__MAIN_TEXT__

Page 1


INLEDNING

Från att med enbart en anställd och verksamhet i garaget under mitten av sjuttiotalet, till att bli en av Skandinaviens största tryckkoncerner med mer än 300 anställda, produktion på sju olika adresser i Sverige och med säljkontor i både Sverige och Norge måste historien om JMS kallas en enastående framgångssaga. Och detta i en bransch som år efter år kännetecknats av konstanta tekniska landvinningar och som gång på gång utmanat de traditionella lösningarna och krävt maximal flexibilitet och öppenhet för nya okonventionella lösningar. Det är denna orädda nyfikenhet som kännetecknar bolaget även idag och som har skapat, och fortsätter att skapa, långa utvecklande kundrelationer med Svensk och Norsk detaljhandel, prestigefulla varumärkesägare, reklambyråer, stora förlag och många mindre företag tillsammans med våra motiverade, kunniga och erfarna medarbetare.


VÅRT ERBJUDANDE

JMS, ETT MEDIASYSTEM JMS är ensamma i Sverige om att kunna erbjuda samtliga trycktekniker inom en och samma koncern. Vi har anläggningar för Coldset, Heatset, Arktryck och Digitaltryck. Vi har Nordens modernaste bokbinderi och kan producera trycksaker i gigantiska format. Med minst två anläggningar inom varje teknik tryggar också vi en säker leverans. Vi erbjuder dessutom ateljearbete med bildbearbetning för att kunna erbjuda ax-till-limpa-lösningar. Andra tjänster är Nordens största bildbank och en mycket tekniskt avancerad Web-to-Print-lösning. För dig som kund betyder det att du helt kan fokusera dig på slutprodukten och låta JMS från gång till gång välja, och kombinera, den teknik som passar bäst. Det ger dig den bästa totalekonomin och säkerställer att du alltid drar nytta av den senaste tekniken. Det betyder också att oavsett om du behöver trycka en folder i miljonupplaga, jättestora vepor till en konferens, en varumärkesbroschyr, nya visitkort eller alltihop på en gång så har du en och samma kontakt på JMS. Du sparar tid, får förbättrad överblick och en långsiktig partner som aktivt hjälper dig med ditt företags totala tryckbehov. JMS MEDIASYSTEM – Optimala teknikoberoende trycklösningar


ER

20 10 K

A

LE

N

D

ER

/

CA

LE

N

D

A

R

/

K

A

LE

N

D

Den nya da mmsugarser ien CLEANT Endast med EX. den har du ett fulländat system.

MELLAN CITYBETSPR OJEKT ÄR ATT ÄR ETT SAMAR VÅR TANKE L OUT THERE” RENÖR ER. ÄVEN PÅ “BE CAREFU NNELN S ENTREP OM ATT DET OCH CITYTU LEDA PÅMIN NELSE TUNNE LN SOM KAN RA SOM EN SKA FUNGE A SITUAT IONER TUR. UTTRYC KET UPPSTÅ FARLIG SÄKERH ETSKUL PLATS KAN TILL EN GOD VÅR ARBETS ÄR ATT BIDRA OR. SYFTET TILL OLYCK

EN RATION BETWE T IN COOPE WITH IS A PROJEC S. THE IDEA L OUT THERE” THAT CONTR ACTOR “BE CAREFU NNELN ’S SITUATIONS AND CITYTU DANGEROUS SITES. CITYTU NNELN PEOPLE THAT AT OUR WORK IS TO REMIND ALSO ARISE E. OUR MOTTO ENTS CAN SAFETY CULTUR IN ACCID A GOOD MAY RESULT IBUTE TO CONTR SE IS TO ITS PURPO VON CITYKT RATION SPROJE . DIESE IST EIN KOOPE CITYTU NNELN L OUT THERE“ ERN VON UNSER EN „BE CAREFU AUCH AN AUFTRA GNEHM UND DEN EN, DIENEN , DASS TUNNE LN HINWE IS HEN KÖNN G SOLL ALS IONEN ENTSTE REDEW ENDUN AUFBA U EINER RLICHE SITUAT EN GEFÄH ZIEL IST DER KÖNN EN. ARBEIT SPLÄTZ E VERURS ACHEN ULTUR. DIE UNFÄLL HEITSK N SICHER GEMEI NSAME

2009-10-23

a_090929.indd

10.59

1

CTP_0346_almanack

Läs mer och

beställ bro schyr

på festool.se/C

LEANTEX

De nya dam msu där det upps garna CLEANTEX CT 26 | CT 36 tår. Med andr arbetsstycket suge a ord har , vare sig du alltid en r upp dammet direkt du fräser, ett perfekt perfekt över sågar eller resultat är blick över ett faktum! slipar. Ytan visar att du Detta är bara förblir ren kan lita på och ett av mån Välkommen Festools kom ga exempel till petens när som dammsugarn www.festool..se/C det se/C gäller perf LEANTEX där a ekta ytor. du kan läsa med verktyg och ladda ner våra kom mer om de för högsta ansp pete nya råk kan få perf nsbroschyrer som visa r dig hur du ekta ytor.

Verkty g för högst a anspr åk

Jag är expert

på per fekta yto r. r www.festool .se

25

ga

nt

Jeans

2010 3

3

3

27

36

35

34

33

Katalog

2010_SE

-R2.indd

1

ETT P ROF

ESSI

ONEL

LT VA L

Våra mjuka sidor & lite hårda fakt a 3


COLDSET

Coldset Fritt översatt kan man benämna coldset som tidningstryck. Pappret går in i tryckpressen i rullform och kommer ut som färdig trycksak. Sidantalet kan variera mellan 4 och 64 sidor och formatet från 235x310 till Tabloidformatet 280x390mm. Eller varför inte vår unika möjlighet med en 32-sidig tidning i fullformat, det vi på branschspråk kallar Broadsheet, 390x560 med fyrfärg på alla sidor. Här kan man välja om man vill ha produkten i råformat eller trimmad. Vanligaste papperskvalitén är tidningspapper mellan 45-60g men även obestrukna papper upp till 80g går bra att trycka på. Antalet varierar från några tusen exemplar upp till miljonupplagor.

DR-PRODUKTION / DAGSTIDNINGAR / FÖRENINGSTIDNINGAR


HEATSET

Heatset Som namnet indikerar handlar det om att trycket torkas med värme under tryckprocessen. Pappret går in i tryckpressen i rullform, trycks, torkas och falsas. Här kan vi antingen få ut färdiga trycksaker med upp till 32 sidor eller välja att få ut arkdelar som sedan sammanfogas till tidskrifter och kataloger i vårt bokbinderi. Sidantalet kan variera från två, till i princip obegränsat antal sidor och formatet från A5 till A3. Det finns ett stort utbud av papperskvalitéer; bestrukna, obestrukna, träfria och trähaltiga mellan 45-150g. Upplagan är beroende på produkt och varierar från 10 000ex upp till miljonupplagor.

DR-PRODUKTIONER VECKOTIDNINGAR

MAGASIN KATALOGER


ARKTRYCK

Arktryck Som namnet antyder går pappret in i tryckpressen i arkform och kommer ut i arkform. Här kan vi trycka med upp till nio färger plus UV-lack vid en tryckgenomgång. Sidantalet kan variera från två till, i princip, obegränsat antal sidor och format upp till 700x1000mm. Utbudet av papperskvalitéer är större än i rullproduktion med bestrukna, obestrukna, kartong, träfria och trähaltiga kvalitéer mellan 70-500g. Upplagan är beroende på produkt och varierar från några hundra upp till miljoner exemplar. Här behandlas alla produkter efter tryck i vårt bokbinderi. Det kan vara i form av renskärning av en affisch, falsning av en broschyr, limbindning av en katalog eller stansning av en mapp.

ÅRSREDOVISNINGAR MAGASIN/BROSCHYRER

KATALOGER SKYLTAR


BOKBINDERI

Bokbinderi Ofta är det dom små detaljerna som gör det. Många av produkterna som lämnar pressarna på JMS är färdiga att distribuera, medan andra går vidare till efterbehandling. Det är inte för inte som vi har Sveriges största binderi för tidskrifter i vårt system. Innan vi är färdiga skall tidningar häftas, broschyrer limmas, foldrar vikas, kuponger perforeras och kartonger bigas. När det är gjort skall somligt buntas, något annat kuverteras och adresseras. Allt skall packas och sedan distribueras till en eller massvis med mottagare. Allt detta gör vi självklart också.

HÄFTNING / LIMNING / PERFORERING / ADRESSERING


DIGITALTRYCK

Digitaltryck Vill du producera en trycksak med maximal flexibilitet, till exempel genom att variera det tryckta innehållet beroende på mottagare, är digitaltryck det naturliga valet. Med hjälp av så kallad variabeldata integrerar vi enkelt mottagarens namn och adress i samma höga kvalitet som resten av trycket. En metod som passar ypperligt för särskilt relationsskapande trycksaker. Trycket beordras direkt från datorn vilket möjliggör exakta upplagor, korta ledtider och snabba leveranser.

PERSONIFIERADE UTSKICK / VISITKORT / FOLDRAR


STORFORMAT

Storformat Vill du märkas i bruset och göra gigantiskt intryck på marknaden? Eller söker du ett bättre sätt att producera utomhusreklam, butikskampanjer, mässmontrar, trafikreklam eller inredning? JMS utbud är unikt och vi står redo att förvandla dina önskemål till effektskapande produkter dygnet runt.

ROLLUPS / BANDEROLLER / VEPOR / SKYLTAR


PRODUKTFOTOGRAFERING

ATELJÉ

Ateljé/Repro Ibland finns det inte tid eller kompetens för att producera allt underlag internt eller hos din reklambyrå. Då hjälper vår ateljé gärna till. Med de miljontals trycksaker som lämnar våra pressar varje år är vi naturligtvis även experter på allt som har med bilder och färger att göra. Vi hjälper till med avancerad bildretusch, tryckprofiler, kalibrerade färgprover. Det är också många som låter oss ta hand om själva produktfotograferingen.

BILDRETUSCH / REPRO / FOTO / ORIGINAL / IDÉ


TJÄNSTER

US™ FOC ar

mer ser Orapmtariknadsresur

JMS e

Tjänster Ny teknik skapar många nya beteenden och möjligheter. JMS har till exempel Nordens största bildbank med över 500.000 bilder som gör det möjligt för våra kunder att enkelt tillgängliggöra och kontrollera bildmaterial för ett stort antal utspridda användare. Ny teknik gör det också möjligt för våra kunder att organisera sig annorlunda. Genom vår web-to-printlösning, JMS FOCUSTM, kan våra kunder låta sina centrala resurser koncentrera sig på övergripande varumärkesfrågor och deras marknadsoch försäljningsenheter själva bedöma sina behov av budskap, upplagor och format. Låt oss berätta mer.

WEB 2 PRINT / BILDBANKSLÖSNINGAR ETC.


MILJÖ

JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder,allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer, banker och myndigheter känner företaget av de krav som ställs. Vi sätter även interna mål för att löpande kunna upprätthålla och skärpa vår miljöprofil. Då många av JMS kunder har ett långtgående miljötänkande har företaget under många år arbetat med att leva upp till de kvalitets- och miljökrav som ställs. Detta arbete är något som genomsyrar hela organisationen och ger JMS en miljöinriktad prägel. För dig som kund garanterar detta att ditt eget företags miljöarbete och miljöprofil upprätthålls och förstärks genom var och en av alla de tryckta alster som ni skickar ut och exponerar för era kunder, medarbetare och omvärld.

KVALITET / MILJÖ / ANSVAR


KONTAKTER

JMS Mediasystem AB Huvudkontor, Försäljning Box 52, 235 21 Vellinge Besöksadress: Modemgatan 10, 235 39 Vellinge Telefon 040-42 90 00 Fax 040-42 22 19

JMS Rulloffset Vellinge Heatset, Coldset Box 52, 235 21 Vellinge Besöksadress: Reklamgården, 235 91 Vellinge Telefon 040-42 90 00 Fax 040-42 22 55

JMS Mediasystem Vellinge Arktryck, Digitaltryck, Storformat Box 52, 235 21 Vellinge Besöksadress: Modemgatan 10, 235 39 Vellinge Telefon 040-625 03 00 Fax 040-625 03 99

JMS Rulloffset Helsingborg Heatset, Bokbinderi Postadress; Box 7164, 250 07 Helsingborg Besöksadress: Landskronavägen 23 252 32 Helsingborg Telefon 042-24 81 00 Fax 044-10 30 97

JMS Mediasystem Göteborg Försäljning, Atelje Sörhallstorget 10 417 63 Göteborg Telefon 040-42 90 00 Fax 031-52 56 60

JMS Rulloffset Kristianstad Coldset Rörvägen 18 291 59 Kristianstad Tel +46 40 42 90 00 Fax +46 40 42 22 19

JMS Mediasystem Stockholm Försäljning Box 1121, 171 21 Solna. Besöksadress: Svetsarvägen 7, 171 22 Solna Telefon 08-772 90 00 Fax 08-772 90 01

Gigantprint Storformat Platinagatan 6 602 23 Norrköping Telefon 011-25 15 00 Fax 011-25 15 15

JMS Mediasystem Oslo Försäljning Postbox 4504 Nydalen N-0473 Oslo Sandakerveien 24C/D3 Tel +47 48 24 30 00 Fax +46 40 42 22 19

Naper Heatset Postadress: Postbox 53, N-3791 Kragerø Rådhusgata 4, 3770 Kragerø Tel +47 35 98 53 00 Fax +47 35 98 53 10

Imagomedia Bildretusch, Ateljé, Digitalfoto Djäknegatan 11 211 35 Malmö Telefon 040-664 66 80 Fax 040-664 64 99 Repro 2000 Bildretusch, Ateljé Djäknegatan 11 211 35 Malmö Telefon 040-664 64 80 Fax 040-664 64 99 Skånsk Repro Bildretusch, Ateljé Postadress: Box 7164, 250 07 Helsingborg Besöksadress: Landskronavägen 23 252 32 Helsingborg Telefon 042-19 84 00 Fax 042-18 11 55

Våra webadresser:

w w w.jms . se w w w.gigantprint . se w w w.naper.no


Profile for JMS Mediasystem

JMS broschyr 2011 sv  

En broschyr om JMS Mediasystem

JMS broschyr 2011 sv  

En broschyr om JMS Mediasystem

Advertisement