Page 1

Emissor: Secció  Sindical  de  la  RPMB   Destinataris:  Membres  del  cos  de  mossos  d’esquadra   Data:  04  d’octubre  de  2013   Assumpte:  Reunió  entre  sindicats  i  caps  regionals  (03/10/2013)       Companyes i Companys,   El dia 3/10/2013 es va realitzar la reunió trimestral entre els caps de la RPMB i els sindicats representatius, en la qual ens van informar dels següents temes:  A nivell general Mini Concurs La intenció és evitar al màxim els canvis a les destinacions assignades. Majoritàriament, afectarà només als que hagin d’anar a l’ACD. Restem a l’espera de comprovar com queda la previsible manca de cobertura que haurà a BCN per veure com s’actuarà amb els sergents i caporals provisionals, però la intenció és respectar destins. Val de roba 2011 Ja s’està lliurant i la setmana vinent estarà disponible per a tots els afectats. Reposició de vestuari: Hi ha una suposada percepció errònia sobre el fet que no s’està reposant a aquell qui ho sol·licita. De 802 comandes, 634 han estat aprovades. El 30% restant, les no aprovades, correspon a aquests criteris: -

No es pot accedir a la Nota Informativa No es retorna la peça a substituir Es demanen peces fora de temporada El que es demana a la nota no es correspon amb la petició informàtica

Manca de vehicles logotipats Es mantenen el mateix nombre que fa quatre mesos. No hi ha hagut sinistres durant aquest interval de temps. En cas de manca de cotxes el cap de l’ABP ha de cedir el seu. En cas de negativa, cal comunicar-ho a la regió. Entrega defenses extensibles Hi ha una previsió d’entregar 2000 defenses en tres torns. El primer torn 450, el segon 450 més i per últim les 1100 restants. No hi ha data d’entrega establerta. Els primers que rebran la defensa són ASTMET (en manquen 15) i UI.

1


Pràctiques de Tir No hi ha munició per arma curta. N’hi ha d’arma llarga, però la CGTER no és partidària que tots els serveis realitzin pràctiques amb aquest tipus d’arma.

 A nivell concret ABP’s:

ABP Ciutat Vella Formació específica FURA Ciutat Vella Hi ha una petició de l’ABP per realitzar formació de reducció de gent en espais petits. Aquesta formació es traslladarà a tots els grups FURA de totes les regions, amb la qual cosa aquesta formació es retardarà més del previst degut a la planificació que requereix. El primer lloc on s’impartirà aquesta formació serà a Barcelona. Tanmateix s’ha demanat per part de la regió formació per immobilitzacions a les àrees de custòdia. Paneroles L’empresa de desinfecció s’adreça a l’OAC de Ciutat Vella i no detecta paneroles. Al juliol si es van trobar perquè es va deixar una finestra oberta i hi van poder accedir. No s’ha realitzat, doncs, cap actuació de desinfecció. Tancament de la peixera Ens informen que es una demanda reincident, davant d’això ens han recordat que fa temps es va ampliar un metre la distància entre agent i ciutadà per evitar riscos de tipus biològic, entre d’altres. Ens inviten a elevar aquesta petició a riscos laborals. Manca de paper de cuina al menjador Va ser una errada del distribuïdor se li va passar repartir a l’ABP al mes d’agost (el problema deriva d’aquella data). A dia d’avui, està solucionat. Fures Davant de les demandes de manca de material per poder fer aquest servei, ens comenten que el fures han de sol·licitar el material que els hi manqui per la via establerta per aquesta finalitat. No entenen que no és un problema de sol·licitud sinó que no atenen les demandes! Insistirem. Vestuaris El problema de canonades i de les inundacions del vestuari pel tema de les dutxes es troba solventat.

ABP Eixample/ ABP Sant Andreu Es va realitzar una queixa sobre les comunicacions i les cobertures. Es detecten problemes de cobertura, però no a Sant Andreu tal i com denuncien els sindicats, sinó a Sarrià i a Eixample. Es

2


troben solventats. Sol·liciten que cada ABP identifiqui i comuniqui els punts exactes on hi ha incidències amb la cobertura. ABP Sarrià Porta sortida Es troba reparada. És probable que continuï costant obrir-la donat el mecanisme i pes de la porta que la fan molt dura. ABP les Corts Organització vigilància perimetral Els Sindicats denunciem les dures condicions tèrmiques en les que es trobaran els agents destinats a cobrir la tanca del pàrquing un cop hagi cessat definitivament el servei de seguretat privada. Es sol·licita posar un porxo pel fred i la resposta es que allà no fa més fred que el que pot fer a Nou Barris i que, a més, ja hi ha instal·lada una garita. El comissari reclama al SME que visiti abans els llocs dels quals rebem les queixes i que siguem rigorosos en les seves demandes. ABP Nou Barris Inundacions goteres Informen que cobriran els forats en menys de 15 dies. L’empresa de manteniment ja ha detectat on és la gotera. ABP Sant Andreu Funcionament porta d’entrada Informen que en 15 dies es canviarà. Es tracta d’una incidència amb un fusible que provoca que el mosso s’hagi d’ajupir. Ja està comprat i només resten pendents de realitzar la instal·lació. ABP Sant Marti Trasllat OAC a la 1ª planta Durant el proper mes es completarà el trasllat, ja s’han iniciat els canvis. S’han instal·lat 2 càmeres a la sala d’espera i un sistema de tancament de portes automàtic per tal que els ciutadans no puguin accedir lliurement a les dependències policials. Hi ha 17000 expedients mèdics per traslladar. Està previst que es pinti i que es canviïn les plaques del sostre. Les persones discapacitades seguiran accedint a l’ABP per l’entrada on es troba l’ascensor. ABP Sants

3


Manca de bateries RESCAT comunica que en recuperaran algunes quan finalitzi la campanya forestal i les distribuiran per les diverses àrees on sigui necessari. Servei CRETA El comissari no té coneixement que aquest servei tingui previst el seu cessament. Respecte a la zona freda, la intenció del comissari és que es validi i homologui. Resta pendent de pressupost. CP Homes Caiguda del sostre: El servei de prevenció de riscos del Dep. d’Interior farà un seguiment i coordinaran amb Justícia les actuacions que correspongui. Aquesta caiguda ve provocada per unes filtracions d’aigua que segurament tenen com a causa l’estructura del mateix centre penitenciari. Torradora de pa: El centre no en posarà cap, sinó que ho farà la regió. Ja s’ha sol·licitat i està prevista l’entrega en una setmana. Abelles: S’ha trobat un rusc de 50/60 abelles al vestuari de dones.

Sants-estació Estava tot validat per tal de canviar d’ubicació. Manca la signatura d’ADIF. Grup Regional de Motos Davant la manca de talles i la demana d´aquest grup s’ha demanat 10 cascs nous de diferents mides. ABP Eixample Cascos Proximitat en mal estat El problema es detecta a Eixample. No tenen coneixement, només els consta el problema amb les talles. SRC Cablejat a terra d’ordinadors i Marxa d´agents de la SRC Per part de la regió es cobrirà la part corresponent a MMEE. Es confirma la marxa de molts agents provisionals de Sala Regional al haver guanyat aquests plaça fixe. Hi ha uns 30 agents que marxen a altres destins Ordinadors lents

4


S’està realitzant el traspàs a windows 7. L’empresa TSYSTEMS preveia el canvi de 3500 ordinadors al mes d’octubre. Ara s’està donant prioritat a l’adequació del sofware i en un segon nivell (no es preveu aquest any) hi haurà l’esperat canvi d’ordinadors. El Comissari informa addicionalment: -

Es proveirà al Grup Regional de Motocicletes de 4 vehicles més (2 + 2)

-

Es tornarà a impulsar el projecte d’ARRELS Nadal Solidari

5

circular-reunio-cap-rpmb-03102013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you