Page 66

66 | Z D R O W I E I U R ODA

Maria Zugehoer

Anna Krawczyk

ZNAŁYŚMY PIĘKNEGO CZŁOWIEKA Na swojej drodze spotykamy różnych ludzi. Jedni mijają nas nie pozostawiając po sobie nawet wspomnienia. Inni, a tych jest zdecydowanie mniej, swój ślad zostawiają w nas na zawsze. O takiej właśnie osobie – dr n. med. Hance Hertmanowskiej – jej wpływie na ich życie, charyzmie i wizji leczenia wybiegającej w przyszłość rozmawiamy z pielęgniarkami Anną Krawczyk i Marią Zugehoer. R O Z M AWIA : EWA MALARSKA | ZD JĘCIA : EWA MALARSKA, ALBUM RODZINNY DR HANKI HERTMANOWSKIEJ sukcessukces PO POZNAŃSKU PO POZNAŃSKU | MATERIAŁ | MAJ PROMOCYJNY 2019

Profile for joanna.synoradzka

Sukces po poznańsku_maj2019  

Sukces po poznańsku_maj2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded