Page 1


INDLEDNING ET[Z^\\T]cX[0P[Q^aVD]XeTabXcTcb:^\_TcT]RT^V dSSP]]T[bTbVdXST3T]]TVdXSTWPacX[U^a\Ì[Pc_aÍbT]cTaT STZ^\_TcT]RTab^\ZP]SXSPcTaUaP00D^_]Ìad]STaSTaTb dSSP]]T[bT6dXST]TabÌ[TSTbTc^_b[PVbeÍaZcX[]hccTU^a eXaZb^\WTSTa^aVP]XbPcX^]Ta^VßeaXVTX]cTaTbbT]cTaSTa ß]bZTaPcbP\PaQTYST\TS00D{bbcdSTaT]STT[[TaP]bÍccT T]PU00D{bZP]SXSPcTa

3TaU^aTaVdXST]X]SST[cXc^W^eTS^\aÌSTa)

DSSP]]T[bTa]Tb_Í]STa^eTaTcQaTScb_TZcad\UaP8c^V cTZ]^[^VX^eTaßZ^]^\X^VQdbX]TbbcX[Z^\\d]XZPcX^]^V b^RXP[TU^aW^[S*\P]VTPUdSSP]]T[bTa]TWPaceÍaUPV[XVc X]SW^[S^VSTa^_bcÌaWT[TcXST]]hTdSSP]]T[bTa\TS]hT cXc[TaE^aTbTaUPaX]VbXVTa^bSTaU^aPcSTcZP]eÍaTeP]b ZT[XVcU^aeXaZb^\WTSTaPcW^[STbXV^aXT]cTaTc^\ST\P]VT dSSP]]T[bTa

ET]STbQa^RWdaT]^\TaST]T]UddannelsesguideWe^a bP\c[XVTdSSP]]T[bTa_aÍbT]cTaTbXP[UPQTcXbZaÍZZTUß[VT ^VWe^a\P]Z^acZP] ]STZTa]TZ^\_TcT]RTa]TU^adSSP] ]T[bTa]TbZP]SXSPcTa:^\_TcT]RT^VdSSP]]T[bTbVdXST]Ta Q[TeTccX[TUcTaVad]SXVaTbTPaRW læs mere om dette i afsnittet Datagrundlag (s. 48).

4]Kompetenceguide\TSVT]TaT[[TPZPST\XbZTZ^\_T cT]RTa^V UPV[XVTZ^\_TcT]RT^\aÌSTaD]STaWeTacPU SXbbTZ^\_TcT]RT^\aÌSTa_aÍbT]cTaTbSTdSSP]]T[bTaWe^a ZP]SXSPcTa]T^_]ÌaSXbbTZ^\_TcT]RTa3TadS^eTa_aÍbT] cTaTaeXZ^acWePSSTPZPST\XbZTcXc[TaQTchSTa

|

3


Generelle akademiske kompetencer DS^eTaSTUPV[XVTZ^\_TcT]RTaVXeTaT]dSSP]]T[bTUaPTc d]XeTabXcTc]^V[TWT[cVT]TaT[[TPZPST\XbZTZ^\_TcT]RTaSTa bĂ?ccTaZP]SXSPcT]XbcP]ScX[Pc[Ă&#x;bTZ^\_[TZbT^_VPeTaXU^aW^[S cX[UTZbP]P[hbT\Tc^STcT^aXbP\ccX[TV]T[bTPU]heXST]

?ĂŒ0P[Q^aVD]XeTabXcTcTa[Ă?aX]Vb\Tc^ST]QPbTaTc_ĂŒ _a^YTZcPaQTYSTWeX[ZTcVXeTaZP]SXSPcTa]TUĂ?aSXVWTSTa STaXWĂ&#x;YVaPS\PcRWTaPaQTYSbU^a\T]XTaWeTaeb[XeTc) â€?Aalborg Universitets uddannelser er kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde, ofte kaldet PBL-Aalborgmodellen. Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra bĂĽde ind- og udland. Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde og er kendetegnet ved problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tvĂŚrfaglighed og arbejde med autentiske problematikker. PBL-Aalborgmodellen giver de studerende mulighed for selv-stĂŚndigt at tilegne sig viden og fĂŚrdigheder pĂĽ et højt fagligt niveau. Mange studerende fĂĽr ligeledes under studiet mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om løsning af faglige problemer. De studerende producerer egen viden. Og lĂŚrings-modellen er med til at udvikle de studerendes evne til teamwork og til at arbejde problemanalytisk og resultatorienteret.

PBL-Aalborgmodellen udvikles og tilpasses løbende samfundsmÌssige og uddannelsesmÌssige krav og forandringer�. 8]VTa0bZTWPeT Prorektor, Aalborg Universitet

4

|

:^\QX]PcX^]T]PU0P[Q^aV\^ST[[T]^VbP\PaQTYSTc\TS TaWeTaeb[XeTcP[[TaTSTd]STabcdSXTcVĂ&#x;aT]00DZP]SXSPc bĂ?a[XVcPccaPZcXeU^aPaQTYSb\PaZTSTc^V]TST]U^abTbT] [XbcT^eTa]^V[TPUSTVT]TaT[[TPZPST\XbZTZ^\_TcT]RTa b^\ZP]SXSPcTaUaP0P[Q^aVD]XeTabXcTc^_]ĂŒaVT]]T\ST] _a^Q[T\QPbTaTST[Ă?aX]V\TS_a^YTZcPaQTYSTXVad__Ta) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

4e]TcX[PcPaQTYST_a^YTZc^aXT]cTaTc 4e]TcX[PccX[TV]TbXV]heXST] 4e]TcX[PcP]P[hbTaT AT[TeP]cT\Tc^SXbZTUĂ?aSXVWTSTaX]ST]U^aUPV^\aĂŒSTc AT[TeP]ccT^aTcXbZeXST]X]ST]U^aUPV^\aĂŒSTc AT[TeP]cT_aPZcXbZTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aUPV^\aĂŒSTc 4e]TcX[PcPaQTYSTbcadZcdaTaTc 4e]TcX[Pc^eTaW^[STSTPS[X]Tb 4e]TcX[PcU^a\XS[TbZaXUc[XVc 4e]TcX[PcU^a\XS[T\d]Sc[XVc 4e]TcX[PcPaQTYSTbT[ebcĂ?]SXVc

~ 4e]TcX[PcbP\PaQTYST_ĂŒceĂ?abPUUPVVad__Ta ~ 4e]TcX[PcZd]]TPaQTYSTZaTPcXec^VX]]^ePcXec


Faglige kompetencer 8STccTZP_XcT[_aÍbT]cTaTaeXT]QaTSeXUcTPUUPV[XVTZ^\ _TcT]RT^\aÌSTab^\eXWPaTaUPaX]VU^aPcTaWeTaeb[XeTc TUcTab_ßaVTaEXWPaX]SST[cZ^\_TcT]RTa]TX Z^\_TcT]RT ^\aÌSTab^\bePaTacX[\P]VTeXaZb^\WTSTabPaQTYSb^\aÌSTa D]STaWeTacZ^\_TcT]RT^\aÌSTUTZb8]cTa]PcX^]P[XbTaX]V ?a^SdZcdSeXZ[X]VT[[Ta7A^V^aVP]XbPcX^] ]STbbÌ[TSTbT] [XbcT^eTadSSP]]T[bTaSTaVXeTaZP]SXSPcTa]TZ^\_TcT]RTa X]ST]U^a^\aÌSTcETSWeTaT]ZT[cdSSP]]T[bTTaSTcSTbdST] dSShQTcWePSZP]SXSPcTa\TSST]b_TRX ZZTdSSP]]T[bTZP] X]ST]U^aSTcbcßaaTZ^\_TcT]RT^\aÌSTUTZbbTadSSP]]T[bT] 4]VT[bZ8]cTa]PcX^]P[EXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^]d]STa Z^\_TcT]RT^\aÌSTc8]cTa]PcX^]P[XbTaX]VbÌ[TSTbdS)

Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cda U^abcÌT[bTV[^QP[XbTaX]VT]VT[bZb_a^VTST[P]STT]VT[bZ b_a^V^V^eTabÍccT[bT EXWÌQTaeXaZb^\WTSTaeX[Q[XeTX]b_XaTaTccX[Pc ]STSTWT[c aXVcXVTZ^\_TcT]RTaXU^aQX]ST[bT\TSaTZadccTaX]VPU]hT \TSPaQTYSTaT

|

5


Internationalisering 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V:P]SXSPcTa\TS SXbbTdSSP]]T[bTaZP]Q[PdSUĂ&#x;aT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\ b_a^VZd[cdaU^abcĂŒT[bT^VX]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT

bcĂŒT[bTb_a^VV[^QP[XbTaX]VX]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT Ă&#x;Z^]^\XdSeXZ[X]Vb[P]ST4D_^[XcXZ\XVaPcX^]^VTc]XbZT aT[PcX^]Tab_P]bZb_a^VTST[P]ST^V1aPbX[XT]

EuropĂŚiske Studier (Cand.soc.)

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR INTERNATIONALISERING Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cda U^abcĂŒT[bTV[^QP[XbTaX]VT]VT[bZb_a^VTST[P]STT]VT[bZ b_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

Engelsk, almen (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTV[^QP[XbTaX]VT]VT[bZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^abcĂŒT[bT b_a^VV[^QP[XbTaX]VchbZb_a^VTST[P]STchbZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cda U^abcĂŒT[bTb_a^VV[^QP[XbTaX]V:X]PcdaXb\T^VĂ&#x;Z^]^\X

Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bT6[^QP[XbTaX]V8]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT4D_^[XcXZ \XVaPcX^]^VTc]XbZTaT[PcX^]Ta

Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cda U^abcĂŒT[bTb_a^VV[^QP[XbTaX]VchbZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

Globale Flygtninge Studier (Cand.soc. - specialisering)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^abcĂŒT[bT V[^QP[XbTaX]Vb_P]bZb_a^VTST[P]STb_P]bZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTcaTSYTeTaST]b[P]STV[^QP[XbTaX]VX]cTa]PcX^]P[T^a VP]XbPcX^]Ta=6>{Ta hVc]X]VT[^eVXe]X]Vced]VT]\XVaPcX^] QTU^[Z]X]VbU^aSaXeT[bTd]STadSeXZ[X]V^VUPccXVS^\

Latinamerikanske Studier (Cand.soc. - specialisering) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a |

Kinesiske OmrĂĽdestudier (Cand.soc. - specialisering)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTb_a^VV[^QP[XbTaX]VX]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT Ă&#x;Z^]^\XdSeXZ[X]Vb[P]ST4D_^[XcXZ\XVaPcX^]^VTc]XbZT aT[PcX^]Ta

Tysk, almen (Cand.mag.)

6

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) :d[cdaU^abcĂŒT[bTb_a^VV[^QP[XbTaX]VĂ&#x;Z^]^\X 4D_^[XcXZ4DaTc^V4da^_P


Turisme (Cand.mag.)

Kommunikation (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTV[^QP[XbTaX]VX]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT^VcdaXb\T

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) :d[cdaU^abcĂŒT[bT^VV[^QP[XbTaX]V

Globalt Systemdesign (Cand.scient.techn.)

Energiteknik (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTV[^QP[XbTaX]VV[^QP[TU^aaTc]X]Vb_a^RTbbTa^V _a^SdZcX^]bbhbcT\Ta^V_aPZcXbZTaUPaX]V\TSdS[P]STc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) 6[^QP[XbTaX]V

Dansk (Cand.mag.) Erhvervsjura (Cand.merc.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V)8]cTa]PcX^]P[ \PaZTSbP]P[hbTĂ&#x;Z^]^\X^VZ^]caPZcdSPaQTYST[bT^V[TST[bT

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTb_a^VV[^QP[XbTaX]VX]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT^V Ă&#x;Z^]^\X

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) =^abZ^VbeT]bZ

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) 8]cTa]PcX^]P[\PaZTSbP]P[hbT

Socialt Arbejde (Cand.soc.) Eksportteknologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V):d[cdaU^a bcĂŒT[bTV[^QP[XbTaX]V^VV[^QP[TU^aaTc]X]VbbhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) 8]cTa]PcX^]P[Tb^RXP[TU^aW^[S

Teknoantropologi (Cand.scient.) Politik og Administration (Cand.scient.adm.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) 6[^QP[XbTaX]VĂ&#x;Z^]^\X4D_^[XcXZ^V4da^_P

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) :d[cdaU^abcĂŒT[bT^VdSeXZ[X]Vb[P]ST

VĂŚrdikĂŚder og Innovationsledelse (Ingeniør) Samfundsfag (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) 6[^QP[XbTaX]VĂ&#x;Z^]^\X4D_^[XcXZ^V4da^_P

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) 6[^QP[U^aaTc]X]VbdSeXZ[X]V^VV[^QP[[TST[bT

It-ledelse (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aX]cTa]PcX^]P[XbTaX]V) :d[cdaU^abcĂŒT[bT^VV[^QP[XbTaX]V

|

7


Ă˜konomi 8STccTPUb]XcZP]8 ]STU^abZT[[XVTdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X:P]SXSPcTa\TSSXbbT dSSP]]T[bTaZP]Q[PePaTcPVT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\ Ă&#x;Z^]^\XPS\X]XbcaPcX^]aTV]bZPQQdSVTccTaX]V^VYdaXSXbZT U^aW^[SXU^aQX]ST[bT\TSĂ&#x;Z^]^\X

Jura (Cand.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)BZPccTaTcU^a\dTaTc P]bĂ?ccT[bTb^VPaQTYSbaTcU^aQadVTaaTcU^aeP[c]X]VbaTc^V TaWeTaebbcaPUUTaTc

Byggeri og Industri (Ingeniør)

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR Ă˜KONOMI

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ QdSVTccTaX]V^\Z^bc]X]VbQTaTV]X]V^VĂ&#x;Z^]^\XbchaX]V

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.)

Byggeledelse (Cand.scient.techn.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQQdSVTccT aX]VaTeXbX^]Ă&#x;Z^]^\XbchaX]VĂ&#x;Z^]^\XbZP]P[hbTTaWeTaebYdaP bZPccTaTc^VU^a\dTaTc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ QdSVTccTaX]V^\Z^bc]X]VbQTaTV]X]V^VĂ&#x;Z^]^\XbchaX]V

Bygge- og AnlĂŚgskonstruktion (Ingeniør) Samfundsøkonomi (Cand.oecon.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ÂżZ^]^\XbZP]P[hbT^V Ă&#x;Z^]^\XbZ_^[XcXZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ QdSVTccTaX]V^\Z^bc]X]VbQTaTV]X]V^VĂ&#x;Z^]^\XbchaX]V

Byggeri og AnlĂŚg (Ingeniør) Erhvervsjura (Cand.merc.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQQdSVTc cTaX]VĂ&#x;Z^]^\XbchaX]VĂ&#x;Z^]^\XbZP]P[hbT ]P]bXTaX]V bZPccTaTcU^a\dTaTcP]bĂ?ccT[bTb^VPaQTYSbaTc U^aQadVTaaTcU^aeP[c]X]VbaTcTaWeTaebbcaPUUTaTc bT[bZPQbaTc ]P]bXTaX]VbaTccX]VbaTc^VX]b^[eT]baTc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ QdSVTccTaX]V^VĂ&#x;Z^]^\XbchaX]V

Eksportteknologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ QdSVTccTaX]V^VĂ&#x;Z^]^\XbchaX]V

Revisorkandidat (Cand.merc.aud.)

Design af Mekaniske Systemer (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ QdSVTccTaX]VaTeXbX^]Ă&#x;Z^]^\XbchaX]VĂ&#x;Z^]^\XbZ P]P[hbTTaWeTaebYdaP^VbZPccTaTc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ^V Ă&#x;Z^]^\XbchaX]V

Elektro-Mekaniske Systemdesign (Ingeniør) Politik og Administration (Cand.scient.adm.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)1dSVTccTaX]V Ă&#x;Z^]^\XbchaX]VĂ&#x;Z^]^\XbZP]P[hbTbP\Ud]SbĂ&#x;Z^]^\X ^VĂ&#x;Z^]^\XbZ_^[XcXZ

8

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aĂ&#x;Z^]^\X)ATV]bZPQ^V Ă&#x;Z^]^\XbchaX]V


Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.)

By, Bolig og Bosætning (Cand.scient.soc.)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)Bd]SWTSbßZ^]^\X^V \PZa^ßZ^]^\X

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)¿Z^]^\XbZP]P[hbT

Europæiske Studier (Cand.soc.) Industri og Produktion (Ingeniør)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)¿Z^]^\XbZP]P[hbT

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)ATV]bZPQ^V ßZ^]^\XbchaX]V

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)1dSVTccTaX]V^V ßZ^]^\XbZP]P[hbT

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)ATV]bZPQ^V QdSVTccTaX]V

Produktion (Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)ATV]bZPQ^V ßZ^]^\XbchaX]V

Integrerede Fødevarestudier (Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)1dSVTccTaX]V

Matematik-økonomi (Cand.scient.oecon.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)¿Z^]^\XbZP]P[hbT

Samfundsfag (Cand.soc.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)¿Z^]^\XbZP]P[hbT

Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aßZ^]^\X)¿Z^]^\XbZP]P[hbT

|

9


IT og teknologi 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc^VcTZ]^[^VX:P]SXSPcTa\TSSXbbT dSSP]]T[bTaZP]Q[PdSUĂ&#x;aT^_VPeTaX]ST]U^aXccTZ]^[^VX \d[cX\TSXTa^VT[TZca^]XZ

SXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VX\^QX[cTZ]^[^VXX]cTa ]TccTZ]^[^VX^VSTbXV]^VX\_[T\T]cTaX]VPUb^UcfPaTbhbcT\Ta

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR IT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VSXbcaXQdT aTSTbhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VX\^QX[cTZ]^[^VX X]cTa]TccTZ]^[^VX^VX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

Datalogi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\ STbXV]SXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VX\^QX[ cTZ]^[^VXX]cTa]TccTZ]^[^VXQX[[TSQTWP]S[X]V^VXc[TST[bT

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]VQadVTa eT][XVWTSbhbcT\STbXV]\^QX[cTZ]^[^VXX]cTa]TccTZ]^[^VX X]U^a\PcX^]bPaZXcTZcdaXc[TST[bT7d\P]R^\_dcTa X]cTaPRcX^]728_[PhPQX[Xchb^RXPQX[Xch^V[XZTPQX[Xch

Informationsteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VbhbcT\ STbXV]SXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta]Tce�aZbcTZ]^[^VX X]cTa]TccTZ]^[^VX^VXc[TST[bT

Informationsvidenskab (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSX]U^a\PcX^]b PaZXcTZcda^VXc[TST[bT

Informatik (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\ \TaX]VSPcPQPbTQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]V bhbcT\STbXV]SXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VX \^QX[cTZ]^[^VXX]cTa]TccTZ]^[^VX^VXc[TST[bT

It, LĂŚring og Organisatorisk Omstilling (Cand.it.)

Software (Ingeniør)

Datateknik (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\Ta X]VSPcPQPbTQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\ STbXV]SXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VX\^QX[cT Z]^[^VXX]cTa]TccTZ]^[^VX^VSTbXV]^VX\_[T\T]cTaX]VPU b^UcfPaTbhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]b^UcfPaT WPaSfPaTX]cT[[XVT]cT_ĂŒ[XST[XVTbhbcT\Ta^VX]cT[[XVT]cT X]U^a\PcX^]bbhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)8c^V[Ă?aX]V]TcQPbTaTc Z^\\d]XZPcX^]XcSXSPZcXbZSTbXV]fTQdSeXZ[X]VeXbdP[XbT aX]VQadVTaeT][XVWTSbhbcT\STbXV]^VT[Ă?aX]V

Datateknik og It (Ingeniør) Softwarekonstruktion (Cand.it.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)B_X[dSeXZ[X]V_a^VaP\\TaX]V QadVTaeT][XVWTS_[PhPQX[Xchb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]

10

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]b^UcfPaT WPaSfPaTX]cT[[XVT]cT_ĂŒ[XST[XVTbhbcT\Ta^VX]cT[[XVT]cT X]U^a\PcX^]bbhbcT\Ta


Bygningsinformatik (Cand.scient.techn.)

Byggeri og Industri (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\TaX]V SPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]Vbhb cT\STbXV]SXVXcP[TQhV]X]Vb\^ST[[TaX]U^a\PcX^]bWĂŒ]ScTaX]V _ĂŒQhVVT_[PSbTaX]cT[[XVT]cTQhV]X]VTa^VXcbcĂ&#x;ccTcbP\PaQTYST

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VbhbcT\STbXV]

Vision, GraďŹ k og Interaktive systemer (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VSPcPQPbT eXbdP[XbTaX]Vb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]SXbcaXQdTaTST bhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VXX]cTa]TccTZ]^[^VXQX[[TSQTWP]S [X]V^VX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

Ledelse og Informatik i Byggeriet (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VbhbcT\STbXV]

Produktion (Cand.scient.techn.) Elektronik og Datateknik (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]SXbcaXQdT aTSTbhbcT\Ta]Tce�aZbcTZ]^[^VX^VX]cTa]TccTZ]^[^VX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VeXbdP[XbT aX]VbX\d[TaX]VeWP5X]XcT4[T\T]c\Tc^ST]PUbĂŒeT[[X]TĂ?aT b^\XZZT[X]TĂ?aT_a^Q[T\Ta^V^_cX\TaX]VbcTZ]XZZTa

Eksportteknologi (Ingeniør) Elektronik og Elektroteknik (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VP]P[^VT ^VSXVXcP[TbhbcT\TaSTbXV]PUT[TZca^]XbZTZaTSb[Ă&#x;Q^V bhbcT\Ta^VZ^\\d]XZPcX^]bbhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)3PcPQPbTb^UcfPaT dSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]X]cTa]TccTZ]^[^VXX]U^a\PcX^]b PaZXcTZcda^VXc[TST[bT

Byggeledelse (Cand.scient.techn.)

Indeklima og Energi (Ingeniør/Cand.scient.techn.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VbhbcT\STbXV]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VbhbcT\STbXV]

Bygge- og AnlÌgskonstruktion (Ingeniør)

Industri og Produktion (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VbhbcT\STbXV]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VeXbdP[XbT aX]VbX\d[TaX]VeWP5X]XcT4[T\T]c\Tc^ST]PUbĂŒeT[[X]TĂ?aT b^\XZZT[X]TĂ?aT_a^Q[T\Ta^V^_cX\TaX]VbcTZ]XZZTa

Byggeri og AnlÌg (Ingeniør)

Globalt Systemdesign (Cand.scient.techn)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\T aX]VSPcPQPbTeXbdP[XbTaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VbhbcT\STbXV]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)3PcPQPbTb^UcfPaT dSeXZ[X]VbhbcT\STbXV]X]cTa]TccTZ]^[^VXX]U^a\PcX^]b PaZXcTZcda^VXc[TST[bT

|

11


Informationsarkitektur (Cand.it.)

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]VQadVTa eT][XVWTSbhbcT\STbXV]^VX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VSPcPQPbT eXbdP[XbTaX]VX]cTa]TccTZ]^[^VXQX[[TSQTWP]S[X]V^VX]U^a\P cX^]bPaZXcTZcda

It-ledelse (Cand.it) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)8c[TST[bT

Maskinkonstruktion (Ingeniør)

NetvÌrk og Distribuerede Systemer (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VeXbdP[XbT aX]VbX\d[TaX]V^V^_cX\TaX]VbcTZ]XZZTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)BhbcT\STbXV]SXbcaXQdTaTST bhbcT\Ta]TceĂ?aZbcTZ]^[^VX\^QX[cTZ]^[^VX^VX]cTa]TccTZ]^[^VX

Matematik-økonomi (Cand.scient.oecon.)

Oplevelsesdesign (Cand.it.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]V^VP]eT] ST[bTPUcTZ]XbZb^UcfPaT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]VQadVTaeT] [XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]VX]cTa]TccTZ]^[^VX^VXc[TST[bT

Samfundsøkonomi (Cand.oecon.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]V^VSPcPQPbT

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)1adVTaeT][XVWTSPU cYT]TbcThST[bTa

Design af Mekaniske Systemer (Ingeniør)

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VeXbdP[XbT aX]VbX\d[TaX]V^V^_cX\TaX]VbcTZ]XZZTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc);hSU^a\XS[X]VXXcbhbcT\Ta ^VPdaP[XbTaX]V

Elektro-Mekaniske Systemdesign (Ingeniør)

Sundhedsteknologi (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VeXbdP[XbT aX]VbX\d[TaX]V^V^_cX\TaX]VbcTZ]XZZTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)?a^VaP\\TaX]VeXbdP[XbT aX]VQadVTaeT][XVWTS^Vb^UcfPaTdSeXZ[X]V

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.)

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]VSPcPQPbTXc [TST[bT^V4A?bhbcT\Ta

Kommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]VQadVTaeT] [XVWTS^VX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

12

|

Service System Design (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\ \TaX]VQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV] QX[[TSQTWP]S[X]V^VXc[TST[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)1adVTaeT][XVWTS^V QX[[TSQTWP]S[X]V


Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)1adVTaeT][XVWTS^VQX[[TS QTWP]S[X]V

Design af Mekaniske Systemer (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT ^V\PbZX]^V_a^SdZcX^]bcTZ]XZ

Elektro-Mekaniske Systemdesign (Ingeniør) Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT^V \PbZX]^V_a^SdZcX^]bcTZ]XZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc)1adVTaeT][XVWTS^V QX[[TSQTWP]S[X]V

Informationsteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX Xc^VcTZ]^[^VX[TST[bT

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR TEKNOLOGI

Informationsvidenskab (Cand.mag.)

Elektronik og Elektroteknik (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX Xc^VcTZ]^[^VX[TST[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)ATVd[TaX]VbcTZ]XZ ^VZ^\\d]XZPcX^]b^VX]U^a\PcX^]bQTWP]S[T]STbhbcT\Ta

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.)

Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX Xc^VX]]^ePcX^]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)Bd]SWTSbcTZ]^[^VX ^VcTZ]^[^VXcX[U^aTQhVVT[bTd]STabĂ&#x;VT[bT_[TYTQTWP]S[X]V ^VaTWPQX[XcTaX]VPU_PcXT]cTa

Maskinkonstruktion (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT ^V\PbZX]^V_a^SdZcX^]bcTZ]XZ

Virksomhedsteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)A^Q^ccTZ]^[^VX^V \PcTaXP[T^V_a^RTbcTZ]^[^VX

Teknoantropologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VXXc^V T]TaVXcTZ]XZ

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VXXc ^V[hScTZ]^[^VX

Medialogi (Cand.scient.)

Datalogi (Cand.scient.)

Oplevelsesdesign (Cand.it.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c^VU^aaTc]X]Vb bhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX^VXc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX^VXc

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX^VXc

|

13


By, Bolig og BosĂŚtning (Cand.scient.soc.)

Nanoteknologi (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)6T^VaP bZTX]U^a \PcX^]bbhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

NetvÌrk og Distribuerede Systemer (Ingeniør) By-, Energi- og MiljøplanlÌgning (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT

Service System Design (Cand.scient.) BÌredygtig Bioteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8]U^a\PcX^]b cTZ]^[^VX

Elektronik og Datateknik (Ingeniør)

Sundhedsteknologi (ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX^VXc

Fysik (Cand.scient.)

Teknisk Fysik (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)=P]^cTZ]^[^VX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)=P]^cTZ]^[^VX

Informatik (Cand.scient.)

Virksomhedssystemer (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

Vision, GraďŹ k og Interaktive systemer (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR MULTIMEDIER

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.)

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)EXbdP[XbTaX]VfTQ U^a\XS[X]VQa^PSRPbc\TSXTaX]cTaPZcXeT\TSXTa\^QX[T\TSXTa SXVXcP[Ă?bcTcXZ^VZd[cdab_X[_a^SdZcX^]^_[TeT[bTbĂ&#x;Z^]^\X U^aQadVTa\Ă&#x;]bcaTX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda^V_a^YTZc[TST[bT

Kemi og Bioteknologi (Ingeniør)

Medicin med Industriel Specialisering (Cand.scient. med.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

Informationsvidenskab (Cand.mag.) Miljøteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

14

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)EXbdP[XbTaX]V fTQU^a\XS[X]VX]cTaPZcXeT\TSXTaX]cTaPZcXed]STaW^[S]X]V


\^QX[T\TSXTaSXVXcP[Ă?bcTcXZ^VZd[cda^_[TeT[bTbĂ&#x;Z^]^\X U^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^VX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

Oplevelsesdesign (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)FTQX]cTaPZcXeT \TSXTaX]cTaPZcXed]STaW^[S]X]VSXVXcP[Ă?bcTcXZ^VZd[cda ^_[TeT[bTbĂ&#x;Z^]^\X^VU^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

Medialogi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)EXbdP[XbTaX]V X]cTaPZcXeT\TSXTaX]cTaPZcXed]STaW^[S]X]V\^QX[T\TSXTa SXVXcP[Ă?bcTcXZ^VZd[cdab_X[_a^SdZcX^]^VU^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

Software (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)<^QX[cTZ]^[^VX eXbdP[XbTaX]VX]cTaPZcXeT\TSXTa\^QX[T\TSXTa^Vb_X[ _a^SdZcX^]

Softwarekonstruktion (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)<^QX[cTZ]^[^VX eXbdP[XbTaX]VX]cTaPZcXeT\TSXTa\^QX[T\TSXTa^Vb_X[ _a^SdZcX^]

Teknoantropologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)EXbdP[XbTaX]V fTQU^a\XS[X]V^VU^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

Informatik (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)FTQX]cTaPZcXeT \TSXTa\^QX[T\TSXTaSXVXcP[Ă?bcTcXZ^VZd[cdaU^a\XS[X]V ^VX]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

Datalogi (Cand.scient.)

Kommunikation (Cand.mag.)

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)FTQU^a\XS[X]V Qa^PSRPbc\TSXTaX]cTaPZcXeT\TSXTaSXVXcP[Ă?bcTcXZ^VZd[cda ^_[TeT[bTbĂ&#x;Z^]^\X^VU^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)8]cTaPZcXeT \TSXTa^VU^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)EXbdP[XbTaX]V^V X]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda

Service System Design (Cand.scient.) Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)1a^PSRPbc\TSXTa PdaP[XbTaX]V[hSQTWP]S[X]V^VZeP[XcTcbedaSTaX]VPU[hS

Dansk (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)5^a\XS[X]V Qa^PSRPbc\TSXTaX]cTaPZcXeT\TSXTa\^QX[T\TSXTaSXVXcP[ Ă?bcTcXZ^VZd[cda

Vision, GraďŹ k og Interaktive Systemer (ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)EXbdP[XbTaX]VfTQ X]cTaPZcXeT\TSXTa\^QX[T\TSXTa^VX]cTaPZcXed]STaW^[S]X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\d[cX\TSXTa)?[P][Ă?V]X]V^V ^aVP]XbTaX]VPUcYT]TbcT^VbTaeXRThST[bTaeXPU^abZT[[XVT\TSXTa

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR ELEKTRONIK NetvĂŚrk og Distribuerede Systemer (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)<^QX[Z^\\d]XZP cX^]UaT\cXST]bcTZ]^[^VXT[TZca^]XZZ^]bcadZcX^]_^bXcX^]T aX]VbbhbcT\Ta_Ă&#x152;[XST[XVTPdc^\PcXbTaX]VbbhbcT\TaXc^V b^UcfPaTdSeXZ[X]V |

15


Regulering og Automation (Ingeniør)

Energiteknik (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)A^Q^ccTZ]^[^VX \^QX[Z^\\d]XZPcX^]UaT\cXST]bcTZ]^[^VXT[TZca^]XZ Z^]bcadZcX^]_^bXcX^]TaX]VbbhbcT\Ta_Ă&#x152;[XST[XVTPdc^\P cXbTaX]VbbhbcT\TaXc^Vb^UcfPaTdSeXZ[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)4[TZca^]XZZ^] bcadZcX^]_^bXcX^]TaX]VbbhbcT\Ta^V_Ă&#x152;[XST[XVTPdc^\PcXbT aX]VbbhbcT\Ta

BÌredygtig Energiteknik (Ingeniør)

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)A^Q^ccTZ]^[^VX UaT\cXST]bcTZ]^[^VXT[TZca^]XZZ^]bcadZcX^]_^bXcX^]T aX]VbbhbcT\Ta_Ă&#x152;[XST[XVTPdc^\PcXbTaX]VbbhbcT\TaXc^V b^UcfPaTdSeXZ[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)<^QX[Z^\\d]XZP cX^]UaT\cXST]bcTZ]^[^VX^V_^bXcX^]TaX]VbbhbcT\Ta

Elektronik og Datateknik (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)5[dXS\TZP]XZ ^fbhbcT\Ta253 TaUPbTbcaĂ&#x;\]X]VTaWhSaPd[XZ^V\TZP]XZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)A^Q^ccTZ]^[^VX \^QX[Z^\\d]XZPcX^]_Ă&#x152;[XST[XVTPdc^\PcXbTaX]VbbhbcT\Ta Xcb^UcfPaTdSeXZ[X]V^VSXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta

Vision, GraďŹ k og Interaktive Systemer (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)5aT\cXST]b cTZ]^[^VXXcX]cTaPZcX^]bSTbXV]R^\_dcTaeXbX^]eXacdP[ aTP[Xch^V\d[cX\^SP[Z^\\d]XZPcX^]

Olie- og Gasteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.)

Sundhedsteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)4[TZca^]XZZ^]bcadZ cX^]XcbXV]P[QTWP]S[X]Vb^UcfPaTdSeXZ[X]V^VX]U^a\PcXZ

Datalogi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)<^QX[Z^\\d]XZP cX^]Xc^Vb^UcfPaTdSeXZ[X]V

Datateknik og IT (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)8]cT[[XVT]cT _Ă&#x152;[XST[XVTbhbcT\TaX]cT[[XVT]cTX]U^a\PcX^]bbhbcT\Ta ^VPdc^\PcXbTaX]Vb_a^RTbbTa

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør)

Datateknik (Ingeniør)

Medialogi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)8]cT[[XVT]cT _Ă&#x152;[XST[XVTbhbcT\TaX]cT[[XVT]cTX]U^a\PcX^]bbhbcT\Ta ^VPdc^\PcXbTaX]Vb_a^RTbbTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)5aT\cXST]b cTZ]^[^VX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)8cb^UcfPaT dSeXZ[X]V^VX]cTaPZcX^]bSTbXV]

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) Elektronik og Elektroteknik (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)0]P[^VT^VSXVXcP[T bhbcT\TaaTVd[TaX]VbcTZ]XZ^VX]S[TYaTSTaTP[cXSbbhbcT\Ta

16

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT[TZca^]XZ)BXV]P[QTWP]S[X]V


Kommunikation, formidling og sprog 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^Vb_a^V :P]SXSPcTa\TST]dSSP]]T[bTX]ST]U^aSTccT^\aĂ&#x152;STZP] Q[P[Ă&#x;bT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\ZP\_PV]TaX]U^a\PcX^] bPaQTYST^eTabĂ?ccT[bT\T]UTZb^VbĂ&#x152;Z^] XZcWĂ&#x152;]ScTaX]V

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTZP\_PV]TabTV\T]cP]P[hbT U^aQadVTaPSUĂ?aS\TSXTa\d[cX\TSXTaeXaZb^\WTSbZ^\\d]X ZPcX^]chbZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

Kommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)ATZ[P\TX]U^a\PcX^]bPaQTYSTSXP[^VXbZTZ^\_TcT]RTa Z^] XZcWĂ&#x152;]ScTaX]VZP\_PV]TabTV\T]cP]P[hbTU^aQadVTaPS UĂ?aS\TSXTa\d[cX\TSXTa^VeXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^]

Tysk, almen (Cand.mag.)

Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

It, LĂŚring og Organisatorisk Omstilling (Cand.it.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTZP\_PV]TabTV\T]cP]P[hbT U^aQadVTaPSUĂ?aS\TSXTa\d[cX\TSXTaeXaZb^\WTSbZ^\\d]X ZPcX^]T]VT[bZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTSXP[^VXbZTZ^\_TcT]RTa\TSXTa \d[cX\TSXTachbZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)4[Ă?aX]V^Vd]STaeXb]X]VX]U^a\PcX^]bPaQTYSTSXP[^ VXbZTZ^\_TcT]RTaZ^] XZcWĂ&#x152;]ScTaX]V\TSXTa\d[cX\TSXTa X]cTa]eXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^]^VU^aP]SaX]Vb[TST[bT

Dansk (Cand.mag.) Engelsk, almen (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTSXP[^VXbZTZ^\_TcT]RTa\TSXTa \d[cX\TSXTaT]VT[bZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTZP\_PV]TabTV\T]cP]P[hbT U^aQadVTaPSUĂ?aS\TSXTa\d[cX\TSXTaeXaZb^\WTSbZ^\\d]X ZPcX^]b_P]bZb_a^V^V^eTabĂ?ccT[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)9^da]P[XbcXZaTZ[P\TX]U^a\PcX^]bPaQTYST\TSXTa \d[cX\TSXTaeXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^]Z^aaTZcda[Ă?b]X]V ]^abZ^VbeT]bZ

Informationsvidenskab (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTSXP[^VXbZTZ^\_TcT]RTaZ^] XZc WĂ&#x152;]ScTaX]VZP\_PV]TabTV\T]cP]P[hbTU^aQadVTaPSUĂ?aS \TSXTa\d[cX\TSXTa^VeXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^]

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYSTZ^] XZcWĂ&#x152;]ScTaX]VbTV\T]c P]P[hbTU^aQadVTaPSUĂ?aS\TSXTa\d[cX\TSXTa^VeXaZb^\WTSb Z^\\d]XZPcX^] |

17


Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.)

Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)ATZ[P\TX]U^a\PcX^]bPaQTYSTZP\_PV]TabTV\T]c P]P[hbTU^aQadVTaPSUĂ?aS^VeXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V ^Vb_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYST^VZ^] XZcWĂ&#x152;]ScTaX]V

LĂŚring og Forandringsprocesser (Cand.mag.) Anvendt FilosoďŹ (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)3XP[^VXbZTZ^\_TcT]RTaeXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^] aTc^aXZZ^\\d]XZPcX^]b [^b^ eXST]bZPQbU^a\XS[X]VSXP[^V

[^b^ ^VSPV[XVb_a^Vb [^b^

Informatik (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]bPaQTYST\TSXTa\d[cX\TSXTa^VeXaZb^\ WTSbZ^\\d]XZPcX^]

Oplevelsesdesign (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)ATZ[P\TU^aQadVTaPSUĂ?aS^V\TSXTa\d[cX\TSXTa

Service System Design (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)8]U^a\PcX^]b^VX]cTaPZcX^]bbXZaX]V\TSQ^aVTaT^V Zd]STaPU_aXePcT^V^UUT]c[XVTcYT]TbcT^VbTaeXRThST[bTa

Softwarekonstruktion (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)<TSXTa\d[cX\TSXTa\Ă&#x152;[Vad__Ta^VbTV\T]cTaX]cTa PZcXed]STaW^[S]X]V^Vb_X[dSeXZ[X]V

Turisme (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^V b_a^V)ATZ[P\TbTV\T]cP]P[hbTU^aQadVTaPSUĂ?aS^V^aVP]X bPcX^]bZ^\\d]XZPcX^]

18

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V ^Vb_a^V)D]STaeXb]X]V

Musik (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZ^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V ^Vb_a^V);TSTPaaP]VTaT^VdSĂ&#x;eT\dbXZ


PlanlĂŚgning, miljø og byggeri 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTa VXeTaZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_[P][Ă?V]X]V\X[YĂ&#x;^VQhVVTaX :P]SXSPcTa\TSdSSP]]T[bTaX]ST]U^aSTccT^\aĂ&#x152;STZP]Q[P dSUĂ&#x;aT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\PaZXcTZcda^VSTbXV]QhVVTaX ^VP][Ă?V^VT]TaVX^V\X[YĂ&#x;

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR ARKITEKTUR OG DESIGN

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR BYGGERI OG ANLĂ&#x2020;G Byggeledelse (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V):^]bcadZ cX^]\PcTaXP[TZT]SbZPQ_a^YTZcTaX]VQhVVT[TST[bT_a^YTZc [TST[bT[TST[bTbbhbcT\Ta^VX]STZ[X\PbP\ceTY^VcaP Z

Bygge- og AnlĂŚgskonstruktion (Ingeniør) Arkitektur og Design (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPaZXcTZcda^VSTbXV])­bcTcXZ U^a\XS[X]VQadVTaeT][XVWTSXceĂ?aZcĂ&#x;YTaQh_[P][Ă?V]X]V[P]S bZPQbPaZXcTZcdaZT]SbZPQcX[PaZXcTZc^]XbZTbcX[PacTa^VSTbXV]

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPaZXcTZcda^VSTbXV])5^a\XS [X]VXceĂ?aZcĂ&#x;YTaQh_[P][Ă?V]X]V^V[P]SbZPQbPaZXcTZcda ^_\Ă&#x152;[X]V^VZ^ac[Ă?V]X]V

By-, Energi- og MiljøplanlÌgning (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPaZXcTZcda^VSTbXV]) 1h_[P][�V]X]V^VQ�aTShVcXVWTS

BÌredygtig Byudvikling (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPaZXcTZcda^VSTbXV]) 1h_[P][�V]X]V^VQ�aTShVcXVWTS

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPaZXcTZcda^VSTbXV])0ZdbcXbZ aTVd[TaX]VPUPaZXcTZcda

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V):^]bcadZ cX^]\PcTaXP[TZT]SbZPQ_a^YTZcTaX]VQhVVT[TST[bT^V X]STZ[X\PbP\ceTY^VcaP Z

Byggeri og AnlÌg (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][�V):^]bcadZ cX^]\PcTaXP[TZT]SbZPQ_a^YTZcTaX]VQhVVT[TST[bT^V X]STZ[X\PbP\ceTY^VcaP Z

Byggeri og Industri (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][�V):^]bcadZ cX^]\PcTaXP[TZT]SbZPQ_a^YTZcTaX]VQhVVT[TST[bT^V X]STZ[X\PbP\ceTY^VcaP Z

Ledelse og Informatik i Byggeriet (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V):^]bcadZ cX^]\PcTaXP[TZT]SbZPQ_a^YTZcTaX]VQhVVT[TST[bT_a^YTZc [TST[bT[TST[bTbbhbcT\TaX]STZ[X\PeTY^VcaP ZSXVXcP[T QhV]X]Vb\^ST[[TaX]U^a\PcX^]bWĂ&#x152;]ScTaX]V_Ă&#x152;QhVVT_[PSbTa X]cT[[XVT]cTQhV]X]VTa8CbcĂ&#x;ccTcbP\PaQTYSTXQhVVT_a^YTZcTa 20318<^V_a^YTZcTaX]V

|

19


Bygningsinformatik (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V)3XVXcP[T QhV]X]Vb\^ST[[TaX]U^a\PcX^]bWĂ&#x152;]ScTaX]V_Ă&#x152;QhVVT_[PSbTa X]cT[[XVT]cTQhV]X]VTa^V8cbcĂ&#x;ccTcbP\PaQTYSTXQhVVT_a^YTZcTa

Indeklima og Energi (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][�V):^]bcadZ cX^]\PcTaXP[TZT]SbZPQ_a^YTZcTaX]VQhVVT[TST[bT^V X]STZ[X\PbP\cT]TaVX^_cX\TaX]V

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR ENERGI OG MILJĂ&#x2DC; Energiteknik (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)EX]ST]TaVX eP]ST]TaVXQaĂ?]SbT[bRT[[TaWĂ&#x;Yb_Ă?]SX]VbcTZ]XZT]TaVX _[P][Ă?V]X]VcTa\XbZT]TaVXU^adaT]X]V\X[YĂ&#x;cTZ]XZ QĂ?aTShVcXVWTSQX^T]TaVXbP\cTUUTZcT[TZca^]XZ^V T]TaVX\PbZX]TaQĂ&#x152;STT[TZcaXbZTcTa\XbZT^V\TZP]XbZT

BÌredygtig Energiteknik (Ingeniør) By, Bolig og BosÌtning (Cand.scient.soc.)

Erhvervsjura (Cand.merc.jur.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)EX]ST]TaVX eP]ST]TaVXQaĂ?]SbT[bRT[[TaWĂ&#x;Yb_Ă?]SX]VbcTZ]XZT]TaVX _[P][Ă?V]X]VcTa\XbZT]TaVXU^adaT]X]V\X[YĂ&#x;cTZ]XZQĂ?aT ShVcXVWTSQX^T]TaVXbP\cTUUTZcT[TZca^]XZ^VT]TaVX \PbZX]TaQĂ&#x152;STT[TZcaXbZTcTa\XbZT^V\TZP]XbZT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V):^]caPZc dSPaQTYST[bT^V[TST[bT

BÌredygtig Byudvikling (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V)0]P[hbT^V _[P][Ă?V]X]V

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][�V)?a^YTZcTaX]V QhVVT[TST[bT^VeTY^VcaP Z

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)4]TaVX_[P] [Ă?V]X]VXQhTa\X[YĂ&#x;[TST[bTQĂ?aTShVcXVWTS^V\X[YĂ&#x;_[P] [Ă?V]X]VXQhTa^VWĂ&#x152;]ScTaX]VPUZ[X\PU^aP]SaX]VTaXQhTa]T

Miljøteknologi (Ingeniør) Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][�V)0ZdbcXbZ _[P][�V]X]V^VaTVd[TaX]VPUQhVVTaX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)5^adaT]X]V b_X[STeP]SP`dPcXbZcTZ]^[^VX\X[YĂ&#x;cTZ]XZPUUP[SbWĂ&#x152;]S cTaX]V\X[YĂ&#x;[TST[bT^VQĂ?aTShVcXVWTS

Veje og TraďŹ k (Ingeniør)

By-, Energi- og MiljøplanlÌgning (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aQhVVTaX^VP][Ă?V)0]P[hbT^V _[P][Ă?V]X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)4]TaVX_[P] [Ă?V]X]V\X[YĂ&#x;[TST[bTQĂ?aTShVcXVWTS^V\X[YĂ&#x;_[P][Ă?V]X]V

Kemi, Miljø og Bioteknologi (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)1aĂ?]SbT[b RT[[TaU^adaT]X]Vb_X[STeP]SP`dPcXbZcTZ]^[^VX\X[YĂ&#x;cTZ]XZ PUUP[SbWĂ&#x152;]ScTaX]V^VQĂ?aTShVcXVWTS

20

|


Kemi og Bioteknologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)CTa\XbZT]TaVX U^adaT]X]V\X[YĂ&#x;cTZ]XZQĂ?aTShVcXVWTS^VeP]SQTWP]S[X]V

Olie- og Gasteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)>UUbW^aT T]TaVXbhbcT\Ta^V^[XT^V]PcdaVPbdSeX]SX]V

Vand og Miljø (Ingeniør) Teknoantropologi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)ÂŹTaUY^aS^V WPe\X[YĂ&#x;b_X[STeP]SbaT]b]X]V^VeP]SU^abh]X]Vb^VP Ă&#x;Qb bhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)4]TaVXcTZ]XZ \X[YĂ&#x;cTZ]XZ^VQĂ?aTShVcXVWTS

Fiskeriteknologi (Kort videregĂĽende uddannelse)

Biologi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)EP]S^V WPe\X[YĂ&#x; bZTaX^V\XZa^QX^[^VX bZT\Tc^STa^VPZePZd[cda

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)B_X[STeP]S

Maskinkonstruktion (Ingeniør) GeograďŹ (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)EX]ST]TaVX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)EX]ST]TaVX eP]ST]TaVXU^adaT]X]V\X[YĂ&#x;cTZ]XZ^VQĂ?aTShVcXVWTS

Indeklima og Energi (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)4]TaVXcTZ]XZ T]TaVX_[P][Ă?V]X]VX]STZ[X\P^V\X[YĂ&#x;cTZ]XZ

Kemiteknik (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)5^adaT]X]V b_X[STeP]SP`dPcXbZcTZ]^[^VX^V\X[YĂ&#x;cTZ]XZ

Bioteknologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)B_X[STeP]S PUUP[SbWĂ&#x152;]ScTaX]V^VQĂ?aTShVcXVWTS

BĂŚredygtig Bioteknologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aT]TaVX^V\X[YĂ&#x;)B_X[STeP]S QĂ?aTShVcXVWTS^VQX^T]TaVX

|

21


ForretningsforstĂĽelse og effektivisering 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTUUTZcXeXbTaX]V

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR FORRETNINGSFORSTĂ&#x2026;ELSE OG EFFEKTIVISERING Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTU UTZcXeXbTaX]V)0UbĂ?c]X]V\PaZTSbUĂ&#x;aX]V_a^ c\PZbX\TaX]V TUUTZcXeXbTaX]Vb_a^RTbbTa\PaZTSbZ^\\d]XZPcX^]X]]^eP cX^]eXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X^aVP]XbPcX^]^V^aVP]XbPcX^]b^V \PaZTSbdSeXZ[X]V

Erhvervsjura (Cand.merc.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTUUTZ cXeXbTaX]V)4aWeTaebĂ&#x;Z^]^\XPUbĂ?c]X]V_a^ c\PZbX\TaX]V TUUTZcXeXbTaX]Vb_a^RTbbTa\PaZTSbZ^\\d]XZPcX^]eXaZb^\ WTSbĂ&#x;Z^]^\X^aVP]XbPcX^][TST[bT^VZ^]caPZcdSPaQTYST[bT

Eksportteknologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTU UTZcXeXbTaX]V)4aWeTaebĂ&#x;Z^]^\XTUUTZcXeXbTaX]Vb_a^RTbbTa X]]^ePcX^]eXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X^aVP]XbPcX^]^V[TST[bT

VĂŚrdikĂŚder og Innovationsledelse (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTUUTZcXeX bTaX]V)5^aaTc]X]VbbhbcT\TabcaPcTVXX]]^ePcX^]b^VU^aP] SaX]Vb_a^RTbbTa^VU^aaTc]X]VbaT[PcTaTST[TeTaP]RTbhbcT\Ta

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)<PaZTSbUĂ&#x;aX]V\PaZTSbZ^\\d]XZPcX^] X]]^ePcX^]^VeXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)8]]^ePcX^]^aVP]XbPcX^]Z^]RT_cdSeXZ[X]V bcaPcTVXbZSTbXV]^_[TeT[bTbSTbXV]^V[TST[bT

Globalt Systemdesign (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTU UTZcXeXbTaX]V)4UUTZcXeXbTaX]VPUU^aaTc]X]Vb_a^RTbbTaX]]^eP cX^]bcP]SPaSXbTaX]V^VPdc^\PcXbTaX]VPUPaQTYSbVP]VT ZeP[XcTcbbXZaX]V^VaTbb^daRTdS]hccT[bT

It-ledelse (Cand.it.)

Ledelse og Informatik i Byggeriet (Cand.scient.techn.)

Samfundsøkonomi (Cand.oecon.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VTU UTZcXeXbTaX]V)4UUTZcXeXbTaX]VPUU^aaTc]X]Vb_a^RTbbTaX]]^eP cX^]bcP]SPaSXbTaX]V^VPdc^\PcXbTaX]VPUPaQTYSbVP]VT ZeP[XcTcbbXZaX]V^VaTbb^daRTdS]hccT[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)4UUTZcXeXbTaX]Vb_a^RTbbTaX]]^ePcX^] ^aVP]XbPcX^]^V[TST[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)4aWeTaebĂ&#x;Z^]^\X_a^ c\PZbX\TaX]V^V eXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X

By, Bolig og BosĂŚtning (Cand.scient.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)4UUTZcXeXbTaX]VPUQh_[P][Ă?V]X]V^V TUUTZcXeXbTaX]VPUQ^[XV^VQh_^[XcXbZTX]SbPcbTa

22

|


Virksomhedssystemer (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)6[^QP[T_a^SdZcX^]b^V[^VXbcXZbhbcT\Ta ^VßZ^]^\X

It, Læring og Organisatorisk omstilling (Cand.it.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)8CbcßccTcbcP]SPaSXbTaX]V^VPdc^\PcXbTaX]V ^VU^aP]SaX]Vb[TST[bT

Design af Mekaniske Systemer (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)?a^ c\PZbX\TaX]V^VeXaZb^\WTSbßZ^]^\X

Elektro-Mekaniske Systemdesign (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)?a^ c\PZbX\TaX]V^VeXaZb^\WTSbßZ^]^\X

Industri og Produktion (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^V TUUTZcXeXbTaX]V)?a^ c\PZbX\TaX]V^VeXaZb^\WTSbßZ^]^\X

|

23


Produktudvikling 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^a_a^SdZcdSeXZ[X]V:P]SXSPcTa\TS dSSP]]T[bTaX]ST]U^aSTccT^\aĂ&#x152;STZP]Q[PdSUĂ&#x;aT^_VPeTa STaWP]S[Ta^\T[TZca^]XZ^VXcT]TaVXcTZ]XZ\TSXTcTZ]^[^VX ]P]^cTZ]^[^VX^Vbd]SWTSbcTZ]^[^VX

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR TEKNOLOGI

Elektro-Mekaniske Systemdesign (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT^V \PbZX]^V_a^SdZcX^]bcTZ]XZ

Informationsteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VXXc ^VcTZ]^[^VX[TST[bT

Informationsvidenskab (Cand.mag.) Elektronik og Elektroteknik (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)ATVd[TaX]VbcTZ]XZ ^VZ^\\d]XZPcX^]b^VX]U^a\PcX^]bQTWP]S[T]STbhbcT\Ta

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VXXc ^VcTZ]^[^VX[TST[bT

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.) Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)Bd]SWTSbcTZ]^[^VX ^VcTZ]^[^VXcX[U^aTQhVVT[bTd]STabĂ&#x;VT[bT_[TYTQTWP]S[X]V ^VaTWPQX[XcTaX]VPU_PcXT]cTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VXXc ^VX]]^ePcX^]

Maskinkonstruktion (Ingeniør)

Virksomhedsteknologi (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT^V \PbZX]^V_a^SdZcX^]bcTZ]XZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)A^Q^ccTZ]^[^VX^V \PcTaXP[T^V_a^RTbcTZ]^[^VX

Teknoantropologi (Cand.scient.)

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VXXc^V T]TaVXcTZ]XZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VXXc ^V[hScTZ]^[^VX

Medialogi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX^VXc

Datalogi (Cand.scient.)

24

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c^VU^aaTc]X]Vbbhb cT\Ta

Oplevelsesdesign (Cand.it.)

Design af Mekaniske Systemer (Ingeniør)

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT^V \PbZX]^V_a^SdZcX^]bcTZ]XZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX^VXc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)<TSXTcTZ]^[^VX^VXc


By, Bolig og Bosætning (Cand.scient.soc.)

Miljøteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)6T^VaP bZTX]U^a \PcX^]bbhbcT\Ta

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

Nanoteknologi (Ingeniør) By-, Energi- og Miljøplanlægning (Ingeniør)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)CTZ]^[^VX[TST[bT

Netværk og Distribuerede Systemer (Ingeniør) Bæredygtig Bioteknologi (Ingeniør)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

Service System Design (Cand.scient.) Elektronik og Datateknik (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8]U^a\PcX^]b cTZ]^[^VX

Fysik (Cand.scient.)

Sundhedsteknologi (ingeniør)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)=P]^cTZ]^[^VX

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX^VXc

Informatik (Cand.scient.)

Teknisk Fysik (Ingeniør)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)=P]^cTZ]^[^VX

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

Virksomhedssystemer (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

Vision, Grafik og Interaktive Systemer (Ingeniør) Kemi og Bioteknologi (Ingeniør)

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)8c

Medicin med Industriel Specialisering (Cand.scient.med.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^acTZ]^[^VX)1X^cTZ]^[^VX

|

25


Salg og marketing 8STccTPUb]XcZP]8 ]STU^abZT[[XVTdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^abP[V^V\PaZTcX]V:P]SXSPcTa\TS SXbbTdSSP]]T[bTaZP]Q[PePaTcPVT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\ \PaZTSbUĂ&#x;aX]V\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^VU^aQadVTaPSUĂ?aS

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR MARKEDSFĂ&#x2DC;RING OG AFSĂ&#x2020;TNING

Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^V\PaZTSbP]P[hbT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^V\PaZTSbP]P[hbT

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) BP[VU^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^V\PaZTSbP]P[hbT

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

Erhvervsjura (Cand.merc.jur.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) <PaZTSbP]P[hbT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) :^]caPZcdSPaQTYST[bT[TST[bT^V\PaZTSbP]P[hbT

Kommunikation (Cand.mag.)

Turisme (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^V\PaZTSbP]P[hbT

Oplevelsesdesign (Cand.it.)

Medicin med Industriel Specialisering (Cand.scient.med.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) BP[V^V\PaZTSbP]P[hbT

Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^V\PaZTSbP]P[hbT

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT^V\PaZTSbP]P[hbT

26

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VPUbĂ?c]X]V) 5^aQadVTa\Ă&#x;]bcaT

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR FORRETNINGSFORSTĂ&#x2026;ELSE Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT) 0UbĂ?c]X]V\PaZTSbUĂ&#x;aX]V_a^ c\PZbX\TaX]VTUUTZ cXeXbTaX]Vb_a^RTbbTa\PaZTSbZ^\\d]XZPcX^]X]]^ePcX^] eXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X^aVP]XbPcX^]^V^aVP]XbPcX^]b ^V\PaZTSbdSeXZ[X]V


Erhvervsjura (Cand.merc.jur.)

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.)

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Erhvervsøkonomi, afsætning, profitmaksimering, effektiviseringsprocesser, markedskommunikation, virksomhedsøkonomi, organisation, ledelse og kontraktudarbejdelse

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Innovation, organisation, konceptudvikling, strategisk design, oplevelsesdesign og ledelse

It-ledelse (Cand.it.) Globalt Systemdesign (Cand.scient.techn.) Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Effektivisering af forretningsprocesser, innovation, standardisering og automatisering af arbejdsgange, kvalitetssikring og ressourceudnyttelse

Ledelse og Informatik i Byggeriet (Cand.scient.techn.)

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse og effektivisering: Effektiviseringsprocesser, innovation, organisation og ledelse

Samfundsøkonomi (Cand.oecon.) Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Erhvervsøkonomi, profitmaksimering og virksomhedsøkonomi

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Effektivisering af forretningsprocesser, innovation, standardisering og automatisering af arbejdsgange, kvalitetssikring og ressourceudnyttelse

By, Bolig og Bosætning (Cand.scient.soc.)

Eksportteknologi (Ingeniør)

Virksomhedssystemer (Ingeniør)

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Erhvervsøkonomi, effektiviseringsprocesser, innovation, virksomhedsøkonomi, organisation og ledelse

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Globale produktions- og logistiksystemer og økonomi

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse Effektivisering af byplanlægning og effektivisering af bolig- og bypolitiske indsatser

It, Læring og Organisatorisk omstilling (Cand.it.) Værdikæder og Innovationsledelse (Ingeniør) Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse og effektivisering: Forretningssystemer, strategi-, innovations- og forandringsprocesser og forretningsrelaterede leverancesystemer

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: It-støttet standardisering og automatisering og forandringsledelse

Design af Mekaniske Systemer (Ingeniør) Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Profitmaksimering og virksomhedsøkonomi

Øvrige kompetencer inden for forretningsforståelse: Markedsføring, markedskommunikation, innovation og virksomhedsøkonomi |

27


Elektro-Mekaniske Systemdesign (Ingeniør)

Psykologi (Cand.psych.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?a^ c\PZbX\TaX]V^VeXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaeP cX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]V^VRPbTbcdSXTa

Industri og Produktion (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?a^ c\PZbX\TaX]V^VeXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X

Produktion (Cand.scient.techn.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaeP cX^]UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?a^ c\PZbX\TaX]V^VeXaZb^\WTSbĂ&#x;Z^]^\X

Socialt Arbejde (Cand.soc.)

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR MARKEDSUNDERSĂ&#x2DC;GELSER OG SURVEYS Sociologi (Cand.scient.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb ^QbTaePcX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]VaTVXbcTaP]P[hbT ^VS^Zd\T]cP]P[hbT

Politik og Administration (Cand.scient.adm.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaeP cX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]V^VaTVXbcTaP]P[hbT

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaeP cX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]V^VaTVXbcTaP]P[hbT

28

|

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST SPcPQTWP]S[X]V^VeXST]bZPQbcT^aX

Samfundsfag (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTa^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^VSPcPQT WP]S[X]V

Informationsvidenskab (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^Vbda eThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^] UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

By, Bolig og BosĂŚtning (Cand.scient.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTaUT[cPaQTYSTb_Ă&#x;aVTbZT\PTaSPcPQT WP]S[X]V^V^QbTaePcX^]

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^Vbda eThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^] UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V


Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.)

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST ^VSPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

Turisme (Cand.mag.) Dansk (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8]cTaeXTfb^QbTaePcX^]^VSPcPQTWP]S[X]V

Oplevelsesdesign (Cand.it.) Medialogi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST ^VSPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa ^VbdaeThb)8]cTaeXTfb^QbTaePcX^]^VUT[cPaQTYST

Matematik-økonomi (Cand.scient.oecon.)

Teknoantropologi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa ^VbdaeThb)8CeĂ?aZcĂ&#x;YTa^VSPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^V SPcPQTWP]S[X]V

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship (Ingeniør)

SocialrĂĽdgiver

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa ^VbdaeThb)>QbTaePcX^]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)8]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^VSPcP QTWP]S[X]V

Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\PaZTSbd]STabĂ&#x;VT[bTa^V bdaeThb)B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V |

29


Samfund og sociale forhold 8STccTPUb]Xc ]STa8dSSP]]T[bTaSTaVXeTaZ^\_TcT]RTa X]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S^VVT]TaT[bP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT :P]SXSPcTa\TSdSSP]]T[bTaX]ST]U^aSXbbT^\aĂ&#x152;STaZP] Q[PePaTcPVT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\_^[XcXbZTU^aW^[S b^RXP[cPaQTYST^UUT]c[XVU^aeP[c]X]VbP\Ud]SbP]P[hbTa ^VTeP[dTaX]VTa

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR SAMFUNDSFORSTĂ&#x2026;ELSE Politik og Administration (Cand.scient.adm.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZb^RXP[TVad__TaĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTaU^aeP[c]X]V ^VbP\b_X[\T[[T\Ă&#x;Z^]^\XbZTb^RXP[T_^[XcXbZT^V Zd[cdaT[[TUPZc^aTa

Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT)B^RXP[T Vad__Ta_^[XcXbZTcX[cPVXUcU^[ZTbd]SWTSĂ&#x;Z^]^\XbZT bcadZcdaTaU^aeP[c]X]V^VbP\b_X[\T[[T\Ă&#x;Z^]^\XbZT b^RXP[T_^[XcXbZT^VZd[cdaT[[TUPZc^aTa

Globale ďŹ&#x201A;ygtningestudier (Cand.soc. â&#x20AC;&#x201C; specialisering) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTaU^aeP[c]X]V^VbP\b_X[ \T[[T\Ă&#x;Z^]^\XbZTb^RXP[T_^[XcXbZT^VZd[cdaT[[TUPZc^aTa

Historie (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT)ÂżZ^]^ \XbZTbcadZcdaTa^VbP\b_X[\T[[T\Ă&#x;Z^]^\XbZTb^RXP[T _^[XcXbZT^VZd[cdaT[[TUPZc^aTaeTSbP\Ud]SbU^aP]SaX]VTa

30

|

Erhvervsjura (Cand.merc.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ÂżZ^]^\XbZTbcadZcdaTaU^aeP[c]X]VZ^]caPZcdSPaQTYST[bT^V [TST[bT

By, Bolig og BosĂŚtning (Cand.scient.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) DSeXZ[X]VbbcaPcTVXTaQ^bĂ?c]X]Vb\Ă&#x;]bcaT_^[XcXZ^V Ă&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZbTV\T]cTaĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa^VU^aeP[c]X]V

SocialrĂĽdgiver ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa^VU^aeP[c]X]V

Socialt Arbejde (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZU^aeP[c]X]V^V^UUT]c[XVTbhbcT\Ta

Sociologi (Cand.scient.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VbTV\T]cTa

Samfundsfag (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

Samfundsøkonomi (Cand.oecon.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa


Anvendt FilosoďŹ (cand.mag.)

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXbZ [^b^ ^VbP\Ud]Sb [^b^

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) BTV\T]cTa^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

Teknoantropologi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VbTV\T]cTa

Matematik-økonomi (Cand.scient.oecon.) GeograďŹ (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ÂżZ^]^\XbZTbcadZcdaTa^VĂ&#x;Z^]^\TcaX

EuropĂŚiske Studier (Cand.soc.) Latinamerikanske Studier (Cand.soc. â&#x20AC;&#x201C; specialisering)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT)?^[XcXZ

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT)?^[XcXZ

Kinesiske OmrĂĽdestudier (Cand.soc. - specialisering) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR SOCIALE FORHOLD

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

Sociologi (Cand.scient.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbU^abcĂ&#x152;T[bT) ?^[XcXZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZTbcadZcdaTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)B^RXP[cPaQTYST X]cTVaPcX^]b^RXP[cdSbPccTVad__TaPaQTYSb\X[YĂ&#x;bP\Ud]Sb Z[PbbTa\XZa^b^RX^[^VXZaX\X]^[^VX^VZd[cdaP]P[hbT

SocialrĂĽdgiver ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)B^RXP[cPaQTYST X]cTVaPcX^]b^RXP[cdSbPccTVad__Ta_bhZ^[^VXbZT _bhZXPcaXbZT^\aĂ&#x152;STabcaTbb\XZa^b^RX^[^VXZaX\X]^[^VX bPVbQTWP]S[X]V^Vb^RXP[aTc

|

31


Socialt Arbejde (Cand.soc.)

Kinesiske OmrĂĽdestudier (Cand.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)B^RXP[cPaQTYST X]cTVaPcX^]b^RXP[cdSbPccTVad__TabP\Ud]SbZ[PbbTa b^RXP[aTc^Vb^RXP[TPZcĂ&#x;aTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)8]cTVaPcX^] bP\Ud]SbZ[PbbTa^VZd[cdaP]P[hbT

Kommunikation (Cand.mag.) Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)0]P[hbT^V TeP[dTaX]VPUU^[ZTbd]SWTS[XebbcX[bbhVS^\\Tb^RXP[T U^aW^[SXUcbd]SWTSb\Ă?bbXVTU^aW^[S^aVP]XbPcX^]bcaPcTVX ^V[TST[bTbd]SWTSbĂ&#x;Z^]^\X[Ă?aX]V^VU^aP]SaX]Vb_a^RTbbTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)BcaTbb PaQTYSb\X[YĂ&#x;\XZa^b^RX^[^VX^VZd[cdaP]P[hbT

Integrerede Fødevarestudier (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)5^[ZTbd]SWTS Ta]Ă?aX]V^V^UUT]c[XVT\Ă&#x152;[cXSbbhbcT\Ta

Psykologi (Cand.psych.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)B^RXP[cPaQTYST b^RXP[cdSbPccTVad__Ta_bhZ^[^VXbZT_bhZXPcaXbZT^\aĂ&#x152;STa bcaTbbPaQTYSb\X[YĂ&#x;bP\Ud]SbZ[PbbTa^VZd[cdaP]P[hbT

Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)8]cTVaPcX^] bP\Ud]SbZ[PbbTa^VZd[cdaP]P[hbT

By, Bolig og BosĂŚtning (Cand.scient.soc.) Informationsvidenskab (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)ÂżZ^]^\XbZT bcadZcdaTa^VbP\b_X[\T[[T\Ă&#x;Z^]^\XbZTb^RXP[T_^[XcXbZT ^VZd[cdaT[[TUPZc^aTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)<XZa^b^RX^[^VX ^VZd[cdaP]P[hbT

Globale Flygtninge Studier (Cand.soc.)

EuropĂŚiske Studier (Cand.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)CaTSYTeTaST]b [P]STced]VT]\XVaPcX^]QTU^[Z]X]VbU^aSaXeT[bT^V hVc]X]VT[^eVXe]X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S):d[cdaP]P[hbT

Politik og Administration (Cand.scient.adm.)

Samfundsfag (Cand.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)BP\Ud]Sb Z[PbbTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S)8]cTVaPcX^] b^RXP[cdSbPccTVad__TabP\Ud]SbZ[PbbTa^V\XZa^b^RX^[^VX

Tysk, almen (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S):d[cdaP]P[hbT

Anvendt FilosoďŹ (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^ab^RXP[TU^aW^[S):d[cdaP]P[hbT ^VTcXZX\T[[T\\T]]TbZT[XVX]cTaPZcX^]bP\WP]S[T]^V bP\[TeT]

32

|


UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR SAMFUNDSANALYSE OG SURVEYS

Samfundsfag (Cand.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTa^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

Sociologi (Cand.scient.soc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb ^QbTaePcX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]VaTVXbcTaP]P[hbT ^VS^Zd\T]cP]P[hbT

Informationsvidenskab (Cand.mag.)

Politik og Administration (Cand.scient.adm.)

By, Bolig og BosĂŚtning (Cand.scient.soc.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb ^QbTaePcX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]V^VaTVXbcTaP]P[hbT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8ceĂ?aZcĂ&#x;YTaUT[cPaQTYSTb_Ă&#x;aVTbZT\PTaSPcPQTWP]S[X]V^V ^QbTaePcX^]

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør)

Interaktive Digitale Medier (Cand.it.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb ^QbTaePcX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]V^VaTVXbcTaP]P[hbT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^] UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

Psykologi (Cand.psych.)

Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^V bdaeThb)8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb ^QbTaePcX^]UT[cPaQTYSTSPcPQTWP]S[X]V^VRPbTbcdSXTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^] UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^V SPcPQTWP]S[X]V

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8ceĂ?aZcĂ&#x;YTab_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^] UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

Dansk (Cand.mag.)

Socialt Arbejde (Cand.soc.)

Medialogi (Cand.scient.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYSTSPcPQT WP]S[X]V^VeXST]bZPQbcT^aX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^V SPcPQTWP]S[X]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

|

33


Teknoantropologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8ceĂ?aZcĂ&#x;YTaX]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST ^VSPcPQTWP]S[X]V

SocialrĂĽdgiver ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8]cTaeXTfb^QbTaePcX^]UT[cPaQTYST^VSPcPQTWP]S[X]V

Engelsk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) B_Ă&#x;aVTbZT\PTaX]cTaeXTfb^VSPcPQTWP]S[X]V

Turisme (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8]cTaeXTfb^QbTaePcX^]^VSPcPQTWP]S[X]V

Oplevelsesdesign (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8]cTaeXTfb^QbTaePcX^]^VUT[cPaQTYST

Matematik-økonomi (Cand.scient.oecon.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abP\Ud]SbP]P[hbTa^VbdaeThb) 8CeĂ?aZcĂ&#x;YTa^VSPcPQTWP]S[X]V

34

|


Sundhed og Naturvidenskab 8STccTPUb]XcZP]8[Ă?bT^\STPU00D{bdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aBd]SWTS^V=PcdaeXST]bZPQ:P]SX SPcTa\TSdSSP]]T[bTaX]ST]U^aSTccT^\aĂ&#x152;STZP]Q[PdSUĂ&#x;aT ^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\ZT\X^VQX^cTZ]^[^VX]PcdaeXST]bZPQ \TSXRX]_bhZ^[^VX^Vbd]SWTS

BÌredygtig Bioteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\XZT\XcTZ]XZX]Sd bcaXT[QX^cTZ]^[^VXVT]TcXZ^V\^[TZh[�aQX^[^VX

Kemi, Miljø og Bioteknologi (Cand.scient.techn.)

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR KEMI, BIOTEKNOLOGI OG NATURVIDENSKAB

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\X]P]^cTZ]^[^VX P]P[hcXbZZT\X^VZT\XcTZ]XZ

Matematik (Cand.scient.) Kemi og Bioteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\XP]P[hcXbZZT\X ^[XT^VVPbcTZ]^[^VXZT\XcTZ]XZX]SdbcaXT[QX^cTZ]^[^VX UhbXbZZT\XQX^[^VXbZZT\X^V\PcTaXP[T[�aT

Kemiteknik (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\X]P]^cTZ]^[^VX P]P[hcXbZZT\X^VUhbXbZ^[XT^VVPbcTZ]^[^VX^VX]SdbcaXT[ QX^cTZ]^[^VX

Kemiteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\X]P]^cTZ]^[^VX P]P[hcXbZ^VUhbXbZZT\X^[XT^VVPbcTZ]^[^VXZT\XcTZ]XZ ^VX]SdbcaXT[QX^cTZ]^[^VX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)<PcT\PcXbZP]P[hbTbcPcXbcXZbcPcXbcXbZT \Tc^STabP]Sbh][XVWTSbcT^aX^VaXbXZ^QTaTV]X]V

Miljøteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\XP]P[hcXbZZT\X ^[XT^VVPbcTZ]^[^VXZT\XcTZ]XZ^VX]SdbcaXT[QX^cTZ]^[^VX

Nanoteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\X^VX]SdbcaXT[ QX^cTZ]^[^VX

Kemi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\X]P]^cTZ]^[^VX ^VP]P[hcXbZZT\X

Medicinsk Bioteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)D^aVP]XbZZT\X^aVP]XbZZT\XZT\XcTZ]XZ X]SdbcaXT[QX^cTZ]^[^VXVT]TcXZ\^[TZh[�aQX^[^VX^VUPa\P Z^[^VXbZT_a^SdZcTa

Bioteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V ]PcdaeXST]bZPQ)0]P[hcXbZZT\XZT\XcTZ]XZ^VX]SdbcaXT[ QX^cTZ]^[^VX |

35


Fiskeriteknologi (Kort videregĂĽende uddannelse) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)EP]S^VWPe\X[YĂ&#x; bZTaX^V\XZa^QX^[^VX^V PZePZd[cda

Biologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aZT\XQX^cTZ]^[^VX^V]Pcda eXST]bZPQ)<PcT\PcXZbcPcXbcXZ^VQX^X]U^a\PcXZ

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR PSYKOLOGI Musikterapi (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX):[X]XbZ_bhZ^[^VX eXST]^\Vad__TSh]P\XZ\dbXZP]eT]ScXQTWP]S[X]V b\TacT[X]SaX]VR^_X]VbcaPcTVXTab_a^V[XVdSeXZ[X]V^V _bhZ^cTaP_X

Psykologi (Cand.psych.)

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR MEDICIN

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX):[X]XbZ_bhZ^[^VX PaQTYSb_bhZ^[^VXbP\cP[TcTaP_XeXST]^\Vad__TSh]P\XZ ^V_Ă?SPV^VXbZ_bhZ^[^VX

Medicin (Cand.med.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\TSXRX])0[\T]\TSXRX] _bhZXPcaXZXadaVX_Pc^[^VX^VUPa\PZ^[^VX

SocialrĂĽdgiver ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX):[X]XbZ_bhZ^[^VX ^VeXST]^\Vad__TSh]P\XZ

Medicin med Industriel Specialisering (Cand.scient.med.)

Vision, GraďŹ k og Interaktive Systemer (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\TSXRX])0[\T]\TSXRX] _bhZXPcaXZXadaVX_Pc^[^VX^VUPa\PZ^[^VX

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX):^V]XcX^]b_bhZ^[^VX _TaRT_cX^]T\^cX^]TZb_TaX\T]cP[_bhZ^[^VX^VWdZ^\\T[bT

Medicinsk Bioteknologi (Ingeniør)

Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\TSXRX])5aT\bcX[[X]VPU UPa\PZ^[^VXbZT_a^SdZcTa

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX)?bhZ^\TcaX

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) Kemi (Cand.scient.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\TSXRX])5Pa\PZ^[^VX

Kemi, Miljø og Bioteknologi (Cand.scient.techn.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\TSXRX])5Pa\PZ^[^VX

Teknoantropologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a\TSXRX])5Pa\PZ^[^VX

36

|

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX)?bhZ^UhbXbZT \Ă&#x152;[T\Tc^STa


UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR SUNDHED

IdrĂŚt (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5hbX^[^VXTa]Ă?aX]V P]Pc^\Xb_^acbVaT]Tb_^acbdSbcha[Ă?aX]V^VU^a\XS[X]V

Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)AXbXZ^UPZc^aTaU^a bhVS^\bhVS^\bU^aTQhVVT[bTT_XST\X^[^VXbd]SWTSb UaT\\T]STPZcXeXcTcTa^V_a^YTZc[TST[bTX]ST]U^a^UUT]c[XVT U^[ZTbd]SWTSbcX[cPV^V[XebbcX[bbhVS^\\T

IdrĂŚtsteknologi (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5hbX^[^VXTa]Ă?aX]V P]Pc^\Xb_^acbVaT]Tb_^acbdSbcha[Ă?aX]V^VU^a\XS[X]V

Sundhedsteknologi (Ingeniør) Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand.scient.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)Bd]SWTSbcTZ]^[^VX ^VcTZ]^[^VXcX[U^aTQhVVT[bTd]STabĂ&#x;VT[bT_[TYTQTWP]S[X]V ^VaTWPQX[XcTaX]VPU_PcXT]cTa

Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5hbX^[^VXU^Zdb_Ă&#x152; Ă&#x;aTc^VWĂ&#x;aT[bT]bd]SWTSbcTZ]^[^VXSXPV]^bcXRTaX]Vb \Tc^STa^VWYĂ?[_T\XS[TaU^Zdb_Ă&#x152;Ă&#x;aTc^VWĂ&#x;aT[bT]

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5hbX^[^VX\TSXRX]bZ X]U^a\PcXZWYĂ?[_T\XS[Ta_a^cTbTa^VP]Pc^\X

Psykologi (Cand.psych.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)3XPV]^bcXRTaX]Vb \Tc^STa[Ă?aX]V^VU^a\XS[X]V

Musikterapi (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)?bhZ^[^VX[Ă?aX]V ^VU^a\XS[X]V

Integrerede Fødevarestudier (Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5Ă&#x;STePaTSTbXV] bd]STUĂ&#x;STePaTaP[[TaVXTaU^[ZTbd]SWTSTa]Ă?aX]V^V^UUT]c [XVT\Ă&#x152;[cXSbbhbcT\Ta

Anvendt FilosoďŹ (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)Bd]SWTSb [^b^

Teknoantropologi (Cand.scient.) Medicin (Cand.med.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5hbX^[^VXTa]Ă?aX]V SXPV]^bcXRTaX]Vb\Tc^STaWYĂ?[_T\XS[TaUPa\PZ^[^VX^V P]Pc^\X

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)<TSXRX]bZX]U^a\PcXZ ^V[Ă?aX]V

Medicin med Industriel Specialisering (Cand.scient.med.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^abd]SWTS)5hbX^[^VXTa]Ă?aX]V SXPV]^bcXRTaX]Vb\Tc^STaUPa\PZ^[^VX^VP]Pc^\X

|

37


HR og organisation 8STccTPUb]XcZP]8 ]STU^abZT[[XVTdSSP]]T[bTaSTaVXeTa Z^\_TcT]RTaX]ST]U^aPaQTYSb^\aĂ&#x152;STc7d\P]ATbb^daRT ^V^aVP]XbPcX^]:P]SXSPcTa\TSSXbbTdSSP]]T[bTaZP]Q[P ePaTcPVT^_VPeTaSTaWP]S[Ta^\PS\X]XbcaPcX^]YdaP^V PaQTYSb_bhZ^[^VX

It-ledelse (Cand.it.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) 5^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT^VXc[TST[bT

SocialrĂĽdgiver ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) 5^aeP[c]X]VbaTc^VbPVbQTWP]S[X]V

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR ADMINISTRATION OG ORGANISATION

Socialt Arbejde (Cand.soc.)

Politik og Administration (Cand.scient.adm.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) ?^[XcXZ^VaTc[XVaTVd[TaX]V

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) ÂżZ^]^\X_^[XcXZU^aeP[c]X]VbaTc_^[XRhP]P[hbT^V_^[XcXbZ Z^\\d]XZPcX^]

Historie (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) BPVbQTWP]S[X]V

Erhvervsjura (Cand.merc.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) ÂżZ^]^\XU^aeP[c]X]VbaTcbPVbQTWP]S[X]V^V_Tab^]P[TU^aW^[S

Kemi og Bioteknologi (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) BPVbQTWP]S[X]V

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) ¿Z^]^\X^V_Tab^]P[TU^aW^[S^VaTZadccTaX]V

Psykologi (Cand.psych.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) ÂżZ^]^\X_^[XcXZU^aeP[c]X]VbaTc^V_^[XRhP]P[hbT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) BPVbQTWP]S[X]V

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.)

Virksomhedssystemer (Ingeniør)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) 5^aeP[c]X]VbaTcbPVbQTWP]S[X]V^V_^[XRhP]P[hbT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) ?a^YTZc[TST[bT

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) BPVbQTWP]S[X]V^V_^[XRhP]P[hbT |

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aPS\X]XbcaPcX^]^V^aVP]XbPcX^]) BPVbQTWP]S[X]V

Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.)

By-, Energi- og MiljøplanlÌgning (Ingeniør)

38

Kemi, Miljø og Bioteknologi (Cand.scient.techn.)


UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR JURA

UDDANNELSER MED KOMPETENCER INDEN FOR PSYKOLOGI OG ARBEJDSPSYKOLOGI

Erhvervsjura (Cand.merc.jur.)

Psykologi (Cand.psych.)

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)BZPccTaTcU^a\dTaTc 4DaTcP]bĂ?ccT[bTb^VPaQTYSbaTcU^aQadVTaaTcU^aeP[c ]X]VbaTcTaWeTaebbcaPUUTaTcYdaXSXbZ\Tc^STUPbcTYT]S^\ bT[bZPQbaTc ]P]bXTaX]VbaTccX]VbaTc^VX]b^[eT]baTc

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX^VPaQTYSb_bhZ^[^VX) :[X]XbZ_bhZ^[^VXPaQTYSb_bhZ^[^VXbP\cP[TcTaP_XeXST]^\ Vad__TSh]P\XZ_Ă?SPV^VXbZ_bhZ^[^VXbcaTbb^VPaQTYSb\X[YĂ&#x;

SocialrĂĽdgiver Jura (Cand.jur.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)4aWeTaebYdaPbZPccTaTc U^a\dTaTc4DaTcbcaPUUTaTcP]bĂ?ccT[bTb^VPaQTYSbaTc U^aQadVTaaTcU^aeP[c]X]VbaTcTaWeTaebbcaPUUTaTc^VYdaXSXbZ \Tc^ST

ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX^VPaQTYSb_bhZ^[^VX) :[X]XbZ_bhZ^[^VXeXST]^\Vad__TSh]P\XZ^VbcaTbb

Kommunikation (Cand.mag.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX^VPaQTYSb_bhZ^[^VX) BcaTbb^VPaQTYSb\X[YĂ&#x;

Landinspektør (Cand.geom./Cand.scient.techn.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)4DaTcU^aeP[c]X]VbaTc YdaXSXbZ\Tc^ST^V\X[YĂ&#x;^V_aXePcaTc

Virksomhedssystemer (Ingeniør) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^a_bhZ^[^VX^VPaQTYSb_bhZ^[^VX) <TSPaQTYSTadSeXZ[X]V

SocialrĂĽdgiver ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)B^RXP[aTcU^aeP[c]X]VbaTc ^VYdaXSXbZ\Tc^ST

Erhvervsøkonomi (HA/Cand.merc.) ¿eaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)4aWeTaebYdaPbZPccTaTc ^VU^a\dTaTc

Revisorkandidat (Cand.merc.aud.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)4aWeTaebYdaP^VbZPccTaTc

Politik og Administration (Cand.scient.adm.) ÂżeaXVTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aYdaP)5^aeP[c]X]VbaTc

|

39


40

|

X X X X X

X

X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X X X

X

X X

X

X X

X

X

X X

X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X

X X X

X X

X X X X

X X

X X

X X X X

X X

X X

X

X X X

X X

X X X

X

X X

7A^V^aVP]XbPcX^]

Bd]SWTS^V]PcdaeXST]bZPQ

X

BP\Ud]S^Vb^RXP[TU^aW^[S

BP[V^V\PaZTcX]V

?a^SdZcdSeXZ[X]V

5^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^VTUUTZcXeXbTaX]V

?[P][ÍV]X]V\X[Yß^VQhVVTaX

:^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^Vb_a^V

Titel 2P]S\PV 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 2P]SbRXT]c 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 2P]SbRXT]cb^R 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 2P]SbRXT]ccTRW] 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 2P]S\PV 2P]SbRXT]c 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 2P]S\PV 2P]S\PV 2P]S\TaRYda 702P]S\TaR 2P]Sb^R 5XbZTaXcTZ]^[^V 2P]SbRXT]cbP]_dQ[ 2P]SbRXT]c 2P]SbRXT]c 2P]Sb^Rb_TRXP[XbTaX]V 2P]SbRXT]ccTRW] 2P]S\PV 2P]SbRXT]c 2P]SbRXT]ccTRW] 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa

8C^VcTZ]^[^VX

Uddannelse 0]eT]Sc5X[^b^

0aZXcTZcda^V3TbXV] 1X^[^VX 1X^cTZ]^[^VX 1h1^[XV^V1^bÍc]X]V 1h4]TaVX^V<X[Yß_[P][ÍV]X]V 1hVVT[TST[bT 1hVVT^V0][ÍVbZ^]bcadZcX^] 1hVVTaX^V0][ÍV 1hV]X]VbX]U^a\PcXZ 1hVVTaX^V8]SdbcaX 1ÍaTShVcXV1X^cTZ]^[^VX 1ÍaTShVcXV1hdSeXZ[X]V 1ÍaTShVcXV4]TaVXcTZ]XZ 3P]bZ 3PcP[^VX 3PcPcTZ]XZ 3PcPcTZ]XZ^V8c 3TbXV]PU<TZP]XbZTBhbcT\Ta 4Zb_^accTZ]^[^VX 4[TZca^<TZP]XbZBhbcT\STbXV] 4[TZca^]XZ^V3PcPcTZ]XZ 4[TZca^]XZ^V4[TZca^cTZ]XZ 4]TaVXcTZ]XZ 4]VT[bZP[\T] 4]VT[bZ8]cTa]PcX^]P[EXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^] 4aWeTaebYdaP 4aWeTaebßZ^]^\X 4da^_ÍXbZTBcdSXTa 5XbZTaXcTZ]^[^VX 5^[ZTbd]SWTSbeXST]bZPQ 5hbXZ 6T^VaP

6[^QP[T5[hVc]X]VTBcdSXTa 6[^QP[cBhbcT\STbXV] 7Xbc^aXT 8SaÍc 8SaÍcbcTZ]^[^VX 8]STZ[X\P^V4]TaVX 8]SdbcaX^V?a^SdZcX^]

¿Z^]^\X

dSSP]]T[bTa^VZ^\_TcT]RTa

8]cTa]PcX^]P[XbTaX]V

Skematisk oversigt

X X

X


X

X X X

X

X X X X X

X

X

X

X X X

X X X

X

X

X X

X

X X X

X

7A^V^aVP]XbPcX^]

Bd]SWTS^V]PcdaeXST]bZPQ

BP\Ud]S^Vb^RXP[TU^aW^[S

BP[V^V\PaZTcX]V

?a^SdZcdSeXZ[X]V

5^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^VTUUTZcXeXbTaX]V

?[P][ÍV]X]V\X[Yß^VQhVVTaX

:^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^Vb_a^V

Titel 2P]SbRXT]c 2P]SXc 8]VT]Xßa 2P]S\PV 8]VT]Xßa 2P]SbRXT]ccTRW] 2P]SXc 2P]SXc 2P]SXc 2P]SYda 2P]SbRXT]c 2P]SbRXT]ccTRW] 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 2P]Sb^Rb_TRXP[XbTaX]V 2P]SbRXT]c 2P]S\PV 2P]S\PV 2P]SVT^\2P]SbRXT]ccTRW] 2P]Sb^Rb_TRXP[XbTaX]V 2P]SbRXT]ccTRW] 2P]S\PV 8]VT]Xßa 2P]SbRXT]c 2P]SbRXT]c^TR^] 2P]SbRXT]c 2P]S\TS 2P]SbRXT]c\TS 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 2P]S\PV 2P]S\PV 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW] 2P]SXc 2P]SbRXT]cPS\ 8]VT]Xßa

8C^VcTZ]^[^VX

Uddannelse 8]U^a\PcXZ 8]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda 8]U^a\PcX^]bcTZ]^[^VX 8]U^a\PcX^]beXST]bZPQ 8]]^ePcXe:^\\d]XZPcX^]bcTZ]XZ^V4]caT_aT]TdabWX_ 8]cTVaTaTST5ßSTePaTbcdSXTa 8]cTaPZcXeT3XVXcP[T<TSXTa 8c[TST[bT 8c;ÍaX]V^V>aVP]XbPc^aXbZ>\bcX[[X]V 9daP :T\X :T\X<X[Yß^V1X^cTZ]^[^VX :T\X^V1X^cTZ]^[^VX :T\XcTZ]XZ :T\XcTZ]^[^VX :X]TbXbZT>\aÌSTbcdSXTa :[X]XbZEXST]bZPQ^VCTZ]^[^VX :^\\d]XZPcX^] :d[cda:^\\d]XZPcX^]^V6[^QP[XbTaX]V ;P]SX]b_TZcßa ;PcX]P\TaXZP]bZTBcdSXTa ;TST[bT^V8]U^a\PcXZX1hVVTaXTc ;ÍaX]V^V5^aP]SaX]Vb_a^RTbbTa <PbZX]Z^]bcadZcX^] <PcT\PcXZ <PcT\PcXZßZ^]^\X <TSXP[^VX <TSXRX] <TSXRX]\TS8]SdbcaXT[B_TRXP[XbTaX]V <TSXRX]bZ1X^cTZ]^[^VX <X[YßcTZ]^[^VX <dbXZ <dbXZcTaP_X =P]^cTZ]^[^VX =TceÍaZ^V3XbcaXQdTaTSTBhbcT\Ta >[XT^V6PbcTZ]^[^VX >_[TeT[bTbSTbXV] ?^[XcXZ^V0S\X]XbcaPcX^] ?a^SdZc^V3TbXV]_bhZ^[^VX

¿Z^]^\X

dSSP]]T[bTa^VZ^\_TcT]RTa

8]cTa]PcX^]P[XbTaX]V

Skematisk oversigt

X X X X

X

X

X

X

X X X X

X

X X X X X

X

X X

X X

X X X

X X

X X X

X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X

X X X X X X

X X

X

X X

X X

X X

X

X X X

X X X

X X |

41


42

|

BP[V^V\PaZTcX]V

BP\Ud]S^Vb^RXP[TU^aW^[S

Bd]SWTS^V]PcdaeXST]bZPQ

7A^V^aVP]XbPcX^]

?a^SdZcdSeXZ[X]V

5^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT^VTUUTZcXeXbTaX]V

X

?[P][ÍV]X]V\X[Yß^VQhVVTaX

X

:^\\d]XZPcX^]U^a\XS[X]V^Vb_a^V

Titel 8]VT]Xßa 2P]S_bhRW 8]VT]Xßa 2P]S\TaRPdS 2P]Sb^R 2P]S^TR^] 2P]SbRXT]c 8]VT]Xßa ?a^UTbbX^]bQPRWT[^a 2P]Sb^R 2P]SbRXT]cb^R 8]VT]Xßa 2P]SXc 2P]S\PV 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 2P]SbRXT]c 2P]S\PV 2P]S\PV 2P]S\PV 8]VT]Xßa 2P]Sb^R 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa 8]VT]Xßa2P]SbRXT]ccTRW]

8C^VcTZ]^[^VX

Uddannelse ?a^SdZcX^] ?bhZ^[^VX ATVd[TaX]V^V0dc^\PcX^] ATeXb^aZP]SXSPc BP\Ud]SbUPV BP\Ud]SbßZ^]^\X BTaeXRTBhbcT\3TbXV] BXV]P[QTWP]S[X]V^V1TaTV]X]V B^RXP[aÌSVXeTa B^RXP[c0aQTYST B^RX^[^VX B^UcfPaT B^UcfPaTZ^]bcadZcX^] B_P]bZ8]cTa]PcX^]P[EXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^] Bd]SWTSbcTZ]^[^VX CTZ]XbZ5hbXZ CTZ]^P]ca^_^[^VX CdaXb\T ChbZP[\T] ChbZ8]cTa]PcX^]P[EXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^] CaÌS[ßbT:^\\d]XZPcX^]bbhbcT\Ta DSeXZ[X]V^V8]cTa]PcX^]P[TAT[PcX^]Ta EP]S^V<X[Yß ETYT^VCaP Z EXaZb^\WTSbhbcT\Ta EXaZb^\WTSbcTZ]^[^VX EXbX^]6aP Z^V8]cTaPZcXeTBhbcT\Ta EÍaSXZÍSTa^V8]]^ePcX^]b[TST[bT

¿Z^]^\X

dSSP]]T[bTa^VZ^\_TcT]RTa

8]cTa]PcX^]P[XbTaX]V

Skematisk oversigt

X X

X

X

X

X X

X X

X X

X X X

X

X

X X

X X X

X X X X

X X

X X

X

X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X

X X X X

X X

X X

X X X X

X

X X X X

X

X

X

X X X X X X

X X

X X X

X

X X

X


|

43


Kandidaternes titler – hvad betyder de? 5ÍaSXVdSSP]]TST_Ì0P[Q^aVD]XeTabXcTccX[ST[TbT]cXcT[ STaSÍZZTa^eTaST]PZPST\XbZTVaPSST]_ÌVÍ[ST]STWPa ^_]ÌTcVT]]T\bXcbcdSXd\4]QPRWT[^aVaPS^_]Ìb_ÌQPV Vad]SPUcaTÌabbcdSXTaT]_a^UTbbX^]bQPRWT[^aVaPS^_]Ìb_Ì QPVVad]SPUcaT^VTcWP[ecÌabbcdSXTa^VT]ZP]SXSPcVaPS ^_]Ìb_ÌQPVVad]SPUUT\ÌabbcdSXTa=TST]U^abTbT]Z^ac U^aZ[PaX]VPUWePScXc[Ta]TQTchSTa)

BA 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]QPRWT[^aVaPS1PRWT[^a^U0acb 10^_]Ìb_ÌQPVVad]SPUT]QPRWT[^adSSP]]T[bT\TS W^eTSeÍVcX]ST]U^aSTcWd\P]XbcXbZTcT^[^VXbZTT[[Ta YdaXSXbZT^\aÌST

Cand.med. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a<TSXRX]

Cand.merc. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX4aWeTaebßZ^]^\X

Cand.merc.aud. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aATeX bX^]^VTaT]U^adSbÍc]X]VU^aPcQ[XeTbcPcbPdc^aXbTaTcT[[Ta aTVXbcaTaTcaTeXb^a

Cand.merc.jur. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a4aWeTaeb YdaP

BSc 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]QPRWT[^aVaPS1PRWT[^a^UBRXT]RT 1BR^_]Ìb_ÌQPVVad]SPUT]QPRWT[^adSSP]]T[bT\TS W^eTSeÍVcX]ST]U^aSTc]PcdaeXST]bZPQT[XVT[ÍVTeXST]bZP QT[XVTT[[TacTZ]XbZeXST]bZPQT[XVT^\aÌST

Cand.oecon. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aBP\Ud]Sb ßZ^]^\X

Cand.psych. Cand.geom.

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a?bhZ^[^VX

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT][P]SX]b_TZcßa^VbÌ[TSTbU^aT] _Tab^]\TST]ZP]SXSPcVaPSX;P]SX]b_TZcßaeXST]bZPQ

Cand.scient.

Cand.it. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX8]U^a\PcX^]bcT Z]^[^VX

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aTc ]PcdaeXST]bZPQT[XVcUPVbÌb^\<PcT\PcXZ5hbXZ=P]^cT Z]^[^VX^V3PcP[^VX

Cand.scient.techn. Cand.jur. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX9daP

Cand.mag. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aÐcT[[Ta TaTWd\P]XbcXbZTT[[TabP\Ud]SbeXST]bZPQT[XVT d]XeTabXcTcbUPV

44

|

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aTccTZ]XbZ ^V]PcdaeXST]bZPQT[XVc^\aÌSTS^V\TST]P]ST]QPRWT[^a VaPST]ST]]PcdaeXST]bZPQT[XV


Cand.scient.adm.

HA

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a?^[XcXZ^V 0S\X]XbcaPcX^]

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]QPRWT[^aVaPSX4aWeTaebĂ&#x;Z^]^\X

Professionsbachelor Cand.scient.med. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a\TSXRX] \TSX]SdbcaXT[b_TRXP[XbTaX]V

3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]_Tab^]\TST]\T[[T\[P]VeXSTaT VĂ&#x152;T]STdSSP]]T[bT_Ă&#x152;"¤Ă&#x152;a?Ă&#x152;00DcX[ST[Tbb^RXP[aĂ&#x152;SVXeTaT ^VSX_[^\X]VT]XĂ&#x;aTaST]]TQTcTV]T[bT

Cand.scient.oecon. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a<PcT\P cXZ^VÂżZ^]^\X

Cand.scient.san.publ. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^a 5^[ZTbd]SWTSbeXST]bZPQ

Cand.scient.soc. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aB^RX^[^VX T[[Ta1h1^[XV^V1^bĂ?c]X]V

Cand.soc. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]bP\Ud]SbeXST]bZPQT[XVZP]SX SPcVaPSX]ST]U^aDSeXZ[X]V^V8]cTa]PcX^]P[T5^aW^[SBP\ Ud]SbUPVT[[TaB^RXP[c0aQTYST

Civilingeniør / Cand.polyt. 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]ZP]SXSPcVaPSX]ST]U^aX]VT]XĂ&#x;a eXST]bZPQ

Diplomingeniør 3TccTTaQTcTV]T[bT]U^aT]Z^acTaTX]VT]XĂ&#x;adSSP]]T[bTSeb "¤Ă&#x152;aX]Z[dbXeTTcWP[ecĂ&#x152;abeXaZb^\WTSb_aPZcXZ4]SX_[^\ X]VT]XĂ&#x;aUĂ&#x152;abP\cXSXVcQTcTV]T[bT]_a^UTbbX^]bQPRWT[^aX X]VT]XĂ&#x;aeXaZb^\WTS |

45


Datagrundlag :^\_TcT]RTVdXST]TaQ[TeTccX[TUcTa[Í]VTaTcXSbaTbTPaRW bÌeT[Q[P]SceXaZb^\WTSTab^\Q[P]Sc00D{bRP !dSSP] ]T[bTaEX_ÌQTVh]ScTSPcPX]SbP\[X]VT]eTSPcX]cTaeXTfT UT\]^aSYhbZTeXaZb^\WTSTab^\TaaT[TeP]cTPUcPVTaTPU 00D{bZP]SXSPcTa);^Vbc^a0P[Q^aV:^\\d]T:<33PU^[^ ^VCP]ZTVP]V3TUT\eXaZb^\WTSTaQ[TedSeP[Vc\TS WT]Q[XZ_ÌPcSÍZZTTcQaTScb_TZcad\PUSTcPZPST\XbZT PaQTYSb\PaZTSDSUaPX]cTaeXTfT]TbaTbd[cPcTadSbT]ScT eXTcb_ßaVTbZT\PcX[$eXaZb^\WTSTaWTad]STaeXaZb^\ WTSTaSTaWPaPZPST\XZTaTP]bPc^VeXaZb^\WTSTaSTaP[SaXV WPaWPUcT]PZPST\XZTaP]bPc8b_ßaVTbZT\PTcb_daVcT eXQ[PcX[STaTbZT]SbZPQcX[PZPST\XbZPaQTYSbZaPUc^VcX[ WeX[ZT^_VPeTaST\T]TaPZPST\XZTaTZP]ePaTcPVTBÌ[TSTb b_daVcTeX^VbÌcX[eXaZb^\WTSTa]TbZ^\_TcT]RTQTW^eX UaT\cXST]EX\^Sc^VQTbePaT[bTaUaPRP eXaZb^\WTSTa ^VTUcTab_ßaVTbZT\Pd]STabßVT[bT]^VX]cTaeXTfT]TZd]]T eXbÌ[TSTbSP]]T^bTcQX[[TSTPUWeX[ZTZ^\_TcT]RTaeXaZb^\ WTSTa]TTUcTab_ßaVTa ?ÌQPVVad]SPUd]STabßVT[bT]PUeXaZb^\WTSTa]TbZ^\_T cT]RTQTW^eZd]]TeXSTbXV]TT]b_ßaVTbZT\Pd]STabßVT[bT cX[00D{bdSSP]]T[bTa5^aPc:^\_TcT]RTVdXST]Zd]]TQ[XeT SÍZZT]STePaSTceXVcXVcPcP[[TdSSP]]T[bTaQTbePaTST b_ßaVTbZT\PTc8b_ßaVTbZT\PTcb_daVcTeXWeX[ZTUPV[XVT ^VVT]TaT[[TPZPST\XbZTZ^\_TcT]RTaZP]SXSPcTa\TS

46

|

ST]T]ZT[cTdSSP]]T[bT^_]Ìad]STadSSP]]T[bT]ETS b_ßaVb\Ì[T]T^\STUPV[XVTZ^\_TcT]RTaePaSTceXVcXVc PcUÌbÌQaTScTcQX[[TSTb^\\d[XVcbÌWeXbSTcUTZbQ[Te bePaTcPcZP]SXSPcTa]T^_]ÌTSTZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aXc Q[TeSTaeXSTaTb_daVc{WeX[ZTb_TRX ZZTZ^\_TcT]RTaX]ST] U^a8C^_]ÌaYTaTbZP]SXSPcTa.{7TaZd]]TSTaPUZahSbTb TaT\d[XVWTSTaWTad]STa)FTQdSeXZ[X]V_a^VaP\\TaX]V SPcPQPbTQadVTaeT][XVWTSb^UcfPaTdSeXZ[X]VbhbcT\STbXV] SXbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta]TceÍaZbcTZ]^[^VX\^QX[cTZ]^[^VX X]cTa]TccTZ]^[^VXQX[[TSQTWP]S[X]VXc[TST[bT\\ 8STbXV]TcPUb_ßaVTbZT\PTabÌeT[b^\ST]UÍaSXVT:^\_T cT]RTVdXSTWPaSTceÍaTceXVcXVcU^a^bPcVßaTST]bÌ[ÍbT eT][XVU^aeXaZb^\WTSTa]Tb^\\d[XVc3TcQTchSTa^VbÌPceX WPaU^aTcPVTcZPcTV^aXbTaX]VTa^VbP\[TcZPcTV^aXTaWe^aSTc WPaeÍaTcWT]bXVcb\ÍbbXVcbTc\TSeXaZb^\WTSTa]TbßY]T BÌ[TSTbWPad]STabßVT[bT]PUQÌSTSTZ^\_TcT]RTaZP]SX SPcTa]T^_]Ìad]STaSTaTbdSSP]]T[bT^VeXaZb^\WTSTa]Tb Z^\_TcT]RTQTW^eUd]VTaTcb^\X]b_XaPcX^]U^aST]]TVdXST BZd[[TeXWPeTdSPaQTYSTcT]Ud[ScSÍZZT]STVdXSTU^aP[[T Z^\_TcT]RTa^VdSSP]]T[bTaeX[[TST]Q[XeTSTb\TaTd^eTa bZdT[XV^VSTa\TSeX[STaeÍaTaXbXZ^U^aST]XZZTeX[Q[XeT QadVcXbP\\TVaPS


Kontakt 5^ahSTa[XVTaT^_[hb]X]VTa^\PZPST\XbZPaQTYSbZaPUcZ^]cPZc :PaaXTaTRT]caTc_Ì0P[Q^aVD]XeTabXcTc_ÌZPaaXTaT/PPdSZT[[Ta c[U)((#&##& HSTa[XVTaTX]U^a\PcX^]^\0P[Q^aVD]XeTabXcTcbdSSP]]T[bTa

]STb_ÌbcdSXTVdXSTPPdSZ 3T]]T:^\_TcT]RTVdXST ]STb^VbÌ^][X]T_ÌZPaaXTaTPPdSZ

00D{b:^\_TcT]RTVdXSTTadSPaQTYSTcPU:PaaXTaTRT]caTceTS 0P[Q^aVD]XeTabXcTc!dSVPeT ^_[PV! !^_[PV)"bcZ

|

47


Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand.scient.) ................... 23 Kinesiske Områdestudier (Cand.soc.) ................................. 23 Kommunikation (Cand.mag.) .............................................. 23 Kultur, Kommunikation og Globalisering (Cand.mag.) ...... 24 Landinspektørvidenskab (Cand.geom./Cand.scient.techn.) ....................................... 24 Latinamerikanske Studier (Cand.soc.) ................................ 24 Ledelse og Informatik i Byggeriet (Cand.scient.techn.) ..... 24 Maskinkonstruktion (Ingeniør) ............................................ 26 Matematik (Cand.scient.) .................................................... 26 Matematik-økonomi (Cand.scient.oecon.) ......................... 26 Medialogi (Cand.scient.) ...................................................... 26 Medicin (Cand.med.) .............................................................27 Medicin med Industriel Specialisering (Cand.scient.med.) ................................................................27 Medicinsk Bioteknologi (Ingeniør)........................................27 Miljøteknologi (Ingeniør).......................................................27 Musik (Cand.mag.) ............................................................... 28 Musikterapi (Cand.mag.) ..................................................... 28 Nanoteknologi (Ingeniør) ..................................................... 28 Netværk og Distribuerede Systemer (Ingeniør).................. 28 Olie- og Gasteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ......... 29 Oplevelsesdesign (Cand.it.) ................................................. 29 Politik og Administration (Cand.scient.adm.) .................... 29 Produkt- og Designpsykologi (Ingeniør) ............................. 29 Produktion (Cand.scient.techn.) ........................................... 31 Psykologi (Cand.psych.) ........................................................ 31 Regulering og Automation (Ingeniør) .................................. 31 Revisorkandidat (Cand.merc.aud.) ....................................... 31

Samfundsfag (Cand.soc.) .................................................... 32 Samfundsøkonomi (Cand.oecon.) ....................................... 32 Signalbehandling og Beregning (Ingeniør) ......................... 32 Service System Design (Cand.scient.) ................................. 32 Socialrådgiver ...................................................................... 33 Socialt arbejde (Cand.soc.)................................................... 33 Sociologi (Cand.scient.soc.) ................................................ 33 Software (Ingeniør) .............................................................. 33 Softwarekonstruktion (Cand.it.) ......................................... 34 Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ......................................................................... 34 Sundhedsteknologi (Ingeniør) ............................................. 34 Teknisk Fysik (Ingeniør) ....................................................... 34 Teknoantropologi (Cand.scient.) ......................................... 35 Turisme (Cand.mag.)............................................................ 35 Tysk (Cand.mag.).................................................................. 35 Tysk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.) ........................ 35 Trådløse Kommunikationssystemer (Ingeniør) .................. 36 Udvikling og Internationale Relationer (Cand.soc.) ........... 36 Vand og Miljø (Ingeniør)....................................................... 36 Veje og Trafik (Ingeniør) ...................................................... 36 Virksomhedssystemer (Ingeniør) .........................................37 Virksomhedsteknologi (Ingeniør) .........................................37 Vision, Grafik og Interaktive systemer (Ingeniør) ...............37 Værdikæder og Innovationsledelse (Ingeniør/Cand.scient.techn.) ..............................................37

|

3


Aalborg Universitet Aalborg Universitet er en dynamisk og innovativ forsknings- og uddannelsesinstitution, som kombinerer et levende engagement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsning på internationalt samarbejde. Blandt verdens godt 17.000 universiteter er AAU placeret på de fleste anerkendte internationale rankinglister.

Aalborg Universitet, SBI SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Forskningen bliver nyttiggjort gennem rådgivning af myndigheder, formidling til byggeog boligsektoren samt uddannelse. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på byggeog boligområdet.

Aalborg Universitet København AAU i Københavnsområdet er i 2012 blevet samlet i et integrereret uddannelses-, forsknings- og erhvervsmiljø i Nokias hidtidige danske hovedkvarter i Sydhavnen. På campus vil der desuden være virksomheder - der er kontakter og aftaler med flere virksomheder fra bl.a. Sverige, Norge, Kina og USA om at lokalisere sig, under forudsætning af at være tæt på AAU. AAU har haft aktiviteter i Københavnsområdet siden 2002. Aalborg Universitet Esbjerg er en afdeling af AAU, i Esbjerg. Afdelingen har eksisteret siden 1995, hvor AAU blev sammenlagt med det daværende Esbjerg Teknikum, og vi er således en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af forskningskompetencer og uddannelser.

4

|


AAU’s uddannelser inddelt efter fakultet AAU AALBORG HUMANISTISKE UDDANNELSER Anvendt Filosofi Dansk Engelsk Engelsk – International Virksomhedskommunikation Informationsarkitektur Informationsvidenskab Interaktive Digitale Medier It, Læring og Organisatorisk Omstilling Kommunikation Kultur, Kommunikation og Globalisering Læring og Forandringsprocesser Musik Musikterapi Oplevelsesdesign Psykologi Spansk – International Virksomhedskommunikation Turisme Tysk, almen Tysk – International Virksomhedskommunikation SAMFUNDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSER By, Bolig og Bosætning Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Europæiske Studier Historie It-ledelse Jura Kinesiske Områdestudier - specialisering Latinamerikanske Studier - specialisering Politik og Administration Revisorkandidat

Samfundsfag Samfundsøkonomi Socialrådgiver Socialt Arbejde Sociologi Udvikling og Internationale Relationer TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Arkitektur og Design Biologi Bioteknologi By-, Energi- og Miljøplanlægning Byggeledelse Bygge- og Anlægskonstruktion Byggeri og Anlæg Bygningsinformatik Byggeri og Industri Bæredygtig Energiteknik Datalogi Datateknik Datateknik og It Design af Mekaniske Systemer Eksportteknologi Elektro-Mekanisk Systemdesign Elektronik og Datateknik Elektronik og Elektroteknik Energiteknik Fysik Geografi Indeklima og Energi Industri og Produktion Informatik Informationsteknologi Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurskab

|

5


Kemi Kemi, Miljø og Bioteknologi Kemi og Bioteknologi Kemiteknik Kemiteknologi Landinspektør Matematik Matematik-økonomi Medialogi Medicinsk Bioteknologi Miljøteknologi Nanoteknologi Netværk og Distribuerede Systemer Produkt- og Designpsykologi Produktion Regulering og Automation Signalbehandling og Beregning Software Softwarekonstruktion Teknisk Fysik Teknoantropologi Trådløse Kommunikationssystemer Vand og Miljø Veje og Trafik Virksomhedssystemer Virksomhedsteknologi Vision, Grafik og Interaktive systemer Værdikæder og Innovationsledelse SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Folkesundhedsvidenskab Idræt Idrætsteknologi Klinisk Videnskab og Teknologi Medicin Medicin med Industriel Specialisering Sundhedsteknologi

6

|

AAU KØBENHAVN By, Bolig og Bosætning By, Energi- og Miljøplanlægning Bæredygtig Bioteknologi Bæredygtig Byudvikling Globale Flygtninge Studier - specialisering Globalt Systemdesign Informatik Informationsvidenskab Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurskab Integrerede Fødevarestudier It, Læring og Organisatorisk Omstilling Kommunikation Landinspektør Ledelse og Informatik i Byggeriet Læring og Forandringsprocesser Medialogi Service System Design Socialt Arbejde Teknoantropologi Turisme Værdikæder og Innovationsledelse

AAU ESBJERG Bæredygtig Energiteknik Bygge- og Anlægskonstruktion Datateknik Elektronik og Datateknik Fiskeriteknolog Informationsteknologi Kemi, Miljø og Bioteknologi Kemi og Bioteknologi Kemiteknik Maskinkonstruktion Medialogi Olie- og Gasteknologi


|

7


5@/,+ 5@/,+

8

|

Anvendt Filosofi

Arkitektur og Design

Biologi

Bioteknologi

(Cand.mag.)

(Ingeniør / Cand.scient.techn.)

(Cand.scient.)

(Ingeniør/Cand.scient.techn.)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ Filosofiske retninger og teorier ~ Etik ~ Argumentationsteori ~ Politiske og samfundsmæssige problemstillinger ~ HR og organisationsudvikling ~ Konsulentarbejde ~ Markedsføring og branding ~ Undervisning og formidling ~ Virksomheders etiske og værdimæssige spørgsmål

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 0aZXcTZc^]XbZ konceptudvikling ~ ?aÍbT]cPcX^]PU designforslag ~ ?a^YTZcTaX]VPUQhV]X]VTa ~ DSeXZ[X]VPUZ^]RT_cSTbXV] ~ ?a^SdZcdSeXZ[X]VPUUhbXbZT .. og virtuelle produkter ~ 1hdSeXZ[X]V ~ 3TbXV]PU_[PSbTaQhad\ parker ~ <^QX[XcTc^VX]UaPbcadZcda

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ ¿Z^[^VX ~ I^^[^VX ~ <XZa^QX^[^VX ~ 1X^ZT\X ~ <^[TZh[ÍaQX^[^VX ~ 6T]TcXZ ~ ?[P]cTa ~ 0ZePcXbZQX^[^VX ~ 7d\P]QX^[^VX ~ B_X[STeP]S ~ <X[Yß ~ ¿Z^]^\X

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 1X^[^VX ~ :T\X ~ 3haZ]X]VPU\XZa^^aVP]Xb\Ta ~ 5aT\bcX[[X]VPU_a^cTX]Ta ~ ?a^SdZcdSeXZ[X]V ~ 5Pa\PZ^[^VX ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med en uddannelse i Anvendt Filosofi kan undervise i gymnasieskolen, men kan også vælge fag inden for organisation, pædagogik, interkulturel læring, økonomi eller miljø med henblik på en karriere i erhvervslivet.

På kandidatuddannelsen vælger man mellem tre specialiseringer: ~ 0aZXcTZcda ~ 8]SdbcaXT[c3TbXV] ~ DaQP]3TbXV]

Som biolog kan man f.eks. blive ansat i stat og kommuner og arbejde ved miljømyndighederne. Derudover findes jobmuligheder ved analyselaboratorier og private virksomheder. En del af kandidaterne kombinerer uddannelsen med et andet fag, så de opnår kompetence til at undervise i gymnasieskolen.

Med denne uddannelse vil man kunne få ansættelse i private arkitektfirmaer, byplantegnestuer, design- og ingeniørfirmaer, udviklingsafdelinger, informations og servicevirksomheder, og uddannelsen er også målrettet mod at arbejde internationalt.

På kandidatuddannelsen vælger man mellem fire specialiseringer: ~ <X[YßcTZ]^[^VX ~ ?a^cTX]cTZ]^[^VX ~ 6T]cTZ]^[^VX ~ 1X^_a^RTbcTZ]^[^VX Kandidater i Bioteknologi kan f.eks. arbejde med produktion baseret på biologiske processer i bioteknologiske eller farmaceutisk industri.


5@/,+ 5@/,+

By-, Bolig og BosÌtning By-, Energi- og (Cand.scient.soc.) MiljøplanlÌgning

Byggeledelse (Ingeniør/Cand.scient.techn.)

(Ingeniør)

(Ingeniør) Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 1^[XV_^[XcXbZTdSU^aSaX]VTa ~ EdaSTaX]VPUĂ?]SaX]VTa]T_Ă&#x152; boligmarkedet ~ 3TcQ^[XVb^RXP[T^\aĂ&#x152;ST ~ ?[P][Ă?V]X]VPUdSeXZ[X]Vb strategier for kommuner og boligselskaber ~ ATVXbcTaSPcP ~ 6T^VaP bZTX]U^a\PcX^]b systemer ~ :eP]cXcPcXeTSPcP ~ :eP[XcPcXeTSPcP Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde med de komplekse udfordringer, som by- og boligpolitiske beslutningstagere stĂĽr overfor. Det sker primĂŚrt i ministerier, kommuner samt i de almene boligorganisationer og institutioner med fokus pĂĽ det boligpolitiske omrĂĽde. Endvidere er der gode beskĂŚftigelsesmuligheder indenfor private rĂĽdgivningsvirksomheder.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5hbXbZ_[P][Ă?V]X]V ~ <^QX[XcTcb_[P][Ă?V]X]V ~ <X[YĂ&#x;_[P][Ă?V]X]V ~ EdaSTaX]VPU\X[YĂ&#x;Ă&#x;Z^]^\X sociale forhold PĂĽ kandidatuddannelsen vĂŚlger man mellem ďŹ re specialiseringer: ~ 1h_[P][Ă?V]X]V ~ 1Ă?aTShVcXVT1hdSeXZ[X]V ~ 4]TaVX_[P][Ă?V]X]V ~ <X[YĂ&#x;[TST[bT^V BĂŚredygtighed Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde som miljøkonsulent, miljøchef, byplanlĂŚgger, traďŹ kplanlĂŚgger, energikonsulent, energiplanlĂŚgger, projektleder, forskningskoordinator eller underviser.

Bygge- og AnlĂŚgskonstruktion

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 1hVVT^V anlĂŚgskonstruktion ~ 4]caT_aXbT[TST[bT ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ 1hVVTaĂ&#x152;SVXe]X]V ~ CeĂ?aUPV[XVcbP\PaQTYST ~ ÂżZ^]^\X ~ 8c Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde med større entrepriser i entreprenørďŹ rmaer, rĂĽdgivende ingeniørvirksomheder, men ogsĂĽ i den offentlige sektor med f.eks. projektering af store byggeprojekter.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]UaPbcadZcda ~ BcĂ&#x152;[^VQTc^]Z^]bcadZcX^] ~ ?a^YTZcTaX]V ~ 2^\_dcTabX\d[TaX]V ~ >UUbW^aT ~ ETYZ^]bcadZcX^] ~ 7PeeX]S\Ă&#x;[[Ta Som ingeniør inden for Byggeog anlĂŚgskonstruktion vil man f.eks. kunne fĂĽ job i rĂĽdgivende ingeniørďŹ rmaer, entreprenørvirksomheder eller hos offentlige myndigheder.

|

9


5@/,+ 5@/,+

Byggeri og Anlæg

Bygningsinformatik

Byggeri og Industri

(Ingeniør)

(Cand.scient.techn.)

(Ingeniør)

Bæredygtig Bioteknologi (Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 1hVVT^VP][ÍVbZ^]bcadZ tion ~ 1hVVT[TST[bT ~ 8]STZ[X\P^VT]TaVX ~ EP]S^V\X[Yß ~ ETY^VcaP ZcTZ]XZ ~ 1hVVTaÌSVXe]X]V Diplomingeniører med en uddannelse i Byggeri og Anlæg kan f.eks. ansættes hos rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder, men også offentlige virksomheder har behov for kompetencerne i forbindelse med offentligt byggeri.

10

|

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8cXQhVVT_a^RTbbT] ~ 1hV]X]Vb\^ST[[Ta ~ 1dX[SX]V8]U^a\PcX^]<^ST[ (BIM) ~ 8ccX[bP\PaQTYST^V kommunikation ~ CeÍaUPV[XVcbP\PaQTYST med It-udviklere ~ 8cQadVTa]TbQTW^e ~ BhbcT\dSeXZ[X]V Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med IT-systemer til brug i byggebranchen, og kandidater i bygningsinformatik vil ofte arbejde i spændingsfeltet mellem softwareudviklere/systemleverandører og It-brugerne i byggebranchen.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]UaPbcadZcda ~ BcÌ[^VQTc^]Z^]bcadZcX^] ~ ?a^YTZcTaX]V ~ 2^\_dcTabX\d[TaX]V ~ >UUbW^aT ~ ETYZ^]bcadZcX^] ~ 7PeeX]S\ß[[Ta Som ingeniør inden for Byggeri og Industri vil man f.eks. kunne få job i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller hos offentlige myndigheder.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 6aß]cTZ]^[^VX ~ 1X^\PbbT ~ 4]TaVX^VQX^T]TaVX ~ 1ÍaTShVcXVWTS ~ 1X^ZT\X ~ 2T[[TQX^[^VX Civilingeniører med en kandidatgrad i Bæredygtig Bioteknologi kan f.eks. opnå ansættelse ved bioteknologiske og bioenergivirksomheder, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørvirksomheder og offentlige myndigheder.


5@/,+ 5@/,+

BÌredygtig Byudvikling (Ingeniør)

BĂŚredygtig Energiteknik

Dansk

Datalogi

(Cand.mag.)

(Cand.scient.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 3P]bZ^V]^aSXbZZd[cda^V sprog ~ D]STaeXb]X]V ~ <TSXTa ~ CTZbcaTSXVTaX]VU^a[PVb virksomhed ~ :^\\d]XZPcX^] ~ 8]U^a\PcX^]bZP\_PV]Ta ~ :d[cdaU^a\XS[X]V ~ CTZbcU^aUPc]X]V ~ =hWTSbU^a\XS[X]V ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ BhbcT\P]P[hbT ~ DSeXZ[X]V^VX\_[T\T]cTaX]V af programmeringssprog ~ ?a^VaP\\TaX]VbcTZ]^[^VXTa ~ 3PcPQPbTcTZ]^[^VXTa ~ BT\P]cXZ^VeTaX ZPcX^] ~ 3XbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta ~ <PbZX]X]cT[[XVT]b ~ B^UcfPaTT]VX]TTaX]V

(Ingeniør) Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 1hTabdSU^aSaX]VTa f.eks. ghettoer ~ EXaZb^\WTSTab\X[YĂ&#x;P]bePa ift. byer ~ ETSePaT]STT]TaVX ~ <X[YĂ&#x;edaSTaX]V ~ 1Ă?aTShVcXVT]TaVXU^abh]X]V i byer ~ 1Ă?aTShVcXVcaP]b_^acXQhTa ~ 1hTabcX[_Pb]X]VcX[Z[X\P forandringer ~ 1^[XV^\aĂ&#x152;STa^VPaTP[ anvendelse Uddannelsen kvaliďŹ cerer bl.a. til at arbejde som miljøkonsulent, by-, traďŹ k- eller energiplanlĂŚgger i rĂĽdgivende ingeniørvirksomheder, energiog forsyningsvirksomheder, kommuner ministerier eller i internationale organisationer.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ :Ă&#x;[T^VePa\TcTZ]XZ ~ 5^aQaĂ?]SX]V ~ CTa\XbZ_a^RTbSTbXV] ~ CTa\XbZTT]TaVXbhbcT\Ta ~ 4[TZcaXbZTbhbcT\Ta ~ <TZP]XbZTbhbcT\Ta ~ 7hSaPd[XbZTbhbcT\Ta ~ ?a^YTZc[TST[bT PĂĽ kandidatoverbygningen vĂŚlger de studerende en af følgende specialiseringer: ~ 4[TZcaXbZ4]TaVXcTZ]XZ ~ 5^aQaĂ?]SX]VbcTZ]XZ ~ <TZPca^]XbZ4]TaVXcTZ]XZ ~ >UUbW^aT4]TaVXbhbcT\Ta ~ CTa\XbZ4]TaVXcTZ]XZ ~ EX]S\Ă&#x;[[TbhbcT\Ta Ingeniører inden for energi efterspørges f.eks. inden for offshore-, biomasse- og biogasomrĂĽdet, vindmølleindustrien, energiproduktion og â&#x20AC;&#x201C;forsyning mv.

Kandidater med en bachelor i Dansk kan vĂŚlge en overbygning inden for et gymnasierelevant fag med henblik pĂĽ en undervisningskarriere eller et fag, der retter sig mod erhvervslivet, f.eks. kommunikation.

PĂĽ kandidatuddannelsen kan man vĂŚlge specialiseringen: ~ B_X[^V4]VX]T_a^VaP\\T ring Uddannelsen giver mulighed for at arbejde inden for mobilkommunikation, rumfart, sundhedsteknologi, medieindustrien, spilindustrien, private og offentlige virksomheder, i industrien eller som forsker.

|

11


Datateknik

Datateknik og IT

(Ingeniør)

(Ingeniør)

Design af Mekaniske Systemer

Eksportteknologi (Ingeniør)

(Ingeniør) Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: PĂĽ kandidatuddannelsen vĂŚlger man mellem tre specialiseringer: ~ 3PcP4]VX]TTaX]V ~ <PRWX]T8]cT[[XVT]RT ~ 4\QTSSTSB^UcfPaT Engineering PĂĽ uddannelsen vĂŚlger man mellem to specialiseringer: ~ 8]cT[[XVT]cT?Ă&#x152;[XST[XVT Systemer ~ 8]cT[[XVT]cT8]U^a\PcX^]b systemer Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde med rĂĽdgivning, salg og produktion i ingeniør- og softwarevirksomheder, sĂĽvel som i den offentlige sektor.

12

|

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ BhbcT\dSeXZ[X]V^VSTbXV] ~ <^QX[TT]WTSTa ~ BXZZTaWTSbbhbcT\Ta ~ 8]cT[[XVT]cTWYT\ ~ 8]cT[[XVT]cTcaP]b_^ac systemer ~ A^Q^ccTa ~ BPcT[[XccTa ~ =TceĂ?aZ PĂĽ uddannelsen vĂŚlger man mellem ďŹ re specialiseringer: ~ :^\\d]XZPcX^]bbhbcT\Ta ~ BXV]P[QTWP]S[X]V ~ 8]U^a\PcXZ ~ ?a^RTbZ^]ca^[ Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde med udvikling af elektronik i smĂĽ sĂĽvel som store virksomheder.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ B_Ă?]SX]Vb^VSTU^a\P tionsanalyse af lastbĂŚrende strukturer ~ 4[PbcXRXcTcbcT^aX_[PbcXRXcTcb teori samt mikromekanik ~ 5X]XcTT[T\T]c\Tc^ST] ~ 1adS\TZP]XZ^VdS\PccT[bT ~ 4]TaVX^VePaXPcX^]b\Tc^STa ~ 0]P[hbTPU Ta[TVT\T systemer ~ >_cX\TaX]V ~ :^\_^bXccTa^VZ^\_^bXc konstruktioners mekanik ~ :^]bcadZcX^]PU\TZP]XbZT... systemer Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde med design, maskinkonstruktion og projektledelse i industri- og rĂĽdgivningsvirksomheder.

Diplomingeniører med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT ~ 5^aaTc]X]Vb\^ST[[Ta ~ >aVP]XbPcX^] ~ <PaZTcX]V ~ ?[P][Ă?V]X]V ~ ?a^SdZcdSeXZ[X]V ~ ?a^SdZcX^] ~ ;TST[bT ~ 8C ~ ;TP] Ingeniører i Eksportteknologi arbejder f.eks. med logistik i store internationale virksomheder som projektleder, konsulent eller supply chain manager.


Elektro-Mekanisk Systemdesign

Elektronik og Datateknik

Elektronik og Elektroteknik

(Ingeniør)

(Ingeniør)

(Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]cT[[XVT]bX\TZP]XbZT systemer ~ BchaX]VaTVd[TaX]V^V automatisering ~ A^Q^ccTa ~ CaP]b\XbbX^]bbhbcT\Ta ~ <^ST[SP]]T[bTbX\d[TaX]V og design af komplekse sammensatte systemer ~ >_cX\TaX]VPUTZbXbcTaT]ST produkter ~ 8]]^ePcX^]^VdSeXZ[X]VPU nye produkter

Med denne uddannelse opnĂĽr man bl.a. kompetencer inden for: ~ DSeXZ[X]VPUT[TZca^]XZ^V software ~ 8]cTVaTaTcWPaSfPaT^V software ~ 1hV]X]VPU_a^c^ch_Ta ~ DSeXZ[X]V^VX\_[T\T]cT ring af pĂĽlidelige automatiseringssystemer til industrien ~ 2^\_dcTabchaTSTbhbcT\Ta i den biokemiske branche ~ ?a^VaP\\TaX]Vbb_a^V ~ B^UcfPaTT]VX]TTaX]V ~ 1TaTV]T[XVWTS

Med denne uddannelse opnür man bl.a. kompetencer inden for: ~ ?a^VaP\\TaX]V ~ 0]P[^VT^VSXVXcP[TbhbcT\Ta ~ 3TbXV]PUT[TZca^]XbZT kredsløb og systemer ~ BP\b_X[\T[[T\bhbcT\ og omverden ~ ATVd[TaX]VbcTZ]XZ ~ :^\\d]XZPcX^]bbhbcT\Ta ~ 8]S[TYaTSTaTP[cXSbbhbcT\Ta ~ 8]U^a\PcX^]bQTWP]S[T]ST systemer

Uddannelsen kvaliďŹ cerer bl.a. til at arbejde med teknisk udvikling af produkter og ledelse af tekniske udviklingsprojekter.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde som automatiseringskonsulent/ingeniør, udvikler af moderne elektronisk udstyr og hardware- og softwaredesigner.

Uddannelsen giver ansÌttelsesmuligheder som udviklingsingeniør, konsulent, projektleder mv. i mange af de store industrivirksomheder.

Energiteknik (Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 4[TZcaXbZT]TaVXcTZ]XZ ~ <TZPca^]XbZaTVd[TaX]Vb teknik ~ CTa\XbZT]TaVXcTZ]XZ PĂĽ kandidatoverbygningen til denne uddannelse vĂŚlger de studerende en af disse specialiseringer: ~ 1aĂ?]SbT[bRT[[Ta^V Brintteknologi ~ 4UUTZcT[TZca^]XZ^V Elektriske Drivsystemer ~ 4[TZcaXbZT0][Ă?V^V HøjspĂŚndingsteknik ~ 4]TaVX_[P][Ă?V]X]V ~ <TZPca^]XbZATVd[TaX]Vb teknik ~ CTa\XbZ4]TaVX^V Procesteknik ~ EX]S\Ă&#x;[[TcTZ]^[^VX Ingeniører inden for energi kan fĂĽ ansĂŚttelse i større private virksomheder med fokus pĂĽ energi og energiforsyning, men ogsĂĽ i det offentlige er der behov for ingeniører, der kan foretage energiplanlĂŚgning.

|

13


14

|


Engelsk, almen (Cand.mag.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^a\XS[X]V^Vd]STaeXb]X]V ~ 4]VT[bZb_a^V^V^eTabĂ?c telse ~ EXST]^\T]VT[bZb_a^VTST lande ~ :d[cdaU^abcĂ&#x152;T[bT ~ ;XccTaPcda^VcTZbcTa_Ă&#x152; engelsk ~ <TSXTa ~ 0S\X]XbcaPcX^] ~ :^\\d]XZPcX^]b^_VPeTa ~ :^]bd[T]cPaQTYST ~ 4aUPaX]V\TSPcbcdSTaTX udlandet En uddannelse i Engelsk kombineres ofte med et andet fag, f.eks. IT, lĂŚring, turisme eller et fag, der er relevant til undervisning i gymnasieskolen.

Engelsk - International Virksomheds-kommunikation (Cand.mag.)

Erhvervsjura

Erhvervsøkonomi

(Cand.merc.jur.)

(HA)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 4]VT[bZb_a^V^V oversĂŚttelse ~ 8]cTaZd[cdaT[Z^\\d]XZPcX^] og PR ~ <PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VbP[V ~ 5^aQadVTaPSUĂ?aS ~ 4Zb_^ac ~ :d[cdaU^a\XS[X]V ~ 8C ~ >aVP]XbPcX^]^V[TST[bT ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ 4aUPaX]V\TSPcbcdSTaTX udlandet

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 9daXSXbZ\Tc^ST ~ 0UcP[T^VTabcPc]X]VbaTc ~ BcPcXbcXZ ~ ÂżZ^]^\XbchaX]V^VaTV]bZPQ ~ :^]caPZcdSPaQTYST[bT ~ 5^a\dTaTc ~ BT[bZPQbaTc ~ 4DaTc ~ BZPccTaTc ~ 7A^V?Tab^]P[TYdaP ~ 5PbcTYT]S^\

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ ÂżZ^]^\XbchaX]VQdSVTc tering og regnskab ~ <PaZTcX]V ~ >aVP]XbPcX^] ~ 4aWeTaebYdaP ~ BcPcXbcXZ ~ ?a^YTZc[TST[bT

I forbindelse med kandidatuddannelsen kan man vĂŚlge mellem to specialiseringer: ~ >aVP]XbPcX^]^V;TST[bT ~ :X]TbXbZT>\aĂ&#x152;STbcdSXTa Kandidater i International Virksomhedskommunikation vil kunne arbejde i internationale marketingafdelinger, med HR management, kulturformidling, turisme eller informationsarbejde i det offentlige eller private.

Erhvervsjurister ansĂŚttes ofte i ministerier, styrelser, nĂŚvn, regioner, kommuner, europĂŚiske institutioner, men ogsĂĽ i den private sektor sĂĽ som internationale koncerner, revisionsselskaber, banker, forsikringsselskaber samt fagforeninger.

Bachelorer med en HA kan opnĂĽ ansĂŚttelse i stort set alle brancher og typer af virksomheder. Mange med en HA vĂŚlger at lĂŚse videre og tage en kandidatuddannelse som cand.merc.

|

15


Erhvervsøkonomi

EuropĂŚiske studier

Fiskeriteknolog

(Cand.merc.)

(Cand.soc.)

(Kort videregĂĽende uddannelse)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ B^RXP[T^VZd[cdaT[[TU^aW^[S i Europa ~ ÂżZ^]^\XbZTU^aW^[SX4da^_P ~ 4da^_Ă?XbZ_^[XcXZ ~ 4D^V4D[^eVXe]X]V ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5TabZeP]S ~ EP]S\X[YĂ&#x; ~ 7Pe\X[YĂ&#x; ~ 5XbZTaXQX^[^VX ~ 5XbZT\Tc^STa ~ 0ZePZd[cda ~ 5XbZTQTWP]S[X]V ~ <XZa^QX^[^VX

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ ÂżZ^]^\XbchaX]VQdSVTccT ring og regnskab ~ <PaZTcX]V ~ >aVP]XbPcX^] ~ 4aWeTaebYdaP ~ BcPcXbcXZ ~ ?a^YTZc[TST[bT Kandidater fra Cand.merc. vĂŚlger desuden en af disse seks specialelinjer: ~ 8]cTa]PcX^]P[eXaZb^\WTSb økonomi (interkulturel ledelse, udenlandske markeder mv.) ~ ÂżZ^]^\XbchaX]VTUUTZcXeX sering, cost-beneďŹ t-analyse, it-vĂŚrktøjer til økonomistyring, ledelse mv.) ~ >aVP]XbPcX^]^VbcaPcTVX (organisationsudvikling, HRM, personaleudvikling mv.) ~ 8]cTa]PcX^]P[\PaZTcX]V (markedsanalyse, forbrugeradfĂŚrd, kundekredse mv.)

16

|

~ 8]]^ePcX^]<P]PVT\T]c (innovation pĂĽ samfunds- og virksomhedsniveau mv.) ~ 8]]^ePcX^]^V4]caT_aT]Tda ship (samspil mellem viden, . innovation og virksomhedsdynamik, globalisering og forandring mv.)

De studerende pĂĽ uddannelsen vĂŚlger en af disse specialiseringer: ~ :X]TbXbZT>\aĂ&#x152;STbcdSXTa ~ ;PcX]P\TaXZP]bZTBcdSXTa Uddannelsen kvaliďŹ cerer bl.a. til arbejde i offentlig administration, herunder EU-systemet eller i institutioner med relation til EU, f.eks. interesseorganisationer. OgsĂĽ den private sektor efterspørger kandidater med bred viden om Europa.

Fiskeriteknologer bliver ofte ansat inden for ďŹ skeforarbejdning, driftsledelse og kvalitetsstyring i ďŹ skeribranchen, biologassistance, produktudvikling, konsulenter eller undervisere inden for ďŹ skerifaget.


5@/,+ 5@/,+

Folkesundhedsvidenskab

Fysik

GeograďŹ

(Cand.scient.)

(Cand.scient.)

(Cand.scient.san.publ.) Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^abcĂ&#x152;T[bTPUbd]SWTSbQT grebet ~ AXbXZ^^VU^aTQhVVT[bT ~ 4_XST\X^[^VX^VbcPcXbcXbZT metoder ~ >aVP]XbPcX^]bcaPcTVX^V ledelse ~ Bd]SWTSbĂ&#x;Z^]^\X^V prioritering ~ ;Ă?aX]V^VU^aP]SaX]Vb processer Kandidater med en uddannelse i Folkesundhedsvidenskab vil typisk blive ansat inden for kommuner og regioner med funktioner knyttet til analyse, planlĂŚgning og implementering af sundhedsfremme og U^aTQhVVT[bTÂżeaXVT\dligheder kan vĂŚre ansĂŚttelse i større nationale eller internationale rĂĽdgivningsvirksomheder, der varetager sundhedsfaglige opgaver for den private og offentlige sektor.

Globale Flygtningestudier (Cand.soc.) - specialisering

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ :eP]cTUhbXZ ~ 0c^\UhbXZ ~ 4[TZca^\PV]TcXb\T ~ 5PbcTbc^UUTa ~ <PcTaXP[Ta Kandidater med en uddannelse i fysik kombinerer ofte faget med et andet fag for at kvaliďŹ cere sig til at undervise i gymnasieskolen, f.eks. historie, matematik eller kemi. Kandidaten kan ogsĂĽ vĂŚlge at lĂŚse fysik i alle fem ĂĽr, og specialisere sig i et af følgende omrĂĽder: ~ :eP]cTUhbXZ ~ <PcTaXP[TUhbXZ ~ =P]^^_cXZ Disse specialiseringer kvaliďŹ cerer bl.a. til ansĂŚttelse i højteknologiske virksomheder, forskning eller udviklingsarbejde.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 6T^VaP bZX]U^a\PcX^]b teknologi (GIS) ~ 0]eT]ScbcPcXbcXZ ~ 6T^[^VX^V[P]SbZPQb dannelse ~ :[X\Pc^[^VX ~ ?^[XcXbZ^VĂ&#x;Z^]^\XbZ geograďŹ ~ 6aP bZ\^ST[[TaX]V PĂĽ kandidatuddannelsen vĂŚlger man mellem to specialiseringer: ~ 8]cTVaPcXe6T^VaP  ~ =PcdaVT^VaP

Uddannelsen giver mulighed for ansÌttelse i det private erhvervsliv (rüdgivende virksomheder), i kommuner som byplanlÌgger, projektkoordinator, miljømedarbejder, i gymnasieskolen, i interesseorganisationer eller som forsker.

Kandidater med denne specialisering ved uddannelsen i Udvikling og Internationale Relationer opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ DSeXZ[X]Vb[P]ST ~ 5[hVc]X]VT^V  hVc]X]VT[^eVXe]X]V ~ Ced]VT]\XVaPcX^] ~ 1TU^[Z]X]VbU^aSaXeT[bT ~ 5PccXVS^\ ~ 8]cTa]PcX^]P[_^[XcXZ^V økonomi ~ 6[^QP[XbTaX]V ~ :d[cdaT[[TU^aW^[S ~ ?a^YTZc[TST[bT Kandidater med denne uddannelse er isĂŚr kvaliďŹ cerede til arbejde inden for NGOâ&#x20AC;&#x2122;er og internationale organisationer samt virksomheder, der arbejder med tredje verdens lande.

|

17


5@/,+ 5@/,+

Globalt Systemdesign

Historie

IdrĂŚt

IdrĂŚtsteknologi

(Cand.scient.techn.)

(Cand.mag.)

(Cand.scient.)

(Cand.scient.techn.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ ?a^SdZcX^]b_a^RTb^V systemforstĂĽelse ~ ?a^SdZcdSeXZ[X]V ~ 5^aaTc]X]VbU^abcĂ&#x152;T[bT ~ ATbb^daRT^_cX\TaX]V ~ ;TP] ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ ÂżZ^]^\X

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 7Xbc^aXbZT_TaX^STa ~ :X[STZaXcXZ ~ CX[aTccT[Ă?VVT[bTPU information ~ :d[cdaU^a\XS[X]V ~ D]STaeXb]X]V ~ 0aZXePaQTYST ~ 0S\X]XbcaPcX^] ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ B_^acbVaT]T ~ B_^acbdSbcha ~ 1X^\TZP]XZ ~ CaĂ?]X]VbUhbX^[^VX ~ 8SaĂ?cb_bhZ^[^VX ~ ;Ă?aX]V ~ 2^PRWX]V

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ B_^acbVaT]T ~ B_^acbdSbcha ~ 1X^\TZP]XZ ~ CaĂ?]X]VbUhbX^[^VX ~ 8SaĂ?cb_bhZ^[^VX ~ ;Ă?aX]V ~ 2^PRWX]V ~ CTZ]^[^VXdSeXZ[X]V

Kandidater med en uddannelse i Globalt Systemdesign kan f.eks. fü ansÌttelse som produktionsdirektør, Lean Six Sigma konsulent, IT-konsulent, logistikansvarlig eller kvalitetskonsulent.

PĂĽ kandidatuddannelsen kan man bl.a. vĂŚlge mellem to specialiseringer: ~ 8]U^a\PcX^]bU^aeP[c]X]V ~ :d[cdaU^a\XS[X]V Uddannelsen kvaliďŹ cerer bl.a. til at undervise i gymnasie skolen, men ogsĂĽ en karriere inden for museer, arkiver, forskningsbiblioteker og administration er oplagt.

18

|

Man kan kombinere idrĂŚt med et andet fag for at kvaliďŹ cere sig til at undervise i gymnasieskolen, f.eks. engelsk, psykologi eller matematik. VĂŚlger man at lĂŚse idrĂŚt i fem ĂĽr, kan man f.eks. gøre karriere inden for f.eks. DGI, DIF eller Team Danmark. Derudover kan man arbejde med sundhedsprojekter i kommuner eller skoler eller arbejde med udvikling af nye trĂŚningsmetoder, coaching af idrĂŚtsudøvere mv.

Med denne kandidatuddannelse vil man typisk komme til at arbejde med udvikling af idrĂŚts-, trĂŚnings- og rehabiliteringsudstyr eller som teknisk rĂĽdgiver.


Indeklima og Energi

Industri og Produktion

Informationsarkitektur

Informatik

(Ingeniør)

(Ingeniør)

(Cand.it.)

(Cand.scient.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 4]TaVXP]eT]ST[bT ~ 4]TaVX^_cX\TaTcQhVVTaX ~ 0[cTa]PcXeT]TaVX ~ 2^\_dcTabX\d[TaX]VPU energi ~ ;dUcbcaĂ&#x;\]X]VXad\ ~ 8]STZ[X\PXZ^]c^aTa^V boliger ~ EPa\TP][Ă?V ~ <TZP]XbZ^V]Pcda[XV ventilation m.m.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ ?a^RTbP]P[hbT^VbchaX]V ~ ?a^SdZcSTbXV] ~ ATVd[TaX]VbbhbcT\Ta

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ FTQdSeXZ[X]V ~ 3TbXV]PUX]U^a\PcX^]b systemer ~ 4UUTZcXeZ^\\d]XZPcX^] ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ B^UcfPaTdSeXZ[X]V ~ BcadZcdaTaX]VPUX]U^a\PcX^]

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 3PcP[^VX ~ :^\\d]XZPcX^] ~ ?a^VaP\\TaX]V ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ >aVP]XbPcX^] ~ BhbcT\STbXV] ~ 8cdSeXZ[X]V ~ 4eP[dTaX]VPU8cbhbcT\Ta

3T TbcTb^\WPab_TRXP[Xberet sig i Indeklima og Energi, fĂĽr ansĂŚttelse i rĂĽdgivende ingeniørďŹ rmaer. De arbejder med konkrete byggeopgaver, hvor de laver beregningerne, vĂŚlger materialerne og tilser byggeriet.

Uddannelsen kvaliďŹ cerer til at arbejde med design, konstruktion, automatisering, styring og regulering, procesudvikling og produktion.

En informationsarkitekt vil ofte blive ansat i softwarehuse eller større virksomheder, og vil kunne udvikle og vedligeholde f.eks. videndelingssystemer.

Uddannelsen kvaliďŹ cerer til en lang rĂŚkke jobfunktioner inden for It-industrien, i private og offentlige virksomheder eller til en karriere som forsker.

|

19


5@/,+ 5@/,+

Informationsteknologi

Informationsvidenskab

(Ingeniør)

(Cand.mag.)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ B^UcfPaT^VWPaSfPaT systemer ~ 3PcPQPbTa ~ 3XbcaXQdTaTSTbhbcT\Ta ~ 7h_Ta\TSXP ~ 5diih[^VXR ~ 3XVXcP[TQXQ[X^cTZTa I forbindelse med kandidatuddannelsen kan man vælge mellem to specialiseringer: ~ 8]cT[[XVT]cT?Ì[XST[XVT Systemer ~ 8]cT[[XVT]cT8]U^a\PcX^]b systemer Kandidater i Informationsteknologi får mange forskellige typer job, typisk inden for hospitalssektoren, byggebranchen, transport og logistik, skibsfart, produktion og energi.

20

|

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8c ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ =hTcTZ]^[^VXTa ~ FTQdSeXZ[X]V ~ B^UcfPaTdSeXZ[X]V ~ :^]bd[T]cPaQTYST ~ 5^aaTc]X]VbdSeXZ[X]V inden for It ~ D]STaeXb]X]VX]ST]U^a8c ~ :^^aSX]TaX]V ~ ?a^YTZc[TST[bT Denne uddannelse kvalificerer til en lang række jobfunktioner inden for IT, brugervenlighed, implementering af IT-systemer i organisationer, undervisning, konsulentarbejde mv.

Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurskab (Ingeniør)

Integrerede Fødevarestudier

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ <^QX[T\TSXTa ~ 0__[XZPcX^]Ta ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ 5^aaTc]X]VbU^abcÌT[bT ~ 5aT\cXST]bX]cTa]Tc ~ 8]]^ePcX^] ~ 0eP]RTaTc\TSXTcTZ]^[^VX ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 3TbXV]PUUßSTePaTa ~ 4a]ÍaX]VbZP\_PV]Ta ~ 5^[ZTbd]SWTSbeXST]bZPQ ~ 5^aP]SaX]Vb[TST[bT ~ 5ßSTePaT]TceÍaZ ~ ?a^SdZcX]]^ePcX^] ~ :^bc^VTa]ÍaX]V

I forbindelse med kandidatuddannelsen kan man vælge mellem to specialiseringer: ~ :^]eTacTaT]ST<TSXT teknologier ~ CT[TZ^\\d]XZPcX^]b infrastruktur Ingeniører med denne uddannelse har en tværfaglig profil og kan samtidig arbejde med tekniske og forretningsmæssige problemstillinger. De kan f.eks. få ansættelse inden for tele-, IT- og medieområdet som konsulenter, udviklere og meget mere.

(Cand.scient.techn.)

Kandidater i Integrerede Fødevarestudier kan finde beskæftigelse inden for fødevareindustrien, som kostog ernæringskonsulenter inden for fødevareservice og madproduktion både i private og offentlige virksomheder, eller arbejde med forandringsledelse inden for den offentlige sektor. Alternativt kan kandidaterne arbejde i konsulentbranchen eller undervise.


Interaktive digitale medier

It-ledelse (Cand.it.)

(Cand.it.) Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ :^]RT_cdSeXZ[X]V ~ FTQSTbXV] ~ <TSXTdSeXZ[X]V ~ <^QX[T\TSXTa ~ 8]cTaPZcXed]STaW^[S]X]V ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ B_X[_a^SdZcX^]^VVP\T design ~ 8]cTaPZcX^]bSTbXV] ~ 5^a\XS[X]V^Vd]STaeXb]X]V ~ ?a^YTZc[TST[bT Cand.it. i Interaktive digitale medier retter sig især mod produktudvikling og innovation i forhold til nye medier og samspillet mellem bruger og medie.

It, Læring og Organisatorisk Omstilling

Jura (Cand.jur.)

(Cand.it.) Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8c ~ >aVP]XbPcX^]^V^aVP]XbP tionsudvikling ~ ;TST[bT ~ 5^aP]SaX]Vb_a^RTbbTaeTSa8c i organisationer ~ BcaPcTVX ~ ?a^YTZc[TST[bT Kandidater med denne uddannelse kan f.eks. blive ansat i IT-branchen, den finansielle sektor, internationale virksomheder, konsulentbranchen, interesseorganisationer, den offentlige sektor mv.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 4[TPa]X]V ~ ;ÍaX]V^VXc ~ 3XSPZcXbZSTbXV] ~ >aVP]XbPcX^]Ta ~ 8]]^ePcX^]b_a^RTbbTa ~ ?a^YTZc[TST[bT Kandidater med denne uddannelse arbejder typisk som proceskonsulent, projektleder, HR-medarbejder indenfor omstilling af uddannelsessystemer, jobfunktioner i relation til udvikling og gennemførsel af it-støttet uddannelse og undervisning.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 9daXSXbZ\Tc^ST ~ <T]]TbZTaTccXVWTSTa ~ 4abcPc]X]Vb^VPUcP[TaTc ~ 5^aeP[c]X]VbaTc ~ 5P\X[XT^VPaeTaTc ~ BcaPUUTaTc^VbcaPUUT_a^RTb ~ 5^a\dTaTc ~ BZPccT^VPUVXUcbaTc ~ 4DaTc ~ 0]bÍccT[bTb^VPaQTYSbaTc ~ 5PbcTYT]S^\ ~ BT[bZPQbaTc ~ 5^aQadVTaaTc Jurister bliver ofte ansat ved domstole og i advokatbranchen, men mange får også en karriere ved ministerier, regioner, kommuner eller i den private sektor.

|

21


Kemi (Cand.scient.)

Kemi, Miljø- og Bioteknologi

Kemi og Bioteknologi

Kemiteknik

(Ingeniør/Cand.scient.techn.)

(Ingeniør/Cand.scient.techn.)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 1X^ZT\X ~ :T\XcTZ]XZ ~ <X[YßZT\X ~ =P]^cTZ]^[^VX ~ >[XT^VVPbcTZ]^[^VX ~ 8]SdbcaXT[QX^cTZ]^[^VX ~ 1X^T]TaVX_a^RTbbTa ~ <XZa^QX^[^VX

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^abZ]X]V ~ DSeXZ[X]V ~ :T\XbZT^VQX^ZT\XbZT processer ~ <^ST[[TaX]VbeÍaZcßYTa

(Cand.scient.techn.) Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ <PcTaXP[Ta ~ >aVP]XbZZT\X ~ D^aVP]XbZZT\X ~ 5hbXbZZT\X ~ 4[TZca^ZT\X ~ ;Te]TSb\XSST[ZT\X Kandidaterne opnår f.eks. ansættelse i den kemiske industri, og kan bl.a. arbejde med at udvikle nye materialer og stoffer, separations- og analyseteknikker. Kemi kan også kombineres med et andet fag med henblik på at blive underviser i gymnasieskolen.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 1X^[^VX ~ :T\X ~ 3haZ]X]VPU\XZa^^aVP]Xb\Ta ~ 5aT\bcX[[X]VPU_a^cTX]Ta ~ ?a^SdZcdSeXZ[X]V ~ 5Pa\PZ^[^VX ~ ?a^YTZc[TST[bT I forbindelse med kandidatuddannelsen kan man vælge mellem fire specialiseringer: ~ 1X^cTZ]^[^VX ~ :T\XcTZ]XZ ~ <X[YßcTZ]^[^VX ~ >[XT^V6PbcTZ]^[^VX Disse kandidater kan f.eks. arbejde som kemikere eller kemiingeniør og ved rådgivende ingeniører- eller produktionsvirksomheder. Samtidig kan man ansættes i produktion baseret på biologiske processer i bio-teknologisk eller farmaceutisk industri.

22

|

Kandidater inden for Kemi og Bioteknologi kan f.eks. arbejde med produktudvikling, rådgivning, salg, forskning eller undervisning i den private eller offentlige sektor.

I forbindelsen med uddannelsen kan man vælge at specialisere sig i: ~ 4]TaVX ~ <PcTaXP[Ta ~ <X[Yß Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med rådgivende ingeniørvirksomheder, ved kommuner og regioner samt i den private industri.


Kemiteknologi (Ingeniør/Cand.scient.techn.)

Kandidater med uddannelsen opnür bl.a. kompetencer inden for: ~ <PcTaXP[Ta ~ >aVP]XbZZT\X ~ D^aVP]XbZZT\X ~ 0]P[hcXbZZT\X ~ 5hbXbZZT\X ~ BT_PaPcX^]b\Tc^STa Kemiingeniører kan f.eks. arbejde i den kemiske eller farmaceutiske industri eller i forskningsinstitutioner.

Klinisk Videnskab og Teknologi

Kinesiske OmrĂĽdestudier

(Cand.scient.)

(Cand.soc.) - specialisering

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ Bd]SWTSbcTZ]^[^VX ~ CTZ]^[^VXcX[U^aTQhVVT[bT undersøgelse, pleje, behandling og rehabilitering . af patienter ~ :[X]XbZPU_aĂ&#x;e]X]V ~ 8]]^ePcX^] ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med denne specialisering opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ :X]P ~ :X]TbXbZ_^[XcXZ ~ :X]TbXbZĂ&#x;Z^]^\X ~ 6[^QP[XbTaX]V ~ :d[cdaT[[TU^aW^[S ~ CdaXb\T ~ ?a^YTZc[TST[bT

Klinisk Videnskab og Teknologi er en kandidatuddannelse, der henvender sig til professionsbachelorer inden for sundhed, sĂĽ som ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, aPSX^VaPUTa\ b^\Ă&#x;]bZTa at arbejde med at udvikle den kliniske praksis.

Uddannelsen kvaliďŹ cerer bl.a. til at arbejde i danske virksomheder med afdeling i Kina, turisme, offentlig administration mv.

Kommunikation (Cand.mag.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ <TSXTa ~ <T[[T\\T]]TbZT[XVTU^aW^[S ~ 3XP[^V^VZ^] XZcWĂ&#x152;]ScTaX]V ~ <PaZTSbUĂ&#x;aX]V^V?A ~ >aVP]XbPcX^]bdSeXZ[X]V ~ 7A^V_Tab^]P[TdSeXZ[X]V ~ EXaZb^\WTSbZ^\\d]XZPcX^] ~ 8]U^a\PcX^]bZP\_PV]Ta ~ ?^[XcXbZZ^\\d]XZPcX^] ~ >_[TeT[bTbĂ&#x;Z^]^\X ~ 5^aQadVTaPSUĂ?aS ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ <Ă&#x152;[Vad__Ta ~ ?a^YTZc[TST[bT Som cand.mag. i Kommunikation kan man varetage mange forskellige typer jobs, fra tekstforfatter over reklame og eventmanagement til konfliktmĂŚgler, HR-konsulent og vejleder inden for forskellige omrĂĽder.

|

23


5@/,+ 5@/,+

Kultur, Kommunikation Landinspektør (Cand.geom./ og Globalisering Cand.scient.techn.)

(Cand.soc.)

(Cand.scient.techn.)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]cTa]PcX^]P[\PaZTSb kommunikation ~ 5^aQadVTa\ß]bcaT ~ <PaZTSbUßaX]V^V?A ~ >aVP]XbPcX^]^V[TST[bT ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ 8]cTa]PcX^]P[TU^aW^[S ~ 8]cTa]PcX^]P[_^[XcXZ ~ D[P]Sb^VQXbcP]SbPaQTYST ~ CdaXb\T ~ :d[cdaU^abcÌT[bT ~ 8]cTVaPcX^]^VTc]XbZT relationer

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ >_\Ì[X]V^VZ^ac[ÍV]X]V ~ ;^eTXU^aQX]ST[bT\TSUPbc ejendom ~ DSbchZ]X]V ~ ?[P][ÍV]X]V^VdSeXZ[X]VPU boligområder ~ 6T^VaP bZX]U^a\PcX^]b teknologi (GIS) ~ 0aTP[U^aeP[c]X]V ~ AÌSVXe]X]V

Kandidater med denne specialisering opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ <T[[T\P\TaXZP^V Sydamerika ~ ;PcX]P\TaXZP]bZ_^[XcXZ ~ ;PcX]P\TaXZP]bZßZ^]^\X ~ 6[^QP[XbTaX]V ~ :d[cdaT[[TU^aW^[S ~ CdaXb\T ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ :^^aSX]PcX^]^V[TST[bT ~ :^\\d]XZPcX^]^V informationsteknologi ~ ATVd[TaX]V^VbchaX]V ~ >aVP]XbPcX^] ~ 8]]^ePcX^] ~ 1hVVTcTZ]^[^VXbZT_a^RTbbTa

I forbindelse med kandidatuddannelsen kan man vælge mellem fire specialiseringer: ~ 0aTP[U^aeP[c]X]V^V Planlægning ~ 6T^X]U^a\PcXZ ~ >_\Ì[X]V^V:^ac[ÍV]X]V ~ 4YT]S^\bßZ^]^\X^VCTZ]XZ Landinspektører ansættes f.eks. hos praktiserende landinspektørvirksomheder, i private virksomheder inden for byggebranchen og i den offentlige sektor, hvor de bl.a. kan arbejde med byplanlægning, arealforvaltning eller naturarealer.

|

Ledelse og Informatik i Byggeriet

(Cand.mag.)

Kultur, Kommunikation og Globalisering er en kandidatuddannelse, som oftest kombineres med en bachelorgrad inden for f.eks. sprog.

24

Latinamerikanske Studier - specialisering

Uddannelsen kvalificerer bl.a. til at arbejde i offentlig administration, turisme, NGO’er, virksomheder, der samarbejder med Latinamerika mv.

Kandidater med denne uddannelse kan arbejde indenfor byggeri og anlægsområdet, det arkitekt- og ingeniørfaglige områder eller entreprenør-, rådgivning- og IT-området.


|

25


26

|

Maskinkonstruktion

Matematik

Matematik-økonomi

Medialogi

(Ingeniør)

(Cand.scient.)

(Cand.scient.oecon.)

(Cand.scient.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 3TbXV]cTbc^V_a^SdZcX^] af maskiner ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ <PcTaXP[Ta ~ ?a^SdZcX^]bcTZ]XZ ~ :^]bcadZcX^]

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 0]eT]Sc\PcT\PcXbZP]P[hbT ~ BcPcXbcXZ^VbP]Sbh][XVWTSb . teori ~ 8]U^a\PcX^]b^VZ^S]X]Vb teori ~ 6aPUcT^aX

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ <PcT\PcXbZP]P[hbT ~ ÂżZ^]^\XbZP]P[hbT ~ BcPcXbcXbZ\Tc^ST ~ ÂżZ^]^\TcaX ~ <PaZTSbP]P[hbT ~ 5X]P]bXTaX]V

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ :aTPcXeXcTc ~ <TSXTa ~ 0]X\PcX^] ~ <dbXZcTZ]^[^VX ~ 3TbXV] ~ ?a^VaP\\TaX]V ~ EXacdP[aTP[Xch

Maskiningeniører kan bl.a. arbejde med alle typer af maskiner, f.eks. inden for vindmølleproduktion eller pĂĽ Offshore platforme. Man kan f.eks. fĂĽ job i rĂĽdgivende ingeniørďŹ rmaer, entreprenørvirksomheder eller hos offentlige myndigheder.

Kandidater med en uddannelse i matematik kombinerer ofte faget med et andet fag for at kvaliďŹ cere sig til at undervise i gymnasieskolen, f.eks. historie, fysik eller kemi.

Matematik-økonomer er efterspurgte bl.a. i forsikringsbranchen, kreditforeninger og større private virksomheder samt inden for forskning.

VĂŚlger kandidaten kun at lĂŚse matematik, kvaliďŹ ceres man til beskĂŚftigelse inden for f.eks. forskning, forsikringsbranchen, medicinalvirksomheder og konsulentvirksomheder.

Kandidater med denne uddannelse kan f.eks. blive ansat som programmører, mediedesignere, udviklere og forskere inden for medie-, IT-, kultur eller designindustrien.


Medicin (Cand.med.)

Medicin med Industriel Specialisering

Medicinsk Bioteknologi

Miljøteknologi

(Ingeniør)

(Ingeniør/Cand.scient.techn.)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ <TSXRX]bZ\XZa^QX^[^VX ~ <^[TZh[Ă?aT\Tc^STaX moderne medicin ~ 5aT\bcX[[X]VPUUPa\PRTdcXbZT produkter

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^adaT]X]VPUY^aSeP]S^V luft ~ 6ad]SeP]Sb_X[STeP]S drikkevand ~ 5^aTQhVVT[bTPUU^adaT]X]V ~ :T\X ~ 5hbXZ ~ 1X^[^VX ~ <XZa^QX^[^VX ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ <X[YĂ&#x;_[P][Ă?V]X]V

(Cand.scient.med.) Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ <TSXRX]bZQTWP]S[X]V ~ 0]Pc^\X ~ 5hbX^[^VX ~ 1X^ZT\X ~ <XZa^QX^[^VX ~ 5Pa\PZ^[^VX ~ ?Pc^UhbX^[^VX ~ ?aPZcXbZZ[X]XbZPaQTYST Cand.med.â&#x20AC;&#x2122;er opnĂĽr autorisation som lĂŚge. Med denne titel kan man bl.a. arbejde som hospitalslĂŚge eller praktiserende lĂŚge. Derudover kan man videreuddanne sig til speciallĂŚge eller forsker.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 0]Pc^\X ~ 5hbX^[^VX ~ BhVS^\b[Ă?aT ~ DSeXZ[X]V^VPU_aĂ&#x;e]X]VPU]h medicin ~ 5^abZ]X]VXQTWP]S[X]Vb muligheder ~ 1X^[^VXbZ\TSXRX] ~ <PaZTcX]VXU^aQX]ST[bT\TS . medicin Kandidater med en uddannelse i Medicin med Industriel Specialisering kan f.eks. fĂĽ job i lĂŚgemiddelindustrien, pĂĽ hospitaler i tekniske eller administrative stillinger eller som forsker pĂĽ et universitet.

Kandidater med denne uddannelse kan bl.a. arbejde, som konsulent i private virksomheder eller med forskning.

I forbindelse med uddannelsen kan man vĂŚlge mellem to specialiseringer: ~ <X[YĂ&#x;QX^cTZ]^[^VX ~ 0ZePcXbZCTZ]^[^VX Miljøingeniører arbejder ofte inden for rĂĽdgivende ingeniørvirksomheder, produktionsvirksomheder eller i den offentlige sektor i forbindelse med miljøplanlĂŚgning.

|

27


Musik

Musikterapi

Nanoteknologi

(Cand.mag.)

(Cand.mag.)

(Ingeniør)

NetvÌrk og Distribuerede Systemer (Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ D]STaeXb]X]V ~ DSĂ&#x;eT[bT^V[TST[bTPU\dbXZ ~ <dbXZP[bZTbcX[PacTa ~ 0aaP]VTaT\dbXZ ~ :^\_^]TaT\dbXZ ~ <dbXZcTZ]^[^VX ~ ;hS_a^SdZcX^] ~ <dbXZX [\^VaTZ[P\Ta En kandidatuddannelse i musik kan kombineres med et andet fag, der er relevant for undervisning i gymnasieskolen, men uddannelsen kvaliďŹ cerer ogsĂĽ til en karriere som f.eks. producer, musiker, lydtekniker, komponist mv.

28

|

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 1TWP]S[X]VVT]]T\\dbXZ ~ <dbXZP[bZcaĂ?]X]V^V udførelse ~ <dbXZ_bhZ^[^VX ~ DSeXZ[X]Vb_bhZ^[^VX ~ <dbXZcTaP_XX_aPZbXb ~ :^]bd[T]c^VaĂ&#x152;SVXe]X]Vb arbejde ~ D]STaeXb]X]V Kandidater i musikterapi kan bl.a. ansĂŚttes inden for psykiatriske hospitaler, specialbørnehaver, genoptrĂŚningscentre for senhjerneskadede, plejehjem for demente og hospicer.

Kandidater med uddannelsen opnür bl.a. kompetencer inden for: ~ 3TbXV]_a^SdZcX^]^VcTbcPU nanomaterialer ~ 0c^\Ta ~ <^[TZh[Ta ~ :T\X^VQX^ZT\X ~ 1X^cTZ]^[^VX Studerende vÌlger en af disse specialiseringer pü overbygningen: ~ =P]^QX^cTZ]^[^VX ~ =P]^UhbXZ^V\PcTaXP[Ta Ingeniører i Nanoteknologi kan f.eks. fü arbejde inden for materialer, elektronik, energi, bioteknologi, medicin og sundhedsteknologi.

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ :^\\d]XZPcX^]b]TceĂ?aZ til svĂŚrmrobotter ~ 8]cT[[XVT]cbchaX]VPUcaĂ&#x152;S[Ă&#x;bT netvĂŚrk ~ B^UcR^\_dcX]V ~ CaĂ&#x152;S[Ă&#x;bZ^\\d]XZPcX^] ~ 7hQaXSTbhbcT\Ta ~ =TceĂ?aZb_[P][Ă?V]X]V og â&#x20AC;&#x201C; design Som ingeniør inden for NetvĂŚrk og Distribuerede systemer kan man f.eks. fĂĽ ansĂŚttelse inden for det private erhvervsliv som udviklingsingeniør, konsulent eller rĂĽdgiver.


Olie- og Gasteknologi

Oplevelsesdesign

(Ingeniør/Cand.scient.techn.)

(Cand.it.)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ DSeX]SX]V ~ ?a^SdZcX^] ~ 6T^[^VX ~ ?a^RTbcTZ]^[^VX ~ BXZZTaWTS ~ AÌSVXe]X]V Ingeniører i Olie- og Gasteknologi arbejder bl.a. i rådgivende ingeniørvirksomheder, ved kommuner og regioner, samt i den private industri.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ >_[TeT[bTbßZ^]^\X ~ :^\\d]XZPcX^] ~ 8C ~ <TSXTcTZ]^[^VX ~ 5^aQadVTaPSUÍaS ~ >aVP]XbPcX^]^V[TST[bT ~ 3TbXV]PUSXVXcP[T^_[TeT[bTa ~ :^]RT_cdSeXZ[X]V ~ :aTPcXeT_a^RTbbTa ~ ?a^YTZc[TST[bT Som oplevelsesdesigner kan man f.eks. arbejde med kulturog oplevelsesudvikling i kommuner, turisme, IT til oplevelser og underholdning mv.

Politik og Administration

Produkt- og Designpsykologi

(Cand.scient.adm.)

(Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ >UUT]c[XVU^aeP[c]X]V ~ BP\Ud]SbU^aW^[S ~ ¿Z^]^\X^VßZ^]^\XbchaX]V ~ ?^[XcXZ^V_^[XcXZdSeXZ[X]V ~ ?^[XcXbZZ^\\d]XZPcX^] ~ ?[P][ÍV]X]V^VP]P[hbT ~ 4eP[dTaX]V ~ BPVbQTWP]S[X]V ~ 7A^V^aVP]XbPcX^] ~ 5^aeP[c]X]VbaTc ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 1adVTaeT][XVWTS ~ ?bhZ^[^VX ~ CTZ]^[^VX ~ 3TbXV] ~ ?a^SdZcdSeXZ[X]V ~ 8C?a^VaP\\TaX]V ~ 8]cTaPZcX^]bSTbXV] ~ :^]RT_cdSeXZ[X]V

3T TbcTPUZP]SXSPcTa]TP]sættes inden for den offentlige sektor, herunder stat, regioner og kommuner, men interesseorganisationer og private virksomheder kan også drage nytte af kandidater med denne uddannelse.

Ingeniører inden for Produkt- og Designpsykologi er efterspurgte i virksomheder, som producerer og sælger teknologiske produkter som f.eks. mobiltelefoner, software, musik-anlæg, handikaphjælpemidler, industrielle anlæg mv.

|

29


30

|


Produktion

Psykologi

(Cand.scient.techn.)

(Cand.psych.)

Regulering og Automation

Revisorkandidat (Cand.merc.aud.)

(Ingeniør) Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]SdbcaXT[_a^SdZcX^] ~ ?a^SdZcX^]bbhbcT\Ta ~ EÍaSXbZPQT[bT ~ 8]ScYT]X]Vb^V eksportmuligheder ~ 8]cTa]PcX^]P[bP\WP]ST[ Kandidater i Produktion kan opnå ansættelse i en bred vifte af private og offentlige virksomheder i industri-, serviceog konsulentvirksomheder.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ ?Tab^][XVWTSb^V socialpsykologi ~ :^V]XcX^]b^VdSeXZ[X]Vb psykologi ~ ?ÍSPV^VXbZ_bhZ^[^VX ~ >aVP]XbPcX^]b_bhZ^[^VX ~ :[X]XbZ_bhZ^[^VX ~ ?bhZXbZTbhVS^\\T ~ CTaP_X^VQTWP]S[X]V ~ BcaTbb^VPaQTYSb\X[Yß ~ 0aQTYSb_bhZ^[^VX På kandidatuddannelsen vælger den studerende mellem seks forskellige linjer at specialisere sig i, hhv.: ~ 0]eT]ScdSeXZ[X]Vb^V kognitionspsykologi ~ :[X]XbZ_bhZ^[^VX ~ :[X]XbZb^RXP[^V organisationspsykologi ~ :^]bd[cPcXecPaQTYSTX forbindelse med organisation og ledelse ~ =Tda^_bhZ^[^VX ~ ?ÍSPV^VXbZ_bhZ^[^VX

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 3TbXV]PUbchaTbhbcT\Ta ~ A^Qdbc^V^_cX\P[aTVd[TaX]V ~ 5TY[c^[TaP]cTbhbcT\Ta ~ <TZP]XbZT^VcTa\XbZT systemer

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]cTa]caTV]bZPQ ~ 4ZbcTa]caTV]bZPQ ~ 4aWeTaebaTc ~ BZPccTaTc ~ AÌSVXe]X]V

Ingeniører indenfor Regulering og Automation vil kunne arbejde med f.eks. vindmøller og kraftværker, robotter, varmeog kølestyring til industrien, med udvikling af microsatellitter.

Revisorer kan med titlen Cand. merc.aud. opnå statsautorisation, og ansættes bl.a. i revisionsfirmaer, i private virksomheder og i offentlige virksomheder.

Kandidatuddannelsen kan også kombineres med et andet fag, der er relevant for undervisning i gymnasieskolen.

|

31


Samfundsfag

Samfundsøkonomi

(Cand.soc.)

(Cand.oecon.)

Signalbehandling og Beregning

Service System Design (Cand.scient.)

(Ingeniør) Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ ?^[XcXZ^V_^[XcXbZ kommunikation ~ B^RXP[TU^aW^[S ~ 8]cTa]PcX^]P[TU^aW^[S ~ ¿Z^]^\XbZP]P[hbT ~ 6[^QP[XbTaX]V^V regionalisering ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ :^]bd[T]cPaQTYST Uddannelsen i Samfundsfag kan kombineres med et andet fag med henblik på en undervisningskarriere i f.eks. gymnasieskolen. Derudover kan uddannelsen bruges til en karriere i f.eks. Regioner, Kommuner, Staten samt den private sektor.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ ¿Z^]^\XbZ_^[XcXZ ~ 8]cTa]PcX^]P[ßZ^]^\X ~ ¿Z^]^\XXST]^UUT]c[XVT sektor ~ 4aWeTaebßZ^]^\X ~ 0aQTYSb\PaZTSbßZ^]^\X ~ 8]]^ePcX^]^VßZ^]^\XbZ udvikling ~ 4aWeTaebdSeXZ[X]V^VT]caT preneurship ~ BcaPcTVXbZ_[P][ÍV]X]V ~ ¿Z^]^\XbZT_a^V]^bTa^V analyser ~ 1dSVTccTaX]V ~ 5X]P]bXTaX]Vb^V investeringsanalyser I forbindelse med uddannelsen kan man vælge mellem to forskellige specialiseringer: ~ BP\Ud]SbßZ^]^\X ~ 8]]^ePcX^]^VEXST]ßZ^]^\X ¿Z^]^\TaZP]UTZbP]bÍccTb inden for ministerier, Nationalbanken, Danmarks statistik, regioner og kommuner, interesseorganisationer, banker, forsikrings- og pensionsselskaber, konsulentvirksomheder, EU og internationale organisationer.

32

|

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 7ßaTP__PaPcTa ~ <^QX[cT[TU^]Ta ~ 7ßYccP[TaT ~ 0dSX^dSbcha ~ <Ì[TdSbcha I forbindelse med uddannelsen kan man vælge mellem to specialiseringer: ~ 0ZdbcXZ ~ 0dSX^cTZ]^[^VX Som uddannet ingeniør i Signalbehandling har man en profil, som kvalificerer en til at rådgive, designe og implementere optimale og komplekse systemer.

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 8]SdbcaXT[STbXV] ~ 8]U^a\PcX^]bcTZ]^[^VX ~ 8]VT]XßaeXaZb^\WTS^V ledelse Servicedesignkonsulenter er efterspurgte inden for rejseindustrien, sundhedsplejen, borgerservice, bankservice, og diverse offentlige og private informationstjenester.


SocialrĂĽdgiver

Socialt arbejde

Sociologi

Software

(Professionsbachelor)

(Cand.soc.)

(Cand.scient.soc.)

(Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ B^RXP[T_a^Q[T\Ta ~ ?bhZ^[^VX^V_bhZXPcaX ~ 9daP ~ >aVP]XbPcX^] ~ 1Ă&#x;a]d]VT^VUP\X[XTa ~ 1TbZĂ?UcXVT[bT ~ DSbPccTe^Zb]T ~ 7P]SXZP__TST ~ 8]cTVaPcX^]

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 0]P[hbT^VTeP[dTaX]VX]ST] for det sociale omrĂĽde ~ ;TST[bTX]ST]U^aSTcb^RXP[T omrĂĽde ~ DSeXZ[X]VX]ST]U^aSTc sociale omrĂĽde ~ 8\_[T\T]cTaX]VPUb^RXP[T programmer ~ D]STaeXb]X]V ~ :eP[XcTcbdSeXZ[X]VPUb^RXP[c. arbejde

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ D]STabĂ&#x;VT[bTa ~ B_Ă&#x;aVTbZT\PTa ~ 8]cTaeXTfb^VU^ZdbVad__T interviews ~ BcPcXbcXZ ~ 4eP[dTaX]V ~ 0aQTYSb\X[YĂ&#x; ~ <X]^aXcTcTa ~ :^]bd[T]cPaQTYST ~ ATZ[P\T^V\TSXTb^RX^[^VX ~ 7A^V_Tab^]P[TdSeXZ[X]V ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ DSeXZ[X]V^VQTWTabZT[bTPU programmeringssprog ~ 3PcPQPbTcTZ]^[^VX ~ =TceĂ?aZbcTZ]^[^VX ~ 0SP_cXecTZ]^[^VX ~ CTZ]^[^VXcX[d]STabcĂ&#x;ccT[bT af menneske-maskine interaktion ~ BhbcT\X]cTVaPcX^] ~ 8]cTa]TcdSeXZ[X]V ~ 3XbcaXQdTaTc^V\^QX[c software

Sociologer kan f.eks. fĂĽ arbejde i offentlig administration, analyseinstitutter, konsulenthuse eller reklamebureauer.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde inden for mobilkommunikation, rumfart, sundhedsteknologi, medieindustrien, spilindustrien, i private virksomheder eller som forsker.

SocialrĂĽdgivere er ofte kommunalt ansatte og arbejder med f.eks. beskĂŚftigelse, børn og unge, ĂŚldre og handikappede eller integration af hVc]X]VTB^RXP[aĂ&#x152;SVXeTaT ansĂŚttes ogsĂĽ inden for det statslige omrĂĽde, f.eks. Kriminalforsorgen og i undervisningssektoren. I de seneste Ă&#x152;aP]bĂ?ccTb TaT^V TaT socialrĂĽdgivere i den private sektor.

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde er en naturlig forlÌngelse af Socialrüdgiver-uddannelsen for socialrüdgivere, der ønsker f.eks. ledelseskompetencer. Andre samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser har ogsü adgang til denne overbygning ligesom lÌrere, pÌdagoger, sygeplejersker og andre med mellemlange uddannelser inden for sundhed eller pÌdagogik.

|

33


Softwarekonstruktion (Cand.it.)

Kandidater med uddannelsen opnür bl.a. kompetencer inden for: ~ BhbcT\dSeXZ[X]V ~ 8C_a^YTZc[TST[bT ~ B^UcfPaTcTZ]^[^VX ~ 1adVTaVa�]bT PSTa ~ >aVP]XbPcX^] ~ 5diih[^VXZ Kandidater i Softwarekonstruktion kan f.eks. fü ansÌttelse som systemudvikler, konsulent eller projektleder i virksomheder, der udvikler og sÌlger softwarebaserede løsninger.

Spansk - International Virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

Sundhedsteknologi

Teknisk Fysik

(Ingeniør)

(Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ B_P]bZb_a^V^V oversĂŚttelse ~ 8]cTaZd[cdaT[Z^\\d]XZPcX^] og PR ~ <PaZTSbUĂ&#x;aX]V^VbP[V ~ 5^aQadVTaPSUĂ?aS ~ 4Zb_^ac ~ :d[cdaU^a\XS[X]V ~ 8C ~ >aVP]XbPcX^]^V[TST[bT ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ 4aUPaX]V\TSPcbcdSTaTX udlandet

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ CTZ]^[^VXcX[U^aTQhVVT[bT diagnosticering og behandling ~ <Tc^STacX[aTWPQX[XcTaX]V ~ 7P]SXZP_WYĂ?[_T\XS[Ta ~ DSeXZ[X]VPU8CbhbcT\TacX[ sygehuse og patienter ~ <Ă&#x152;[X]V^VU^ac^[Z]X]VPU kroppens signaler ~ <TSXZ^cTZ]XZ

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ =P]^cTZ]^[^VX^V]P]^ strukturer ~ =P]^bZP[P ~ =P]^T[TZca^]XZ ~ 5PbcTbc^UUTa ~ >_cXZ ~ 7P[e[TSTaUhbXZ ~ :eP]cT\TZP]XZ

I forbindelse med uddannelsen er det muligt at specialisere sig i: ~ >aVP]XbPcX^]^V;TST[bT ~ ;PcX]P\TaXZP]bZTBcdSXTa

34

|

3T TbcTX]VT]XĂ&#x;aTaX]ST]U^a Sundhedsteknologi fĂĽr arbejde pĂĽ sygehuse og i større virksomheder, der udvikler medikoteknisk udstyr. Andre bliver konsulenter og udviklere af IT-systemer til sundhedssektoren, mens nogle bliver forskere og ph.d.-studerende.

Ingeniører i Teknisk Fysik kan f.eks. fü arbejde inden for materialer, elektronik, energi, bioteknologi, medicin og sundhedsteknologi.


5@/,+ 5@/,+

Teknoantropologi

Turisme

Tysk, almen

(Cand.scient)

(Cand.mag.)

(Cand.mag.)

Tysk - International virksomhedskommunikation (Cand.mag.)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ BP\b_X[\T[[T\\T]]TbZT og teknologi ~ B^RXP[P]bePa[XVWTS ~ 5T[cbcdSXTa ~ :^\\d]XZPcX^]\T[[T\ fagspecialister og andre faggrupper ~ CTZ]^[^VXbZX]]^ePcX^] ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ DSeXZ[X]VPUcdaXbc attraktioner ~ 0]P[hbTPUcdaXbcTabß]bZTa og behov ~ DSeXZ[X]VPU^_[TeT[bTa ~ <PaZTSbUßaX]V ~ <PaZTSbZ^\\d]XZPcX^] ~ 5^aQadVTaPSUÍaS ~ CdaXb\T_^[XcXZ ~ >aVP]XbPcX^]^V[TST[bT ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^a\XS[X]V^Vd]STaeXb]X]V ~ ChbZb_a^V^V^eTabÍccT[bT ~ EXST]^\chbZb_a^VTST lande ~ :d[cdaU^abcÌT[bT ~ ;XccTaPcda^VcTZbcTa_ÌchbZ ~ <TSXTa^VcTZbcaTSXVTaX]V ~ CdaXb\T ~ 8]cTa]PcX^]P[\PaZTSbUßaX]V ~ ChbZWXbc^aXT ~ 4aUPaX]V\TSPcbcdSTaTX udlandet

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ ChbZb_a^V^V^eTabÍccT[bT ~ 8]cTaZd[cdaT[Z^\\d]XZPcX^] og PR ~ <PaZTSbUßaX]V^VbP[V ~ 5^aQadVTaPSUÍaS ~ 4Zb_^ac ~ :d[cdaU^a\XS[X]V ~ 8C ~ >aVP]XbPcX^]^V[TST[bT ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ 4aUPaX]V\TSPcbcdSTaTX udlandet

Med en kandidatuddannelse i Tysk og et andet fag, er det en oplagt mulighed at arbejde som underviser, f.eks. på gymnasieskolen eller på andre ungdomsuddannelser. Men også indenfor privat og offentlig kursus- og konsulentvirksomhed, medier, forlag og andre viden- og oplevelsesformidlende organisationer er der gode jobmuligheder.

Kandidater i International Virksomhedskommunikation vil kunne arbejde i internationale marketingafdelinger, med HR management, kulturformidling, turisme eller informationsarbejde i det offentlige eller private.

Teknoantropologer kan blive ansat i innovative private virksomheder, græsrodsbevægelser eller HR-, CSR- eller marketingafdelinger, men også som ledelsesstøtte, analysemedarbejder, lobbyist eller konsulent.

En kandidatuddannelse i Turisme kombineres ofte med en bachelor i sprog eller et andet humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag. Uddannelsen retter sig typisk mod job i turismebranchen og offentlig erhvervsudvikling.

|

35


Trådløse Kommunikationssystemer

Udvikling og Internationale Relationer

(Ingeniør)

(Cand.soc.)

Kandidater med denne uddannelse opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ 0eP]RTaTc radiokommunikation ~ BXV]P[Ta^VSTaTbdSQaTST[bT ~ :^\\d]XZPcX^]bbhbcT\Ta ~ 0]cT]]Tab_ÌeXaZ]X]V Med en kandidatgrad i Trådløse Kommunikationssystemer er der bl.a. mulighed for ansættelse i den private teleindustri og ved internationale telekommunikationsgiganter

Vand og Miljø

Veje og Trafik

(Ingeniør)

(Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ DSeXZ[X]Vb[P]ST ~ 8]cTa]PcX^]P[_^[XcXZ ~ 8]cTa]PcX^]P[ßZ^]^\X ~ 6[^QP[XbTaX]V ~ :d[cdaT[[TU^aW^[S ~ ?a^YTZc[TST[bT

Kandidater med denne uddannelse opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ EP]SU^abh]X]Vb^V  P ßQbbhbcT\Ta ~ 6ad]SeP]SbaTbb^daRTa ~ ¬TabP\cUY^aS^VWPe\X[Yß ~ 7hSaPd[XZ^V\^ST[[TaX]V ~ B_X[STeP]SbaT]b]X]V

Kandidater med denne uddannelse opnår bl.a. kompetencer inden for: ~ <^STa]TcaP ZbX\d[TaX]V ~ <^ST[SP]]T[bT ~ 3TbXV]PUcaP ZbXZaT løsninger, ~ 6^SZ^[[TZcXecaP Z ~ 8]U^a\PcXZXaTVd[TaX]VT] af trafikken.

De studerende på uddannelsen vælger en af fire specialiseringer: ~ 6[^QP[T5[hVc]X]VTBcdSXTa ~ :X]P^V8]cTa]PcX^]P[T Relationer ~ :X]TbXbZT>\aÌSTbcdSXTa ~ ;PcX]P\TaXZP]bZTBcdSXTa

Som vand- og miljøingeniør kan man blive ansat i industrien eller ved rådgivende ingeniørfirmaer, hvor ingeniører løser miljøtekniske opgaver, eller ved de offentlige myndigheder, hvor der udføres miljøkontrol.

Uddannelsen kvalificerer bl.a. til at arbejde i offentlig administration, NGO’er, virksomheder, der samarbejder med tredje verdens lande mv.

36

|

Mange ingeniører inden for Veje og Trafik arbejder med vejtrafikken. I en kommunes vejafdeling vil man arbejde med veje og trafik i et nært samspil med bl.a. miljø og byplanlægning, løse opgaver med den løbende drift og vedligehold, med ombygning og med forvaltning af vejene i forhold til lovgivningen. I den private sektor af rådgivende ingeniørfirmaer er der store muligheder for at arbejde med vejprojekter i udlandet.


5@/,+ 5@/,+

Virksomhedssystemer

Virksomhedsteknologi

(Ingeniør)

(Ingeniør)

Kandidater med denne uddannelse opnür bl.a. kompetencer inden for: ~ 6[^QP[T_a^SdZcX^]b og logistiksystemer ~ ?a^YTZc[TST[bT ~ 8]U^a\PcX^]bcTZ]^[^VX ~ ¿Z^]^\X ~ <TSPaQTYSTadSeXZ[X]V ~ >aVP]XbPcX^] Civilingeniører fra virksomhedssystemer er beskÌftiget i et bredt udsnit af mellemstore virksomheder samt store, kendte virksomheder. Typiske jobs er projektleder, produktionschef, logistikchef, konsulent, software udvikler eller direktør.

Kandidater med uddannelsen opnür bl.a. kompetencer inden for: ~ <PcTaXP[T^V procesteknologi ~ A^Q^ccTZ]^[^VX ~ BchaX]V ~ EXacdT[_a^SdZc^V procesudvikling Ingeniører med denne uddannelse vil bl.a. kunne beskÌftige sig med design, konstruktion, automatisering, styring og regulering, procesudvikling og produktion.

Vision, GraďŹ k og Interaktive systemer

VĂŚrdikĂŚder og Innovationsledelse

(Ingeniør)

(Ingeniør)

Kandidater med uddannelsen opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 2^\_dcTaVaP Z ~ =TceĂ?aZbcTZ]^[^VX ~ 8]]^ePcX^] ~ EXbdP[XbTaX]V^V billedbehandling ~ B^UcfPaTdSeXZ[X]V ~ 8]U^a\PcX^]bPaZXcTZcda ~ 3PcPQPbT

Kandidater med denne uddannelse opnĂĽr bl.a. kompetencer inden for: ~ 5^aaTc]X]VbbhbcT\Ta ~ BcaPcTVXX]]^ePcX^]b^V forandringsprocesser ~ 5^aaTc]X]VbaT[PcTaTST leverancesystemer

Ingeniører med denne uddannelse kan f.eks. arbejde inden for computerspil og special effects og interaktive systemer sü som mobiltelefoner og QadVTaVa�]bT PSTa

I forbindelse med uddannelsen kan man vÌlge mellem tre forskellige specialiseringer: ~ 6[^QP[5^aaTc]X]VbdSeXZ[X]V ~ 6[^QP[;TST[bT ~ <TSXT[TST[bT Som ingeniør i VÌrdikÌder og Innovationsledelse er man klÌdt pü til at løfte en rÌkke udfordrende ledelsesmÌssige opgaver. Jobmulighederne er alsidige, og man er ikke lüst fast i en bestemt jobfunktion. Man kan f.eks. arbejde som international projektleder, outsourcingchef eller International Human Ressource konsulent.

|

37

Aalborg Universitets Kompetence og Uddannelsesguide  

Guiden er et opslagsværk til nytte for virksomheder, organisationer og øvrige interessenter der ønsker et overblik over AAUs uddannelser og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you