Page 1

Oryginał / Kopia

Nauka wystawiania dokumnetów księgowych

FAKTURA VAT NR 001/2009 Sprzedawca:

Nabywca: dane firmy xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx

mLingua Sp. Z o.o. Stary Rynek 100 Poznań 61-773

logo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nazwa towaru lub usługi (symbol PKWiU)

Lp.

1

778-14-35-103 Ilość Jednostka towaru/ miary usługi

Tłumaczenie pisemne PL->ES (823391 znaków)

Do zapłaty: słownie:

1800 znaków

457,44

Cena za Wartość jednostke netto [zł] netto

Podatek Stawka Kwota Wartość % netto [zł] brutto [zł]

24,53 zł

11 221,00

23

2 580,83

13 801,83

Razem W tym

11221,00 11221,00

X 23%

2580,83 2580,83

13801,83 13801,83

13 801,83 zł trzynaście tysięcy osiemset jedn złotych i osiemdziesiąt trzy grosze

trzynaście tysięcy osiemset jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze Słownie: 13801,83 Razem do zapłaty: Data sprzedaży: Płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Sposób zapłaty: otrzymujący fakturę

podpis

wystawiający fakturę

podpis

FAKTURA VAT  

faktura VAT- przydatne zadanie, wystawiona w aktywnym formularzu w excelu i zapisana w pdfie