Page 1

La recreació històrica: És una activitat en la qual els participants recreen alguns aspectes d'un esdeveniment o període històric. Pot ser un molt estretament definit, com una guerra o un altre esdeveniment concret, o un de més àmplia cobertura. Les activitats relacionades a la recreació no són noves. Els tornejos medievals tenien a vegades temes romans o més antics ,mentre que els Romans mateixos van muntar recreacions de famoses batalles navals i terrestres dins dels seus coliseus com una forma d'espectacle públic i els victorians van recrear objectes medievals com a tapissos.

La recreació militar: és la més estesa. En ella, els grups o recreadors particulars representen a soldats o guerrers durant un determinat conflicte històric, com la Guerra d'Independència Espanyola o la Reconquista.


1.- Descripció del personatge i esdeveniment: Vicente Doménech, conegut pel sobrenom de El Palleter va ser personatge popular i destacat en la Guerra de la Independència Espanyola i que, segons la tradició, seria el primer a alçar el seu crit de revolta contra els francesos a València. Doménech, va ser un hortolà nascut a Paiporta en 1783, que als huit anys es va traslladar al barri de Patraix amb uns familiars. La seua indumentària consistia en un trage d'hortolà o de saragüell amb una faixa roja en la cintura.

2.- Context històric: Espanya, invadida per Napoleó. En 1807, Napoleó i Manuel Godoy, ministre del rei Carles IV d'Espanya, firmen el tractat de Fontainebleau, per mitjà del qual es permetia que les tropes franceses passaren per Espanya per a invadir Portugal. Una vegada instal·lat l'exèrcit francés en terres peninsulars, Godoy va ser conscient que es tractava d'una invasió. El 2 de maig de 1808 es produïx una sublevació popular a Madrid i més tard en altres zones. A València seria el dia 23. 3.- Relevància a la història: En​ ​Valencia, como en el resto del territorio peninsular, se estableció una forma eficaz de luchar contra el ejército francés. Consistía en rápidos ataques por sorpresa de partidas formadas por gentes del pueblo sin formación militar. Actuaron con contundencia y representaron una perpetua preocupación para los franceses, constantemente asaltados en sus retaguardias y en sus convoyes de aprovisionamiento.


4.- Curiositats i anècdotes: “El palleter” es el malnom amb el que es conegut Vicente Doménech, patriota valencià que va alçar la veu en contra de l’ocupació dels francesos de Napoleó del territori espanyol. Ha passat a l’història per ser el primer en la nostra ciutat a declarar la guerra a Napoleó.

5.-Valors o reflexió crítica associats al esdeveniment o personatge: El palleter va ser un home reconegut per els seus valor de valentia i humiltat.

6.-Imatges relacionades:


GOYA 1.- Descripció del personatge i esdeveniment:​Va nàixer a la província de Saragossa el 30 de març, va ser un pintor i gravador espanyol. La seua obra comprén la pintura de cavallet i mural, el gravat i el dibuix. En totes estes facetes va desenrotllar un estil que inaugura el Romanticisme. L'art de goya suposa, així mateix, el començament de la pintura contemporània i és precursor de les avantguardes pictòriques del segle XX; per tot això, se li considera un dels artistes espanyols més rellevants i un dels grans mestres de la història de l'art. 2.- Context històric: La situació del país al començament del Segle XVII, després de la Paz d'Utrecht, és molt diferent de l'existent a la mort de Carles III. En esta època, la població augmenta notablement, passant de 9.300.000 habitants en 1750 a 11.500.000 d'habitants en 1797. El segle XVIII és cridat el segle de les reformes. La situació europea, a la que no resultava aliena Espanya, després de les guerres del XVII, demandava actuacions que milloraren la situació existent en l'economia, la societat i la política. Estes accions van ser dutes a terme a Espanya pel moviment polític conegut com a Il·lustració espanyola.

3.- Relevància a la història:​Francisco de Goya va ser un dels més grans artistes de la història. Sempre innovador, va aconseguir avançar-se a tots i cada un dels moviments pictòrics que van aparéixer a Europa, des del romanticisme al surrealisme, passant per l'impressionisme i l'expressionisme. És per això considerat el Pare de l'Art Contemporani. El pintor va tardar a progressar, encara que sempre va saber qual era la seua vocació. Rebutjat en diversos premis durant la seua joventut, va tardar 3 exàmens a aconseguir el títol de Mestre de Pintura. Una vegada aconseguit va emprendre un viatge a Italia que li va fer descobrir l'art amb els seus propis ulls, lluny de l'acartonament acadèmic.


4.- Curiositats i anècdotes:​Goya era un home apassionat i de caràcter quelcom violent, de constitució forta, estatura mitjana, faccions rudes, moreno, de grans ulls negres i espesses celles. En la seua joventut va contraure una greu malaltia de l'oïda, la qual cosa va acabar derivant en una sordera total en els últims anys de la seua vida. Dos de les seues obres més conegudes les va pintar en 1814, quan ja tenia més de seixanta-huit anys d'edat, estem parlant dels afusellaments del tres de maig (també conegut com El tres de maig de 1808 a Madrid) i La càrrega dels mamelucs en la Porta del Sol (també conegut com El dos de maig de 1808 a Madrid) . La tacanyeria era un dels trets que definien el pintor. Es diu que cobrava un extra perquè en les seues obres aparegueren les mans dels retratats. Per això en molts quadros no se li veuen. 5.-Valors o reflexió crítica associats al esdeveniment o personatge: Plasmaba la crisi de valors i l'absència de certeses d'una forma universal. Exemplificava un món en crisi, entesa esta idea en el sentit de canvi. Conceptualment revelen les fissures d'una estructura sociopolítica basada en una anquilosada estratificació estamental, i d'un sistema de valors fonamentat en l'immobilisme dels costums i la tirànica opressió religiosa de les consciències. 6.-Imatges relacionades:


EL FERROCARRIL 1.- Descripció : És un sistema de transport de persones i mercaderies guiat sobre una via fèrria. Encara que normalment s'entén que els carrils o riells són d'acer o ferro, que fan el camí o via fèrria sobre la qual circulen els trens, dins d'esta classificació s'inclouen mitjans de transport que empren altres tipus de guiat, com ara els trens de levitació magnètica.

2.- Context històric: El desenrotllament del motor de vapor va impulsar la idea de crear locomotores de vapor que pogueren arrossegar trens per línies. La primera va ser patentada per James Watt en 1769 i revisada en 1782, però els motors eren massa pesats i generaven poca pressió com per a ser empleats en locomotores. En 1804, utilitzant un motor d'alta precisió, Richard Trevithick va presentar la primera locomotora capaç d'arrossegar un tren en Merthyr Tydfil (Regne Unit) .Realitzada junt amb Andrew Vivian, la prova va tindre un èxit relativo, ja que la locomotora va trencar els fràgils rails de xapa de ferro.


3.- Relevància a la història: La primera locomotora de vapor va circular el 21 de febrer de​ ​1804, a prop de Merthyr Tydfil, al País de​ ​Gel·les. Fou construïda a​ ​Anglaterra per Richard Trevithick. Tot i així, un gravat de l'any​ ​1550 mostra unes vagonetes circulant sobre​ ​rails a les mines de​ ​Leberthal, a Alsàcia. L'home creu que els romans ja utilitzaven una mena de sistema de vies fèrries. Algunes rutes tenien dues roderes amb una separació fixa, molt semblant a la de les nostres vies actuals. La generalització del sistema ferroviari ha estat gràcies a la màquina de vapor, però de bon començament ja es van utilitzar sistemes alternatius per fer front a la manca de potència de la locomotora de vapor o per adaptar-se a situacions particulars.

4.-Curiositats i anècdotes: -Primera locomotora de vapor, inventada per l'anglés Richard Trevithick (De petit estava més interessat en esports que en l'escola i destacava per la seva força i alçada.) -Primer tramvia de passatgers,tirat per cavalls. -Primer accident ferroviari, la caldera de la locomotora fa explosió a Filadèlfia (Anglaterra), van morir 16 persones. -Primera línia ferroviària de mercaderies (carbó) , entre les localitats angleses de Darlington i Stockton.

5.-Valors o reflexió crítica associats al esdeveniment o personatge: Quan s'inaugura el primer servici de viatgers en 1830 naixen unes noves necessitats que vindrà a cobrir el denominat edifici de viatgers: venda de bitllets, sales d'espera, arreplega d'equipatges, secció de control i oficines, vivenda del cap d'estació, servicis, cantina. Però al seu torn este edifici no és un element únic, perquè constituïx una de les múltiples obres de fàbrica d'una línia fèrria i per això el seu estudi és difícil d'analitzar sense estar introduït dins del seu propi sistema. Empresa, explotació, traçat, ponts, túnels, tallers, magatzems, depòsits, senyalització, vies, etc... són algunes de les facetes d'este immens món ferroviari. Per això encara que en estos moments ens centrem més en el denominat edifici de viatgers la seua visió sempre seriosa limitada sense tindre en compte esta premissa.


Asalt a la Bastilla 1.- Descripció i esdeveniment : Es va produir a París el dimarts 14 de juliol de 1789. A pesar que la fortalesa medieval coneguda com la Bastilla només custodiava set presoners, la seua caiguda en mans dels revolucionaris parisencs va suposar simbòlicament el fi de l'Antic Règim i el punt inicial de la Revolució francesa. La rendició de la presó, símbol del despotisme de la monarquia francesa, va provocar un autèntic sisme social tant a França com en la resta d'Europa, arribant els seus ecos fins a la llunyana Rússia.

2.- Context històric: L’asalt a la Bastilla és un esdeveniment de la Revolució Francesa que tingué lloc el 14 de juliol de 1789.


3.- Relevància a la història: El 14 de juliol de 1789 es va produir La Presa de la Bastilla el que va donar inici a la Revolució Francesa i va provocar una verdadera sacsada a França i la resta del continent europeu. Este, sens dubte, és un dels moments més importants de la Història perquè va marcar el fi de la monarquia en tota Europa i l'inici dels Estats Moderns tal com els coneixem hui en dia.

4.-Curiositats i anècdotes: -El matí del diumenge 12 juliol de 1789, als carrers de París i al jardí del Palais-Royal nombroses manifestacions tenen lloc, els bustos de Jacques Necker i de Philippe d’Orléans son portats al capdavant dels seguicis. -A l'una de la matinada, quaranta dels cinquanta barreres que permeten l’entrada a París son incendiades. La multitud dels avalotadors exigeix la baixada del preu del gra i del pa - preu que mai no havien atés en el transcurs del segle. 5.-Valors o reflexió crítica associats al esdeveniment:


6.-Imatges relacionades:

La recreació històrica  
La recreació històrica  
Advertisement