Page 1

Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA

Forandringer og udfordringer i beskĂŚftigelsespolitikken Thomas Bredgaard, Lektor, Ph.D. Aalborg Universitet

Jobcenter Aarhus, 11 juni 2008


Solstrålehistorien… • • • • • • •

Rekordlav ledighed Tæt på fuld beskæftigelse Lav inflation Overskud på betalingsbalancen Udlandsgælden er snart betalt tilbage Overskud på offentlige finanser Høj konkurrenceevne


Skyggesiden… • Den vanskelige balance mellem arbejdsliv og andet liv • Mangel på kvalificeret arbejdskraft • Enten/eller Arbejdsmarked


Andel offentligt forsørgede


Hel책rsmodtagere af indkomsterstattende ydelser, 1984-2005


De to store beskæftigelsesreformer 1. Indholdsskifte i beskæftigelsesindsatsen – – –

Hurtigst muligt i arbejde Det skal kunne betale sig at arbejde Neddrosling af uddannelsesaktivering

2. Nye styringsformer på beskæftigelsesområdet •

Decentralisering af driftsansvar og centralisering af styring • Lokale jobcentre • Udlicitering • Kontraktstyring


Indhold i beskæftigelsespolitikken Policy- og problemsyn Aktivlinie

Passivlinie

Social disciplinering

Social integration

Social sikring

Problem

Manglende incitamenter

Manglende kompetencer/ kvalifikationer

Manglende indkomstgrundlag

Midler

Tvang, krav, pligter, øge incitamenter

Opkvalificering, behovs-orienteret aktivering, jobskabelse

Forsørgelse

Adfærds-ændring

Sanktioner

Egen-motivation

Ingen

Rettigheder og pligter

”Noget-for-noget”

”Noget-for-noget”

”Noget-for-ikke-noget”

Mål

Hurtigt i arbejde

Forbedre erhvers- og arbejdsevne

Forbedre livskvalitet

Slutmål

Selvforsørgelse

Social tryghed og lighed


Hvorfor lokale jobcentre?

1. Ligebehandling: Samme problem, samme indsats 2. Simplificering: Samme indgang for virksomheder og arbejdsløse 3. Bedre koordination og samarbejde 4. Central styring af “ustyrligeâ€? kommuner 5. Sikre opbakning til kommunalreformen


Udfordringer • Vanskeligt at identificere de ”objektive” problemer, som beskæftigelsesreformen er en løsning på • Ingen af de signifikante arbejdsmarkedspolitiske aktører vandt slaget om jobcentrene: Derfor er fremtiden uklar og opbakningen svag … • Jobcentre som statslige myndigheder med kommunale dørskilte: En kommunal pyrrhus-sejr … • Jobcentre som ”bofællesskab” eller ”kollektiv”? • Tiltagende styringsflimmer i spændingsfeltet mellem stat, marked og kommune • Kan arbejdsmarkedets parter aktiveres og engageres i den nye rådsstruktur? • Beskæftigelsespolitikken og dens målgrupper bevæger sig i hver sin retning


Anbefalinger om decentral arbejdsmarkedspolitik • Skab politisk opbakning til indsatsen – AMP er hele kommunalbestyrelsens ansvar – Arbejdsmarkedets parter med programansvar – A-kasserne og ”andre aktører” som samarbejdspartnere

• Fokus på arbejdsmarkedets og borgernes behov frem for systemets behov • Fokus på kvalitet i arbejdet – ikke kun på at opfylde præstations- og resultatkrav • Professionaliser beskæftigelsesindsatsen – Kompetente medarbejdere med arbejdsglæde – Viden om årsager og virkninger af indsatsen

Udfordringer i beskæftigelsespolitikken  

Forandringer og udfordringer i beskæftigelsespolitikken ved Thomas Bredgaard, Lektor, Ph.D. Aalborg Universitet