Page 1

Bydgoszcz, 2013-01-26 Rachunek Dot. Umowy o dzieło

Zleceniodawca: mLingua Sp z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca Joanna Królikowska Okole 40, 86-010 Koronowo Praca: wykonanie tłumaczeń pisemnych ( POL -> ENG ) -Dziennik Urzędowy UE C4 (26 333) -Dziennik Urzędowy UE (111 293) -OBWE(prezentacja) (1 081) -Wyrok Trybunału (259) Liczba słów: 138 966 Stawka: 0,025 EUR/słowo Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. ……………………………...

Zleceniodawca

……………………………. Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3474,15 EUR 2. Kwota uzysku: 1737,08 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1737,08 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 312,67 EUR 5. Kwota do wypłaty: 1424,41 EUR (słownie:) tysiąc czterysta dwadzieścia cztery i 41/100 EUR

[Nauka wystawiania dokumentów księgowych]

umowa o dzieło PDF  
umowa o dzieło PDF  

umowa o dzieło PDF

Advertisement