Page 1

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Verkkoviestinnän osaamisala Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Liiketoiminta ja tietopalvelut

Tutkinnon suorittaja:       1.

Työpaikka:      

Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu

Aikaisempi tämän tutkinnon osan suoritus, tunnistettu ja tunnustettu:

Miten osaaminen osoitetaan:      

     

(Selvitä tähän mahdolliset aiemmat suorituksesi (aika/paikka) ja aiempiin WWW-tuotantoprojekteihisi liittyvät suunnitteludokumentit. Arvioinnin kohteet ja kriteerit

( Selvitä tähän tutkinnon suorittamiseesi kytkeytyvän WWWtuotantoprojektin suunnitteluvaihe. Mitä konkreettista projektia lähdet työstämään. Mikä on projektissa syntyvän tuotteen tavoite, kohderyhmä ja oleellinen sisältö.) Suoritustapa

Näyttöportfolio / projektisuunnitelma Tutkintotilaisuuskeskustelu Työn esittely tutkintotilaisuudessa •

osaa toteuttaa riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee -tuotteen käyttötarkoitus -oleellinen tietosisältö ja rakenne -käytettävät media-elementit -tuotannollinen ohjeistus

osaa suunnitella viestintätuotteelle teknisesti toimivan ja visuaalisesti tarkoituksenmukaisen ulkoasun ja käyttöliittymän, jossa on huomioitu tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kohderyhmä ja vuorovaikutteisuus

osaa havainnollistaa suunnitelman selkeällä tavalla.

osaa suunnitella viestintätuotteelle selkeän, perustellun ja teknisesti toimivan rakenteen ja informaatioarkkitehtuurin

osaa ottaa suunnittelussa huomioon tuotteen käytettävyyden sekä ylläpidon ja päivitettävyyden.

• • • •

synopsis asiakäsikirjoitus tuotantokäsikirjoitus mediasuunnittelu

• • • • •

toiminnan suunnittelu visuaalinen suunnittelu vuorovaikutteisuuden suunnittelu tekninen suunnittelu suunnitelman havainnollistaminen

suunnittelun dokumentointi

• • •

informaatioarkkitehtuuri rakennesuunnittelu navigaatiosuunnittelu

ylläpitosuunnitelma


Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Verkkoviestinnän osaamisala Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Liiketoiminta ja tietopalvelut

2.

Verkkoviestinnän työmenetelmät ja –välineet

Aikaisempi tutkinnon osan suoritus, tunnistettu ja tunnustettu:

Miten osaaminen osoitetaan:      

     

(Selvitä tähän mahdolliset aiemmat suorituksesi (aika/paikka) tai aiemmat WWW-tuotantoprojektit ja millä välineillä olet ne toteuttanut. Arvioinnin kohteet ja kriteerit

( Selvitä tähän tutkinnon suorittamiseesi kytkeytyvän WWWtuotantoprojektin toteutusvaihe. Mikä on projektin lopputulos. Mitä työvälineitä/ohjelmistoja projektin toteutusvaiheessa käytetään. Mikäli projektiin osallistuu useampia henkilöitä, selvitä projektin työnjakoa.) Suoritustapa

Näyttöportfolio / projektisuunnitelma Tutkintotilaisuuskeskustelu Työn esittely tutkintotilaisuudessa •

osaa käyttää työprosessin eri vaiheissa vaadittuja laitteita ja ohjelmia

osaa käyttää sopivia ohjelmia still- ja liikkuvan kuvan käsittelyyn, tekstinkäsittelyyn, äänenkäsittelyyn, koostamiseen ja dokumentointiin

osaa käyttää tarvittavia pakkaus- ja tallennustapoja

osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet..

osaa analysoida omaa työtään ja arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia

osaa ammattimaiset työmenetelmät, alan ammattisanaston, selkeän havainnollistamisen ja tuotannon dokumentoinnin

osaa tulkita kuvakäsikirjoituksia ja konseptikuvauksia.

• • • • • • • • • • •

tarkoituksenmukaisten ohjelmien käyttö kuvien käsittely äänen käsittely videon käsittely animointi ohjelmointi mediatiedostojen pakkaus itsearviointi työmenetelmien hallinta käsitteiden hallinta dokumentointi


Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Verkkoviestinnän osaamisala Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Liiketoiminta ja tietopalvelut

3.

Verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja –ympäristö

Aikaisempi tutkinnon osan suoritus, tunnistettu ja tunnustettu:

Miten osaaminen osoitetaan:      

     

(Kuvaa tähän lyhyesti, miten WWW-projektisi käytännössä etenee. Projektiorganisaatio, työnjako, resurssointi. Miten aiot huomioida tekijänoikeuskysymykset?)

(Selvitä tähän mahdolliset aiemmat suorituksesi (aika/paikka) tai aiemmat WWW-tuotantoprojektit. . Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritustapa

Näyttöportfolio / projektisuunnitelma Tutkintotilaisuuskeskustelu Työn esittely tutkintotilaisuudessa •

osaa suunnitella, toteuttaa ja testata viestintätuotteita eri käyttöympäristöissä

tietää osuutensa koko tuotantoprosessissa ja osaa työskennellä itsenäisesti

tietää tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät

ymmärtää viestinnän eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta omaan työhönsä

ymmärtää viestintäalan toiminnan yhteiskunnassa

ymmärtää englanninkielisiä työhönsä liittyviä asiakirjoja, käyttö- ja ylläpito-ohjeita ja tiedotusluonteista tekstiä

osaa laatia englanninkielisen ansioluettelonsa ja kuvailla omaa ammattiosaamistaan englanniksi

osaa laatia tuotannolle aikataulun sekä resurssi- ja kustannusarvion

• •

osaa raportoida työnjohdolle tuntee tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt ja

• •

viestinnällisesti toimiva tuote itsenäinen työskentely

tuntee viestintäalaa

ymmärtää viestinnän etiikkaa

• •

ansioluettelo työhakemus

edellä mainitut englanniksi

• •

resurssointi ja työsuunnitelma projektin kustannusarvio

• • •

tekijänoikeussäädösten huomioiminen projektin raportointi neuvottelutaito


Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Verkkoviestinnän osaamisala Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Liiketoiminta ja tietopalvelut

tekijänoikeuslainsäädännön •

osaa tuottaa selkeää työhönsä liittyvää kirjallista materiaalia

osaa esittää asiansa ymmärrettävästi asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön

esiintymistaito

• • •

WWW-tuotteen julkaisu CD/DVD-julkaisu tarkoituksenmukaiset tiedostomuodot

jäsenille. •

tuntee julkaisukanavien eroja ja merkityksiä

osaa siirtää valmiin ja testatun tuotteen jakelukanavaan

hallitsee työtiedostojen versionhallinnan

hallitsee oikeiden tallennus- ja jakelumuotojen käyttämisen eri medioissa

tuntee keskeisimmät tiedostomuodot.

tutkinnon hensu  
tutkinnon hensu  

tutkinnon henkilokohtaistaminen

Advertisement