Page 1

VitalisNext maart 2014

Informatieblad voor medewerkers, vrijwilligers, gepensioneerden van Vitalis WoonZorg Groep, 16 e jaargang nummer 01

Stagiaires van Fontys HBO-V in de ‘leerlounge’, Vitalis Wissehaege. Van links naar rechts: Jureanne Rog, Jessie Collart en Janine Sanders

Bezoek onze website voor het actuele nieuws

www.vitalisgroep.nl Verder in dit nummer onder meer: Tevredenheidsonderzoek 4; Samenwerking Zorggroep Helmond 5; Wij denken altijd mee 6; Lean en Logistiek toegespitst op zorg 8; Leerafdeling in Vitalis Wissehaege 9; VVAR 10; Weg met de stress 11; Nieuwbouw op Parc Gender bewoond 12


Vitaal nieuws Voorwoord redactie

Colofon

Beste lezers,

Informatieblad Vitalis Next en ‘OUD=IN het nieuws’-krant voor medewerkers, vrijwilligers, ­gepensioneerden, huurders en cliënten van Vitalis WoonZorg Groep

‘Kan ik nog wel bij Vitalis blijven werken?’ ‘Kan ik nog wel in het verzorgingshuis van Vitalis blijven wonen?’ De schrik slaat je om het hart bij het lezen van deze artikelkoppen. Als je verder leest, blijkt dat het er toch niet zo somber uitziet. Met ons degelijke Vitalis concept, een heldere visie op de toekomst en gewapend met onze drie kernwaarden ‘ertoe doen, zelf doen en meedoen’, kunnen cliënten, huurders, medewerkers en vrijwilligers de toekomst met een redelijk vertrouwen tegemoetzien. Al weten we nimmer wat de overheid nog in petto heeft. Tijdens de bijeenkomsten voor medewerkers vertelde de Raad van Bestuur ons dat Vitalis een financieel gezien gezonde organisatie is. Ook weten

Redactie Rita Aanraad, Marina van Aarle, Nico Van Dongen, Maria van den Eeden, Ria Gerrits, Sis Huiskamp, Ingrid Jacobs (hoofdredacteur), Ellen Krijl, Nicole van Luik, Sandra Martens, Corry Mehagnoul, Jeanne Melters. Eindredactie: Sis Huiskamp Met medewerking van Angelie Kruijsen, medewerkers van Vitalis WoonZorg Groep Algemeen redactieadres Redactie Vitalis Next, Sis Huiskamp, Vitalis Peppelrode, Ds.Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven s.huiskamp@vitalisgroep.nl

Sociaal Plan Vitalis ondertekend we dat de Vitalis Woon Zorg Groep ­natuurlijk geen garanties kan geven dat er geen banen of voorzieningen zullen sneuvelen. Samen zijn we afhankelijk van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Samen kunnen we ook gebruikmaken en genieten van alle mooie en goede dingen die er zijn en waarover ook in dit blad weer van alles is te lezen. Namens de redactie, veel leesplezier!

Fotografie cover: Sis Huiskamp Foto cover ‘OUD=IN het nieuws’ Vincent van den Hoogen Vormgeving en productie LaVerbe, Nijmegen Druk Drukkerij Exclusief, Eersel De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te herschrijven of in te korten.

2

VitalisNext maart 2014

Met een zeer drukbezocht afscheid in het crematorium in Heeze is Raymond, op het feest van Driekoningen, 6 januari 2014, de laatste groet gebracht. Indrukwekkend waren de woorden van zijn echtgenote Marijke, die zijn leven schetste als zorgzame werker in de ouderenzorg, lieve echtgenoot, vader en opa.

Sis Huiskamp Reacties zijn welkom via meedoen@vitalisgroep.nl of stuur een briefje naar het redactieadres in de colofon.

Kennismaking met

Bram van Hunnik

interim-directeur Bedrijfsondersteuning

Oplage 8000 exemplaren Foto cover ‘Vitalis Next’ Janine Sanders, Jureanne Rog en Jessie Collart zijn drie van de tien stagiairs die dit studiejaar zijn te vinden op de leerafdeling van Vitalis Wissehaege. Lees het artikel op pagina 9.

Na intensieve onderhandelingen tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur is het nieuwe Sociaal Plan voor de periode 2014-2016 een feit. Op woensdag 12 februari hebben Wilma Verhoef, voorzitter OR, en Pink van Veen, Raad van Bestuur, het nieuwe Sociaal Plan onder­tekend. De Ondernemingsraad en Raad van Bestuur bedanken alle medewerkers voor hun betrokkenheid, opmerkingen en tips tijdens de medewerkers­bijeenkomsten.

illigers,

Lieve vrijw

Met ingang van 2014 heeft een directiewisseling plaatsgevonden bij Bedrijfs­ondersteuning. Het komende jaar geeft Bram van Hunnik leiding aan dit d ­ irec­toraat. In goed overleg is afscheid genomen van Dick Frederiks. gsn verzorgin

eder in ee t mijn mo ol ze jaar woon lf a h er d oe respectv n Sinds a ig. Ik zie h rd a a g t. er jn thuis voel rzorgers zi oeder zich m n huis. De ve ij m e ik zie ho staat de bel. Er omgaan en alf twaalf met haar h m o t a a dag g t rdeweekse oeder kom Iedere doo die mijn m r eu d e . d or begeleiden ijwilliger vo eneden te b t n dan een vr ra u a de ar het rest r ze langs m haar na d. Wannee el ophalen o b b a eb g ezellig orbijwordt er g ar in het vo Onderweg er naar ha p p ka e ar d ait aar om ha loopt, zwa mensen kl e kapsalon ev li er nt staan gen fel te bren et restaura gaan. In h ar vaste ta a h r a a n oeder aaltijd en, mijn m middagm te begroet enken. Die h sc te in aar g. Al die ntje voor h van de da en een wij oogtepunt h n ee un is anderen s: ik ken h vrijwilliger samen met e d er d n bijzo t dat n en in het aar ik wee lieve mense un leven m h n va ts t nie oeder en iet, ik wee an mijn m verhalen n besteden a jd ti t a en ik w r n. Daar b ks zomaa it van leve ze dagelij te li a kw r aal an haa n ook allem ijdragen a wil hun da daarmee b Ik r. o vo r a nkba al heel da ze allema gen. n overbren ker este wense Tessy Don b er ll a e d echt

Naast leiding geven aan het directoraat, zal drs. Bram van Hunnik de Raad van Bestuur en de directeuren faciliteren bij de uitvoering van de veranderopdracht waarvoor Vitalis staat door alle maatschappelijke ontwikkelingen. Bram van Hunnik brengt de gevolgen daarvan voor Bedrijfsondersteuning zorgvuldig in kaart en maakt het directoraat toekomst­ bestendig.

Voormalig directeur Raymond Becks overleden

economisch en facilitair in de toekomst betere ondersteuning. Dat is, gezien de nieuwe en hoge eisen die worden gesteld, erg belangrijk. Bram van Hunnik heeft zeer ruime managementervaring op bestuurs- en directieniveau in diverse zorg- en vastgoedorganisaties. Hij is 57 jaar en woont in Veenendaal.

Veel oudgedienden van Vitalis en zijn rechtsvoorgangers waren aanwezig en toonden zo hun waardering voor de vele jaren dat Raymond hun Vitalis­ collega was. Als directeur van Vitalis de Horst/ Kronehoef kennen we hem als een gedreven, charmante man met jarenlange ervaring, kennis en kunde. Velen denken nog terug met waardering voor de wijze waarop hij daar directeur was voor en met de bewoners, personeel en vrijwilligers. Een bijzonder mens… Marijke, kinderen en kleinkinderen wensen wij sterkte met dit verlies.

Hij zal, samen met de managers en mede­werkers van Bedrijfsonder­steuning, de processen optimaliseren en een kwaliteitsverbetering realiseren. Hierdoor krijgt het woon- en zorgproces bedrijfs-

VitalisNext maart 2014

3


Zelf doen

Meedoen

Ben jij nog up-to-date? Injecteren, katheteriseren, wondzorg en medicijnen toedienen… Als verzorgende of verpleegkundige maakt dit onderdeel uit van je dagelijkse werkzaamheden. Deze voorbehouden en risicovolle handelingen zijn nog maar een greep uit alle handelingen die wij bij de cliënt uitvoeren. Een voorwaarde is dat de medewerker bevoegd en bekwaam is. De cliënt moet hier 100% van kunnen uitgaan en dit is dus heel belangrijk, voor zowel de cliënt als de medewerker. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Jouw mening telt! Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Werk jij met plezier? Met plezier je werk doen, dat wil iedereen! Werk jij met plezier? Hoe kijk jij tegen je werk aan? Wat gaat goed en waarvan vind je dat het beter kan? Vitalis vindt het zo belangrijk dat jij en je collega’s prettig kunnen werken dat ervoor is gekozen om elke twee jaar onderzoek te doen naar de werkbeleving bij Vitalis. Vitalis doet net zoals in 2012 mee aan het onderzoek van de branche. Via de vragenlijst van de ­MedewerkerMonitor wordt je gevraagd naar jouw mening en ­ervaring over bijvoorbeeld de sfeer op de afdeling, je leiding­gevende, de manier waarop wordt gecommuniceerd met cliënten en of we je goed op de hoogte houden over veranderingen die binnen de organisatie plaatsvinden. Jouw mening telt! Als je laat weten wat jij belangrijk vindt, kunnen we jouw werk en de dienstverlening aan onze cliënten verbeteren.

Het onderzoek is volstrekt anoniem. Dat wil zeggen dat straks niemand je antwoorden kan koppelen aan je persoonlijke gegevens. Een extern onderzoeksbureau verwerkt de antwoorden en Vitalis krijgt de scores pas terug als er van je team minimaal tien medewerkers hebben gereageerd.

Mooie prijzen In 2012 was het responspercentage maar liefst 55%. Help jij mee om dat te verbeteren? Net als in 2012 zijn er weer mooie prijzen te winnen als je het onderzoek invult. Hou daarvoor je mail en intranet goed in de gaten! Een belangrijke een tip daarvoor: bewaar je uitnodigings­brief met inlogcode goed, ook nadat je het onderzoek hebt ingevuld!

Laat je horen en doe mee!

Voorkom vervelende situaties en houd je deskundigheid zowel in theorie als in de praktijk aantoonbaar op peil. Gebruik hiervoor de mogelijkheden die Vitalis je biedt. Zo ben jij er zeker van dat je de handelingen beheerst en kan de cliënt vertrouwen op jouw professionaliteit! Ga naar Vitaalnet, Laatste nieuws, en je leest meer over wat er van jou wordt verwacht aan de hand van veelgestelde vragen.

De vierde etage van Vitalis Berckelhof

Samenwerking Zorggroep Helmond Vitalis Berckelhof werkt sinds kort samen met Zorggroep Helmond. Vanaf 1 februari huurt deze organisatie de vierde etage van de oudbouw. Zorggroep Helmond richt zich op het begeleiden en ondersteunen van mensen met een langdurige psychiatrische of verstandelijke beperking in het streven op hun eigen manier weer in de samen­ leving te wonen, de dag te besteden en relaties te onderhouden. De belangrijkste doelgroep heeft een leeftijd van 17 tot 27 jaar. Medewerkers van Zorggroep Helmond begeleiden het project en beoordelen zorgvuldig welke cliënten in aanmerking komen om hier te wonen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over hoe de communicatie tussen Vitalis en Zorggroep Helmond moet lopen. De Cliëntenraad staat achter dit initiatief en zal het project na drie maanden evalueren.

Eind maart ontvang je de uitnodiging om deel te nemen. Van 31 maart tot en met 2 mei 2014 kun je de vragenlijst digitaal invullen.

Let op: In het najaar van 2014 is er ook een vrijwilligers tevredenheidsonderzoek.

4

VitalisNext maart 2014

VitalisNext maart 2014

5


“Wij denken altijd mee”

Ertoe doen

Vertrouwenspersonen bij Vitalis Krijg je op je werk, of je vrijwilligerswerk, te ­maken met agressie, seksuele i­ntimidatie, geweld of discriminatie? Dan kun je een van de vijf vertrouwenspersonen van Vitalis ­inschakelen. Ook als iets je dwarszit en dit je werk negatief beïnvloedt, kun je naar een ­vertrouwenspersoon gaan. Jij kiest zelf wie, en je weet zeker dat niemand, maar dan ook ­niemand iets te weten komt als jij dat niet wilt. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en is 100% te vertrouwen. Annet Brusse, Kick Deenen, Milly Emanuels, Corné Lieffers en Roos Verheijen zijn de vijf vertrouwenspersonen van Vitalis WoonZorg Groep.

Praatpaal In de eerste plaats bieden de vertrouwenspersonen een ­luisterend oor, zij zijn een soort praatpaal. Ze nemen de tijd om naar iemand te luisteren en proberen het probleem helder te krijgen. Het goed structureren van een probleem kan al heel verhelderend werken en soms ziet iemand dan zelf een oplossing. Je hart eens luchten en horen hoe een ander erover denkt, kan ook al helpen. Vaak bespreekt de ­vertrouwenspersoon hoe er tot een oplossing kan worden gekomen en soms wordt er samen een plan gemaakt om dit te bewerkstelligen. Een oplossing kan zijn om het probleem op de werkplek bespreekbaar te maken. Het kan soms nodig zijn om een bemiddelaar in te schakelen of de leidinggevende te ­benaderen, maar altijd pas na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Het komt ook voor dat de vertrouwens­ persoon doorverwijst naar een externe organisatie, de huisarts of maatschappelijk werk.

Klacht indienen Stel, bijvoorbeeld, dat iemand een probleem heeft met de leidinggevende, dan zou een oplossing in onderling overleg het beste zijn. Als dat niet lukt, of niet mogelijk is, dan kan de P&O-adviseur naar een oplossing zoeken, maar als het ­resultaat dan nog niet bevredigend is, dan blijft de mogelijkheid van een formele klacht bij de klachtencommissie nog over. Dat is een lastige beslissing. Daarom komen de voor- en nadelen van deze actie ruimschoots aan bod. De voorbereiding en indiening van een schriftelijke klacht is dan ook iets dat samen gebeurt. In dit hele proces en het vervolg ervan ondersteunt en begeleidt de vertrouwenspersoon de ­betrokkene.

6

VitalisNext maart 2014

Vaardigheden vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon moet actief kunnen luisteren, ­empathisch zijn, dat wil zeggen, zich kunnen inleven in een bepaalde situatie, maar hij of zij moet ook goed kunnen structureren en ordenen. Daarnaast moet deze persoon ook problemen kunnen loslaten, zodat hij of zij er niet zelf mee blijft zitten. Vertrouwenspersonen zijn een professioneel aanspreekpunt en hebben voor dit werk een opleiding gevolgd. Je kunt er dus zeker van zijn dat je open en eerlijk kunt praten en dat niemand te weten komt wat er is besproken. Zie het als een professionele schouder, en waar nodig zij ordenen en verwijzen zij door.

Voldoening De vertrouwenspersonen vinden het fijn als ze iets voor iemand kunnen betekenen. Wanneer iemand tevreden de kamer uitloopt en weer zelf verder kan, hebben zij het goed gedaan. Ze worden enkele keren per maand als vertrouwenspersoon benaderd. Vaak zijn de reacties positief. Het voordeel van de functie als vertrouwenspersoon is dat ze onafhankelijk zijn, ze zijn geen lijnfunctionaris en leggen alleen geanonimiseerd verantwoording af aan de Raad van Bestuur. “We zijn er echt alleen maar om mensen te helpen en bij te staan.”

Kan ik wel bij Vitalis blijven werken? Regelmatig lezen we over dreigende ­ontslagen in de ouderenzorg. Het totale zorgbudget mag de komende jaren niet verder stijgen en dat betekent dat de ­politiek stevig ingrijpt in onze sector. Er zijn minder mogelijkheden om met een zorgzwaartepakket (ZZP) in een verzorgingshuis te wonen door de ‘vernieuwing’ in de ouderenzorg. Daarom komen minder ouderen in aanmerking voor deze manier van beschut en beschermd wonen met zorg. In enkele jaren tijd verdwijnen dus de cliënten met de lichtste indicaties, waardoor soms vrijwel de gehele populatie, op vooral kleinere locaties, sterk inkrimpt. In 2013 betekende dat al duizenden verzorgingshuisplaatsen minder.

Thuiszorg van Vitalis Sluiten de verzorgingshuislocaties dan ook op termijn? Bij Vitalis niet, want bij Vitalis wonen in alle locaties, naast verzorgingshuisbewoners, ook andere senioren met zorg­ behoefte. Zij huren, en als ze zorg nodig hebben, krijgen ze thuiszorg van Vitalis. Wanneer huurders hulp bij het huishouden of thuiszorg van Vitalis afnemen, dan behouden we een deel van de werkgelegenheid. Daarnaast heeft Vitalis de mogelijkheid om aan hurende ­senioren ook het VPT te leveren: dit is het verpleeghuispakket geleverd in de eigen woning of het eigen appartement. Op het moment dat we dat VPT leveren, vervangen we als het ware de lichtere vormen van verzorgingshuiszorg door deze vorm van verpleegzorg thuis. (Lees op pagina 12 van OUD=IN Het Nieuws meer over VPT: Volledig Pakket Thuis.) De bezuinigingen op tarieven en budgetten en de ombouw van de AWBZ naar de wet Langdurige zorg, Wmo en de gedeeltelijke overgang naar de Zorgverzekeringwet zijn ­ingrijpende processen. Als we daar niet goed mee omgaan kunnen ze tot brokken leiden, zoals massale ontslagen. Wil je hier meer van weten lees dan de Nieuwsbrief AWBZ die in december is verstuurd.

Meedoen

Iets over de kwaliteit -- Een laag verzuim is dus van groot belang. Dat was het altijd al, maar zeker in tijden van veranderingen en krapte in het budget. -- Elke huurder die zijn thuiszorg bij een andere zorgaan- bieder afneemt, drukt onze werkgelegenheid. -- Revalidatie op twee, in plaats van drie plekken, leidt tot meer efficiëntie en op termijn dus tot behoud van werk- ­­ gelegenheid. -- De kamerstructuur van Vitalis Vonderhof is niet geschikt voor huren met zorg maar wel voor verpleegzorg. -- Slimmer en efficiënter plannen van zorg en roosters kan zomaar 5 tot 10% efficiëntie opleveren. Efficiëntie is de beste tegenhanger van bezuinigingen. -- Onnodige verspilling: we zouden als we er even bij stil- staan misschien wel tien punten kunnen noemen waardoor we efficiënter werken zonder dat we kwaliteit en kwantiteit van zorg hoeven in te leveren. Heb je suggesties? Mail ze naar: Nico van Dongen, directeur Innovatie en Projecten.

Creatieve oplossingen Als we samen ervoor gaan om de werkgelegenheid te koesteren dan kunnen we daar ver in komen, gezien de mogelijkheden van Vitalis, als zorgaanbieder en behandelaar, met een breed dienstpakket waarbij de wens van de bewoner centraal staat. Toch zullen hier en daar banen in het gedrang kunnen komen. We moeten proberen om grootschalige gedwongen ontslagen te voorkomen, door creatieve oplossingen te vinden. Dit kan eventueel via tijdelijke aanpassingen in werkplaats en-soort. Ik denk dat we daartoe in staat moeten worden geacht en dat we het aan elkaar en onze klanten verplicht zijn. In het periodiek overleg van de OR met de Raad van Bestuur en directeuren is dit ook steeds de insteek.

Meer efficiency, weinig banenverlies Al twee jaar is Vitalis aan het voorsorteren, met de bedoeling zo weinig mogelijk verlies aan werkgelegenheid op te lopen. Dat vergt een uiterste inspanning, want kleine effecten kunnen grote gevolgen hebben. 1% ziekteverzuim kost bijvoorbeeld per jaar € 1.000.000,00 en dat zijn, gemiddeld genomen, ruim 20 banen.

VitalisNext maart 2014

7


“We willen vooral een lerende organisatie zijn”

Zelf doen

Zelf doen

Lean en logistiek toegespitst op zorg “De laatste tijd hebben we te maken met veel veranderingen in de zorg”, aldus Frans Wuisman, manager ZWW in Vitalis Wissehaege. “De beslissingen die de politiek neemt voor onze sector prikkelen ons om anders tegen ons werk aan te kijken en er anders mee om te gaan. We moeten flexibeler zijn en vooral leren hoe we dingen beter, sneller en slimmer kunnen doen. Toen ik voor het eerst met Lean in aanraking kwam, zag ik direct een aantal dingen waar wij in de zorg ons voordeel mee kunnen doen. Dat heeft mij geïnspireerd om in Wissehaege aan de slag te gaan met Lean.”

HBO-V-stagiaires Janine Sanders, Jureanne Rog en Jessie Collart

Leerafdeling in Vitalis Wissehaege Een leerafdeling is een nieuwe manier van stagelopen. Een heel nieuw concept. Het is volledig gericht op het verbeteren van de ­aansluiting tussen theorie en praktijk. Het geeft opleiden een centrale plek b ­ innen de o ­ rganisatie. Hiervoor is een goede samen­ werking nodig tussen de school en de ­organisatie waar de leerlingen hun praktijk­ ervaring opdoen. Ook in Vitalis Wissehaege is zo’n leerafdeling van start gegaan.

Lean (Engels voor slank) is een managementfilosofie die erop is gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Frans Wuisman: “De Lean-technieken zetten ons aan het denken over wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen en vervolgens hoe het beter en anders kan. Geen ellenlange plannen maken, gewoon doen, met als stelregel: houd het klein en durf fouten te maken.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een leerafdeling in een verpleeghuis?

Drie afdelingshoofden hebben de Lean-cursus gevolgd en kwamen enthousiast terug. Zij zijn gestart met het ‘verbeterbord’, waar iedereen punten die voor verbetering in aanmerking komen, kan aandragen, inclusief oorzaak en mogelijke oplossingen. Voor alle medewerkers is nu zichtbaar wat er speelt op de afdeling. Elke dag nemen we een kwartier de tijd om met z’n allen naar de verbeterpunten te kijken. Met magnetische smileys kunnen we de status van een item aangeven. Een groene smiley geeft aan dat het succesvol is ­afgehandeld en verbeterd. Medewerkers voelen

8

VitalisNext maart 2014

• Er zijn ongeveer tien stagiairs binnen één team • Het team ziet zowel de dienstverlening aan de cliënt als het opleiden als doel • De docent komt regelmatig op de werkplek om begeleiding en intervisie te verzorgen • Een samenwerkingsverband tussen leerbedrijf en ROC is noodzakelijk om de begeleiding op de werkplek vorm te geven • Alle teamleden zijn getraind voor de rol van werkbegeleider • De deelnemer werkt toe naar zelfstandig functioneren en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

zich betrokken en hierbij speelt het opleidings­ niveau geen rol. Anders dan in het bedrijfsleven is dit niet in getallen uit te drukken maar dat is ook niet de bedoeling. Ons doel is de mens, de cliënt die bij ons komt voor zorg. We willen graag een lerende organisatie zijn, en dat inhoud geven. Met een ‘open mind’ kunnen we makkelijker met veranderingen omgaan en blijven we de focus houden op waar het binnen Vitalis Wissehaege werkelijk om gaat: de cliënt.”

Wat betekent dat in de praktijk?

Frans Wuisman

Het betekent dat er dagelijks, naast het vaste team, tien tot twaalf stagiairs rondlopen op een leerafdeling. De opleidingen

kunnen variëren van ondersteunende taken tot hbo-opgeleide zorgdeskundigen. Een leerafdeling biedt hiervoor de mogelijkheden in de vorm van kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen.

Hooggekwalificeerd personeel Een leerafdeling is een andere manier om zicht te krijgen op het personeelsaanbod op lange termijn. Inzicht helpt om sneller en beter in de toekomstige personeelsbehoefte te voorzien. Leerlingen en stagiaires met een lager opleidingsniveau kunnen doorstromen naar een hoger niveau waardoor meer hoger gekwalificeerd personeel een opleiding krijgt. Daarnaast biedt de organisatie vanuit een maatschappelijke betrokkenheid kansen aan jonge mensen om zich te bekwamen in hun vakgebied en een aanvulling te zijn voor de arbeidsmarkt.

Vernieuwend De leerafdeling is een van de innovatieprojecten, oftewel vernieuwende projecten, van Vitalis Wissehaege. Het is een effectieve samenwerking tussen Vitalis Wissehaege, Calibris, ROC Eindhoven en Fontys Hogescholen Eindhoven. De deelnemers zijn enthousiast en deskundig. In 2012 kwamen de eerste gesprekken tussen de partners op gang en in februari 2013 is de leerafdeling op de derde etage met het voortraject in Vitalis Wissehaege gestart. In het afgelopen jaar zijn al twaalf tot zestien studenten met hun stage begonnen, maar op 13 februari 2014 was de leerafdeling officieel. De coaches zijn goed voorbereid en onderhouden een nauwe samenwerking met de praktijkbegeleiders. Een nieuw initiatief waarmee het verhogen van de kwaliteit van zorg en opleiden een centrale plek krijgt binnen de organisatie.

VitalisNext maart 2014

9


VVAR De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) binnen Vitalis WoonZorggroep, is in november 2012 ­geïnstalleerd. Het doel van de Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad luidt als volgt: • Stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en hier- door bijdragen aan verdere profilering en professionalisering van het beroep van verpleegkundige en verzorgende. • Positief beïnvloeden van de kwaliteit van zorg. • Bijdragen aan het korte-en langetermijnbeleid van Vitalis met accent op van het verpleegkundig en verzorgend beroep. • Bevorderen van de professionalisering van de beroeps­­­ groep en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden.

De werkgroepleden van de VVAR zijn Petri van Hoof, Wendy Vervoort, Inge Roosenboom, Loes Geurts, Pieter Veldstra, Etiënne Snijders, Petra Elevelt en Wil Hoeijmakers. Zij hebben onlangs met elkaar besproken wat ze onder de eigen regie van de cliënt verstaan en ze hebben een aantal vragen ­opgesteld. Een paar van deze vragen zijn: • Leven in een woongroep is een grote overgang voor cliënten. Zij moeten hun leven nu met anderen delen. Het is moeilijk om iets te vragen. Verzorgenden zijn altijd bezig, waardoor er een drempel is om iets te vragen. Hoe kun je als medewerker bewaken dat cliënten hun eigen regie behouden en dat ze vragen durven stellen? • Medewerkers hebben een zorghart en zijn eerder geneigd om zorg over te nemen dan om te ondersteunen. Hoe kan je met een zorghart de cliënt ondersteunen in zijn zelfzorg? Hoe onderdruk je de neiging om de zorg over te nemen? • Hoe kunnen we de kwaliteiten van medewerkers het beste inzetten?

De werkgroep heeft de volgende conclusies getrokken: Veel medewerkers hebben positieve suggesties gegeven het stimuleren van de eigen regie. Er is een eerste bewust­ wording op gang gebracht. In de praktijk blijkt het weten hoe het anders kan en het ernaar handelen niet vanzelfsprekend te verlopen. Elk team zal gerichte stappen moeten zetten om te komen tot een houding waarbij het voor iedereen ­vanzelfsprekend is cliënten uit te nodigen om de eigen regie te voeren.

Ertoe doen

Ertoe doen

Concentratie van de Geriatrische RevalidatieZorg

In alle gevallen is de dialoog met de cliënt van groot belang om samen te zoeken naar een oplossing. De werkgroepleden zijn ervan overtuigd dat het zetten van kleine stappen en herhalingen nodig zijn, om het gewenste resultaat te bereiken en om medewerkers laten nadenken over mogelijkheden die er zijn. Dit kan op verschillende manieren: • Tijdens bewonersbesprekingen werken met casuïstiek- besprekingen in het team; • Medewerkers belangentegenstellingen laten inzien tussen wat de cliënt wil en wat de medewerker doet; • Complimenten geven over wat goed gaat, stimuleert medewerkers; • Wat betreft de psycho-geriatrie is het van belang om de familie er optimaal bij te betrekken. Als je weet wat belangrijk is (geweest) voor de cliënt kun je hier rekening mee houden.

De VVAR gaat binnen enkele maanden op een creatieve manier per locatie aandacht besteden aan de eigen regie.

Op 12 mei is het Internationale Dag van de Verpleging. Op die dag is er op de hele wereld bijzondere aandacht voor de bijdrage die verpleegkundigen en verzorgenden het hele jaar door leveren aan de gezondheidszorg. 12 mei is ook de geboortedag van Florence Nightingale (1820-1910), Brits schrijfster en grondlegster van de

In 2014 wordt de revalidatiezorg binnen Vitalis ­geconcentreerd in twee locaties: Vitalis Brunswijck en Vitalis Wissehaege. Voor concentratie van de revalidatie in Vitalis Brunswijck is om uiteenlopende argumenten gekozen. Als eerste hebben het open karakter en de ligging van Brunswijck een belangrijke rol gespeeld. Dicht bij het Catharina Ziekenhuis én naast de Grijze Generaal, waar de GGzE een gezamenlijke op herstel gerichte behandelfunctie voor ouderen aanbiedt. Ter realisatie van dit besluit heeft de Raad van Bestuur een stuurgroep en een projectgroep ingesteld. Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft de stuurgroep in afstemming met de projectgroep het besluit uitgewerkt in een adviesnota. Deze is door de Raad van Bestuur aan de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Ondernemingsraad (OR) aangeboden. De CCR en de OR hebben inmiddels laten weten dat zij, behoudens de uitwerking van een aantal vragen, akkoord gaan met de inhoud van deze nota. Met dit besluit kan het plan worden uitgevoerd.

Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) In 2014 integreert de revalidatie-en de revalidatieexpertise van Vitalis Peppelrode met die van Vitalis Brunswijck in laatstgenoemde locatie. De ambitie is om met de concentratie een verdere ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg vorm te geven, in een centrum dat mobiliteit en bewegen ‘ademt’. Een centrum waar cliënten worden uitgedaagd door de omgeving waarin ze ­revalideren en door gedreven profes­sionals. Het doel is om minimaal terug te komen op het niveau van functioneren van voor hun ingreep of doorgemaakte ziekte, dan wel de maximale ­restcapaciteit van hun mobiliteit te realiseren. ­Hierdoor is terugkeer naar de eigen woning en leefomgeving hopelijk haalbaar. Op die manier zal Brunswijck samen met Wissehaege een ­toonaangevend centrum voor revalidatie zijn, waarin gedreven professionals ondersteund door innovatieve systemen en toe­passingen invulling geven aan revalidatiezorg die is gericht op herstel en balans. Vitalis Brunswijck Fotografie Michelle Peeters www.deuxbleus.nl

Weg met de stress

ZORGELOOS DOOR HET LEVEN Stress is heel normaal. Het is een oerreactie van de mens, waarbij een verhoogd stresshormoon wordt afgegeven in het bloed. Dit kan zorgen voor aanhoudende onrust, een slechte nachtrust en gezondheidsklachten. Maar belangrijker is: hoe voorkom je stress?

Florence Nightingale

moderne verpleegkunde. Zij was beroemd om haar vernieuwende inzichten en belangrijke werk tijdens de Krimoorlog, halverwege de 19e eeuw. Ze werd ook bekend als ‘The lady with the lamp’, omdat zij ’s nachts de ronde deed met haar lamp.

Het proces begint met acceptatie. Leg je erbij neer dat je niet alles aankunt. Hoe druk je het ook hebt, zorg voor een aantal rustmomenten in je agenda. Juist in drukke tijden is het belangrijk om te ontspannen. Ga je een avond uit met vrienden, of blijf je thuis om een film te bekijken? Bedenk wat voor jou werkt en luister naar je lichaam. Beweeg daarnaast genoeg om je hoofd leeg te maken.

Hierdoor leer je vanzelf je eigen grenzen kennen. Dan zul je beter in staat zijn om in te schatten wat je op een bepaald moment aankunt. Door slim te plannen, is stress voor een groot deel te voorkomen. Dit komt overal terug. Zo is het belangrijk om genoeg te slapen, zo’n acht uur per nacht. Als je uitgerust aan de dag begint krijg je meer gedaan. Ten slotte is het goed om uit te zoeken waarom je zo gestrest bent. Ligt het aan je werk, kosten bepaalde personen in je omgeving veel energie, ontspan je te weinig? Door dit na te gaan is een heleboel op te lossen. Zoek uit wie of wat je energie geeft en besteed hieraan meer tijd. Gelezen in ‘Maximaal’, de krant van het MMC.

10

VitalisNext maart 2014

VitalisNext maart 2014

11


Ertoe doen

Meedoen

Vrijwilligerswerk en UWV

Nieuwbouw Parc Gender bewoond! Vernieuwd complex verbindt locatie met woonwijk

Het Vitalis woonzorgcomplex op Parc Gender in de Eindhovense wijk Gestel langs de rivier de Gender ondergaat een metamorfose. Vitalis Sociale Woonvormen besloot Vitalis Engelsbergen te vervangen door nieuwbouw en tevens aan te vullen met twee woontorens voor sociale huur. Inmiddels is een deel van Vitalis Engelsbergen en een van de twee gebouwen Vitalis Maximiliaan II opgeleverd. De stedenbouwkundige inpassing vernieuwt de verbinding tussen het bestaande Genderpark en de achter­ liggende woonwijk Hagenkamp. In de complexen op Parc Gender woont men verzorgd, verpleegd of geheel zelfstandig. Zorg of verpleging op maat, afhankelijk van de gezondheid en specifieke wensen. Er is veel ruimte voor ontmoeting en recreatie. Vitalis Engelsbergen, het zorggebouw, dat in 1969 in gebruik werd genomen, raakte gedateerd. Daardoor was het moeilijk te verhuren. De installaties en de afmetingen van de kamers voldeden bijvoorbeeld niet aan moderne ­gebruikerswensen. Daarnaast boden de panden weinig plek voor interactie met de omgeving. “We besloten in 2008 om de oudbouw van Engelsbergen te ontmantelen en te vervangen door gevarieerde nieuwbouw, meer verspreid over een uitgebreider perceel”, zegt projectmanager Jan Spoelstra van Vitalis, werkzaam binnen het directoraat Vastgoed. “Waar het woonzorgcomplex vroeger een

12

VitalisNext maart 2014

besloten karakter had, is het nu doorwaadbaar en transparant. In de nieuwe situatie, die in de loop van 2014 helemaal afgerond zal zijn, vormen de gebouwen op Parc Gender een verbindende schakel tussen de woonwijk en het bestaande parklandschap aan weerszijden van de rivier de Gender.”

Gevarieerd aanbod van woningen en voorzieningen De nieuwbouw van Vitalis Engelsbergen en Vitalis Maximiliaan bestaat voorlopig uit drie gebouwen. Twee daarvan, met ieder 35 sociale huurwoningen, bieden zorg op afroep en tellen zes verdiepingen. Het zeven verdiepingen hoge hoofdgebouw Engelsbergen heeft 42 appartementen voor verzorgd wonen, 43 appartementen voor verpleegd wonen, een gezondheidscentrum, een kapsalon, supermarkt, winkel, een caférestaurant en een activiteitencentrum. Huurders kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, en wanneer gewenst of nodig, verhuizen naar een gedeelte van Parc Gender met meer verzorgings- of verplegingsmogelijkheden.

De gevel van het hoofdgebouw refereert met de lichtbruine bakstenen en donkergrijze kozijnen naar de naburige oudbouw van Vitalis De Hagen en de woonwijk met rijtjeshuizen aan de overkant van de straat. De sociale huurwoningen met zorg op afroep, waarvan er al één is opgeleverd, hebben een luchtige en lichte uitstraling, passend bij het parklandschap.

Bouwvertraging inhalen Het project startte al in 2007. Zorg­ verleners en cliënten kregen inspraak bij de vorming van het ontwerp. De aannemer ging echter failliet in 2012, toen de bouw al was begonnen. Vitalis ging op zoek naar een andere bouwer en vond die gelukkig snel, maar het project liep toch enige vertraging op. De nieuwe aannemer zette extra ploegen in en werkte door in de vakanties en zo kon de vertraging beperkt blijven. Inmiddels hebben de eerste bewoners zich geïnstalleerd, zoals in de vorige Vitalis Next was te lezen.

In november stond Vitalis met een aantal adviseurs van Opname & Verhuur op de Liever Thuis Beurs in het ­Beurs­gebouw in Eindhoven. Thema van deze beurs omvatte alles over het comfortabel, veilig én zelfstandig wonen voor ouderen. Voor Vitalis een kans om meer naamsbekendheid voor ons sociaal huuraanbod en onze wijkfunctie te creëren. De doelgroep waar wij ons op richten (55+ uit Eindhoven en omstreken) was zeer goed vertegenwoordigd. Na drie drukke dagen met ruim 300 inhoudelijke gesprekken per dag, kijken wij zeer tevreden terug op onze deelname. Ook de presentatie van Mijke Graat, manager opname & verhuur, over de ontwikkelingen in de zorg en de mogelijkheden voor senioren bij Vitalis, is goed bezocht. Ruim 75 mensen hebben gedurende 40 minuten aandachtig naar de presentatie geluisterd. Daarna was het dan ook erg druk bij onze stand. Al met al zijn vele senioren uit Eindhoven en omgeving weer bekend geraakt met de mogelijkheden die Vitalis biedt, zowel op het gebied van zelfstandig wonen als wonen met zorg! Wij hopen hier de komende tijd de vruchten van te plukken. Concerndienst Opname & Verhuur

Meer dan duizend mensen zijn vrijwilliger bij Vitalis. Ieder heeft een eigen reden en motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Er is een groep mensen die nog maar kortgeleden een betaalde baan had. Soms aangekondigd maar meestal onverwacht, raakten zij hun baan kwijt. Zij hebben dan te maken met de uitkeringsinstantie UWV, omdat ze van dat bedrijf een werkloosheids­ uitkering ontvangen. De meesten van deze vrijwilligers zijn weer op zoek naar een betaalde baan en zijn vrijwilliger zolang dat nog niet lukt. Een prima tijdsbesteding, die heel zinvol is. Niet voor iedereen is een nieuwe baan vanzelfsprekend. In tijden van crisis en wanneer je niet meer piepjong bent, is het erg moeilijk om weer iets te vinden. Dan is het fijn om toch iets te doen te hebben. Zelfs zestigplussers zonder baan zit het UWV soms flink achter de vodden. Zij worden geacht zoveel mogelijk te solliciteren. Maar in dezelfde regio kan het ook gebeuren dat iemand van 58 is vrijgesteld van sollicitatieplicht als hij of zij 20 uur vrijwilligerswerk doet. Wat mag en wat niet mag, is niet altijd duidelijk. Vrijwilligers zijn afhankelijk van hun contactpersoon bij het UWV. “Het verschilt per regio en UWV-medewerker wat en hoeveel een vrijwilliger mag doen”, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Uit een rondgang door De Telegraaf bij vrijwilligerscentrales en zorginstellingen blijkt dat het UWV bang is voor werkverdringing door vrijwilligers. Honderden mensen werden zelfs gekort op hun uitkering als ze vrijwilligerswerk deden. “In sommige regio’s mag je geen vrijwilligerswerk doen in een zorgcentrum of ziekenhuis, omdat het werk daar door betaalde krachten zou moeten worden uitgevoerd.” Van het UWV mag iemand best een kopje koffie met een oudere gaan drinken, maar daarna het huis stofzuigen is uit den boze, want dat werk kan ook betaald worden gedaan. Die situatie komt, als het goed is, bij Vitalis niet voor. Meestal is het zelfs zo dat een taak helemaal niet wordt uitgevoerd als er geen vrijwilliger is om dit te doen.

VitalisNext maart 2014

13


Ertoe doen Wil je graag een extra exemplaar (of meer) ontvangen van deze uitgave? Ontvang je op jouw adres twee exemplaren en is één voldoende? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar meedoen@vitalisgroep.nl

Jubilarissen 12½ jaar

25 jaar

Directoraat Bestuur Mevr. W.J.A.Hoeijmakers

Directoraat Bedrijfsondersteuning 1 april 2014

Beleidsstaf

Mevr. C.A. Ligthart-Singer

8 mei 2014

Opname & Verhuur

Behandelgroep

De Horst/Kronehoef

Mevr. F.Rietveld

29 mei 2014

Mevr. A.M.Schellekens-Hellings

1 maart 2014

Mevr. E.M. van de Broek- van de Vorst

24 april 2014

Vitalis Peppelrode Vitalis Brunswijck

Mevr. M.E.A. Naus-Vosters

Mevr. J.H.van Krugten-Huybers

1 april 2014

Mevr. W.H.A.H.van Nistelrooij-Vorstenbosch -

1 april 2014

Vitalis Vonderhof

Mevr. I.J. van den Berg

1 mei 2014

Mevr. M.C. van der Linden

Mevr. A. de Jonge-van Mierlo

1 juni 2014

1 april 2014

17 april

Vitalis Wissehaege Vitalis De Horst/Kronehoef Mevr. I.A.A. van Kemenade

1 maart 2014

Mevr. J.W. Veenstra

16 maart 2014

De Heer H.A. Dhondt

1 april 2014

Mevr. C.G. Sleddens-Kennis

16 april 2014

Vitalis Parc Imstenrade Mevr. B.J.M. Scholtes-Nijssen

1 maart 2014

40 jaar

Vitalis Peppelrode Mevr. M.C.Duthmann

1 maart 2014

Mevr. C.A. Kivits-Bender

1 april 2014

De Horst/Kronehoef

Mevr. A.A. ten Wolde-de Rouw

3 juni 2014

Mevr. W.J. van der Zouwen

Vitalis Theresia Mevr. M. Cantero

1 april 2014

Vitalis Peppelrode 1 april 2014

Mevr. H.L.A. Huvenaars-Bijvelds

1 april 2014

Vitalis Vonderhof Mevr. J. van Dongen

3 maart 2014

Mevr. M.A.W. van Bekkum-van der Aa

1 april 2014

Vitalis Wissehaege Mevr. M.H. van den Bogaard

14

VitalisNext maart 2014

1 maart 2014

We nodigen je uit om ook de OUD=IN nieuws-krant te lezen, draai de VitalisNext even om. We horen graag jouw mening. ­Reacties zijn welkom via meedoen@vitalisgroep.nl

mee doen

Vit0155 vitalis next maart14 07  

http://lvbtst.nl/rss/images/vit0155_Vitalis-Next_maart14_07.pdf

Vit0155 vitalis next maart14 07  

http://lvbtst.nl/rss/images/vit0155_Vitalis-Next_maart14_07.pdf

Advertisement