Page 1

Kallelse $$m7 2014-02-04 Sid 1(1)

KALLELSE STYRELSEMÖTE 7 Kallelsen avser: THS Kemisektionens styrelse För känndedom: THS Kemisektionens medlemmar samt revisorer

Var: Mysrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, 114 28 Stockholm Tid: tisdagen den 11/2, kl.17.07 Härmed kallas $$ till $$m7. Givetvis är alla andra medlemmar också välkomna, det är bara att komma förbi! Vid förhinder anmäls dessa till ordf@k.kth.se senast den 10/2.

Lev väl!

_______________________________ Fredrik Abele Ordförande THS Kemisektionen 13/14

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se

kallelse-m7-1314  
kallelse-m7-1314  
Advertisement