Page 1

MANGE VIRKSOMHEDER BENYTTER ANSÆT EN JOBASPIRANT SIG ALLEREDE AF... Jobbanken.nu har over 80 jobaspiranter ansat i små og mellemstore danske virksomheder

Scan - hjemmeside

Erhver vscenter - jobbanken.nu


Meget utilfreds Utilfreds Neutral

Meget tilfreds

94% Tilfreds

94 % AF ALLE VIRKSOMHEDER ER TILFREDSE MED VORES JOBASPIRANTER 52 ud af 55 adspurgte virksomheder mener, at jobaspiranterne bidrager positivt til bundlinjen

HVEM ER JOBBANKEN.NU?

HVAD ER LØNTILSKUD?

Jobbanken.nus mission er at hjælpe

Når en virksomhed ansætter en medar-

psykisk sårbare med at integrere/reinte-

bejder i løntilskud modtages et løntilskud

grere sig på arbejdsmarkedet.

på 24,58 kr. /timen.

Vores indsats støttes af faglige organi-

FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN

sationer, en tidligere statsminister (Poul Nyrup Rasmussen) og af en enigt

›› Du behøver ikke at bruge tid på rekruttering

Folketing.

›› Du får motiveret arbejdskraft ›› Du kan markedsføre dig som en

JOBBANKEN.NUS KONCEPT Jobbanken.nu har udviklet et succesfuldt koncept, som målrettet arbejder for at give psykisk sårbare, der ønsker at arbejde, en mulighed for igen at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - enten i form af job med løntilskud eller på ordinære vilkår*.

social ansvarlig virksomhed (CSR)

›› Du modtager et løntilskud ›› Du får fleksibelt arbejdskraft - enten et par timer om dagen eller par dage om ugen

›› Du modtager rådgivning og administrativ hjælp undervejs

* Eksperter vurderer, at op mod hver anden psykisk syg kommer sig. Blandt tungere psykisk lidelser er det hver tredje, der enten lærer at leve med deres sygdom eller som kommer sig helt.

KONTAKTOPLYSNINGER E: post@job-banken.nu T: 97223064 www.job-banken.nu Herning \ 7400 \ Nygade 2-4

Århus \ 8000 \ Revalgade 1

Tilbud til virksomheder  

Det er aldrig for sent at ansætte en jobsaspirant. Læs om, hvilke fordele der er ved at ansætte psykisk sårbare..

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you