Page 1

UN FUTUR SENSE MESTRES


Una universitat sense professors funcionaris, una proposta de futur Acabar amb el sistema de funcionariat dels professors és una de les propostes més innovadores de l’informe “Per un nou model d’universitat“, elaborat per una comissió presidida pel professor i ex-rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ramon Pascual. L’informe, encarregat per la Generalitat, servirà com a document per al debat de la futura Llei de Reforma Universitària (LRU), que el govern central vol portar al Parlament al mes de juny.

L'informe proposa un govern universitari escollit indirectament per l’administració, un sistema propi de contractació de personal i un finançament que faci sostenible la universitat. L'objectiu és aconseguir una universitat amb autonomia i amb estructures flexibles, que s’adapti al model d’ensenyament europeu i a la nova realitat social, política i econòmica. L'informe estableix que l’actual sistema de funcionariat dels professors hauria de desaparèixer. Al seu lloc les universitats haurien de decidir qui fa de professor al seu centre, buscant la qualitat docent a través d’avaluacions i d’incentius econòmics per la feina ben feta. De la mateixa manera, les universitats també haurien de poder seleccionar el personal investigador

i

de

suport

per

escollir

els

millors

professionals.

Segons l’informe, el govern universitari hauria d'estar format per un Patronat nomenat per la Generalitat que, al seu torn, seleccionaria el rector. Entre el Patronat i el rector es repartirien les tasques de direcció i gestió de la universitat. El Patronat tindria responsabilitat Parlamentària i el rector seria la màxima autoritat acadèmica. El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas-Colell, va encarregar l’informe a la Comissió de Reflexió sobre el Futur de l'Àmbit Universitari, integrada per 22 membres externs a l’àmbit universitari i presidits per Ramon Pascual. L’informe s’ha volgut fer “des de fora“, segons la Generalitat, i serà l“ aportació del govern català al debat sobre la Llei de Reforma Universitària (LRU) del govern central.

Una universitat sense professors funcionaris