Page 1

Introduktionsprogrammet, IM

Introduktionsprogrammet ska ge de elever som inte är behöriga till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Preparandåret är avsett för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program och under ett år vill skaffa dig behörighet. Under preparandåret läser du de ämnen du behöver för att skaffa dig behörighet. Du kan också läsa fler grundskoleämnen för att få bättre meritvärde (men inte ämnen du har betyg i). Kurser från det nationella program du siktar på kan ingå. Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Vi erbjuder programinriktat individuellt val mot våra yrkesprogram på JN Gymnasiet. Du läser de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig, samtidigt som du följer programmets yrkeskurser och övriga gymnasiegemensamma ämnen. Du går i samma klass som de som går det nationella programmet. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Yrkesintroduktion erbjuds mot Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet, inriktning godshantering. Utbildningen planeras utifrån dina förutsättningar och framtida mål. Den kan syfta till arbete eller förbereda för nationellt yrkesprogram. Kurser från aktuellt yrkesprogram, praktik och grundskoleämnen ingår normalt. Individuellt alternativ syftar till att förbereda för yrkesintroduktion, annan utbildning eller yrkeslivet. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, praktik mm. Utbildningen planeras utifrån dina förutsättningar och framtida mål. Språkintroduktion är avsett för dig som är nyanländ i Sverige och behöver grundläggande kunskaper i svenska. Mer information Programansvarig, Mia Björk Eilebro, tfn 019-58 87 98, mobil 070-320 06 32, e-post mia.bjork-eilebro@jn.kumla.se Rektor, Rolf Östman, tfn 019-58 83 19, e-post rolf.ostman@kumla.se Studie- och yrkesvägledare, Mårten Franzson, tfn 019-58 87 57, 070-558 01 86, e-post marten.franzson@jn.kumla.se

Mer information finns på www.jn-gymnasiet.kumla.se

JN Gymnasiet har ett bra samarbete med näringsliv och vi har utbildningar som leder till jobb. Vi är en liten skola med nära kontakt mellan lärare och elever, där ingen försvinner i mängden. Hos oss får du chansen till stort eget ansvar och extra stöd om du behöver det.

Informationsblad för Introduktionsprogrammet  

Informationsblad för Introduktionsprogrammet på John Norlandergymnasiet i Kumla.