Page 1

~

Imponerende resultater loven om forbundne kar !

~

Beskæftigelsesindsatsen i nøgleposition for at rede velfærdssamfundet ! Erik Kaastrup-Hansen Direktør Sociale Forhold og Beskæftigelse

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Lige nu! Samlet færre på overførselsindkomst

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Lige nu! Stort fald i kontanthjælp 8000

7500

7000

6500

fe b08 m ar -0 8 ap r08

ju l07 au g07 se p07 ok t07 no v07 de c07 ja n08

m aj -0 7 ju n07

6000

April 2008 6226 Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Lige nu! Flere flygtninge og indvandrere i arbejde

Beskæftigelsesprocent

100 90 80 70 60 50 40

38 %

39 %

40 %

40 %

43 %

48 %

30 20 10

Århus Kommune

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

0

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Lige nu! Flere lange sygedagpengesager Udvikling i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i Århus og klyngen, dec. 2006-dec. 2007 7255

8000 7000

6186

6000 5000

2006

4000

2007

3000 2000

1762

1562

1000 0 Århus

Klyngen

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Lige nu! Unge vælger ungdomsudd., men stort frafald •

85 % af de 24-årige, der bor i kommunen i dag har gennemført en ungdomsuddannelse

71,5 % af de 16-årige, der boede i Århus Kommune for 8 år siden har som 24 årig gennemført en ungdomsuddannelse

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Udfordringer ? • Unge ind på arbejdsmarkedet. • Kompetenceudvikling af arbejdskraft. • Fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet. • Udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet.

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Udfordringer ? En håndholdt indsats med sømfrie overgange baseret på et helhedsorienteret perspektiv hvor fokus er på rettighed og pligt indsats og effekt Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Respekt- troværdighed - engagement

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Ă…rhus Kommune

Sociale Forhold og BeskĂŚftigelse


Ă…rhus Kommune

Sociale Forhold og BeskĂŚftigelse


Ă…rhus Kommune

Sociale Forhold og BeskĂŚftigelse


Udfordringer ? •

Fortsat fokus på indsats og effekt.

Holde en aktivlinie, også for matchgruppe 4-5.

• •

Intensiveret sygedagpengeindsats. Styrke samarbejdet med andre aktører, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse


Partnerskab - samarbejde og læring

Århus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Beskæftigelsesindsatsen i nøgleposition  
Beskæftigelsesindsatsen i nøgleposition  

Beskæftigelsesindsatsen i nøgleposition for at redde velfærdssamfundet. Erik Kaastrup-Hansen, Direktør Sociale Forhold og Beskæftigelse i År...