Page 1

Tel: 971 360475

comercial@tmsa.es

HORARI D'HIVERN

www.tmsa.es HORARIO DE INVIERNO /

/

Fax: 971 354007

WINTER TIMETABLE

De l' 1 de MARÇ al 30 d'ABRIL de 2011 Targetes Vàlides

MAÓ>ALAIOR>ES MERCADAL>FERRERIES>CIUTADELLA CIUTADELLA>FERRERIES>ES MERCADAL>ALAIOR>MAÓ DE DILLUNS A DIJOUS

Maó: 6.45 - 8.15 - 9.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 -14.15 -15.15 - 16.15 -17.15 - 18.15 - 19.15 20.15 - 21.15 - 22.15 Ciutadella: 6.40 - 7.40 - 8.40 - 9.40 - 10.40 - 11.40 - 12.40 - 13.40 - 14.40 - 15.15 - 15.40 - 16.40 17.40 - 18.40 - 19.40 - 20.40 - 21.40 DIVENDRES

Maó: 6.45 - 8.15 - 9.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 -14.15 -15.15 - 16.15 -17.15 - 18.15 - 19.15 20.15 - 21.15 - 22.15 - 23.15 - 00.15 Ciutadella: 6.40 - 7.40 - 8.40 - 9.40 - 10.40 - 11.40 - 12.40 - 13.40 - 14.40 - 15.15 - 15.40 - 16.40 17.40 - 18.40 - 19.40 - 20.40 - 21.40 - 22.40 - 23.40 DISSABTES

Maó: 8.15 - 9.45 - 11.15 - 12.45 - 14.15 - 15.45 - 17.15 - 18.45 - 20.15 - 21.45 - 23.15 - 00.15 Ciutadella: 8.10 - 9.40 - 11.10 - 12.40 - 14.10 - 15.40 - 17.10 - 18.40 - 20.10 - 21.40 - 23.10 - 00.30 DIUMENGES I FESTIUS

Targetes Vàlides

Maó: 8.15 - 09.45 - 11.15 - 12.45 - 14.15 - 15.45 - 17.15 - 18.45 - 20.15 - 21.45 Ciutadella: 8.10 - 09.40 - 11.10 - 12.40 - 14.10 - 15.40 - 17.10 - 18.40 - 20.10 - 21.40 BUS EXPRÉS directe MAÓ-CIUTADELLA

Maó: 7.00 - 8.00 - 9.45 - 12.45 - 14.15 - 15.15 - 16.45 - 22.15 CIUTADELLA-MAÓ

Ciutadella: 7.00 - 8.00 - 11.15 - 14.15 - 16.15 - 20.15 - 21.15 Dissabtes, Diumenges i Festius sense servei.

MAÓ>ES CASTELL ES CASTELL>MAÓ

Targetes Vàlides

De DILLUNS a DIUMENGE

Targetes Vàlides

Maó: 6.50 - 7.20 - 7.45 - 8.15 - 8.45 - 9.15 - 9.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15 - 12.45 13.15 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.15 - 15.45 - 16.15 - 16.45 - 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45 19.15 - 19.45 - 20.15 - 20.45 - 21.15 - 21.45 - 22.15 - 22.45 Es Castell: 7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 13.00 - 13.30 -14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 MAÓ>SANT LLUÍS SANT LLUÍS>MAÓ Maó: 6.45(1) - 7.15(1) - 7.45 - 8.25 - 9.05 - 9.45 - 10.25 - 11.05 - 11.45 - 12.25 - 13.05 - 13.45 14.20 - 15.20 - 16.20 - 17.00 - 17.40 - 18.20 - 19.00 - 19.40 - 20.20 - 21.00 - 21.35 - 22.15 22.45 Sant Lluís: 7.00(1) - 7.30(1) - 8.05 - 08.45 - 9.25 - 10.05 - 10.45 - 11.25 - 12.05 - 12.45 - 13.25 14.00 - 14.40 - 15.40 - 16.40 - 17.20 - 18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00 - 20.40 - 21.20 22.00 - 22.30 - 23.00 (1) E Excepte t Di Diumenges i F Festius. ti

LLANÇADORA MAÓ Estació > Instituts BINTAUFA De DILLUNS a DIVENDRES

Maó Estació: 7.45 - 13.45 - 14.45 - 15.45 Instituts Bintaufa > MAÓ Estació DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS

IES Bintaufa: 14.05 - 15.05 - 22.05 DIMECRES

IES Bintaufa: 13.05 - 14.05 - 15.05 - 22.05 DIVENDRES

IES Bintaufa: 14.05 - 15.05 Només Operatiu els DIES LECTIUS - POSSIBILITAT DE TRANSBORDAMENT A TOTES LES LÍNIES INTERURBANES

MAÓ>SANT CLIMENT SANT CLIMENT>MAÓ

Targetes Vàlides

De DILLUNS a DIVENDRES

Maó: 8.00 - 8.30 - 9.30 - 12.00 - 13.15 - 14.15 - 16.00 - 17.15 - 18.00 - 19-15 - 20.00 - 21.15 - 22.15 Sant Climent: 7.25 - 8.10 - 9.10 - 10.10 - 12.40 - 13.55 - 14.55 - 16.40 - 17.25 - 18.40 - 19.25 - 20.40 21.25 - 22.55 DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

Targetes Vàlides

Maó: 9.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 Sant Climent: 7.40 - 9.40 - 11.40 - 13.40 - 15.40 - 17.40 - 19.40 - 21.40 MAÓ>CALA'N PORTER CALAN PORTER>MAÓ De DILLUNS a DIVENDRES

Maó: 8.30 - 9.30 - 12.00 - 13.15 - 14.15 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.15 Cala'n Porter: 7.15 - 09.00 - 10.00 - 12.30 - 13.45 - 14.45 - 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.45 DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

Maó: 9.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 Cala'n Porter: 07.30 - 9.30 - 11.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 MAÓ>ALAIOR>ES MIGJORN GRAN ES MIGJORN GRAN>ALAIOR>MAÓ

Targetes Vàlides

De DILLUNS a DIVENDRES

Maó: 8.00 - 9.45 - 11.45 - 13.15 - 15.15 - 17.15 - 17.45 - 19.45 - 21.45 Alaior: 8.10 - 9.55 - 11.55 - 13.25 - 15.25 - 17.25 - 17.55 - 19.55 - 21.55 Es Migjorn Gran: 7.05 - 8.40 - 10.40 - 12.40 - 13.40 - 14.15 - 16.40 - 18.40 - 20.40 - 22.40 DISSABTES

Maó: 8.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 Alaior: 8.10 - 10.10 - 12.10 - 14.10 - 16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10 Es Migjorn Gran: 8.30 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 DIUMENGES i FESTIUS

Targetes Vàlides

Maó: 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 Alaior: 10.10 - 12.10 - 14.10 - 16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10 Es Migjorn Gran: 8.30 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30 CIUTADELLA>FERRERIES>ES MERCADAL>ES MIGJORN GRAN ES MIGJORN GRAN>ES MERCADAL>FERRERIES>CIUTADELLA DE DILLUNS A DIVENDRES

Ciutadella-Ferreries: 9.00 - 11.00 - 13.00 - 17.45 - 18.35 - 19.15 Ferreries-Es Mercadal: 9.15 - 11.15 - 13.15 - 18.00 - 18.50 - 19.30 Es Mercadal-Es Migjorn Gran: 9.30 - 11.30 - 18.15 - 19.45 Es Migjorn Gran-Es Mercadal: 10.00 - 12.00 - 17.45 - 18.35 - 19.15 - 20.15 Es Mercadal-Ferreries: 10.20 - 12.20 - 19.35 - 20.35 Ferreries-Ciutadella: 10.35 - 12.35 - 18.00 - 18.50 - 19.50 - 20.50 Dissabtes, Diumenges i Festius sense servei. servei.

FERRERIES>ES MIGJORN GRAN (Me-20) ES MIGJORN GRAN>FERRERIES (Me-20)

Targetes Vàlides

DE DILLUNS A DIVENDRES

Ferreries-Es Migjorn: 6.50 DISSABTES

Ferreries-Es Migjorn: 8.35 Es Migjorn-Ferreries: 12.45 Dies Laborables trajecte operat per la Línia 74 - Diumenges i Festius sense servei.

horario bus  

horarios de buses menorca