Page 1

1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

REUNIÓ REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA SUD Barcelona, 10 d’octubre del 2016.-

En data de 6 d’octubre ha tingut lloc la darrera reunió entre els Caps de la Regió Policial i les organitzacions sindicals. A continuació us fem un resum dels punts tractats i les respostes que hem rebut. 1.- ARMILLES ANTIBALES S’ha sol·licitat informació sobre l’estat de lliurament d’armilles a les persones que treballen diàriament al carrer i no en disposen. Ens informen que el repartiment d’armilles està previst finalitzar-lo abans de final d´any i que és una de les prioritats. Que son coneixedors de les persones que no a dia d’avui encara no tenen armilles i que es prioritza l’entrega a les persones destinades a USC. 2.- DEFENSES EXTENSIBLES Reconeixen anomalies en algunes defenses. És per això que es demana a les persones afectades que vagin al servei que li ha lliurat, on se li tramitarà la solució adient. Ja sigui reparació o canvi de extensible 3.- TABLETES A partir del 2 de novembre del 2016 s’inicia el repartiment de tabletes per tot el territori, un total de mil (1000) tabletes, de les quals cent trenta-vuit (138) són per a la RPMS. 4.- MANCA D’EFECTIUS Davant la GRAVISIMA MANCA D'EFECTIUS a gairebé la totalitat de les comissaries de la nostre regió, s’estan originant grans problemes, com és la dificultat de treballar sota unes condicions mínimament dignes. Comissaries amb tres (3), quatre (4) o només cinc (5) efectius durant setmanes, deixant la seguretat dels nostres companys (i de retruc la dels ciutadans) a la sort del servei, amb un nivell 4 alerta antiterrorista, donant cobertura a ciutats amb discoteques i locals d'oci nocturn, són alguns dels exemples que des de la nostra organització sindical hem denunciat. Així mateix hem denunciat que aquesta mancança efectius també impedeix el gaudiment de permisos. Davant d’aquesta demanda, la qual reconeixen, només ens informen que tenen els efectius que tenen i que ho fan el millor que poden. Des del SAP continuarem reclamant aquesta nova promoció per pal·liar aquesta situació i d´altres mesures con Hores Extres per poder afrontar el servei amb totes les garanties. 5.- SALA REGIONAL DE COORDINACIÓ Respecte el projecte d’unificació de totes les Sales i el possible tancament de la Sala de Comandament Regional (rumor estes últimament per aquest servei) manifesten no tenir constància de cap moviment al respecte. 100/2016


1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

6.- ABP MARTORELL En referència a les disfuncions de l’aire condicionat, tant del menjador con de l’ORC, ens diuen no tenir constància del primer, mentre que sí reconeixen el segon la qual miraran d’arreglar l’any vinent per evitar que torni a passar el mateix. 7.- ABP VILANOVA I LA GELTRÚ Respecte a la reposició de material ens comenten que si tot està correcte es realitzarà en el temps establert. No obstant si alguna cosa és molt urgent (fundes d’armes, etc.), a més a més de la sol·licitud podem adreçar-nos tant a la Regió, com al propi cap de l’ABP o al Cap de Negociat. En referència aquest punt existien discrepàncies ja que aquestes passes ja s’havien donat i no estaven donant el resultat idoni. En relació a la porta del pàrquing que està espatllada i la barrera d’entrada inexistent, ens informen que s’intentarà que la setmana vinent estigui reparada i col·locada. També hem denunciat que les parets de la comissaria estan brutes, ja sigui en les zones comunes, com a l’àrea de custodia. Els caps de la regió reconeixen que tant Vilanova i la Geltrú, con Hospitalet són les que no tenen constància quan es van pintar per última vegada. És per aquest motiu que motiu planificaran aquesta actuació tot i que dependrà del pressupost. Per últim i en relació a aquesta destinació, des el SAP hem traslladat la queixa de olors a l’ACD i nomes ens diuen com en moltes altres ABP, NO TENEN CONSTANCIA EN ADMINISTRACIÓ 8.- CD SITGES De quasi tots els punts presentats d’aquestes instal·lacions la resposta ha estat la mateixa: NO TENEN CONSTANCIA EN ADMINISTRACIÓ. La nostra organització ha recordat que de moltes de les queixes s’han fet notes informatives. És per això que els comandaments de la regió s’han compromès a sol·licitar aquestes notes i donar solucions el més aviat possible. En relació a la porta d’accés exterior de personal, ens informen que tot i que hi ha placa per evitar obrir la porta, no es pot impedir que aquesta es pugui obrir des de l’exterior sense utilitzar el codi. Per aquest motiu es sol·licitarà pressupost per arreglar el més aviat possible. 9.- ABP GAVÀ I CASTELLDEFELS Sobre el vidre de la peixera de Gavà, el qual té un espai per on es pot passar una arma curta ens confirmen que s’instal·larà alguns tipus de placa metàl·lica. D’altra banda i sobre el perllongament "planificat" (no en el PGH però sí en la pràctica del servei) en les custòdies de detinguts de les dues destinacions, ja sigui en cap de setmana com entre setmana, des del SAP hem denunciat que fruit del relleu comencen a ser habituals per contra d’esporàdic. Entenem doncs, que aquests relleus es realitzen fora del marc de l’horari planificat i van en contra de la normativa. La resposta va ser políticament correcta i que es mirarà però no hem vist una clara voluntat de solució. Continuarem insistint.

100/2016


1 2

sindicat autònom de policia Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

10.- ASA Després de les nostres queixes, ens confirmen que es dotarà a les dependències de la T1 d’una màquina de vènding amb aigua de 1.5 litres, així com d’una font, mentre que la font de garrafes que està en aquesta terminal passarà a la T2. Sobre les denúncies de FASCITIS PLANTAR presentades per la nostra organització, la LAMENTABLE resposta de l’Administració és que NO TENEN CONSTANCIA de la seva existència. Des del SAP hem remarcat que aquesta és una qüestió que es va portar al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, després que prèviament ho registréssim denúncia per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans. És per això que, com a conseqüència d’aquesta resposta, des de la nostra organització sindical ja hem anunciat que prendrem mesures, en tant que aquesta situació no pot allargar-se més. Sobre els processos electorals, des del SAP hem reclamat que, en tant que quan hi ha eleccions hi ha efectius que són activats (malgrat no tenir col·legis electorals), aquest rebin el mateix tracte que la resta d’efectius del cos i per tant, puguin ser compensats que sí ho són aquells que estan dins del servei planificat. Sobre aquesta qüestió els Caps Regionals han estat taxatius i només es pagarà a les persones que venen pel dispositiu i que estan englobades dins del mateix. Des del SAP ja hem anunciat que elevarem la queixa a la Subdirecció General de Recursos Humans. 11.- ABP HOSPITALET DE LLOBREGAT Des del SAP hem denunciat la disparitat tèrmica de la planta baixa, així com també la manca de pressió a l'aigua de les dutxes del vestuari de dones i la manca d'ordinadors per a Seguretat Ciutadana. Un cop més la resposta ha estat la mateixa: DES D’ADMINISTRACIÓ NO ES TÉ CONSTANCIA. 12.- ABP ESPLUGUES DE LLOBREGAT El lloc destinat a fer la custòdia dels detinguts dins del jutjat, es troba en unes condicions precàries, tant per als detinguts como pels agents. Ens informen que revisaran el Protocol i parlaran amb els jutjats de la localitat per trobar una solució Aquests han estat el resum de les qüestions tractades en aquesta reunió. Des de la nostra organització volem fer patent i denunciar la situació actual a la nostra regió en tant que, moltes de les coses denunciades, l’ADMINISTRACIÓ NO EN TÉ CONSTÀNCIA. A tal efecte des del SAP anunciem que no ens quedarem de braços creuats i continuarem reclamant allò que des de totes les destinacions de la nostra regió ens feu arribar. Així mateix exigim de l’Administració una actitud més proactiva que avanci la solució dels problemes, ja que molts dels que han estat denunciat per les organitzacions sindicals, podrien resoldre’s amb una actitud més adequada. Ja sabeu que davant qualsevol anomalia, deficiència o requeriment us podeu posar en contacte que SAP té e les diferents destinacions de la Regió Policial Metropolitana Sud.

SAP, TREBALLEM 100/2016

X

A TU!

c-100-reunio-rpm-sud  
c-100-reunio-rpm-sud  
Advertisement