Page 1

Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet


Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet varer 12 uger med undervisning 1 dag om ugen. Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 14.30, hvor der efter frokost (12.15-13.00) dyrkes motion. Forløbet omfatter 4 lektioner per undervisningsgang, inkl. kaffepause og idræt. Jobbanken sørger for kaffe, frugt og frokost mod en symbolsk betaling på 25 kr. pr. gang. Undervisningen foregår på små hold og varetages af ansatte fra universiteter.

Hvad opnår jeg ved at deltage i undervisningen? • • • • •

Dine muligheder for at beholde/ få et bedre/ relevant arbejde stiger Du øger din arbejdsrelaterede paratviden og styrker faglige kompetencer Du bliver sat i og lærer strategier til at kunne klare arbejdsrelaterede, praktiske situationer Du får erfaring i og rig mulighed for at udbygge dit sociale netværk Du vil sandsynligvis styrke din selvtillid


Undervisningen... • • • • •

Er dialogbaseret, hvor du i høj grad har mulighed for at bidrage med egne meninger, holdninger og spørgsmål. Foregår på et niveau, hvor alles viden flyttes. Bygger på respekt for den enkelte deltager Udføres af faglige kvalificerede undervisere Koncentrerer sig om at flytte deltagerne

fagligt

For at gennemføre uddannelsesforløbet skal du: • • • • • •

Imødekomme de faglige krav i hvert fag Deltage i minimum 9 ud af 11 gange Deltage i motionsaktiviteter Bestå afsluttende projekt Være velmotiveret og have et ønske om kompetenceudvikling Deltage i hele undervisningsforløbet minimum 5 ud af 6

gange

Dette undervisningsforløb berører nedenstående emner, som du kan læse mere om på de efterfølgende sider: • Samfundsøkonomi • Kommunikation • Skat

Modul 2 | s. 3

• Arbejdskulturforståelse • Projektarbejde • IT


Samfundsøkonomi med internationalt udsyn Formål Efter deltagelse i Videregående Undervisningsforløb vil du have tilegnet dig konkret og relevant viden om sumfundsforhold. Dette betyder at du kan forholde dig til de økonomisk/ politiske forhold på både nationalt og internationalt plan. Efter deltagelse iVideregående Undervisningsforløb har du indsigt i og forståelse for de nationale og internationale politisk/økonomiske mekanismer, som påvirker vores dagligdag. Mål Målet er, at du bliver motiveret og interesseret i at følge med i den nationale og internationale samfundsøkonomiske debat. Du lærer at forholde dig til indholdet i den omtalte debat. Du bliver selv i stand til at diskutere problemstillinger relateret til samfundsøkonomiske forhold både af national og global karakter. Indhold Statens budget - Finansloven Konjunktur og vækstbegrebet Inflation og deflation Danmarks deltagelse i den internationale handel Valutaforhold En perspektivering ud fra Danmarks deltagelse i EU

Modul 2 | s. 4


Ebbe er underviser i Herning. Han underviser i samfundsforhold og økonomi. Til daglig er han ansat pü Århus Universitet, hvor han er ansat som lektor. Han er desuden ansat som leder af Jobbankens Videns- og Dokumentationscenter


Projektarbejde Modul 2 afsluttes med et tværfagligt projekt Formål og mål Kursisterne arbejder i teams om løsningen af projektopgaven. Efter identifikation af problemstillingen vil teamet demonstrere evnen til at søge og bearbejde relevante informationer for at kunne fremlægge en helhedsplan, som dækker den identificerede problemstilling. Fremlæggelsen baseres på præsentationsteknik og power point. Teamets samarbejdsevner vil blive yderligere styrket gennem samarbejde.

Indhold Problemformulering Informationssøgning Bearbejdning og strukturering af informationer Præsentation af og argumentation for de foreslåede løsninger Anvendelse af præsentationsværktøjer

Som led i undervisning har vi været på studietur til EU og Christiansborg Niels Christian Thrane er ansvarlig for Jobbankens undervisning. Han mener, at den dialogbaserede undervisning i kombination med kompetente undervisere og små hold gør undervisning særdeles lærerig og inspirerende

Modul 1

| s. 6


Kommunikation og kulturforståelse Formål og mål Efter deltagelse i Videregående Undervisningsforløb har du opnået forståelse for forskellige handlingsmønstre vedrørende god omgangstone/ kommunikation på en arbejdsplads, og forståelse for konflikters opståen og løsning. Du vil have forståelse for relevant sprogbrug i mundtlig og skriftlig kommunikation. Du vil være bevidst om præsentations grundregler og power-point præsentationer. Dine samarbejdsevner vil styrkes gennem det afsluttende projektarbejde. Kulturforståelsen styrkes gennem studier af det multikulturelle Europa og det fælles europæiske arbejdsmarked. Indhold • Udarbejdelse af skriftlig kommunikation • Præsentationsteknik • Præsentationsværktøjer • Hvordan er min verbale og nonverbale adfærd • Møder mellem forskellige møder

Undervisningen foregår på små hold af ca. 6-8 personer. Her er det et billede fra et oplæg om arbejdsmarkedspolitik, Herning afdelingen

Modul 2 | s. 7


»»Uddannelsesforløbet i Herning Nygade 4 • 7400 Herning • Tlf: 97223064

»»Uddannelsesforløbet i Århus Revalgade 1 • 8000 Århus C • Tlf: 86213064

»»Uddannelsesforløbet i København Nyhavn 4 • 1051 København K • Tlf: 32 22 30 64

WWW.JOB-BANKEN.NU

Undervisning modul 2