dig. Groen wil de salvo’s: dikwijls vanuit de lasten verschuiheup, maar ook dikwijls raak. ven: minder op En zijn favoriete schietschijven arbeid, meer op zijn niet van de minsten: vermogenswinst Electrabel en de nucleaire en milieuvervuilobby”. ling. Goed voor het milieu, goed voor de Humo werkgelegenheid.”

17


© Bas Bogaerts

Stad 2040

Tom & Klaartje kijken in de vooruitkijspiegel Een stad kan een motor zijn van verandering. Als er slimme keuzes worden gemaakt. Mogen we even hardop dromen van Mechelen in 2040? Elke wijk een park. Elk huis zijn eigen megawatts. Elke straat een fietsstraat. Elke bouwsteen passief. Elke school een brede school. Elke Mechelaar drietalig. Elke ambtenaar werkt waar hij wil. Elke winkel levert aan huis. Elke hap of slok is lokaal. Elke Mechelaar denkt mee. Elke dag een ander Mechels feest… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De trein naar morgen is gelukkig al goed vertrokken. Onze autoluwe binnenstad is een visitekaartje, tot in het buitenland. Ons station wordt het best bereikbare van het land. Ons ambitieus parkenplan

18

geeft een steeds vrijer, groener gevoel aan de kinderstad. De fietsers en wandelaars herontdekken de stad. De werkloosheid daalt in onze superdiverse stad sneller dan elders, en de bedrijfswereld heeft duidelijk een nieuwe aantrekkingspool gevonden: Mechelen dus. Ons geheim? In Mechelen kijken we door de vooruitkijkspiegel. We hebben dat typische ‘underdog’-gevoel van ons afgeschud. We zijn fier en toonaangevend. En vooral: de superdiverse Mechelaars bouwen vandaag al aan hun stad van morgen. Mechelen denkt vooruit. Het heeft alle troeven om de thuis te zijn en te blijven van de bewuste stedeling.


Mechelaars op de groene lijsten BELGISCHE KAMER

VLAAMS PARLEMENT

Kristof Calvo plaats 2

Zineb El Boussadaani plaats 8

Patrick Princen plaats 17

Davy Buntinx plaats 22

Klaartje Heiremans 1e opvolger

Tom Kestens 1e opvolger

Marina De Bie 13e opvolger (lijstduwer)

EUROPEES PARLEMENT Bjorn Siffer plaats 3

© nogun

/ bjorn cl

aes

“Samen beter doen”

19


Kom de komende maanden een kijkje nemen in ons Groenkot: Onze-Lieve-Vrouwestraat 48, 2800 mechelen

@GroenMechelen

GroenMechelen

www.groenmechelen.be www.kristofcalvo.be

v.u. Kristof Calvo, Stationsstraat 6 2800 Mechelen Deze publicatie kwam tot stand dankzij Jochen Govaert, Klaartje Heiremans, Marina De Bie, Tom Kestens, Davy Buntinckx, Kristof Calvo, Joan Pepermans, Jeremie Vaneeckhout, Jef Hollebecq, Phillippe Bossin en Rita Lamon. Lay-out en ontwerp: nogun Drukwerk: Drukkeij De Bie Gedrukt op FSC gecertifieerd papier met vegetale inkten en groene energie. In grote dankbaarheid voor het werk van tientallen groene actievelingen in de afgelopen decennia.

Mechelen, stad in beweging - 20 jaar bouwen aan een groen stad  

Folder in het kader van 20 jaar meerderheidsdeelname van Groen (- Groen! - Agalev) in Mechelen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you