Page 1

Plus Propozycja kampanii


Autobusy, Pociągi EC •

Niestandardowa kampania reklamowa realizowana wewnątrz

autobusów kursujących na liniach międzynarodowych •

Działania polegają na brandingu zagłówków foteli oraz samplingu kontekstowych ulotek wręczanym wszystkim podróżnym,

Dodatkowym elementem kampanii będą okładki na bilet wręczane podróżnym podczas zakupu biletu

Propozycja kampanii: 

Czas trwania kampanii:

Ilość lokalizacji:

Rodzaj nośnika:

Format nośnika:

Ilość nośników: Koszt kampanii netto:

Copyright © 2009 - 2012 Youngers. All rights reserved.


Hotele •

Niestandardowa kampania reklamowa realizowana w najpopularnieszych

hotelach skoncentrowanych w najbliższej okolicy lotnisk, •

Działania polegają na ustawieniu roll-up’u w głównych ciągach komunikacyjnych oraz przy recepcji a także zawieszek na drzwi do pokojów hotelowych.

Propozycja kampanii:

Czas trwania kampanii:

Zasięg:

Ilość lokalizacji:

Rodzaj nośnika:

Format nośnika:

Ilość nośników: Koszt kampanii netto:

Copyright © 2009 - 2012 Youngers. All rights reserved.


Konstrukcje wolnostojące •

Niestandardowa kampania reklamowa realizowana w oparciu o

wykorzystanie nosników reklamowych w postaci konstrukcji wolnostojących zlokalizowane w pasie przygranicznym •

Stosunkowo niski koszt i umiejscowienie nośnika bezpośrednio przy drogach wyjazdowych zapewni dotarcie do wszystkich osób

wyjeżdżających z kraju a także przebicie się z komunikatem pośród zalewu innych reklam znajdujących się w centrach miast

Propozycja kampanii: 

Czas trwania kampanii:

Zasięg:

Ilość lokalizacji:

Rodzaj nośnika:

Format nośnika:

Ilość nośników: Koszt kampanii netto:

Copyright © 2009 - 2012 Youngers. All rights reserved.


Samoloty - ulotki

Kampania reklamowa realizowana na pokładach samolotów tras międzynarodowych,

Działania polegają na samplingu materiałów reklamowych i rozmieszczeniu ich na każdym z foteli pasażerów

Propozycja kampanii:

Czas trwania kampanii:

Zasięg:

Ilość lokalizacji:

Rodzaj nośnika:

Format nośnika:

Ilość nośników: Koszt kampanii netto:

Copyright © 2009 - 2012 Youngers. All rights reserved.


Linie autobusowe

Kampania reklamowa realizowana w autobusach przewożących podróżnych z pobliskich parkingów na lotniska,

Parkingi skoncentrowane wokół lotnisk są bardzo popularne i stanowią atrakcyjnie kosztową propozycję w stosunku do parkingów portów

lotniczych,

Propozycja kampanii: 

Czas trwania kampanii:

Zasięg:

Ilość lokalizacji:

Rodzaj nośnika:

Format nośnika: Koszt kampanii netto:

Copyright © 2009 - 2012 Youngers. All rights reserved.

My graphics projects  
My graphics projects  
Advertisement