Page 1

Kallelse $$m3 2013-09-12 Sid 1(1)

KALLELSE STYRELSEMÖTE 3 Kallelsen avser: THS Kemisektionens styrelse För känndedom: THS Kemisektionens medlemmar samt revisorer

Var: Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, 114 28 Stockholm Tid: torsdagen den 19/9, kl.18.03 Härmed kallas $$ till $$m3. Givetvis är alla andra medlemmar också välkomna, det är bara att komma förbi! Vid förhinder anmäls dessa till ordf@k.kth.se senast den 18/9.

Lev väl!

_______________________________ Fredrik Abele Ordförande THS Kemisektionen 13/14

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se

kallelse-m3-1314  
Advertisement