Page 1

Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty 14 października jest ważnym dniem wszystkich związanych z oświatą – dla Państwa, dla uczniów, ich rodziców. Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, spadkobiercy idei Komisji Edukacji Narodowej, pełnicie szczególną rolę. Pomimo różnych trudności przekazujecie wiedzę, ale także kształtujecie człowieka, uczycie i wychowujecie. Wskazujecie młodym ludziom, jak szanować Ojczyznę, jak funkcjonować w społeczeństwie, w rodzinie, jak zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych, jak rozwiązywać problemy. I tu należy podkreślić Waszą determinację i odwagę w walce o młodego człowieka. Jesteście z nami w chwilach zagubienia i osamotnienia, za co szczególnie dziękujemy. Odgrywacie Państwo ogromna rolę. W Waszych rękach jest los młodego pokolenia. To Wy docieracie do młodych ludzi z wizjami nowoczesnego świata, z wizjami rozwoju nauki, dziedzin, w których działacie. Podejmujecie działania często niełatwe, wspieracie i motywujecie. Jesteście często pierwszymi, najważniejszymi mentorami swoich podopiecznych. Kluczem do nowoczesności jest edukacja. To strategiczna rezerwa, którą należy wykorzystać dzisiaj, aby jutro być wśród najlepszych. Obszarami naszej ekspansji powinny stać się: wiedza, innowacyjność, powszechna kultura techniczna. We współczesnym świecie czynnik intelektualny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Wyrazy uznania należą się wszystkim: paniom dyrektor, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi. Każdy bowiem, bez względu na stanowisko w szkole, ma swój udział w kształtowaniu osobowości ucznia. Szanowni Państwo, w dniu święta polskiej oświaty, chcieliśmy znaleźć jak najpiękniejsze słowa, oddające wdzięczność za Waszą pracę, poświęcenie i serce. Życzymy Wam, by Wasi uczniowie uważali naukę za cenny dar, który Wy im ofiarujecie. Niech się spełnią Wasze marzenia osobiste i zawodowe, może wśród Waszych podopiecznych już dziś rośnie przyszły Noblista … Z wyrazami szacunku Beata Kulawiec Przewodnicząca Rady Rodziców

zyczenia  

DEN zyczenia 2012