Page 1

Va ri a çã oca rn eb ovi n aB e l oh ori z on te

I ORP RE ÇO ME N ORP RE ÇO MA

8 , 9 8

a cé m mi ol o d ea cé m

1 6 , 9 9

8 9 , 2 %

9 , 9 9 1 6 , 9 9

7 0, 07 %

1 1 , 9 9

A l ca tra

1 5 , 9 9

mi ol od e A L CA TRA

1 5 , 2 9

COX Ã O MOL E

1 2 , 4 9

COX Ã O D U Ro

Cos te l a

VA RI A çà O

3 , 9 9

1 0, 9 9

2 6 , 9 9 2 9 , 9 8

1 2 5 , 1 0%

8 7 , 4 9 %

2 5 , 9 9

6 9 , 9 8 %

2 4 , 9 9

1 00, 08 %

1 7 3 , 1 8 %


Con tra F i l é Cu p i m

1 6 , 4 9 9 , 9 9 1 7 , 8 0

F i l é Mi gn on f ra l d i n h a

L a ga rto

1 9 , 9 0

1 2 , 9 9 9 , 9 9

P a l e ta

9 , 9 9

p i ca n h a

6 9 , 6 8 %

7 8 , 1 8 %

3 9 , 9 91 00, 9 5 %

9 , 9 9 1 8 , 9 0

Mú s cu l o

p a ti n h o

2 7 , 9 8

8 9 , 1 9 % 2 4 , 9 9

9 2 , 3 8 %

1 8 , 9 9

9 0, 09 %

1 8 , 9 9

9 0, 09 %

1 2 , 4 9 2 3 , 9 9

2 4 , 9 9

9 2 , 3 8 %

4 2 , 9 87 9 , 1 6 %

Infografico  
Infografico  
Advertisement