Page 1

ĹšWIETLICA przy Szkole Podstawowej nr 205 W Warszawie


ŚWIETLICA KLASY I NAUCZYCIELE Klasa I a – Anna Wielec – Wardak (sala nr 216) Klasa I b –Karolina Góra (sala nr 216) Klasa I c – Klaudia Nowak ( sala nr 216) KLASY II NAUCZYCIELE Klasa a, b, c - Monika Grott, Barbara Budziszewska, kierownik świetlicy Maria Dąbrowska ( sala nr 215) KLASY III NAUCZYCIELE Klasa a, d – Hanna Sobecka (sala nr 111) Klasa b, c – Barbara Kozłowska ( sala nr 112) Godziny działania : 7.30 do 9.30

11.30 do 17.30


ZASADY 

Na początku każdego roku szkolnego rodzice (opiekunowie),zapisujący dziecko do świetlicy wypełniają kwestionariusz, w którym określają osoby które mogą odbierać dziecko.

Dzieci z klas I - III mogą samodzielnie wracać do domu jedynie na podstawie pisemnej zgody rodziców.

Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby pisemnie upoważnione przez rodziców.

Telefoniczne upoważnienia nie będą uwzględniane.

Opiekunowie mają obowiązek podpisania listy odbioru dziecka, które są umieszczone na stoliku przy wyjściu ze szkoły.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązanie są do odbioru i przyprowadzenia dzieci do świetlicy.

Uczniowie odbierani przez rodziców muszą zgłosić swoje wyjście nauczycielom.


Uczniowie po skończonych lekcjach mają obowiązek pozostawienia plecaków w szatni.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY Świetlica działa także w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, gdy w szkole są skrócone lekcje, oraz podczas egzaminów klas VI. Obecnie do świetlicy uczęszcza 230 uczniów z klas I -III. Przyjmowani są wszyscy chętni, bez ograniczeń. Zajęcia są dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Stosujemy zasadę dobrowolności w wyborze. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

zajęcia sportowe,

 zajęcia manualne, 

zajęcia plastyczne,

 zajęcia muzyczne - śpiew, recytacja z akompaniamentem  zajęcia czytelnicze 

gry i zabawy dydaktyczne.


ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH Odrabianie lekcji odbywa się około godziny 15.00 pod opieką nauczyciela, służącego radą i pomocą. Odrabianie lekcji nie jest obowiązkowe. Robią to dzieci chętne oraz te, których rodzice wystosowali taką prośbę.


SP205 Warszawa

swietlica SP205  

sp205 w Warszawie