Page 1

Abril

2010

ARQUES BUIDES

BALANÇ BALLESTEROS:

6 MILIONS DE DÈFICIT EN NOMÉS TRES ANYS


EL DÈFICIT I L'ATUR Editorial La setmana passada va ser noticia la denúncia que va fer Convergència i Unió sobre els sis milions d’euros de dèficit del pressupost municipal de l’Ajuntament del Sr. Ballesteros.

els diners que s’ha gastat, a part de pagar sous als amics i col·locar als coneguts?, i dic això perquè el capítol de sous de l’Ajuntament va augmentar també sis milions d’euros .

Desde l’any 1995, com van fer notar diferents mitjans de comunicació, això no passava a TARRAGONA.

L’ajuntament es mostra incapaç de fer que els diners que gasta repercuteixin positivament en la creació de riquesa dels ciutadans de TARRAGONA.

Es greu, és molt greu que la gestió econòmica del Sr. Ballesteros sigui tant dolenta i ens estigui convertint en ciutadans cada cop mes pobres.

Dic aixó perquè aquesta setmana s’han conegut les dates de l’atur del passat mes de març, i el resultat es desolador.

Catalunya i el govern tripartit estan al cap damunt de la destrucció de llocs de treball a Espanya amb mes de sis cents mil parats, Tarragona província amb mes de seixanta set mil, i la nostra ciutat amb mes de dotze mil, i el Doncs bé, tot i així, sis milions que es pitjor, les xifres segueixen d’euros de dèficit que tindrem creixent. que pagar entre tots. Per tant, quan el principal probleAixò molt que li pesi al Sr. Balles- ma de la nostra societat, l’atur, no para de créixer, i resulta que els teros son fets i no paraules. Això no es pot amagar darrera la nostres governants, curiosament seva maquina de propaganda i tots socialistes tant a Catalunya com a Tarragona, cada dia gasten d’autobombo. mes i fins i tot produeixen dèficit, I el que es pitjor, perquè han ser- que cal pensar?? vit els sis milions d’euros? El primer i el mes obvi es que els Que ha fet l’Ajuntament amb tots socialistes son incapaços de gesCal tenir en compte que l’any passat, l’Ajuntament socialista va augmentar els impostos i a mes va rebre (caiguts del cel) vint i quatre milions d’euros del pla Zapatero.

tionar la difícil situació que viu la nostra societat, i que per tant, Catalunya i Tarragona , necessiten un canvi, canvi basat en l’austeritat econòmica, la priorització dels problemes, la creació de riquesa i la defensa dels interessos comuns. Es hora de canviar les coses, i si ho volem, podem.


"Celebrem que l'edifici sigui de la ciutat, però sense donar duros a quatre pessetes"

Benvingut Mr.Marshall

El Govern de la Ciutat està perdent el seny. Deixeu-me dir, abans de tot, que n’estic molt content que l’edifici del Banc d’Espanya sigui de la Ciupropietat municipal. tat, de tots nosaltres. Això és el més important. Amb aquest antecedent de “toma el pan i deja el ral”, no és adequat El que m’empipa és la posada fer xirinola i fer-se el generós. Es en escena del “lliurament de les tracta d’un intercanvi d’immobles, claus”. sense cap mèrit ni del que dóna ni del que rep. Recorda una mica quan el Ministre del Movimiento Sr. Solís, lliurava El pitjor del tema que ens ocules claus dels pisos protegits. pa, és que en el cas de la nostra ciutat germana de Reus, el Banc Anem per feina: Avui el Delegat d’Espanya va ser cedir per l’Estat, del "Gobierno", lliura les claus amb l’aditament d’una substana l’Alcalde de l’edifici del Banc ciosa aportació econòmica per a d’Espanya, i la tropa del PCS/ERC, la seva restauració i museització. I fan festa grossa, és posen medaa Tortosa va passar el mateix. lles i fan brandar la premsa “ad maiorem gloria” seva. Conclusió: “Visca el nou edifici municipal i Visca el contribuent Reitero que estic content per la que és el que paga”. I com no, un incorporació de l’edifici al patritoc d’atenció per tots aquells que moni de la ciutat, però per altra utilitzen la mentida i la figuració, costat no puc deixar de denunciar per posar-se’n medalles absolutaque, l’adquisició no és una cessió ment immerescudes. del Govern del Sr. Zapatero, és És curiós, i l’Alcalde hauria de fer una compra mitjançant una peruna profunda reflexió, donat que muta per un terreny edificable de

mentre a Reus i Tortosa, governades en el moment de la cessió per par del PSC, regalaven els edificis, a l’Imperial ens els regalen després de passar per taquilla. Al carrer Nicaragua, seu del PSC barceloní, no ens veuen amb la mateixa cara que a altres ciutats dels voltants. Feu-vos-ho mirar, que no som ciutadans d’inferior categoria. No puc acomiadar-me sense recordar que el govern de CiU va adquirir la Tabacalera contra la voluntat de la Generalitat Tripartita i encara és l’hora que féssim unes festes saturnals com les del Banc d’espanya. Afortunadament, els nostres ciutadans tenen les coses clares i no cauen en el parany. Celebrem que l’edifici és de la Ciutat, però sense donar duros a quatre pessetes.

"Afortunadament, els nostres ciutadans no cauen en el parany"


"A Madrid no en tenien ni la més mínima idea d'aquesta petició"

El Bypass i l'absència del sr.Ballesteros

En relació a la informació apareguda als mitjans sobre la reunió mantinguda a Madrid entre representants del Ministeri de Foment i una delegació de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Tarragona per parlar del bypass, el Grup Municipal de CiU, per veu del regidor Jordi Sendra, manifesta el següent: a Madrid no en tenien ni la més mínima idea d’aquesta petició. 1.- Considerem intolerable que a aquesta reunió tant important 4.- És vergonyós que tot el que pel futur ferroviari de Tarragona obté el Sr. Regidor és que al Mino hi assistís l’Alcalde de Tarranisteri de Foment “s’ho miraran gona, i que es limités a enviar-hi amb afecte” com sempre fan els el regidor de Mobilitat. governs amics del Sr. Ballesteros, però que acabaran NO FENT RES 2.- Tot i respectar i agrair AL RESPECTE. l’actuació que en aquest tema està duent la Cambra de Comerç 5.- Aquesta és una prova més del de Tarragona, considerem que ÉS DESASTRE DE GESTIÓ I MANCA DE L’AJUNTAMENT I EL SEU ALCALLIDERATGE del Sr. Ballesteros en DE QUI HA DE LIDERAR AQUESTA els grans temes de ciutat, i per RECLAMACIÓ AL MINISTERI DE això reiterem com vam fer en el FOMENT, cosa que no fa. seu dia QUE CAL UN PLENARI MONOGRÀFIC PER DEBATRE AQUEST 3.- Considerem una PRESA DE PÈL I D’ALTRES TEMES DE CABDAL als ciutadans de Tarragona que TRASCENDÈNCIA PER LA CIUTAT I després de quasi dos anys de par- PODER PRENDRE DECISIONS CONlar d’aquest tema ara resulti que

SENSUADES I CONJUNTES. 6.- Per acabar i pel que fa a l’Estació de Tarragona, diu el Sr. Castillo que si Foment no veu possible la nova estació a la Plaça Imperial o a l’Horta Gran, el govern municipal proposarà el cobriment de la via actual. DESPRÉS DE PERDRE EL TEMPS DURANT TRES ANYS ACABARAN FENT EL PROJECTE DE FAÇANA MARÍTIMA PROPOSAT L’ANY 2003 PER CIU I QUE EL PSOE, SEGUINT INSTRUCCIONS DEL SR. BALLESTEROS I EL PSC DE TARRAGONA, VA ARRACONAR DES DE LA GENERALITAT I DES DEL GOVERN DE MADRID.

"una prova més del desastre de gestió i manca de lideratge"


"al juny de 2007 estava dat i beneït per poder iniciar la obra"

La Granja disposarà del nou centre social 3 anys tard Un cop més les tècniques de màrqueting serveixen per maquillar tot el que el govern del sr. Ballesteros fa tard i malament. El Govern de Convergència i Unió va encarregar el projecte d’adequació dels locals, al març de 2007; i al juny de 2007 estava dat i beneït per poder licitar la l’Ajuntament de Tarragona. obra i iniciar-la. Data que va coincidir amb el canvi Quin és l’autèntic motiu doncs, per que el govern del sr. Ballestedel govern a l’Ajuntament. ros hagi endarrerit aquest projecAixí doncs, cal que tothom tingui te durant 3 anys? clar, que aquest nou Centre Social, podia estar en marxa des de Doncs, senzillament una qüesfa 3 anys, i no ha sigut així perquè tió política com afirma l’exel sr. Ballesteros i el seu govern gerent del Servei Municipal de no han volgut. Inexplicablement o l’Habitatge i reconegut membre per qüestions de caprici el sr. Ba- del partit socialista, en l’escrit llesteros va submergir aquest pro- que ens va dirigir el passat 22 de jecte en un llarg procés de canvis desembre de 2008. Qüestions que i més canvis, per al final, encabir d’altra banda no es pot permetre bàsicament les mateixes depen- que afectin als ciutadans com és dències que el projecte inicial en- aquest cas. carregat per CIU. Així doncs, queda clar que aquest En aquest tema s’ha demostrat és un més dels molts capricis del una ineficàcia i una ineptitud d’un sr. Ballesteros, igual que ho va ser alt nivell per part del govern de l’estadi del Nàstic i molts altres

projectes de la nostra ciutat, que actualment estan parats. Finalment el que compta és que el projecte d’adequació dels locals de la Granja es tirarà endavant, i el nostre grup municipal se’n alegra molt, per tots els ciutadans de la Granja que en gaudiran... ...però A QUIN PREU? I QUINA REPERCUSIÓ TENEN LES VOLUNTATS DEL SR. BALLESTEROS SOBRE LES BUTXAQUES DELS CIUTADANS? No calia tot aquest llarg procés de canvis i més canvis, només per demostrar qui té l’autoritat a Tarragona. Això es demostra fent les coses ben fetes, i pel que es veu el Sr. Ballesteros de ben fetes no en fa ni una.

"un més dels molts capricis del sr.Ballesteros"


"el major orgull que pot tenir un polític és servir la seva ciutat"

Sis mesos no són tres anys Certament la noció del temps del govern Ballesteros es diferent que la de la resta dels mortals, i el que tenim clar des de CiU es que aquest tret és el que certifica l’actual paràlisi de la ciutat. La vella aspiració de la façana marítima es l’exemple vivent de quant de mal ens fa als ciutadans de Tarragona que el nostre govern només endarrereixi les dates de finalització, amb el malauradament ja típic “d’això en tindrem una sol·lució en sis mesos” que es transforma en tres anys, vostès mateixos poden comprovar-ho, cada cop que sentin al Sr. Ballesteros donar una data només cal multiplicar-la per deu per tindre una llunyana aproximació de la data real, i tot i així aquesta mai arriba. Recopilin vostès mentalment tots els grans projectes de ciutat

amb els que el Sr. Ballesteros va il·lusionar la ciutat i s’adonaran que són tres anys de miratge.

no vol dir tenir somnis al 2022, vol dir executar projectes i sobretot, complir promeses, aquí i ara. Sinó el que passa és al Tres anys de falta de projecte, que assistim ara a la ciutat, una de falta de rumb clar, però sem- deixadesa absoluta de lideratge pre amb la mateixa sol·lució, i de saber cap a on anem, trasempre amb la mateixa frase duïda en una decadència com a “d’aquí quinze dies” (1 any), ciutat que, si les coses no can“d’aquí un parell de mesos” (2 vien, no tardarem a pagar-ne les anys), “d’aquí sis mesos” (3 anys conseqüències. i sense projecte definit). No es pot basar un projecte polític en les grans promeses i en el deixar-ho tot per més endavant, Ballesteros va trobar fa tres anys molts projectes que només calia seguir empenyent-los perquè és fessin realitat, només calia seguir estirant del carro, ara mateix el carro està absolutament enfangat perquè el govern Ballesteros bada davant El major orgull que pot tenir un de les oportunitats. polític és servir a la seva ciutat i als seus conciutadans, però servir

"la noció del temps del govern Ballesteros és diferent"


"Ballesteros s'ha caracteritzat per la promesa incomplerta"

Comparacions "intel·ligents"

Darrerament, la factoria Ballesteros, no contents amb desdibuixar als mitjans d'opinió la realitat de la nostra ciutat, s'ha proposat també de idealitzar la imatge de l'alcalde, fins a uns extrems que només podem entendre en clau de màrqueting polític, donat que quan objectivament contrastem Qui pensa en Pep Guardiola, penla imatge que ens volen vendre sa en efectivitat i en resultats, en amb la realitat, francament en humilitat no forçada i sobretot, resta bastant allunyada. en una persona que mai promet, que no bada la boca, una ment El mateix alcalde ja es va idealitque analitza realitats i utilitza zar a ell mateix quan va dir que tots els recursos al seu abast per era “socialista per Jesucrist”, fraaconseguir resultats clars, només se que dóna per a un article senper aquest estil, ja podem dir que cer, però no paga la pena mesclar és bastant oposat a la manera de religió i política, tot i que d'altres fer de l'actual alcalde, no creuen? no tinguin límits, jo en tinc. La meva opinió vé motivada per la comparació “intel·ligent” feta al diari més, on se'ns vol vendre el lideratge del Sr.Ballesteros, assimilant-lo al de Guardiola, l'entrenador del Barça de les sis copes, l'artífex de l'èxit més gran que pot tenir un club esportiu, guanyar totes les competicions en les que participa.

Ballesteros s'ha caracteritzat per tenir sempre la promesa incomplerta com a senyera, per fer volar coloms en comptes de tocar de peus a terra i d'enquistar i paralitzar fets de ciutat que ja haurien d'estar resolts. Ara bé, sempre que li pregunten sembla que queda molt poc, que en quinze dies resoldrà qualsevol tema.

El Futbol Club Barcelona sempre té entrenador, sovint Tarragona no té alcalde, i els asseguro que si Ballesteros fos l'entrenador d'aquesta ciutat, no tindriem sis copes i ens estarien golejant tant a casa com a fora. El lideratge d'en Ballesteros està força qüestionat, sinó mirin vostés en que està resultant el suposat canvi “de fons” que s'havia de produïr: POUM parat, Jaume I parat, Capitalitat en perill, Mercat Central parat, Poliesportiu Sant Jordi parat, sense cinemes al casc urbà, i només els hi dic sis coses per seguir el símil futbolísitc, perque aixó si que són les “sis copes” que està guanyant Ballesteros. En resum, l'estil Zapatero Pelacanyes el converteix en un mal jugador que es marca sol i a més li "colen" molts gols per l'escaire.

"sempre que li pregunten sembla que queda poc"


"el més fàcil és la política de retrovisor i culpar de tot a CiU"

La Tarragona del canvi deixa pas a la Tarragona dels nervis tero, meitat happy flowers- , ni són càrrecs escollits per la ciutadania, amb una clara intenció d’intoxicar i desinformar dels Em sembla que no diem res nou temes de ciutat. quan es tracta de la paràlisi per- A CiU no hem permès mai que ningú faci això en nom del partit, manent de la ciutat i dels seus projectes i de la falta de liderat- ja que perdríem la ètica política, i sobretot, el més senzill respecge del Sr. Ballesteros. te cap als càrrecs escollits pels ciutadans. No podem permetre Massa sovint Tarragona no te que en nom de cap partit es Alcalde. realitzin discursos que inciten a actituds de destrucció dels opoPerò és molt preocupant, que sats ideològics, i menys que això la renovada estratègia del Sr. sigui una estratègia planificada, Ballesteros sigui desdibuixar i fruit dels nervis electorals i de la intoxicar la realitat existent en aquesta ciutat, enlloc de solucio- pròpia incompetència de l’equip de govern. nar els seus problemes. Molt nervios deu estar el govern I ara és quan ens preguntem, és socialista que ha de dedicar-se a de rebut que la justificació de l’inactivitat del govern actual fer d’oposició de l’oposició. sigui sempre donar la culpa a CIU que ja fa tres anys que no I per això el més fàcil i únic argument socialista, és la política governa??

el que calgués. Sent Alcalde va estar durant un any dient que el parking funcionaria robotitzat, fins que algú va dir-li que era millor que no funciones per fer-ho servir tota la vida com arma electoral contra CIU. I així estem. Però mentrestant anem augmentat la suposada xifra de cost del pàrquing, si no s’està fent res, com pot pujar el cost exponencialment cada mes? La resposta és fàcil, l’inactivitat costa diners. Ja tenim dos pilars en que es basa la factoria Ballesteros, perquè el tercer ja és absolutament esperpèntic, la crítica continuada a la meva postura de rebuig frontal a la Llei de Vegueries i al seu atac a la nostra ciutat.

I la realitat es tota un altre. Aquesta es una Llei del tripardel retrovisor i culpar de tot al tit, per tant del partit del Sr. Perquè la resposta desde CiU és govern de CIU. Ballesteros, i ell no aconseguit clara i inequívoca amb aquests parar-la, i com segueixi així serà temes citats: el POUM porta tres La cantarella amb que es vol anys paralitzat pel govern “amic” l’Alcalde que perdrà la capitaestigmatitzar l’anterior govern tripartit, donat a Ballesteros no litat de Tarragona. Ja me diran sempre és la mateixa, i alguns vostés que i te a veure CIU amb sap plantar-se davant d’ells, i temes ja estan molt gastats: tot aixó!! POUM, Jaume I i actualment com mentrestant, una eina estratègica bàsica per l’economia de la a novetat la posició davant la Llei Per tant: POUM parat, Jaume I ciutat resta paralitzada perquè de Vegueries. parat perquè interessa electono estem pressionant. Ara bé, ralment i capitalitat en perill com ja ens vam fer la foto, feina El Sr. Ballesteros , s’amaga daperquè el Sr. Ballesteros no resolta. rrera de secretaris del partit pinta res al seu partit. Potser i d’altres personatges que no representen ni el suposat tarannà El Ballesteros candidat va dir que ara si que necessitem un canvi en uns mesos el Parking Jaume I en aquesta ciutat, el canvi en del Sr. Ballesteros meitat Zapaestaria funcionant, i que es faria positiu i realista, no el canvi de la promesa eterna.

"POUM parat, Jaume I parat i capitalitat en perill


"No sé que diràn els inspectors de l'UNESCO/ICOMOS" any, i la il·luminaria continua sent la mateixa que abans de l’enderroc del Col·legi Jaume I, parcial i insuficient. Estic segur que no es tracta d’una dificultat econòmica, tant pel limitat abast de la instal·lació, com per la possibilitat de trobar un espònsor, que es faci càrrec de la despesa. La conclusió tornar a ser, la despreocupació pel patrimoni de la nostra ciutat de que està fent mostra el Govern de la Ciutat PSC/ERC, preferint altres activitats d’un marcat partiJa fa molts mesos, vaig preguntar al disme i de dubtós consens. plenari del nostre Ajuntament, concretament a la Regidora Sr. Rosell, Recordo que la muralla romana, conper la il·luminació del magnífic edi- tinua enderrocada i estintolada des fici del Rectorat de La Universitat de de fa més de dos anys, sense que ni Tarragona (URV). La resposta, que el Govern de la Ciutat ni el de la Geestà al Llibre d’Actes, va ser molt de- neralitat hagin fet res per recuperar cebedora: no sabia a qui corresponia un dels elements més importants del la responsabilitat de la il·luminació. nostre patrimoni monumental. I amb aquesta resposta, va quedar Conseqüentment el pas de ronda de tranquil·la. la muralla està parcialment ensulsit i Es una llàstima que l’edifici llueixi tancat al públic.

La Chartreuse es mutila i la Tabacalera es converteix en un nirvana que mai no arriba.

Tarragona s’entristeix, per la falta de realitzacions, per la poca volada de les seves ambicions, per les discussions de campanar, i per l’esforç estèril. Menystinguda inexplicablement pel Govern tant de la Generalitat tant poc, per falta de l’adequada No se que diran els inspectors de com l’Estat. il·luminació. l’UNESCO/ICOMOS, quan facin la visiVaig enviar una carta al Sr. Rector de ta d’inspecció, per revalidar la condi- Ja no parlem d’implantació de nous la Universitat i un altra a l’Arquitecte ció de Tarragona Patrimoni Mundial. estudis fora de la nostra Ciutat. de la mateixa Sr. ALOGUIN. El Departament de Patrimoni del Ens queixem de l’espoli en favor Resultava de la resposta, que la nostre Ajuntament en anteriors man- d’altres d’estudis com els d’higiene il·luminació correspon a l’Ajuntament dats va ser un dels més significatius i Bucodental que marxen de Tarragode Tarragona, afegint el Sr. Aloguin actius del cartipàs municipal. Avui no na, sense cap altra explicació que el que seria bona una nova instal·lació, és més que una ombra del que va ser mal ús del poder polític que s’està adequada als criteris de l’estalvi i i que sobreviu de l’embranzida o de fent des de l’anomena’t “clan de l’avellana”. de la contaminació lumínica. Vaig la inèrcia que va heretar. donar-li una còpia d’aquesta correspondència a la Regidora de Patrimoni Sra. Rosell (ERC) i ho vaig fer novament evidentment al Plenari. Ara la resposta va ser novament dilatòria, va informar-nos que tenia encarregat un Projecte Tècnic als Serveis d’Enginyeria de l’Ajuntament. El cert és que d’això fa més d’un

Els tarragonins orgullosos del nostre passat i del nostre patrimoni, estem perplexos amb el que veiem. Els diaris donen noticia dels projectes municipals, però ull!!! Parlo de projectes i afegiria d’obres de mínima transcendència ciutadana (la passarel·la de la Porta Triunfalis)

No voldria acabar amb un missatge pessimista, però l’evidència d’una trista situació, d’una ciutat que va endarrere, no em dona un altre camí. Sortosament, el Govern dels pobles, té periòdica solució. Pensem-hi.

"Els tarragonins estem perplexos amb el que veiem"


CiuetDiu Abril  
CiuetDiu Abril  

Butlletí del Grup Municipal CiU a Tarragona