Page 1

1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

CONSELL DE LA POLICIA 15 DE FEBRER Barcelona, 16 de febrer del 2017.-

En data de 15 de febrer del 2017 ha tingut lloc la sessió ordinària del Consell de la Policia. A continuació us exposem els punts més importants dels 38 que es van tractar. •

Nova Llei de Policia.

A dia d’avui hi ha un projecte de llei redactat que abans d’obrir-se a la participació de sindicats i ajuntaments es vol presentar al Govern de la Generalitat per la seva aprovació. Per tant encara queda lluny la seva tramitació parlamentària. •

Segona activitat.

Vista la presentació en data d’ahir d’un projecte de llei de segona activitat al Parlament i en tant que el cos de mossos d’esquadra ja té regulada aquesta situació (aprovada en el seu temps per totes les organitzacions sindicals) es convocarà properament la Comissió de Seguiment per parlar d’aquesta qüestió. •

Convocatòria d’accés al cos de mossos d’esquadra i altres convocatòries.

La SGRH va presentar l’estat de les convocatòries que a dia d’avui estan obertes així com també, de les que estan previstes per aquest exercici 2017. Des del SAP hem reclamat una convocatòria per a les especialitats d’investigació i trànsit la qual cosa, la Subdirecció General de Recursos Humans no descarta malgrat hores d’ara no estigui previst en el cronograma. •

Estat actual de les negociacions sobre la implementació dels drets laborals.

Tal i com s’ha acordat a la Mesa General de la Funció Pública continua vigent (sempre que s’aprovin pressupostos) el compromís adquirit de pagar part de la paga doble (35%) el mes de març. Així mateix continuen les negociacions per retornar les pagues extraordinàries del 2013 - 2014. El Conseller ha manifestat que en els pressupostos 2017 s’està treballant amb una esmena per donar compliment al punt 3.3 de l’Acord de 29 de gener del 2015 i que fa referència a la compensació especial per treballar 12 hores en cap de setmana (antics vals menjador). Des del SAP hem reclamat el pagament del punt 3.4 de l’Acord de 29 de gener de 2015 que fa referència a l’equiparació amb bombers i la implementació de les nits. A tal efecte hem manifestat que aquest és el pal del paller del conflicte col·lectiu que a dia d’avui té obert el nostre col·lectiu i fins que no es paguin el que és nostre aquest continuarà obert. Per últim vistes les manifestacions del Conseller en la darrera Comissió d’Interior, des del SAP hem manifestat al representant de Funció Pública la nostra voluntat de participar a la Mesa General, ja que en ella s’hi negocien aspectes que afecten el nostre col·lectiu. Si les lleis no ho permeten, instem a canviar-les. •

Dies addicionals d’AP a partir del 6è trienni.

C-22/2017


1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

Des del SAP hem denunciat les “artimanyes” que a dia d’avui fa l’Administració per evitar que els mossos consolidin un dret que els jutjats ens estan donant, les quals són percebudes com una autèntica agressió als nostres interessos. A tal efecte, la Direcció General de la Policia ha posat sobre la taula una negociació per consolidar aquest dret que aniria en contrapartida d’acceptar una modificació de la justificació del DAD80. •

Serveis extraordinaris en reducció de jornada.

Després de les nostres peticions, la Subdirecció General de Recursos Humans ens ha manifestat que de manera excepcional i molt justificada s’ha acceptat que hi hagi persones amb reducció de jornada puguin participar en serveis extraordinaris. •

Creació d’una bossa d’hores extres per a USC.

Dins la nostra campanya #sotamínims tornem a reclamar la creació d’una bossa d’hores extres per a Seguretat Ciutadana, amb la qual es puguin suplir les carències per exemple dels dispositius “top manta”. Des de l’Administració, tot i que està prevista l’aprovació d’una bossa d’1,1M d’euros per a la campanya d’estiu a més de la ja creada pel POE Antiterrorista de 4,5M que es prorroga per l’any 2017, estudiaran la demanda. •

Hores acumulades.

L’Administració ha fet públiques les dades dels efectius de les UI i de les UTI que tenen hores acumulades. A tal efecte considerem una aberració que a dia d’avui hi hagi efectius que tenen més de 500 hores acumulades, motiu pel qual demanem una solució al respecte. •

Pla de Carrera Professional per a USC.

Ens emplacen a una reunió per a la propera setmana per fer el retorn de la proposta que, des de la nostra organització sindical hem presentat al respecte. Us informarem en un comunicat independent. •

Modificació de la llei 10/1994 mitjançant la Llei de mesures 2017.

Des del SAP hem manifestat l’agressió que suposa la modificació de la llei 10/1994 en matèria de drets. Aquesta és una mostra més dels gestos que aquesta Administració té amb la policia de la Generalitat i que incrementa per tant la intensitat del conflicte col·lectiu que mantenim obert. •

Armilles, guants i dispositius “tàsser”.

Està previst que la setmana que ve es lliurin 617 armilles i que l’empresa lliuri 880 que encara estan pendents d’entregar. Un cop es lliurin aquestes darreres s’hauran entregat un total de 17.200 armilles. En relació a les fundes d’armilles, totes estan recepcionades a excepció de 18 que es repartiran la setmana vinent. De guants s’han adquirit un total de 13200 guants, dels quals s’han lliurat 12664 i 300 s’han canviat per talla. A dia d’avui n’hi ha 215 en estoc. S’han adquirit 134 dispositius conductors d’energia (tàsser). 7500 cartutxos i 134 sistemes de vídeo gravació. La fase de presentació està oberta fins el 27 de febrer. •

Canvi d’uniformitat del cme.

C-22/2017


1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

A diferència d’altres Consells, el Comissari en Cap ha manifestat que hi ha un estudi obert per presentar una proposta i elevar-la al Departament sobre un canvi d’uniformitat del cos de mossos d’esquadra. Des del SAP esperem que, agafant el compromís adquirit pel Conseller en la Comissió d’Interior, es deixi participar a les organitzacions sindicals en aquest procés. •

Jubilació anticipada.

S’està esperant que es convoqui la Junta de Seguretat per tal d’interlocutar amb l’Estat sobre aquesta matèria. Fins el moment continuem com estàvem. •

Fundació del cos de mossos d’esquadra.

Ens han convocat a una reunió per tal de presentar a totes les organitzacions sindicals el projecte de la desitjada Fundació del cos de mossos d’esquadra. A tal efecte, des del SAP, dins la Comissió de Seguiment de l’Acord de 29 de gener del 2015 i al ser una altra qüestió firmada dins d’aquest, ja hem estat informats i veiem més a prop la implementació d’una reivindicació històrica del nostre sindicat. •

Convocatòria de la Junta de Seguretat.

El Conseller d’Interior veu imprescindible la convocatòria de la Junta de Seguretat la qual ha de permetre assolir una major presència internacional del CME, el degut reconeixement del desplegament, un increment de les nostres competències, a més de la ja esmentada anteriorment, avançar en matèria de jubilació anticipada. Des del SAP demanem que els recursos que provinguin de la Junta de Seguretat siguin reinvertits en el cos de mossos d’esquadra que és qui finalment té aquesta responsabilitat. •

Vals de roba de paisà.

Properament i dins del primer trimestre del 2017 es lliuraran els vals de roba dels anys 2014 i 2015 que han estat adjudicats a l’empresa MACSON (única que ha participat en el concurs). Des del SAP hem reclamat que s’incrementin els requisits de les empreses per participar en aquest concurs ja que MACSON té moltes deficiències en quant a roba es refereix (inadequada, roba femenina, etc.). L’Administració intentarà fer el concurs més atractiu per tal que altres empreses hi participin però en definitiva, aquesta és una decisió que pertany a les mateixes. •

Nou model de relacions laborals.

Des del SAP creiem indispensables un canvi en les relacions laborals que han d’imperar en el cos de mossos d’esquadra, entre les quals cal modificar el propi funcionament del Consell de la Policia. El Departament no es tanca en banda a aquesta qüestió i ens presentaran una proposta en el proper Consell de la Policia. Nosaltres presentarem la nostra. Aquests han estat les qüestions més importants tractades, algunes de les quals seran ampliades en comunicats més amplis donada la seva importància.

SAP, TREBALLEM X A TU!

C-22/2017

c-22-consell-de-la-policia-15-de-febrer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you