Page 1

Spotkanie po wakacjach scenariusz uroczystoœci dla wszystkich grup przedszkolnych

Cele: • integrowanie dzieci ze wszystkich grup; • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia; • tworzenie wesołej i przyjaznej atmosfery. Adresaci: dzieci i personel przedszkola. Miejsce: ogród przedszkolny. Przebieg: 1. Brama radości: wszystkie dzieci zbierają się w ogrodzie przedszkolnym, przechodząc przez balonową „bramę radości” i zajmują miejsca zgodnie z oznaczeniami (znaki są przymocowane na kijkach): grupa I – słoneczko, grupa II – kwiatek, grupa III – muszelka, grupa IV – okulary, grupa V – wiaderko. 2. Wspólne powitanie a) piosenka „Witam dzieci” (sł. U. Nadolna, na melodię „Panie Janie”): Witam dzieci, witam dzieci i panie, i panie. Znów jesteśmy razem, znów jesteśmy razem. Witam was... Witam was...

F 23

3. Zabawy zespołów (całe grupy lub mieszane – po kilkoro dzieci z każdej): • Budowanie figur piaskowych – piaskownice, łopatki, foremki, wiaderka itp.; • Slalom z piłką plażową – pachołki, piłki plażowe; • Układanie obrazków – stoły, ramki, muszelki, patyczki, kamyczki, piasek itp.; • Rzut do celu – kosze, piłki, koła; • Przeciąganie liny – między zespołami; • Konkurs wokalny. Po każdej konkurencji przydzielane są punkty-uśmiechy, które umieszcza się na sztaludze. 4. Tor przeszkód. W zabawie (muzyka z magnetofonu) biorą udział wszyscy uczestnicy – ustawiają się gęsiego za prowadzącym i podążając za nim, pokonują różne przeszkody, np.: • omijanie piaskownic; • przechodzenie przez drabinki; • przechodzenie pod ślizgawką; • przeskakiwanie kamieni lub obręczy; • przejście slalomem między drzewami; • bieg do oznaczonego miejsca (np. drzewa ze wstęgą lub dużego pluszowego misia). Po każdej konkurencji przydzielane są punkty-uśmiechy, które umieszcza się na sztaludze.

wrzesieñ

b) okrzyki kolejnych grup (np. „Piękne słońce, złota plaża, tak się wita grupa nasza!”, „Choć wakacje się skończyły, my i tak się bardzo cieszymy!”, „Dziś witamy wszystkich wkoło, bo nam bardzo jest wesoło!” itp.).

17


5. Piosenka „Witam dzieci” (na melodię „Panie Janie"). 6. Zakończenie. Podsumowanie punktów-uśmiechów i rozdanie drobnych upominków (np. wesołe słoneczka jako medale). Wspólne biesiadowanie w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i dyskoteka.

Œwiêto pieczonego ziemniaka scenariusz uroczystoœci dla wszystkich grup przedszkolnych

Cele: • integrowanie dzieci ze wszystkich grup; • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia; • tworzenie wesołej i przyjaznej atmosfery. Adresaci: dzieci i personel przedszkola. Miejsce: ogród przedszkolny. Przebieg: 1. Powitanie. Kartoflany Ludek (osoba przebrana – ubrana na brązowo, w kapelusz słomiany z kolorową kokardą, okulary przeciwsłoneczne i brązowe rękawiczki) wita wszystkich uczestników i zaprasza na obchody „Święta pieczonego ziemniaka”. 2. Zawody sportowe. Grupy kolejno idą na dmuchany zamek. Pozostałe zespoły biorą aktywny udział w konkurencjach sportowych:

wrzesieñ

a) Kartoflarze: grupa I na zamek; rywalizuje grupa II i III (wszystkie dzieci) • Pomoce: 2 wiaderka po 10 ziemniaków, 2 kosze wiklinowe. • Przebieg: przekładanie ziemniaków z rąk do rąk. b) Bieg w workach: grupa II na zamek; rywalizuje grupa IV i V (po pięcioro dzieci) • Pomoce: 2 worki i 4 pachołki. • Przebieg: dzieci mają jedną nogę włożoną do worka, a drugą na zewnątrz; biegną do mety i z powrotem w takim układzie. c) Przebieranie kartofli: grupa III na zamek; rywalizuje grupa I i II (po pięcioro dzieci) • Pomoce: 2 pojemniki, w których znajdują się pomieszane ziemniakami z piłkami oraz 4 koszyki. • Przebieg: dzieci segregują piłki i ziemniaki. d) Malowanie ziemniaka: grupa IV na zamek; rywalizuje grupa III i V (wszystkie dzieci) •Pomoce: 2 sztalugi z konturem ziemniaka, 2 krzesełka + 2 tacki, gąbki nasączone farbą czerwoną i niebieską, 8 ziemniaczanych stempli z różnymi wzorami (trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt, znaki literopodobne, kwiatki itp.) • Przebieg: dzieci po kolei biegną do krzesełka, maczają stempel w farbce i odbijają pieczątki na konturze. 18


e) Ziemniaczana tuba: grupa V na zamek; rywalizuje grupa IV, III, II (po pięcioro dzieci) •Pomoce: 3 miski z 10 małymi ziemniakami, 3 krzesełka, na których stoją 3 pięciolitrowe butelki po wodzie mineralnej z piaskiem na dnie. • Przebieg: dziecko podbiega do miski, bierze ziemniaka i wrzuca do butelki. f) Szukanie ziemniaków: rywalizują wszystkie dzieci •Pomoce: 5 pojemników, po 6 ziemniaków na grupę (ziemniaki oznaczone kolorami poprzez chorągiewki na wykałaczkach włożone w ziemniaki) •Przebieg: ziemniaki z chorągiewkami są rozłożone po całym ogrodzie. Dzieci mają za zadanie odnaleźć takie, jakie wskazuje kolor: żółty – grupa I, zielony – grupa II, niebieski – grupa III, czerwony – grupa IV, biały – grupa V. 3. Jedzenie pieczonych ziemniaków. 4. Robimy ziemniaczane śmieszki. Przestrzenna praca plastyczna. •Pomoce: ziemniaki, wykałaczki, jarzębina, listki itp., tacki z oznaczeniami grup. •Przebieg: z przygotowanych materiałów dzieci w grupie wykonują pracę plastyczną według własnego pomysłu – np. jeżyki, buźki, ludziki itp. 5. Zakończenie. Ziemniaczana dyskoteka, pożegnanie i ekspozycja wykonanych prac.

Góra Grosza Warunkiem przystąpienia do akcji „Góra Grosza” jest zgłoszenie udziału w Towarzystwie NASZ DOM: 01-830 Warszawa, Al. Zjednoczenia 34 tel./fax 22 834 60 53, 22 834 37 12 biuro@naszdom.org.pl Cele: • wdrażanie do oszczędności i dzielenia się z potrzebującymi; • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków; • kształtowanie u dzieci poczucia empatii.

wrzesieñ

scenariusz uroczystoœci dla wszystkich grup przedszkolnych

Adresaci: dzieci i personel przedszkola. Miejsce: sala gimnastyczna. Przebieg: 1. Powitanie Świnki-Skarbonki. Świnka zwraca się do dzieci z pytaniami: • Do czego służy skarbonka? • Po co i dlaczego należy oszczędzać? 19


• Czy wszystkie oszczędności należy wydać od razu? Dlaczego? • Jakie marzenia można zrealizować dzięki oszczędzaniu? Za Świnkę-Skarbonkę przebrany jest nauczyciel. Oprócz przebrania, ma przyczepione do stroju koperty z zadaniami; można też zrobić Świnkę-Skarbonkę z balonika i masy papierowej; należy również pamiętać o kopertach z zadaniami, które będą wykorzystane w punkcie trzecim scenariusza. 2. Opowieść Świnki. Słuchanie opowieści Świnki-Skarbonki: „A widzisz, ty, gdy masz rodziców, możesz wydawać razem z nimi powolutku wasze oszczędności. Możecie pójść do kina, teatru, na lody i inne dobre rzeczy. Ale musisz wiedzieć o tym, że są takie dzieci, które nie mogą sobie kupić niczego, ponieważ nie mają rodziców lub ich rodzice nie mają pracy (można pozwolić dzieciom na swobodne wypowiedzi na ten temat, ale nie długo). Dlatego należy się z nimi podzielić i to jest właśnie zadanie dla nas (prezentacja plakatu „Góra Grosza” i skrzyneczki-skarbonki). Właśnie tę skrzyneczkę ustawimy w holu przedszkola. Jak myślicie, do czego ona nam się przyda, taka skrzyneczka-skarbonka (swobodne wypowiedzi dzieci)? Zobaczcie, pokażemy teraz, jak należy wrzucać tam pieniążki (przy okazji prezentowane są wizerunki na danych monetach)”. 3. Zadania Świnki-Skarbonki. Zadania wyciągane są z poszczególnych kopert i kierowane do danej grupy; dzieci mogą się naradzić i swobodnie wypowiedzieć na zadane pytanie; nauczyciele mogą im pomagać: • Co byś zrobił, gdybyś dostał dużo zabawek? • Mama kupiła ci dużą czekoladę. Spotkałeś chłopca, który nie może mieć takiej czekolady jak ty, a ma ogromną ochotę na coś słodkiego. Co możesz zrobić? • Spotkałeś zmarzniętego pieska podczas spaceru. Jak możesz mu pomóc? • Wyjeżdżasz z rodziną na wycieczkę do lasu, ale twój kolega jest smutny, bo nie może nigdzie wyjechać. Co możesz zrobić?

F wrzesieñ

23

Wyciąganie wniosków: „Trzeba się dzielić z potrzebującymi, bo...” 4. Piosenka „Wrzuć do świnki grosze dwa” (sł. B. Stącel-Winiarska, na melodię „Ojciec Wirgiliusz”). Zabawa ruchowa ze Świnką-Skarbonką: Świnka stoi w środku koła, wszystkie dzieci wspólnie śpiewają: Dzieci, dzieci dobre serca mają i z innymi dzielić nim się chcą. Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, Wrzuć do świnki grosze dwa, grosze dwa. (w tym momencie Świnka stojąca w środku koła bierze dwoje dzieci i zabawa trwa dalej). 5. Zakończenie. Zaproszenie do udziału w „Górze Grosza”: „Wiemy już wszyscy, dlaczego należy oszczędzać i jak można się pieniążkami podzielić z innymi. Dlatego, im więcej grosików zbierzemy do skrzynki, tym więcej dzieci otrzyma pomoc – Grosz do grosza, a będzie kokosza. Zapraszam was serdecznie, kochane dzieci wraz z rodzicami, do wrzucania grosików do skrzynki, która od dziś będzie wystawiona w holu naszego przedszkola. Otwórzmy nasze serduszka na potrzeby innych”. W holu przedszkola wystawiamy skrzynkę i plakat (otrzymane z Towarzystwa NASZ DOM), na którym jest przedstawiony cel akcji. Na sztaludze ustawiamy także tablicę informacyjną ze szczegółowymi informacjami dla rodziców o przeprowadzonym spotkaniu „Góra Grosza” dla całej społeczności przedszkolnej.

20


Dzieñ Ch³opaka scenariusz uroczystoœci dla wszystkich grup przedszkolnych

Cele: • tworzenie wesołej i przyjaznej atmosfery; • integrowanie dzieci ze wszystkich grup; • wdrażanie do postawy wzajemnego szacunku. Adresaci: dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych; grupa prowadząca – sześciolatki. Miejsce: sala gimnastyczna. Środki dydaktyczne: okolicznościowe przywieszki, słodycze i breloczki, krzesła, szarfa, nagrania muzyczne (dowolne), magnetofon. Przebieg: 1. Powitanie. Prowadzący wita dzieci w przedszkolnej sali gimnastycznej i wyjaśnia cel spotkania. 2. Piosenka „Podajmy sobie ręce” (sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska). Wspólna zabawa w kółeczkach przy piosence: Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki. A my tacy mali, mali jak kropelki.

F 24

Ref. Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, W ogródku przed domem, na łące znajomej. Podajmy sobie ręce, przez burze i przez tęczę. Pod gwiazdą daleko, nad rzeką i rzeczką. Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka. Kiedy szary smutek zajrzy do fartuszka. Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, Nieskończone drogi, zachmurzone chmury. Piosenkę śpiewają dzieci z grupy prowadzącej uroczystość, pozostałe dzieci włączają się do wspólnej zabawy (kółeczka w grupach) podczas refrenu. 3. Prezentacje grup. Każda grupa recytuje dowolny, wcześniej przygotowany, wierszyk lub śpiewa piosenkę.

wrzesieñ

Ref. Podajmy sobie ręce...

4. Mister Przedszkola. Wyłonienie Mistera Przedszkola: zabawy z krzesłami (krzesełka ułożone w kole oparciem do środka – stawiamy o jedno krzesełko mniej niż jest chłopców w kole; gdy gra muzyka, dzieci chodzą po obwodzie koła; kiedy muzyka cichnie, dzieci siadają; w trakcie dalszej zabawy zabiera się krzesełka aż do momentu, gdy zostanie tylko jedno dziecko); w ten sposób przeprowadzamy zabawę w każdej grupie. Pozostałe dzieci kibicują – w celu wyłonienia ostatecznego zwycięzcy zabawę tę prowadzimy również dla dzieci, które wygrały w poszczególnych grupach. Po wyłonieniu zwycięzcy następuje udekorowanie go szarfą i nadanie tytułu Mistera Przedszkola. 21


F 25

5. Piosenka „Kolega z przedszkola” (sł. i muz. K. Komińska). Piosenkę wykonuje grupa prowadząca uroczystość . Jest tu w przedszkolu dużo chłopców z nimi często, często bawię się, lecz jest tu jeden taki duży, który bardzo lubi mnie. Pogramy w piłkę, poczytamy, z nim na spacer pójdę, pójdę też. Kiedy jest ze mną, jest inaczej, bardzo dobrze razem jest. Ref. Bo przyjaciel, bo przyjaciel przecież bardzo ważny w życiu jest. To jest pewne, rzecz to oczywista, przyjaciela warto mieć. Lubię też Krzysia, lubię Anię, Jola fajna, bardzo fajna jest. Codziennie z nimi w naszej grupie bardzo grzecznie bawię się. Gramy tu w piłkę, rysujemy, tańczyć z nimi bardzo ładnie chcę, ale swoimi sekretami, tylko z Basią dzielę się. Ref. Bo przyjaciel, bo przyjaciel przecież bardzo ważny w życiu jest. To jest pewne, rzecz to oczywista, przyjaciela warto mieć.

wrzesieñ

Podczas śpiewania refrenu wszystkie dzieci łączą się w pary i klaszczą w dłonie kolegi. Najpierw zabawę pokazuje grupa prowadząca, a pozostałe dzieci włączają się do zabawy.

22

6. Zgadnij, kto to? Dowolne zagadki dla grup na temat męskich bohaterów bajek, np.: • Przyjaciel Barbie... (Ken) • Bracia z bajki: jeden Lolek, a drugi...(Bolek) • Brat Małgosi, którego Baba-Jaga zamknęła w klatce, to... (Jaś) • Tańczył z Kopciuszkiem na balu... (książę) • Złota rybka spełniała jego życzenia... (rybak) 7. Zakończenie. Tańce i korowody przy muzyce dziecięcej – dowolnej. Słodki poczęstunek dla wszystkich i upominki dla chłopców – medaliony z wizerunkiem chłopca:


Witam dzieci na melodiê piosenki „Panie Janie” ze scenariusza „Spotkanie po wakacjach”

F 

sł. U. Nadolna, melodia tradycyjna

Witam dzieci, witam dzieci i panie, i panie. Znów jesteśmy razem, znów jesteśmy razem. Witam was... Witam was...

Wrzuæ do œwinki grosze dwa na melodiê „Ojciec Wirgiliusz” ze scenariusza „Góra Grosza”

F 

Dzieci, dzieci dobre serca mają i z innymi dzielić nim się chcą. Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, Wrzuć do świnki grosze dwa, grosze dwa.

wrzesieñ

sł. B. Stącel-Winiarska, melodia ludowa

energicznie

23

barwystrona1724  

scenariusz, szkola, przedszkole, jesien

barwystrona1724  

scenariusz, szkola, przedszkole, jesien

Advertisement