Page 1

Handleiding versie 7.0

Docenten Voortgezet Onderwijs


© Copyright 2006 – Teletop B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Vrijwel alle namen van programmatuur die in deze uitgave worden genoemd zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen overeenkomstig te worden behandeld. Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kunnen de auteurs noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Versie 1.2 (augustus 2006) op basis van TeleTOP 7.0 build 104

2

© Teletop B.V.


Inhoudsopgave Inhoudsopgave.............................................................................................................................3 1 Inleiding .................................................................................................................................5 1.1 Opzet van de handleiding ............................................................................................... 5 1.2 TeleTOP Startpagina ...................................................................................................... 5 1.3 Wachtwoord vergeten..................................................................................................... 5 2 Schermindeling, items en mappen .....................................................................................6 2.1 Informatie op het scherm ................................................................................................ 6 2.2 Items in TeleTOP ............................................................................................................ 7 2.2.1 Items toevoegen, bewerken, verwijderen................................................................ 7 2.2.2 Opties .................................................................................................................... 10 2.2.2.1 Weblink........................................................................................................... 10 2.2.2.2 Bijlage(n) ........................................................................................................ 10 2.2.2.3 Toegang ......................................................................................................... 11 2.2.2.4 Instellingen ..................................................................................................... 11 2.3 Gebruik van Mappen .................................................................................................... 11 3 Berichten..............................................................................................................................13 3.1.1 Extra opties............................................................................................................ 13 4 Kalender...............................................................................................................................14 5 Het gebruikersprofiel ..........................................................................................................15 5.1 Gegevens...................................................................................................................... 15 5.1.1 Instellingen ............................................................................................................ 15 5.1.2 Bestanden ............................................................................................................. 16 5.1.3 Favorieten.............................................................................................................. 17 6 Organisatie ..........................................................................................................................18 6.1 Nieuws .......................................................................................................................... 18 6.2 De Studiewijzer ............................................................................................................. 18 6.2.1 Instellingen ............................................................................................................ 19 6.2.2 Importeren ............................................................................................................. 19 6.2.3 Informatie plaatsen op tweede niveau................................................................... 20 6.3 Opdrachten ................................................................................................................... 20 6.3.1 Extra opties............................................................................................................ 21 6.4 Administratie ................................................................................................................. 21 6.4.1 Tabblad: Opdrachten............................................................................................. 22 6.4.2 Tabblad Toetsen.................................................................................................... 22 6.4.3 Tabblad Cijferlijsten ............................................................................................... 22 6.4.4 Tabblad Eindbeoordeling....................................................................................... 22 6.5 Inschrijvingen ................................................................................................................ 23 6.5.1 Instellingen ............................................................................................................ 23 6.5.2 Extra opties............................................................................................................ 23 6.6 Informatie ...................................................................................................................... 23 6.7 Deelnemers................................................................................................................... 24 6.7.1 Deelnemers bewerken........................................................................................... 24 6.7.2 Bericht opstellen .................................................................................................... 25 6.7.3 Extra opties............................................................................................................ 25 7 Communicatie .....................................................................................................................26 7.1 Discussie....................................................................................................................... 26 7.2 Vraag en Antwoord ....................................................................................................... 27 7.3 Poll ................................................................................................................................ 27 7.4 EnquĂŞtes....................................................................................................................... 28 7.4.1 Extra opties............................................................................................................ 28 8 Samenwerken ......................................................................................................................30 8.1 De Werkplaats .............................................................................................................. 30 8.1.1 Extra opties............................................................................................................ 30 8.2 Presentatie.................................................................................................................... 30

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

3


9

Leermiddelen ...................................................................................................................... 32 9.1 Leermiddelen ................................................................................................................ 32 9.2 Begrippenlijst................................................................................................................. 32 9.3 Publicaties..................................................................................................................... 32 9.3.1 Extra Opties ........................................................................................................... 32 9.4 QMP Toetsen ................................................................................................................ 32 9.5 Toets ............................................................................................................................. 32 9.5.1 Extra opties ............................................................................................................ 33 9.6 Webkwesties ................................................................................................................. 34 9.6.1 Extra opties ............................................................................................................ 34 9.7 Weblinks........................................................................................................................ 35 9.8 Archief ........................................................................................................................... 35 9.8.1 Extra opties ............................................................................................................ 36 9.9 Pagina ........................................................................................................................... 36 10 Extra..................................................................................................................................... 37 10.1 Beoordelingen ........................................................................................................... 37 10.2 Instellingen ................................................................................................................ 37 10.2.1 Tabblad Algemeen................................................................................................. 38 10.2.2 Tabblad Geavanceerd ........................................................................................... 39 10.2.3 Tabblad Itembeheer............................................................................................... 39 10.2.4 Archivering ............................................................................................................. 39 11 Ontwikkeling van TeleTOP 7.0 .......................................................................................... 40 11.1 Wijzigingen: ............................................................................................................... 40 11.2 Vaksite overstijgend .................................................................................................. 40 Bijlage: Gebruikte iconen ......................................................................................................... 41

4

Š Teletop B.V.


1 Inleiding TeleTOP is een elektronische leeromgeving waarmee vaksites gemaakt kunnen worden. Deze vaksites hebben allemaal dezelfde lay-out en structuur. Een vaksite kan bijvoorbeeld zijn een lessenreeks wiskunde, een project, etc. Zo kunnen leerlingen en docenten snel en gericht informatie over hun vak, lessen, stage, thema of project vinden.

1.1

Opzet van de handleiding

Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal standaard onderdelen die in de meeste overzichten terugkeren. Vervolgens wordt elk menuonderdeel op specifieke kenmerken beschreven in de navolgende hoofdstukken. Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de nieuwe onderdelen in TeleTOP 7.0.

1.2

TeleTOP Startpagina

Om toegang te krijgen tot TeleTOP typt u het internetadres van uw TeleTOP server in de browser waarna de startpagina van TeleTOP voor uw school verschijnt. U kunt zich aanmelden door uw gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor bestemde velden in te vullen. Indien uw naam uit twee delen bestaat (Van Dalen) dan kunt u als gebruikersnaam Dalen gebruiken. De startpagina is ingedeeld in tabbladen die na het inloggen verschijnen. Dit kunnen zijn, afhankelijk van de instellingen: • • • • • • • •

1.3

Nieuws, de openingspagina van de TeleTOP server. Hier kunt u berichten van algemene aard plaatsen. Bronnen, documenten die aan alle gebruikers worden aangeboden. Forums: discussies waaraan alle deelnemers kunnen bijdragen. Vaksitecatalogus: een overzicht van alle vaksites op de TeleTOP server. Vaksites: een overzicht van vaksites waar u toegang tot hebt. Nieuwe items: toont wat er de laatste dagen nieuw is gepubliceerd in TeleTOP. Studiewijzers: per dag of per week alle activiteiten geselecteerd uit de alle studiewijzers waar u voor bent ingeschreven. Taken: opdrachten en assessments die u moet uitvoeren.

Wachtwoord vergeten

De inlogpagina van TeleTOP biedt een optie waarmee uw wachtwoord gereset kan worden mocht u deze niet meer weten. Hiervoor klikt u op de link: “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. U moet dan uw gebruikersnaam of e-mailadres invullen. Op basis hiervan wordt er door de server een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat hoort bij de door u ingevulde gebruikersnaam. In dit e-mailbericht staat een link waarmee u uw wachtwoord kunt resetten.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

5


2 Schermindeling, items en mappen TeleTOP heeft een vaste schermindeling die overal gehanteerd wordt. Overzichten, knoppen en informatie worden consistent getoond wat het eenvoudig maakt om met het programma te werken. Dit hoofdstuk beschrijft de generieke onderdelen.

2.1

Informatie op het scherm

Alle overzichten zien er min of meer als onderstaand scherm uit.

Uitloggen

Naar de startpagina Ondersteuning

U heeft geen berichten

Toont de online gebruikers

Zoeken in TeleTOP

Kruimelpad, geeft exact uw lokatie aan in TeleTOP

Voeg item toe De titel is aanklikbaar en toont het gehele item

Sorteeroptie

Snelkoppelingen naar andere onderdelen in TeleTOP

Wissel tussen actueel en archief overzicht

Wissel tussen detail en lijst overzicht

Nieuw item, dit blijft 4 dagen zo aangegeven

Alleen zichtbaar voor docenten, met klokje: zichtbaar tot, met kruisje: zichtbaar vanaf getoonde datum Bewerk item

Meta informatie over het item

Selecteer item

Afbeelding 1 en 2: Verklaring van schermonderdelen.

6

Š Teletop B.V.


Actieve menu-onderdeel

Menu-onderdeel alleen zichtbaar voor docenten.

Leerlingen hebben schrijfrechten.

Rolt het menu op. U gebruikt de volle breedte van het scherm.

Afbeelding 3: Verklaring van schermonderdelen.

2.2

Items in TeleTOP

Bij alle menuonderdelen in TeleTOP kunt u items toevoegen, bewerken en verwijderen. Dit zijn handelingen die overal op identieke wijze uitgevoerd worden. Alle items hebben bepaalde opties die ingesteld kunnen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld een Nieuws item koppelen aan een doelgroep of een Studiewijzerregel alleen zichtbaar maken voor docenten. Hieronder wordt beschreven hoe u items kunt toevoegen, bewerken en verwijderen en wat de standaard opties zijn.

2.2.1

Items toevoegen, bewerken, verwijderen

U voegt een nieuw item toe door op Nieuw te klikken. Deze button treft u aan onder de titelbalk van het menuonderdeel waar u zich bevindt. Soms wordt een keuze aangeboden uit diverse items die u kunt toevoegen. Nadat u op Nieuw geklikt heeft verschijnt een pagina met invulvelden en opties. Vul minimaal de verplichte velden in en klik Opslaan. U keert terug naar het overzichtscherm van het menuonderdeel en het item is toegevoegd. N.B. die onderdelen die bij een item een groene achtergrondkleur hebben, worden niet getoond aan leerlingen.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

7


Afbeelding 4: Toevoegen van een Nieuws item, u heeft hier geen aanvullende keuzes.

Afbeelding 5: Toevoegen van een item bij Leermiddelen, hier heeft u meerdere opties.

U kunt een toegevoegd item aanpassen door op Bewerken te klikken. Het item zoals u dat de vorige keer heeft opgeslagen wordt getoond, u kunt wijzigingen maken. Kies Opslaan om deze wijzigingen te bewaren.

8

Š Teletop B.V.


Afbeelding 6: Een item in bewerkmodus plaatsen.

Een item is te verwijderen uit TeleTOP door het te selecteren en vervolgens Selectie te kiezen en de optie Verwijderen. Bevestig vervolgens de vraag of u het item echt wilt verwijderen.

Afbeelding 7: Verwijderen items uit TeleTOP.

Bij bijna elk item treft u een veld aan waar de Categorie, het Onderwerp en de Beschrijving kan worden ingevuld. Een veld dat verplicht moet worden ingevuld is gemarkeerd met een *. Een categorie voegt u eenvoudig toe door de optie Nieuwe Categorie te kiezen. Een categorie blijft bestaan tot het moment dat u geen items meer aan de categorie verbonden heeft.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

9


Afbeelding 8: Toevoegen van een nieuw item.

2.2.2

Opties

Bij items die u nieuw toevoegt en bij items die u aan het bewerken bent kunt u diverse opties wijzigen. Deze worden bewaard nadat u Opslaan heeft geselecteerd. Hieronder worden de regelmatig terugkerende opties genoemd. Voor een aantal items geldt dat er specifieke opties zijn die alleen op dát item betrekking hebben. Die instellingen worden bij het desbetreffende menuonderdeel apart genoemd. Een enkele keer komt het voor dat bepaalde opties getoond worden nadat het item is opgeslagen.

2.2.2.1 Weblink • • •

Adres: bij weblink vult u het internetadres van de website in die u wilt publiceren. Titel: hier kunt u elke gewenste tekst invullen. Deze wordt aanklikbaar en verwijst naar het adres dat u heeft ingevoerd. Openen in: u kunt bepalen waar de website getoond moet worden. Het huidige venster, het volledige venster of in een nieuw venster.

Afbeelding 9: Opnemen van een weblink bij het item.

2.2.2.2 Bijlage(n) Ieder type bestand kunt u als bijlage bijvoegen. Klik Browse (of Bladeren) en selecteer het bestand dat u wilt uploaden van uw computer. Nadat een bijlage is toegevoegd treft u informatie aan over de omvang van het bestand.

Afbeelding 10: Bijvoegen van een bestand bij een item.

10

© Teletop B.V.


2.2.2.3 Toegang •

• • •

Doelgroepen: Een doelgroep is een groep van één of meerdere leerlingen. Een doelgroep maakt u in het onderdeel Deelnemers. Het item waar u een doelgroep aan koppelt is alleen zichtbaar voor de leerlingen die aan die doelgroep zijn verbonden. Docenten zien altijd alle items. Alleen zichtbaar voor docenten: Als u deze optie activeert kunnen leerlingen het item niet zien noch gebruiken. Automatisch zichtbaar vanaf: Door in dit veld een datum in te vullen wordt het item automatisch zichtbaar vanaf 00.00.01 uur op die datum. Automatisch verbergen na: Op de in dit veld ingestelde datum wordt het item automatisch verborgen om 23.59.59 uur op die datum.

Afbeelding 11: Toegangsmogelijkheden instellen.

2.2.2.4 Instellingen • • • • • •

2.3

Verstuur de inhoud van dit item als notificatiebericht: De inhoud van het item wordt als email bericht verstuurd naar de leden van de vaksite. Indien het item aan een doelgroep gekoppeld is gaat het bericht alleen naar de doelgroep. Item openstellen voor reacties: Deze optie stelt de gebruikers in staat te reageren op het item. Onder het item verschijnt een icoon met een link. Als de gebruiker hierop klikt kan er een reactie geplaatst worden. Automatisch archiveren: Op een in te stellen datum kan het item verplaatst worden naar het Archief van dit menuonderdeel. Kiest u de optie: Op (zelf invullen) en kiest u de datum van vandaag, dan wordt het item direct gearchiveerd. Wijzigingsdatum niet aanpassen om huidige sortering te behouden: Als u deze optie kiest blijft de huidige volgorde van de items in tact. Wilt u het gewijzigde item bovenaan getoond hebben, dan dient u deze optie te de-selecteren. Toon in Nieuws: Een link naar het item wordt als Nieuwsbericht opgenomen in het menuonderdeel Nieuws. Inschrijvingen alleen zichtbaar voor docenten: Alleen de docenten zien de resultaten van de inschrijving.

Gebruik van Mappen

Bij de menuonderdelen Leermiddelen, Werkplaats en bij Berichten kunt u mappen aanmaken. Mappen kunnen mappen en items bevatten. U kunt de naam van een map wijzigen, mappen verplaatsen en verwijderen. Indien u een map verwijdert, worden ook de onderliggende mappen verwijderd, alsmede de inhoud van de map(pen). Doelgroepen worden niet aan een map gekoppeld, maar aan een item. Mappen mogen identieke namen hebben. Een nieuw item of

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

11


een nieuwe map wordt geplaatst in de op dat moment geselecteerde map. Wanneer u geen map heeft geselecteerd, komt het item of de nieuwe map in de Hoofdmap.

Afbeelding 12: opties bij mappen.

Wanneer u items kopieert uit andere vaksites die in mappen waren opgeslagen, dan komen deze items standaard in de hoofdmap bij Leermiddelen ĂŠn onder het item waar het toe behoort (bijvoorbeeld Toetsen of Begrippenlijst). De mappen waar de items in stonden worden dus niet gekopieerd naar de nieuwe omgeving.

12

Š Teletop B.V.


3 Berichten Er zijn twee manieren om berichten te sturen naar andere gebruikers in TeleTOP: gewone emailberichten die een gebruiker met Outlook of Hotmail kan lezen en het interne berichtensysteem van TeleTOP. Als u een envelopje met de tekst Berichten bovenin uw scherm ziet is het interne berichtensysteem actief. Het overzicht met berichten is vanaf twee plekken toegankelijk: door op de envelop te klikken in de titelbalk, of vanuit het Ga naar: menu. U kunt gebruik maken van mappen om uw berichten in te delen.

Afbeelding 13: Inbox interne berichten.

3.1.1 • •

Extra opties Bij het versturen wordt een kopie van het bericht opgeslagen in de map Verzonden Berichten. TeleTOP kan automatisch berichten doorsturen naar het e-mailadres dat in uw gebruikersprofiel gedefinieerd staat, u moet dit aangeven in uw gebruikersprofiel.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

13


4 Kalender Iedere gebruiker heeft een persoonlijke kalender. Daar kunnen gebeurtenissen in worden geplaatst. De kalender is toegankelijk via het Ga naar: menu. De TeleTOP beheerder kan rechten verstrekken aan gebruikers om te schrijven in andermans kalender. Een leerling kan een kalender item dat iemand daar heeft geplaatst wijzigen en/ of verwijderen. Het originele item wordt in de kalender van de auteur niet gewijzigd of verwijderd. Wanneer de auteur van het kalender item deze opnieuw opslaat of wijzigt, wordt het opnieuw in de kalender van de leerling toegevoegd op de laatste, door de auteur gekozen datum.

Afbeelding 14: Maandoverzicht van de kalender. Ook een dag- of weekoverzicht is mogelijk

Afbeelding 15: Opstellen van een nieuwe afspraak. Deze gebruiker mag dat bij anderen in de kalender plaatsen.

14

Š Teletop B.V.


5 Het gebruikersprofiel Het gebruikersprofiel heeft diverse functies en is ingedeeld in tabbladen. Uw gegevens staan er standaard op vermeld en u kunt er uw instellingen voor TeleTOP mee wijzigen. Ook kunt u uw eigen bestanden en favorieten opslaan. Een gebruikersprofiel van een andere gebruiker kan vanuit een vaksite bekeken worden door op de naam van de desbetreffende gebruiker te klikken. Indien het profiel niet aanklikbaar is, dan is er voor die gebruiker geen profiel aangemaakt. Gebruikers die uw profiel bekijken, zien niet uw instellingen of de bestanden die u op uw profiel heeft aangemaakt.

5.1

Gegevens

Het eerste tabblad toont uw gegevens, deze kunt u aanvullen indien u dat wenst. Wanneer u uw gegevens wilt wissen dan kan dit per veld, of door het hele profiel te verwijderen. Het gebruikersprofiel kunt u dan opnieuw aanmaken en bevat standaard de naamgegevens en uw e-mailadres. Selecteer Gebruikersprofiel uit het Ga naar: menu om uw profiel te bekijken/wijzigen.

Afbeelding 16: Ingevuld profiel, tabblad Gegevens.

5.1.1

Instellingen

Op dit tabblad kunt u uw wachtwoord wijzigen, of uw berichten door wilt sturen naar uw eigen emailadres en aangeven of u Notificaties wilt ontvangen van Nieuwsberichten. Daaronder heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u samenvattingen van wijzigen wilt zien op het tabblad Nieuwe items van de startpagina en of u deze ook per e-mail wilt ontvangen. De taalinstelling voor de e-mailberichten heeft gevolgen voor de generieke teksten in de e-mails die worden verzonden. U kunt kiezen om de volgende onderwerpen in uw samenvatting getoond te krijgen: Nieuwsberichten, Vraag en Antwoord, en Ingeleverd werk vanuit de Studiewijzer.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

15


Afbeelding 17: Gebruikersprofiel, tabblad Instellingen.

5.1.2

Bestanden

Op het tabblad Bestanden kunt u (indien toegestaan door de beheerder) privĂŠ bestanden opslaan en op een ander moment en/ of locatie weer gebruiken. Bestanden die u langere tijd niet gebruikt kunnen automatisch gewist worden. Dit wordt dan aangegeven op de pagina.

16

Š Teletop B.V.


Afbeelding 18: Klik Browse en Toevoegen om bestanden toe te voegen.

5.1.3

Favorieten

Het laatste tabblad stelt u in staat om de adressen van verschillende websites die u vaak gebruikt op te slaan. U kunt maximaal acht websites toevoegen. Ze worden getoond in het Ga naar: menu rechts bovenin het scherm.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

17


6 Organisatie Onder de categorie Organisatie vallen de volgende functionaliteiten: Nieuws, Studiewijzer, Opdrachten, Inschrijvingen, Informatie, Deelnemers, Administratie. Achtereenvolgens worden ze in dit hoofdstuk behandeld.

6.1

Nieuws

Bij Nieuws kunnen mededelingen over de vaksite geplaatst worden. Inschrijvingen, Polls en Enquêtes kunnen ook in het Nieuws worden aangeboden. Dit gebeurt vanuit de desbetreffende menuonderdelen.

Afbeelding 19: Overzicht met Nieuwsberichten.

6.2

De Studiewijzer

De Studiewijzer is bedoeld om een compleet overzicht te maken van de onderwijsactiviteiten die u aanbiedt aan uw leerlingen. Op het eerste, overzichtsniveau, plaats u (vaak één activiteit of les per regel) het hele onderwijsprogramma, op het tweede niveau (subpagina’s) kunt u indien gewenst de activiteiten verder toelichten en voorzien van bestanden, opdrachten, hyperlinks etc. De Studiewijzer is een tabel waarin het nummer de positie van de regel bepaalt. De kolom Groep kunt u ‘inklappen’. De gekleurde kubussen geven aan dat er een opdracht op de subpagina staat. Aan de kleur en de cijfers is te zien hoeveel personen reeds geantwoord hebben. Rood betekent dat niemand nog een antwoord heeft ingediend, wanneer de kubus geel is zijn er antwoorden ingeleverd, groen betekent dat iedereen zijn werk heeft ingeleverd. Het systeem houdt er rekening mee of een regel aan een doelgroep is gekoppeld of wanneer de opdracht een Groepsopdracht is.

18

© Teletop B.V.


Afbeelding 20:Studiewijzer met drie opdrachten op subpagina’s.

6.2.1

Instellingen

Voor de Studiewijzer als geheel kunnen er verschillende zaken ingesteld worden, dat gebeurt door op de knop Instellingen te klikken. U kunt hier: • De kolomtitels aanpassen indien dat is toegestaan; • Kolommen (tijdelijk) verbergen; • Standaard de ingevoerde tekst laten linken naar subpagina’s; • Het kan voorkomen dat de TeleTOP beheerder gekozen heeft voor standaard kolomtitels in de Studiewijzer. Deze kunt u dan zelf niet wijzigen.

Afbeelding 21: Instellingen Studiewijzer, u kunt aangeven welke tekst in welke kolom standaard een link moet zijn.

6.2.2

Importeren

Bij het toevoegen van Studiewijzerregels kunt u in de eerste kolom een datum invoeren. Deze datum wordt gebruikt om het totaaloverzicht van Studiewijzers op de startpagina te genereren. Kolom

Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D Kolom E Kolom F

Onderdeel

Regelnummer Datum e Tekst 1 kolom Studiewijzer e Tekst 2 kolom Studiewijzer e Tekst 3 kolom Studiewijzer Tekst 4e kolom Studiewijzer

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

Invoer

Resultaat

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

10 dd-mm-yyyy Tekst

10 25 augustus 2006 Tekst

19


e

1 of geen invoer

e

1 of geen invoer

e

1 of geen invoer

e

1 of geen invoer

Kolom G

Link 1 kolom aan of uit

Kolom H

Link 2 kolom aan of uit

Kolom I Kolom J

Link 3 kolom aan of uit Link 4 kolom aan of uit

e

1: tekst 2 kolom wordt hyperlink, geen e invoer tekst 1 kolom wordt géén hyperlink. e 1: tekst 2 kolom wordt hyperlink, geen invoer tekst 1e kolom wordt géén hyperlink. e 1: tekst 3 kolom wordt hyperlink, geen e invoer tekst 1 kolom wordt géén hyperlink. 1: tekst 4e kolom wordt hyperlink, geen e invoer tekst 1 kolom wordt géén hyperlink.

Tabel 1: Mogelijkheden van invoer in Excel ten behoeve van de batch upload in de Studiewijzer.

Het importeren van Studiewijzerregels gaat als volgt: 1. Klik Importeren. 2. Download het voorbeeldbestand en open het in Excel, vul de benodigde gegevens in, verwijder de eerste regel met aanwijzingen en sla het bestand op. (Kies Ja of Yes wanneer u een melding krijgt over het formaat van het bestand). 3. Keer terug naar TeleTOP. 4. Klik Browse (of Bladeren) en selecteer het .csv bestand van uw harde schijf. 5. Klik Uitvoeren.

6.2.3

Informatie plaatsen op tweede niveau

1. Klik op één van de door u ingevulde cellen in de Studiewijzer (in leesmodus) waarover u meer informatie wilt geven, bestanden aan wilt koppelen of opdrachten bij wilt maken. Uiteraard moet dit een hyperlink zijn. 2. In de pagina die verschijnt klikt u op Bewerken. 3. Voeg informatie toe bij Beschrijving. Indien gewenst kunt u een extra set van Onderwerp en Beschrijving kiezen. Wilt u een opdracht toevoegen, selecteer dan de optie Opdracht koppelen (U kunt dan een opdracht kiezen die onder het menuonderdeel Opdrachten is gemaakt). 4. Vanuit de Studiewijzer kunt u snelkoppelingen maken naar leermiddelen op andere plekken in de vaksite. Selecteer daarvoor de optie Toon: Snelkoppelingen Ja, per map/categorie of Ja, per menuonderdeel. 5. Klik Opslaan.

6.3

Opdrachten

In het menuonderdeel Opdrachten maakt u opdrachten waarvoor leerlingen resultaten in moeten leveren via TeleTOP. Een opdracht biedt u aan via de Studiewijzer op het tweede niveau. Het menuonderdeel Opdrachten is nooit zichtbaar voor leerlingen. Wanneer uw school zich heeft geabonneerd op de service Plagiaatdetectie, kan die op het moment dat de opdracht wordt aangemaakt, bij het onderdeel Instellingen worden geactiveerd.

Afbeelding 22: Overzicht met opdrachten

20

© Teletop B.V.


6.3.1 • • • • • •

Extra opties

Het antwoord dient namens een groep ingeleverd te worden. Bij deze optie kan één leerling van de groep het antwoord inleveren namens de andere leden. Geen inleverdeadline. Indien geselecteerd kan het antwoord ten alle tijde worden ingeleverd. Wanneer u wilt dat leerlingen geen werk meer mogen inleveren ná de deadline, selecteer dan tevens de optie Inleveren na deadline niet toestaan. Inleveren na deadline niet toegestaan. Het antwoord mag worden bewerkt tot en met de deadline houdt in dat leerlingen ná het inleveren, het ingeleverde werk nog kunnen aanpassen. Ze vinden hun werk onder Administratie of via het ‘inleverbakje’ in de Studiewijzer. Er mag maar één keer een antwoord worden ingeleverd. Na het inleveren wordt de button Werk Inleveren verborgen. Standaard is het antwoord toegankelijk voor de docent en de auteur(s), de leerling(en) die het werk heeft ingeleverd. Andere mogelijkheden kunt u bij Beoordeling door: aangeven. Dit zijn: • Docent en medeleerlingen: alle leerlingen die ingeschreven zijn bij de vaksite kunnen het antwoord bekijken. • Docent en modelantwoord: U kunt een modelantwoord specificeren dat getoond wordt direct, of op een bepaalde datum.

Leerlingen geven hun beoordeling op andere leerlingen door in de Studiewijzer het ingeleverde werk van een leerling op te zoeken. Werk waar een leerling een beoordeling op heeft gegeven is herkenbaar aan dit icoon in de Studiewijzer:

Let op: wanneer u opties wijzigt zijn deze van toepassing op antwoorden die ná de wijzigingen zijn opgeslagen, worden ingediend

6.4

Administratie

Administratie geeft een overzicht van gemaakte opdrachten, toetsen, toont toegevoegde cijferlijsten, resultaten van extern lesmateriaal alsmede een eindbeoordeling. De grijs gearceerde kolommen blijven altijd in beeld. De breedte van de kolommen tussen de opdrachten kunt u aanpassen. U kunt sorteren op alle kolommen. Voor de tabbladen zijn er verschillende sorteeropties beschikbaar: 1. 2. 3. 4.

U kunt filteren op groepen en leerlingen. U kunt filteren op Beoordeling, Plagiaatstatus of Inleverdatum. U kunt gebruikersgroep tonen en verbergen. Opdrachten kunnen alfabetisch of op volgorde van aanbod in de Studiewijzer worden weergegeven.

Leerlingen zien niet de Administratie tabel, maar de button ‘Resultaten’. Klikken ze hierop, dan zien ze hun eigen resultaten, inclusief de cijfers vanuit de cijferlijst. Klikt u op de naam van één van de leerlingen, dan krijgt u alle resultaten te zien van deze leerling.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

21


Afbeelding 23: Administratietabel.

6.4.1

Tabblad: Opdrachten

Ingeleverde antwoorden hebben als onderwerp de tekst uit de Studiewijzercel van waaruit de opdracht is gemaakt. Beoordelen van opdrachten gebeurt door of op de link van een opdracht te klikken in de Administratietabel óf door op de button Beoordeling te klikken. Deze laatste opent alle antwoorden van één opdracht waardoor correctie het efficiëntst verloopt.

6.4.2

Tabblad Toetsen

Als een toets gemaakt is komt de score op dit tabblad te staan. Door de toetsnaam te selecteren kunt u de toets (verder) beoordelen en eventueel scores wijzigen of toekennen.

6.4.3

Tabblad Cijferlijsten

U kunt losse cijfers publiceren via TeleTOP. Klik hiervoor op Nieuwe cijferlijst. U kunt achter elke naam een cijfer invoeren.

6.4.4

Tabblad Eindbeoordeling

Wanneer u cijfers toekent aan ingeleverde antwoorden rekent TeleTOP automatisch de totale en gemiddelde score uit als u hiervoor de checkbox voor de opdracht, toets, etc. aanvinkt. Aan de linkerkant ziet u de antwoorden van leerlingen. Rechts kunt u uw beoordeling geven. U kunt per beoordeling ook een bestand uploaden. Uw toegevoegde teksten worden automatisch iedere 20-25 minuten opgeslagen. U kunt geen gebruik maken van opgemaakte tekst of html coderingen. Wanneer u op de hyperlink klikt in het linkergedeelte kijkt u het werk na voor één leerling. U kunt dan twee aanvullende handelingen verrichten, meerdere bestanden tegelijk uploaden en het werk van de leerling zichtbaar maken voor anderen (desgewenst als goede werking van de opdracht). In het Administratieoverzicht wordt een opdracht gemarkeerd als ‘Beoordeeld’ op het moment dat u een cijfermatige of tekstuele beoordeling heeft gegeven.

22

© Teletop B.V.


6.5

Inschrijvingen

De functie Inschrijvingen biedt de mogelijkheid om via TeleTOP leerlingen zich te laten inschrijven voor een bepaalde gebeurtenis zoals een sportdag, een gesprek met een leraar of een mondelinge overhoring. U kunt daarbij aangeven hoe lang de Inschrijving moet openstaan, hoeveel keuzes leerlingen minimaal en maximaal moeten maken. U kunt maximaal 50 keuzes aanbieden. Een leerling kan zich maar ĂŠĂŠn keer inschrijven. Wilt u de stand van zaken bekijken ten aanzien van de inschrijvingen, dan klikt u op de link van de inschrijving (het onderwerp). Het overzicht kan aantallen, maar ook de namen tonen.

Afbeelding 24: Overzicht Inschrijvingen

6.5.1

Instellingen

Naast de standaard instellingen kunt u aangeven of leerlingen de resultaten van de Inschrijving mogen bekijken of niet.

6.5.2

Extra opties

Wanneer u een keuze van een leerling wilt wijzigen of verwijderen kiest u het bewerken icoon dat voor de naam van de leerling staat. Wilt u alle inschrijvingen verwijderen, klik dan het bewerken-icoon voor de inschrijving en kies Inschrijvingen verwijderen.

6.6

Informatie

In het menuonderdeel Informatie staat achtergrondinformatie over het vak, project of thema. Vaak wordt hier de enigszins statische informatie geplaatst.

Afbeelding 25: Overzicht Informatie in lijstweergave.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

23


6.7

Deelnemers

Het menuonderdeel Deelnemers toont Docenten, Leerlingen en Gasten die toegang hebben tot de vaksite. Gasten zijn niet zichtbaar voor Leerlingen en andere Gasten. Van iedereen is te zien of hij/zij online is. Groepen worden samengesteld op het tabblad Groepen. Door op de link van een deelnemer te klikken wordt een klein venster getoond met de afbeelding van de deelnemer en een aantal links om een bericht te versturen en toegang tot o.a. het digitaal portfolio (indien geactiveerd) het gebruikersprofiel en de resultaten van deze leerling.

Afbeelding 26: Overzicht van deelnemers in vaksite.

6.7.1

Deelnemers bewerken

U ziet deze optie alleen als uw TeleTOP beheerder u daar de rechten voor heeft gegeven. U kunt bij deze functie leerlingen en/ of gasten toegang verlenen of ontzeggen tot uw vaksite. Wanneer u klikt op Deelnemers bewerken kunt u de leerlingen en/of gasten selecteren. U kunt gebruikers zoeken door een (deel van het begin van) gebruikers- of achternaam in te typen en op zoek te klikken. U kunt ook een selectie maken door waarden te kiezen uit verschillende dropdownlijstje en vervolgens op de button zoek te klikken. Beide functies werken niet gezamenlijk.

24

Š Teletop B.V.


Afbeelding 27: Selecteer leerlingen of gasten.

6.7.2

Bericht opstellen

U kunt berichten versturen aan uw mededocenten en/ of leerlingen. Indien gewenst kunt u bestanden als bijlage bijvoegen.

6.7.3

Extra opties

Wanneer u dat wenst, kunt u een kopie van het bericht naar u zelf versturen of opslaan in de map Verzonden berichten (afhankelijk of u het interne berichtensysteem of gewone e-mail gebruikt is ĂŠĂŠn van beide opties zichtbaar).

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

25


7 Communicatie Onder de categorie Communicatie vallen de functionaliteiten: Discussie, Vraag en antwoord, Poll en Enquête. Deze onderdelen hebben tot doel de communicatie tussen gebruikers te faciliteren.

7.1

Discussie

In Discussie kunnen forums opgezet worden, in een forum staan onderwerpen en op onderwerpen kan gereageerd worden. Leerlingen kunnen in een forum onderwerpen plaatsen, maar kunnen niet zelf een forum starten. Ze kunnen reageren op alle geplaatste reacties. Leerlingen kunnen onderwerpen en reacties niet verwijderen of wijzigen.

Afbeelding 28: Overzicht forums in Discussie.

Afbeelding 29: Twee onderwerpen binnen één forum.

26

© Teletop B.V.


Afbeelding 30: Twee reacties op één onderwerp.

7.2

Vraag en Antwoord

In Vraag en Antwoord kunnen leerlingen vragen plaatsen, zij hebben hier altijd schrijfrechten, maar kunnen niks wijzigen of verwijderen. Alleen u kunt de vragen beantwoorden en eventueel bewerken of verwijderen. De vraag en het antwoord verschijnen in de vaksite, zodat ze ook voor andere leerlingen zichtbaar zijn. U kunt bij de knop Instellingen aangeven of u toestaat dat leerlingen vragen anoniem mogen stellen.

Afbeelding 31: Overzicht vraag en antwoord.

7.3

Poll

In Poll kan een stelling of een vraag gezet worden met voorgegeven antwoordmogelijkheden. • Iedere gebruiker kan één keer zijn stem uitbrengen. • De stemmen worden in percentages weergegeven. • Klikken op de naam van de poll toont de uitslag.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

27


Afbeelding 32: Poll met 3 stemmen.

7.4

Enquêtes

Met een enquête kunt u meerdere vragen voorleggen aan de deelnemers. Onder de Beschrijving Keuzemogelijkheid worden de scoringsopties ingevoerd (goed.....slecht) waaraan u een gewicht kunt toekennen. U dient de kenmerken van de enquête in te voeren en te bewaren. Heeft u dit gedaan, dan kunt u vragen toe gaan voegen. Er zijn twee vraagtypes beschikbaar voor de enquête, multiple choice en open.

Afbeelding 33: Enquête.

7.4.1

Extra opties

Bij instellingen zijn twee extra opties beschikbaar. Wilt u niet dat de enquête resultaten zichtbaar zijn voor leerlingen, vink dan de optie Resultaten alleen zichtbaar voor docenten aan. U kunt het systeem aan de deelnemers een herinnering per e-mail laten sturen, één dag voordat de deadline verstrijkt. Deze deadline kunt u zelf bepalen, de tekst van het bericht is opgesteld door de TeleTOP beheerder. Wanneer u vanuit het overzicht een enquête selecteert, en deze is al door één of meerdere deelnemers gestart, kunt u resultaten downloaden in Excel.

28

© Teletop B.V.


Afbeelding 34: Kenmerken van een enquĂŞte.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

29


8 Samenwerken Onder de categorie Samenwerken vallen volgende functionaliteiten Werkplaats en Presentatie. Deze functionaliteiten hebben tot doel het samenwerken tussen leerlingen onderling en docenten te ondersteunen.

8.1

De Werkplaats

De Werkplaats kan gebruikt worden als leerlingen in groepen samenwerken. Leerlingen kunnen in hun Werkplaats documenten plaatsen, wijzigen en verwijderen, discussies voeren en berichten plaatsen. Docenten hebben toegang tot alle werkplaatsen. Docenten maken de Werkplaats aan en verlenen toegang aan leerlingen door een doelgroep te koppelen aan de werkplaats. Zolang er geen doelgroep aan een Werkplaats is toegevoegd, hebben alle leerlingen leesrechten op de Werkplaats. Wilt u dit niet selecteer dan de optie: Alleen zichtbaar voor docenten.

8.1.1 •

• • •

Extra opties Bij het onderdeel toegang kunt u aangeven dat alle leerlingen schrijfrechten krijgen voor de werkplaats, iedereen kan dan bestanden etc. plaatsen in de werkplaats. Een andere optie is leesrechten voor iedereen. Hiermee kan iedereen notitie nemen van de inhoud, maar hier niet aan bijdragen. Bij Instellingen is er een mogelijkheid om een bestand te presenteren dat zich in de werkplaats bevindt. Een werkplaats kunt u beoordelen. Het onderdeel item historie toont de ontwikkelgeschiedenis van de werkplaats.

Afbeelding 35: Overzicht van werkplaatsen.

8.2

Presentatie

In het onderdeel presentatie kunnen leerlingen eindresultaten presenteren. In Presentatie kunnen links en bijlagen geplaatst worden door de leerling en door de docent. Leerlingen kunnen niets verwijderen of wijzigen, de docent wel. Een leerling kan namens de groep waarin hij/zij participeert presentaties plaatsen.

30

© Teletop B.V.


Afbeelding 36: Overzicht presentaties.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

31


9 Leermiddelen Onder de categorie Leermiddelen vallen de volgende menuonderdelen: Leermiddelen, Begrippenlijst, Pagina’s, Publicaties, QMP Toetsen, Toets, Webkwesties, Weblinks, Archief. Het menuonderdeel Leermiddelen is een overzicht van alle leermiddelen in de vaksite, ingedeeld in mappen. • Bij alle leermiddelen kunt u leerlingen schrijfrechten verlenen. • Leerlingen kunnen eenmaal geplaatste leermiddelen niet zelf wijzigen of verwijderen. • Bij alle functionaliteiten in deze categorie kan een beoordeling gegeven worden maar alleen als ingesteld is dat leerlingen schrijfrechten hebben. • Een item dat onder de button van een leermiddel aangemaakt wordt, zal automatisch in de hoofdmap terecht komen.

9.1

Leermiddelen

Leermiddelen toont een totaaloverzicht van alle items die in de categorie leermiddelen aan een vaksite toegevoegd kunnen worden. U kunt hier mappen maken en alle soorten leermiddelen toevoegen. Het is mogelijk om in één map verschillende type leermiddelen te plaatsen. Het type staat vermeld tussen haakjes.

Afbeelding 37: Overzicht leermiddelen.

9.2

Begrippenlijst

In de Begrippenlijst kunnen begrippen beschreven worden die in de vaksite worden gehanteerd.

9.3

Publicaties

In Publicaties kan een overzicht van relevante literatuur gemaakt worden die bij de vaksite gebruikt wordt. Ook kunnen hier links naar literatuur op het WWW of naar bestanden staan.

9.3.1

Extra Opties

Bij publicaties kunt u informatie over auteurs en het jaartal van de publicatie opnemen.

9.4

QMP Toetsen

Wanneer u gebruik maakt van een QMP server kunt u per toets een connectie maken vanuit de vaksite.

9.5

Toets

Met behulp van Toets kunt u toetsen met verschillende soorten vragen maken en afnemen. De toets is met name bedoeld voor diagnostische doeleinden. Het maken van een toets gaat in

32

© Teletop B.V.


twee stappen. Eerst maakt u een toets (met bepaalde eigenschappen) en slaat die op, daarna gaat u vragen toevoegen. U doet dit door op de naam van de toets te klikken en een vraagtype te selecteren. Initieel is een toets alleen zichtbaar voor docenten.

Afbeelding 38: Overzicht toets.

De Toets in TeleTOP ondersteunt de volgende vraagtypes 1

3 4 5 6 7

Meerkeuze, één antwoord mogelijk Meerkeuze, meerdere antwoorden mogelijk Goed/fout Waar/niet waar Juist/onjuist Ja/nee Ja/nee/weet niet

8

Stellingen

9

Open vraag

10

Open woordvraag

11

Matching vraag

12

Keuzelijsten vraag

13

Gatentekst vraag

14

Hot Spot vraag

2

Biedt tot maximaal zes alternatieven waarvan er één gekozen kan worden. Biedt tot maximaal zes alternatieven waarvan er één of meer gekozen (kunnen) kan worden. Vaste opties: goed of fout. Vaste opties: waar of niet waar. Vaste opties: juist of onjuist. Vaste opties: ja of nee. Vraag met standaard drie alternatieven, vooraf ingevuld met Ja, Nee en Weet niet. Teksten zijn overigens aanpasbaar. Twee stellingen waarvan gezegd moet worden of ze beide, geen enkele of een enkele correct is. Vraag waar het antwoord tekst op is. Kan niet gescoord worden door een computer. In een zin ontbreekt één woord, dit dient ingevuld te worden. Variaties op het woord kunnen ingegeven worden. Items uit de rechterkolom moeten gematched worden bij de items uit de linkerkolom. In de vraag kunt u maximaal 6 dropdownlijstjes opnemen waar de leerling het juiste antwoord uit moet kiezen. Lijkt op de openwoord vraag, maar plaatst maximaal 6 gaten in de tekst. Deze vraag kan alleen vanuit Wintoets 3.1 geïmporteerd worden. Leerlingen moeten op een afbeelding in de toets een daartoe gemarkeerd gebied aanklikken.

Het toevoegen van vragen gaat altijd op de volgende wijze: 1. Vanuit het overzicht met toetsen klikt u op de toetsnaam. 2. Vervolgens kiest u een vraagtype die u aan deze toets wilt toevoegen. 3. U voert de vraagtekst en antwoordmogelijkheden in. 4. U vinkt, waar van toepassing, het juiste alternatief aan. 5. Indien gewenst kunt u feedback per alternatief en voor de vraag als geheel opnemen.

9.5.1 • • •

Extra opties In plaats van één bijlage kunt u bij Toets vier bijlagen tegelijkertijd uploaden. Er bestaat de mogelijkheid om een toets vanuit het programma Wintoets te importeren. Zie de documentatie van Wintoets voor het maken van een exportbestand. Bij Instellingen kunt u kiezen om vragen in de geselecteerde volgorde aan te bieden, of at random.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

33


Bij instellingen kunt u, nadat er vragen zijn toegevoegd, aangeven hoeveel vragen van het totaal geselecteerd moeten worden en aangeboden aan de leerling. De eindscore kan bestaan uit punten of uit een percentage (aantal correcte antwoorden). Het resultaat kan direct of op een datum in de toekomst gepubliceerd worden. Alle vragen kunnen worden gescoord met of zonder punten, met uitzondering van de open vragen, daar bestaat de mogelijkheid om een modelantwoord op te nemen. Bij het onderdeel Resultaat tonen zijn drie mogelijkheden aangegeven. Resultaten kunnen na een bepaalde datum getoond worden, direct en direct na iedere vraag. Leerlingen kunnen dan ook kiezen om de vraag die net gescoord is te wijzigen.

• • • •

9.6

Webkwesties

Een webkwestie is een soort speurtocht voor leerlingen met behulp van opdrachten, bronnen en informatie die op internet te vinden zijn. Webkwesties hebben tot doel om leerlingen op een motiverende en gestructureerde wijze te leren omgaan met informatie die op internet te vinden is. Bijzonder daarbij is dat leerlingen - meer dan in traditionele onderwijssetting - zonder tussenkomst van de docent - zelfstandig met de leerstof aan het werk zijn. Het is dus meer leerling dan docent gecentreerd. (Bron en meer informatie: www.webquests.nl). Docenten kunnen op eenvoudige wijze zelf webkwesties ontwikkelen in TeleTOP. Vergelijkbaar met de toets en enquête dient u eerst de kenmerken van de Webkwestie op te slaan voor u de eigenlijke inhoud kunt invoeren.

9.6.1 • • • • •

Extra opties

Er worden vier tabbladen getoond: Algemeen, Onderdelen, Bronnen en Opmaak. Bij Onderdelen kunt u afwijkende teksten invoeren voor de knoppen van de webkwestie. Bronnen zijn bestanden die u gebruikt in de webkwestie. U voegt ze toe op het tabblad Bronnen. Bij het bouwen van de Onderdelen kunt u deze bronnen gebruiken. Opmaak geeft u de mogelijkheid om een geheel eigen layout te kiezen. De manier van werken bij webkwesties is vergelijkbaar met die van de Toets; eerst worden de eigenschappen bepaald en opgeslagen. Daarna kan de inhoud vormgegeven worden.

Afbeelding 39: Overzicht webkwesties.

34

© Teletop B.V.


Afbeelding 40: Opzetten van een nieuwe webkwestie.

9.7

Weblinks

In Weblinks kunt u links naar pagina’s op het internet opnemen voorzien van commentaar.

9.8

Archief

In Archief kunnen allerlei soorten bestanden worden opgenomen die niet direct onder één van de andere bronnen functies vallen. In het Archief heeft u de mogelijkheid om IMS bestanden en zip bestanden1 in te lezen. Met deze functie kunnen grote hoeveelheden bestanden in één keer in de vaksite worden geplaatst. Deze bestanden mogen verschillen in formaat en mogen in verschillende mappen staan.

1

Zie www.winzip.com voor informatie over deze manier van datacompressie.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

35


Afbeelding 41: Overzicht archief items.

9.8.1

Extra opties

In het Archief kunt u gezipte bestanden uploaden. De uitgepakte bestanden ziet u terug als u het document in bewerkmodus plaatst. U heeft de mogelijkheid om de lijst tijdelijk te verbergen door de optie Verbergen te kiezen. Indien u een complete website heeft geplaatst kunt u de startlink plaatsen in het Link veld. De uitgepakte bestanden worden verwijderd wanneer u het Archief item verwijderd. Let op: de uitgepakte bestanden worden in een aparte directory opgeslagen op de server met de naam van het vak en met een uniek document ID in de link. Iedere gebruiker van de TeleTOP server met een username/wachtwoord heeft in theorie toegang tot deze directory. Echter, de unieke link is zodanig samengesteld dat deze onmogelijk te raden is. Bevatten de bestanden strikt vertrouwelijke informatie, dan dient u zich bewust te zijn van dit risico. Een gezipped bestand kan ook een IMS manifest file bevatten dat kan bepalen hoe de overige bestanden getoond worden.

9.9

Pagina

Bij Pagina kan informatie gegeven worden die niet tot een bepaalde functionaliteit behoort.

36

Š Teletop B.V.


10 Extra Onder de categorie Extra vallen de volgende functionaliteiten: Beoordelingen. Ook het menuonderdeel Instellingen wordt besproken, deze wordt altijd getoond voor docenten en is niet te verbergen.

10.1 Beoordelingen In het menuonderdeel Beoordelingen kunnen standaard beoordelingsteksten gemaakt worden die elders in de vaksite gebruikt kunnen worden. • Het menuonderdeel Beoordelingen is altijd onzichtbaar voor leerlingen. • In het menuonderdeel Beoordelingen kunt u beoordelingsteksten invoeren, bewerken, verwijderen en opslaan. • U gebruikt de ingevoerde beoordelingsteksten bij opdrachten in de Studiewijzer, de Werkplaats, Begrippenlijst, Weblinks, Archief, Publicaties, Pagina, Toets2. • Het werk van leerlingen waar een beoordeling op is gegeven is zichtbaar in de desbetreffende functionaliteit, met uitzondering van opdrachten in de Studiewijzer. Deze zijn ook onder het menuonderdeel Administratie te vinden.

Afbeelding 42:Overzicht Beoordelingen.

10.2 Instellingen Instellingen biedt een aantal mogelijkheden om de vaksite aan te passen aan uw eigen wensen. Het kan voorkomen dat u niet alle functies die hier beschreven worden daadwerkelijk ziet. De TeleTOP beheerder heeft deze dan niet voor u beschikbaar gemaakt. Er zijn in totaal drie tabbladen met functies: • Algemeen • Geavanceerd • Itembeheer

2

Bij de leermiddelen menuonderdelen dienen leerlingen schrijfrechten te hebben om de feedback optie zichtbaar te maken.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

37


Afbeelding 43: Opties in het menuonderdeel Instellingen.

10.2.1 Tabblad Algemeen In dit onderdeel kunt u een aantal zaken instellen om de vaksite voor uw gebruik te optimaliseren. Hieronder staan vijf stappen vermeld met daarbij de mogelijkheden. Naam en openingspagina • De vaksitenaam wijzigen; • De openingspagina selecteren; • De taal instellen; • Een vaksitethema kiezen, dit is een specifieke layout; • Mogen vragen in Vraag en Antwoord anoniem geplaatst worden; • De afbeelding links op het scherm; • Een hyperlink indien op de afbeelding geklikt wordt; • Afbeelding rechts; • Internetadres van een afbeelding voor de rechterzijde. • Optie om de afbeelding automatisch te resizen. Studiewijzer • Hier, maar ook in de Studiewijzer zelf, kunt u de titels van de kolommen kiezen. • Als u de optie Standaard naar subpagina linken aanzet, wordt de tekst in de later toe te voegen rijen voor die kolom standaard een link naar het tweede niveau van de Studiewijzer. • Kolommen die u in de Studiewijzer niet wilt gebruiken kunt u hier verbergen. Menu In dit onderdeel zet u menuonderdelen aan en/of uit. Alle onderdelen kunnen zo ingesteld worden dat ze alleen zichtbaar en toegankelijk zijn voor docenten. Indien u dat wenst kunt u de tekst op de buttons in het menu aanpassen. Ook kunt u een eigen internetadres aan iedere button koppelen. De originele functionaliteit van de button is dan niet meer via die button bereikbaar. Eventuele inhoud gaat overigens niet verloren. Leermateriaal • U kunt alle informatie uit andere vaksites waar u docent bent uit kopiëren met uitzondering van leerlingen en ingeleverd werk. • Het TeleTOP LCMS is een database met beschrijvingen van leermaterialen die verwijzen naar leermaterialen in verschillende vaksites. De beschrijvingen moeten door docenten geëxporteerd worden. • Onder de optie Overige staan importmogelijkheden voor SCORM, TeleTOP en Blackboard contentpackages. Ook vindt u hier meer dan 420 multimedia modules van de Universiteit Twente.

38

© Teletop B.V.


Open de vaksite • Ververst het scherm en toont de wijzigingen.

10.2.2 Tabblad Geavanceerd Metadata. Het toevoegen van metadata voor items die in uw vaksite zijn opgenomen vindt plaats in twee stappen. Ten eerste dient u een aantal gegevens in te vullen. Klik hiervoor op de link specificaties. De waarden die u en/of uw school hier invullen zijn schoolspecifiek.

10.2.3 Tabblad Itembeheer Het overzicht toont u alle items in TeleTOP gegroepeerd per menuonderdeel.

10.2.4 Archivering Vaksites die niet meer gebruikt worden, kunnen met de functie Archiveren naar een archief op de server verplaatst worden. Een vaksite kan ook gearchiveerd worden als deze omgeving een bepaald aantal dagen niet meer benaderd is door gebruikers. Dit aantal dagen is ingesteld door de TeleTOP beheerder. Het archiveren van een vaksite heeft als gevolg dat: • de omgeving niet meer getoond wordt onder de knop vaksites; • leerlingen geen toegang meer hebben tot de vaksite; • docenten alleen nog leesrechten hebben. Eenmaal gearchiveerde vaksites kunnen alleen door de beheerder ‘teruggezet’ worden.

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

39


11 Ontwikkeling van TeleTOP 7.0 Bij de ontwikkeling van TeleTOP 7.0 heeft de focus gelegen op usability. Dat houdt in dat alle ontwerpbeslissingen genomen zijn tegen het licht van logica, efficiency, consistentie en gemak. Gaandeweg zult u ervaren dat er vele kleine en grote veranderingen zijn doorgevoerd die uw werk als docent verder zullen vergemakkelijken.

11.1 Wijzigingen: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nieuwe schermindeling. Alle schermen hebben een consistente, nieuwe indeling gekregen die is doorgevoerd in alle onderdelen. Er is een nieuwe Rich Text Editor toegevoegd die een eenvoudige en uitgebreide modus kent. Er is een kruimelpad toegevoegd ter bevordering van de navigatie en oriëntatie. Menu’s kunnen ingeklapt (‘opgerold’) worden. Hiermee wordt het scherm waarin u werkt vergroot voor optimale weergave. De knop: Wijzig menu is verwijderd. Aanpassingen in het menu kunnen worden uitgevoerd vanuit de button Instellingen. De startpagina heeft een nieuwe layout en meerdere functies gekregen. In alle overzichten kan gesorteerd worden, oplopend en aflopend. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *. De Opslaan button staat op een vaste plek bovenaan de pagina. Sommige knoppen bieden meer opties. Een uitvouwmenu met opties wordt dan automatisch getoond. Veel overzichten kunnen volledig getoond worden (onderwerp + tekst) of alleen de onderwerpen. Gebruikers kunnen een Avatar (persoonlijke afbeelding) selecteren in hun gebruikersprofiel. Deze wordt getoond in discussies en bij het onderdeel Deelnemers. In het menuonderdeel Deelnemers is zichtbaar wie online is. Om items te verwijderen hoeft u deze niet meer in ‘bewerken modus’ te plaatsen. Bovendien kunt u vaak meerdere items tegelijk verwijderen. In de Studiewijzer is een kolom toegevoegd waar een datum kan worden ingevoerd. Deze datum wordt gebruikt bij het opstellen van de overall studiewijzer op de startpagina. Er is een extra optie Leermiddelen toegevoegd. Deze toont een overzicht met mappen waar alle leermiddelen in geplaatst kunnen worden. Toetsresultaten kunnen na elke vraag getoond worden (optie). Toetsen kunnen bewerkt worden nadat ze zijn ingeleverd. Er kunnen beoordelingen en scores gewijzigd worden.

11.2 Vaksite overstijgend • • • • •

40

Kolomtitels in de Studiewijzer kunnen worden "vastgezet" zodat organisatiebreed een uniforme indeling kan worden gehanteerd. Uitbreiding van de Ephorus plagiaatmodule waardoor nu ook een gemiddelde plagiaatkans getoond wordt. Berichten kunnen in mappen worden ingedeeld. Een nieuwe versie van de Rich Text Editor (Xhina) die ook compatibel is met Firefox 1.5. Diverse aanpassingen ter verbetering van de snelheid en stabiliteit en diverse bugfixes.

© Teletop B.V.


Bijlage: Gebruikte iconen Opslaan Bewerken Verwijderen Datumselectie Annuleren Gebruiker is online Gebruiker is offline Kleurpalet Kopieer inhoud regel Inhoud cel bewerken in editor Helpteksten Naar startpagina Uitloggen Postvak in Minder dan 4 dagen geleden toegevoegd Leerling heeft schrijfrechten Printen Inleveren antwoorden Studiewijzer

TeleTOP 7.0 (docenten voortgezet onderwijs)

Item zichtbaar alleen voor docent Item zichtbaar voor iedereen, tot en met de getoonde datum. Item alleen zichtbaar voor docent, tot ingestelde datum Alle leerlingen hebben geantwoord Een deel van de leerlingen heeft geantwoord Nog geen enkele leerling heeft geantwoord Reageren op item mogelijk. Importeren van gegevens Instellingen Extra informatie over item Archiveren van item Map Nieuwe map Map verwijderen Naam map wijzigen Map verplaatsen Volledig venster Huidige venster Nieuw venster

41


42

Š Teletop B.V.

Handleiding TeleTOP 7  

Handleiding TeleTOP 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you