Page 1

1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

DISPOSITIU RALLY CATALUNYA COSTA DAURADA Barcelona, 13 d’octubre del 2016.-

Des de la Secretaria de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP) volem comunicar a tot el col·lectiu de l’especialitat que, després de detectar certes disfuncions en la planificació del dispositiu del Rally Catalunya Costa Daurada s’ha aconseguit una rectificació per part de l’Administració. En aquest sentit, la nostra organització sindical va detectar diverses disfuncions, les quals provocaven que alguns efectius voluntaris no percebessin el VAR-15, mentre que d’altres que hi anaven amb canvis de planificació sí que el rebrien. Des de la nostra organització, vista la incoherència de tal situació, hem denunciat aquesta circumstància. És per això i a tal efecte que, des de la Subdirecció General de Recursos Humans ens han manifestat que tots els efectius voluntaris percebran el VAR-15. Tal i com així ja ho hem fet en el propi Consell de la Policia, des del SAP ens oposem que dispositius com els del Rally de Catalunya vagin en contra el que ve determinat per la Instrucció 2/2002, de 21 de febrer per la qual es regula el procediment i les condicions de prestació del servei policial que s’organitza a partir d’autoritzacions del SCT, més quan determina que serveis com els del Rally Catalunya - Costa Darurada s’han de cobrir amb hores extraordinàries. En cap cas un esdeveniment esportiu pot anar en detriment del servei de seguretat pública ordinari, menys quan la manca d’efectius que patim a l’especialitat dificulta fins i tot la planificació del propi servei ordinari. Per tant, des de la nostra Secretaria instem a tots els efectius VOLUNTARIS que participen en aquest dispositiu que estiguin amatents i corroborin que finalment acaben percebent les hores que acabaran treballant.

SAP, TREBALLEM 102/2016

X

A TU!

c-102-dispositiu-rally-catalunya-costa-brava  
c-102-dispositiu-rally-catalunya-costa-brava  
Advertisement