Page 1

Gymnasial Lärlingsutbildning I den nya gymnasieskolan är gymnasial lärlingsutbildning ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. På JN Gymnasiet planerar vi att starta följande lärlingsutbildningar. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET På Bygg- och anläggningsprogrammet är nästan alla profiler lärlingsutbildningar. Några kan också läsas som skolförlagd utbildning. De flesta är lite ovanligare yrken inom byggbranschen, med extra goda möjligheter till jobb efter gymnasiet. Läs mer om programmets yrkesutgångar på vår hemsida. FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Bilmekaniker Som bilmekaniker analyserar, reparerar och utför du service och underhåll. Utvecklingen går mot att det blir mindre mekanik och mer elektronik för mekanikerna att hantera. Efter tre års yrkeserfarenhet kallas en bilmekaniker för tekniker. Maskinmekaniker/tungmontör En maskinmekaniker/tungmontör arbetar med service och montering av jordbruks- och skogsmaskiner. Det finns en mycket stor efterfrågan på utbildade maskinmekaniker. Efter gymnasiet Efter gymnasiet kommer du att ha tillräcklig kunskap och färdighet för att kunna arbeta inom det valda yrket. Du kommer också ha skaffat dig ett stort kontaktnät inom yrket, som hjälper dig till jobb. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Hos oss har du möjlighet att skaffa grundläggande högskolebehörighet. Mer information Rektor, Rolf Östman, tfn 019-58 83 19, e-post rolf.ostman@kumla.se Studie- och yrkesvägledare, Mårten Franzson, tfn 019-58 87 57, 070-558 01 86, e-post marten.franzson@jn.kumla.se

Mer information finns på www.jn-gymnasiet.kumla.se

JN Gymnasiet har ett bra samarbete med näringsliv och vi har utbildningar som leder till jobb. Vi är en liten skola med nära kontakt mellan lärare och elever, där ingen försvinner i mängden. Hos oss får du chansen till stort eget ansvar och extra stöd om du behöver det.

Informationsblad lärlingsutbildningar  

Informationsblad för lärlingsutbildningar på John Norlandergymnasiet i Kumla.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you