Page 1

Kallelse $$m1 2013-07-17 Sid 1(1)

KALLELSE STYRELSEMÖTE 1 Kallelsen avser: THS Kemisektionens styrelse För känndedom: THS Kemisektionens medlemmar samt revisorer

Var: Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Tid: torsdagen den 25/7, kl.18.00 Härmed kallas $$ till $$m1. Givetvis är alla andra medlemmar också välkomna, det är bara att komma förbi! Vid förhinder anmäls dessa till ordf@k.kth.se senast den 24/7.

Lev väl!

__________________________ Fredrik Abele Ordförande THS Kemisektionen 13/14

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se

kallelse-m1-1314  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you