Page 1

Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-02 Sid 1(1)

KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30 september, klockan 18:01 Plats: K1, Teknikringen 56 Kallelsen avser: För kännedom:

THS Kemisektionens medlemmar THS styrelse och verksamhetsrevisorer

Motionsstopp är onsdagen den 18 september. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se Handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet samt på www.kongligkemi.se den 23 september. Reservtid för SM1 är onsdagen den 2 oktober.

__________________________ Fredrik Abele Ordförande THS Kemisektionen 13/14

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se

kallelse-sm1-1314  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you