Page 1

Poznań Data sprzedaży Termin zapłaty Sposób zapłaty

27 27

marca marca 07 kwietnia 2013 r. przelew

Faktura VAT

2013 2013

1/2013

oryginał

Nazwa sprzedawcy: Adres sprzedawcy: NIP sprzedawcy:

Joanna76

Nazwa nabywcy: Adres nabywcy: NIP nabywcy:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp.

Określenie usługi

jm. Ilość

1.

tłumaczenie FR-PL

szt. 455

Cena jedn. netto

Wartość netto

Podatek VAT stawka kwota

24,53

11 161,15 23%

Wartość brutto

2 567,06 13 728,21

2.

szt.

0

0,00

0,00 23%

0,00

0,00

3.

szt.

0

0,00

0,00

8%

0,00

0,00

4.

szt.

0

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

5.

szt.

0

0,00

0,00

np.

0,00

0,00

Razem:

11 161,15

-

11 161,15 23% 0,00 22% 0,00 8% 0,00 7% 0,00 5% 0,00 4% 0,00 0% 0,00 zw 0,00 np.

Kwota brutto słownie: Rachunek bankowy:

Dodatkowe informacje:

#ODWOŁANIE

2 567,06 13 728,21 2 567,06 13 728,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


faktura vat  
faktura vat  

faktura vat

Advertisement