Page 1

Plaça de Catalunya (Rodalies i FGC) o Catalunya (Metro) és un intercanvi ador multi modal ferroviari situat a la plaça de mateix nom de Barcelona. És l’estació terme de les línies de FGC Balmes i del Metro del Vallès, on enllaça amb les línies L 1 i L3 de Metro, quatre línies de Rodalies de Catalunya, R1 , R3, R4 i R7 i finalment una línia de Mitja distància, la Ca-4b. En aquest intercanviador multi modal es troben tots els modes de transport ferroviari existents a Barcelona, excepte el Tram. Metro de Barcelona A l’estació es creuen dues línies de metro explotades per TMB, que estan orientades quasi de forma perpendicular. Metro del Vallès de FGC L’estació terminal dels ferrocarrils catalans es troba situada al sud de la plaça, prop de l’estació de la línia 3 del metro, i s’enfila cap el Carrer Balmes, a diferència de la línia 3 que es dirigeix cap el Passeig de Gràcia, però ambdues es troben més o menys en paral·lel. Rodalies i Mitjana Distància de Renfe L’estació de Rodalies s’orienta paralel·lament a les andanes de la línia 1 del metro. De fet ambdues es van construir així a propòsit per facilitar el transbord entre ambdues. A més comparteixen traçat entre aquesta estació i Arc de Triomf. Són pocs els trens de Mitjana Distància de Renfe que paren aquí comparat amb els trens de rodalíes, que arriben a passar cada 4 minuts en hora punta amb destinacions molt diverses.

L’intercanviador de

CATALUNYA

Catalunya  

Examen c6 que ens ha fet fer el professor

Catalunya  

Examen c6 que ens ha fet fer el professor