Page 1

CREACIÓ DE  LA  COMISSIÓ   PARITÀRIA  PER  A  LA  JUBILACIÓ   ANTICIPADA  DEL  CME   Davant la insistència del nostre sindicat en escrits adreçats al Director General de la Policia i després de la primera reunió de negociacions amb la Conselleria, es va acordar la creació d’aquesta Comissió. S’ha creat la Comissió Paritària que ha d’analitzar la situació relativa a l’edat del CME i realitzar els estudis actuarials necessaris (estudis que analitzen diferents paràmetres per veure o no la viabilitat dels sistema) per tal de portar al govern central, qui és qui te la competència en matèria de jubilació (no ho oblidem), tots els arguments necessaris (i algun més), amb la finalitat de tenir, a l’igual que té la ERTZAINTZA, la jubilació anticipada a través del coeficients reductors. Hem assistit a la reunió tots els sindicats representatius i hem acordat que la proposta ha de ser una proposta d’unitat. Ningú ha de fer sindicalisme populista al respecte i una vegada la Comissió elabori la proposta, que prèviament haurà estat treballada, analitzada, estudiada i debatuda per tothom, aquesta sigui una proposta CONJUNTA i de TOTS. Tot i que el tema de la Jubilació Anticipada ja ha estat treballat per les organitzacions sindicals del CME, el punt de partida seran les mateixes característiques i condicions que té l’ERTZAINZA i BOMBERS. La propera reunió està programada pel 13 de novembre.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

99/2013

c99-jubilacio-anticipada  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you